Valo (LOPS 2016)

Uuden opetussuunnitelman keskeiset linjaukset on huomioitu läpäisevinä teemoina ja kantavina ajatuksina kaikissa uusissa Valo-sarjan kursseissa. Ne ohjaavat lukijaa tiedonrakenteluun, median- ja kuvanlukutaitoon sekä kulttuurisen ymmärryksen syvenemiseen.

Oppikirjailijat: Tiina Airaksinen, Kati Mikkola ja Eija Suokko

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uuteen uskonnon Lumo-sarjaan >

Valo (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Valon kurssikirjat ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina.

Valon voi valita käyttöönsä painettuna tai digikirjana, joka toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.
Digikirja sisältää painetun oppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät. Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja digitehtäviä. Kirjan tekstit voi myös kuunnella.

Valo I Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Valo 1 perehdyttää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskeisiin piirteisiin. Kirjassa tarkastellaan myös uskontoa ilmiönä, uskonnon tutkimusta ja uskonnon eri ulottuvuuksia.

Sisällys ja näytesivut

Lue lisää

Valo II Maailmanlaajuinen kristinusko

Valo 2 käsittelee kristinuskon suhdetta yhteiskuntaan, tieteeseen ja taiteeseen. Kirjassa tarkastellaan kristinuskon muotoja eri puolilla maailmaa. Nykyajan ilmiöitä avataan tutustumalla niiden taustoihin ja kirkkohistorian merkittäviin vaiheisiin.

Sisällys ja näytesivut

Lue lisää

Valo III Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Valo 3 tutustuttaa uskontoihin eri puolilla maailmaa. Kirjassa perehdytään erityisesti Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin. Tutuksi tulevat myös luonnonuskonnot ja nykyajan uskonnolliset virtaukset.

Sisällys ja näytesivut

Lue lisää

Valo IV-VI

Valo 4-6 sisältää kolme valinnaista kurssia: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4), Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5) sekä Uskonnot ja media (UE6).

Tutustu sisältöön.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistot
Valon opetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Pedagogiset ideat, havainnollistavat materiaalit ja tehtävien ratkaisut on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvät rikasteet ja interaktiiviset digitehtävät.

Digikokeet
Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Niiden avulla opiskelijat tutustuvat uuden yo-kokeen tehtävätyyppeihin.

Oppikirjailijat

Tiina Airaksinen

Tiina Airaksinen on yleissivistävän koulutuksen kehittämispäällikkö, ja hän on toiminut pitkään uskonnon ja psykologian aineenopettajana niin nuoriso- kuin aikuislukiossa. Hän kuuluu suomalaisen etäopetuksen, verkkopedagogiikan ja ilmiöpohjaisen oppimisen pioneereihin. Airaksinen on tehnyt useita oppikirjoja ja verkko-oppimateriaaleja ja kouluttanut opettajia tvt-käyttötaidoissa ja verkko-opetuksessa. Airaksinen on osallistunut opetussuunnitelmien uudistustyöhön erityisesti oppimisen tulevaisuuden ja osaamistarpeiden muutoksen näkökulmista.

Lue lisää

Kati Mikkola

Kati Mikkola on tutkija, dosentti ja aktiivinen uskonnonopetuksen kehittäjä. Hän on tehnyt useita oppikirjoja ja sähköisiä oppimisaineistoja, kouluttanut opettajia kuvien didaktisessa käytössä ja kulttuurisen lukutaidon vahvistamisessa sekä osallistunut opetussuunnitelman uudistustyöhön. Mikkolalla on kokemusta myös lukion opettajana ja tällä hetkellä hän toimii lukiokoulutukseen liittyvissä tehtävissä muun muassa ylioppilastutkintolautakunnassa.

Lue lisää

Eija Suokko

Eija Suokko on Etelä-Tapiolan lukion uskonnon ja psykologian lehtori. Hän on ollut mukana useissa oppikirjatyöryhmissä ja osallistunut opetussuunnitelman uudistustyöhön. Hän on ollut myös Suol ry:n hallituksen jäsenenä kehittämässä uskonnonopetusta ja siihen liittyvää koulutusta sekä ohjannut opetusharjoittelijoita.

Lue lisää