Toiminnallinen kielenoppiminen

Toiminnallisen kielenoppimisen harjoitukset soveltuvat minkä tahansa kielen opetukseen varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

Harjoitukset on koottu helppokäyttöisyyden, sovellettavuuden ja Nina Maunun pitkän opetus- ja täydennyskouluttajakokemuksen pohjalta. Teos tarjoaa malleja, joita on helppo soveltaa itselleen ja opetusryhmälleen sopiviksi. Harjoituksia voi myös yhdistellä keskenään.

Kun opettaja ja oppija innostuvat, oppimisessa ollaan jo pitkällä. Uuden oppiminen turvallisessa, keskittyneessä ja motivoituneessa ilmapiirissä lisää monella tavoin hyvinvointia ja vaikuttaa oppimisen laatuun.

Saatavana Otavan verkkokaupasta.

Toiminnallinen kielenoppiminen

Oppikirjailijat

FM Nina Maunu toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana ja opettajien täydennyskouluttajana. Teoksen harjoitukset perustuvat hänen sovelluksiinsa, käyttökokemuksiinsa ja ideoihinsa viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

KM Raija Airaksinen on peruskoulutukseltaan luokanopettaja. Hän on erikoistunut sekä lasten että aikuisten draama- ja teatterikasvatukseen. Hän on kirjoittanut useita draama- ja teatterikasvatuksen oppi- ja tietokirjoja. Tällä hetkellä hän toimii aikuiskouluttajana kielen ja kulttuurin alalla.