Särmä

Lukion äidinkieli ja kirjallisuus

Särmä ei ole sälää, vaan kokonaisvaltaisia ja yhtenäisiä esityksiä eri teemoista. Särmä on oppikirjaklassikko jo syntyessään.

Särmän tekijöissä on luonnetta ja persoonallisuutta, näkemystä ja kokemusta. Tuloksena on moniääninen kokonaisuus, joka antaa sinulle mahdollisuuden opettaa omalla tyylilläsi.

Uudistettu, LOPS 2016:n mukainen Särmä löytyy täältä >

Särmä

Opiskelijan materiaalit

Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Särmä on uusi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja. Se hioo äidinkielen taidot ja opettaa kiinnostavasti kirjallisuuden historiaa ja nykyaikaa. Koko lukioajaksi tarkoitetun oppikirjan kirjoittajat ovat omien alojensa huippuasiantuntijoita. Erillisten kurssikohtaisten tehtäväkirjojen ja opettajan sähköisen opetusaineiston laatijat ovat kokeneita lukion opettajia.

Lue lisää

Särmä Digikirja

Särmän digikirjaa voi käyttää rinnan painetun kanssa. Niissä molemmissa on sama, pedagogisesti laadukas sisältö.

Digikirjan monipuoliset ominaisuudet antavat lisäarvoa opiskeluun. Mukana on mm. videoita, kuvia ja opiskeltaviin asioihin liittyviä nettilinkkejä. Opiskelua helpottavat muistiinpanomahdollisuus, haku ja kirjanmerkki.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 1

Särmä Tehtäviä 1 syventyy erilaisiin teksteihin uutisesta kommenttiin, referaatista sanakirja-artikkeliin. Tekstitaitoja ja esseetehtäviä harjoitellaan monipuolisesti ja vaiheittain tuoreiden aineistojen pohjalta. Novellin avaaminen kertaa kirjallisuuden peruskäsitteitä. Keskusteluharjoitukset kehittävät ryhmäviestintätaitoja.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 2

Särmä Tehtäviä 2 jatkaa ensimmäisellä kurssilla alkanutta oman tekstin rakentamisen harjoittamista. Tekstitaitoja syvennetään perehtymällä muun muassa kuvan lukemiseen ja tekstin eri äänien tunnistamiseen. Tekstilajeista keskitytään erityisesti artikkeliin ja satuun.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 3

Särmä Tehtäviä 3 pureutuu kirjallisuuden ja kielen kulttuuriseen merkitykseen. Kurssissa tutustutaan kirjallisuudenlajeihin ja tärkeimpiin käsitteisiin tarkastelemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja tulkitsemalla niitä. Myös sarjakuvaa käsitellään runsaasti.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 4

Särmä Tehtäviä 4 tarkastelee vaikuttamisen kohteena olemista, vaikuttajana toimimista sekä vaikuttamisessa käytettäviä kuvan ja kielen keinoja. Argumentointitaitoja syvennetään tutkimalla ja kirjoittamalla vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. Samalla perehdytään lähdekritiikkiin, ideologioiden tunnistamiseen sekä eettisiin kysymyksiin tekstien taustalla.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 5

Särmä Tehtäviä 5 perehdyttää asiatekstien ja kaunokirjallisuuden tyyliin. Kirjassa harjoitellaan esseen kirjoittamista ja opitaan tunnistamaan tyylin elementtejä monenlaisista aineistoista. Tehtävien tuoreet näkökulmat innostavat tutustumaan länsimaisen kirjallisuuden klassikoihin ja kartuttamaan näin yleissivistystä.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 6

Särmä Tehtäviä 6 tarkastelee eri näkökulmista kielenkäyttöä ja kotimaista kirjallisuutta. Kurssilla pohditaan, miten kieli ja kirjallisuus ovat yhteydessä omaan identiteettiin ja kansalliseen kulttuuriin. Lisäksi kurssilla syvennetään lukemisen ja kirjoittamisen taitoja.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 7

Särmä Tehtäviä 7 syventää puheviestinnän taitoja. Kurssilla harjoitellaan arjessa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja käydään läpi esimerkiksi neuvottelun, väittelyn, haastattelun ja tilannepuheen perusteet. Useat kirjan tehtävät ohjaavat suoraan käytännön puhetilanteisiin, sillä puhumaan oppii ennen kaikkea puhumalla.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 8

Särmä Tehtäviä 8 syventää tekstin lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kurssilla valmistaudutaan äidinkielen tekstitaidon kokeeseen harjoittelemalla vastauksen kirjoittamista sekä arvioimalla erilaisten tekstien käyttöyhteyksiä, tiedonlähteitä ja ilmaisutapoja. Kirja sisältää myös valikoiman tekstitaidon vastauksia sekä niihin liittyviä tehtäviä.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 9

Särmä Tehtäviä 9 paneutuu nykykulttuurin, yhteiskunnan ja median ajankohtaisiin teemoihin. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen arvioimalla erilaisia tekstejä ja syventämällä ajattelun ja kirjoittamisen taitoja. Kirja sisältää myös valikoiman ylioppilasesseitä ja niihin liittyviä tehtäviä.

Lue lisää

Särmä Luova kirjoittaminen

Ensimmäinen nimenomaan lukioon suunniteltu luovan kirjoittamisen oppikirja auttaa tutkimaan kaunokirjallisten tekstien keinoja ja tyylejä ja opettaa harjoittelemaan kirjoittamista. Hauskat tehtävät houkuttelevat monenlaisiin kokeiluihin. Aihealueet ovat kirjoittaminen prosessina, proosa, lyriikka, draama, sarjakuva ja journalismi. Sarjakuvan teosta kertoo sarjakuvataiteilija Ville Ranta.

Lue lisää

Särmä Kielenhuolto

Särmä Kielenhuollossa kerrataan peruskielenhuollon ohjeet välimerkeistä kongruenssiin. Lisäksi aiheina ovat muun muassa tekstin sidosteisuus, tyyli ja aineiston lainaaminen. Tehtävät ja havainnolliset opetustekstit osoittavat, että kielenhuolto ei ole irrallisia sääntöjä, vaan se sijoittuu osaksi kielen ja sen käytön kontekstia. Särmä Kielenhuolto on itsenäinen teos, jota voi käyttää kaikilla kursseilla tai erillisellä kielenhuollon kurssilla.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Särmä-sarjaa täydentää sähköinen opetusaineisto, joka havainnollistaa ja tukee opetusta.

Särmän sähköinen opetusaineisto jakautuu kolmeen osaan:

* heijastettavat muistiinpanot tukevat tuntiopetusta
* tehtävät sisältävät lisämateriaalia ajankohtaisiin aiheisiin
* valmiit kokeet voi tulostaa.

Kursseittain etenevässä sähköisessä opetusaineistossa on myös valmiita kurssisuunnitelmia, innostavia kirja- ja lukuvinkkejä, videoita ja linkkejä. Kursseissa on materiaalia jokaisesta osa-alueesta: kielestä, kirjallisuudesta, kirjoittamisesta, mediasta ja puhumisesta. Monipuolista materiaalia päivitetään vuosittain.

 

Oppikirjailijat

Särmässä kuuluu omien alojensa vahvojen ammattilaisten ääni, ja Särmässä näkyy kokeneiden opettajien osaaminen. Tässä tekijät, joista Otava on ylpeä.

Vesa Haapala

Kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori ja kirjailija

Lue lisää

Inkeri Hellström

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa

Lue lisää

Janna Kantola

Yleisen kirjallisuustieteen dosentti ja yliopistonlehtori

Lue lisää

Tuomas Kaseva

Helsingin Sanomien toimittaja ja mediaopettaja

Lue lisää

Riitta Korhonen

Kielentutkija Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lue lisää

Sari Kuohukoski

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helsingin Medialukiossa

Lue lisää

Heidi Kärki

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Helsingin kielilukiossa

Lue lisää

Johanna Lampela

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Turengin lukiossa ja yhteiskoulussa

Lue lisää

Minna Maijala

Kirjallisuudentutkija

Lue lisää

Harri Mustonen

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tampereen normaalikoulussa

Lue lisää

Laura Onikki

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Lue lisää

Heleena Puolitaival

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tikkurilan lukiossa

Lue lisää

Janne Saarikivi

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Helsingin yliopistossa

Lue lisää

Merja Salo

Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Aalto-yliopistossa

Lue lisää

Juhana Torkki

Puhekouluttaja

Lue lisää