Särmä (LOPS 2021)

Täysin uusi lukion Särmä on täällä!

Lukion Särmä-sarja ilmestyy täysin uutena LOPS 2021:een sekä painettuna että digitaalisena!

Tutustu digidemoihin!

Tutustu uuden Särmän digikirjan demoon täällä >.
Tutustu uuden Särmä 1 -digitehtävien demoon täällä >.
Tutustu uuden Särmä 1 S2-digitehtävien demoon täällä >.
Tutustu uuden Särmä 1 -digiopetusaineiston demoon täällä >.

Särmän vahvuudet

 • Tietokirja kirkastaa olennaisen: Täysin uusi oppikirja on tietopaketti suomen kielen ja kirjallisuuden ydintiedoista ja -taidoista. Uusi Särmä kirkastaa opiskelijalle, mikä oppiaineessa on keskeistä.
 • Visualisoinnit ja mallinnukset helpottavat oppimista: Uusi Särmä tarjoaa täysin uudenlaiset infografiikat, tekstimallinnukset ja Näin teet -ohjeet, joiden avulla opiskelija omaksuu asiat nopeasti. Opettajalle infografiikat ja mallinnukset ovat kullanarvoista heijastusmateriaalia lähi- ja etäopetukseen.
 • Uudenlaiset opetusvideot opastavat vaihe vaiheelta: Särmän opetusvideot antavat vahvan tuen luku- ja kirjoitustaidon harjoitteluun. Laadukkailla videoilla lukiolaiset opastavat muun muassa, miten onnistuu vuorovaikutustilanteiden tai argumentaation analysointi. (Opetusvideoita voit katsoa digikirjan demosta täältä >.)
 • Eriyttäminen on entistä helpompaa: Tehtäväkirjat tekevät tavoitteet ja käsitteet näkyviksi joka tunnilla. Tehtävät on jaettu kolmeen tasoon, mikä auttaa ymmärtämään kunkin tehtävän tavoitteen. Eriyttämistä tukevat myös laadukkaat studiossa äänitetyt opetustekstit ja kirjallisuusnäytteet.
 • S2-digitehtävät takaavat sujuvan opetuksen: S2-digitehtävät pohjautuvat Särmän suomi äidinkielenä -tuotteisiin, joten niitä voi käyttää integroidusti S1-tuotteiden kanssa samassa opetusryhmässä tai erillisessä S2-opetuksessa.
 • Digiopetusaineisto säästää opettajan aikaa: Digiopetusaineisto on opettajan työkalupakki. Jokaiseen lukuun on virittelytehtävä, joka takaa innostavan alun oppitunnille. Digiopetusaineistossa on myös lukujen tavoitteet, opetusvinkit, tehtävien vastaukset ja moduulisuunnitelmat.
 • Yo-kokeisin valmentavat luvut tukevat matkalla ylioppilaskokeeseen: Tietokirjassa on 12 yo-kokeisiin valmentavaa lukua, jotka tiivistävät lukemisen, kirjoittamisen, kielen, vuorovaikutuksen ja kirjallisuuden ydinasiat. Niissä on aina Näin teet -analyysiohje sekä opiskelijan kirjoittama yo-kokeen mukainen mallivastausteksti.
 • Kirjoitustaitoa harjoitellaan systemaattisesti osataito kerrallaan: Särmä antaa vahvan tuen kirjoitustaidon kipupisteiden harjoitteluun: tekstin ideointiin, näkökulman rajaamiseen, aineistojen kuljettamiseen ja omaäänisyyden vahvistamiseen.
 • E- ja äänikirjat takaavat jokaiselle lukuelämyksiä: Uuden lukion Särmän käyttäjäetuna on lukuvuonna 2021–2022 moduulikohtaiset e- ja äänikirjat. Lue edusta lisää Ajankohtaista-osiosta!

Särmä tukee opetustyötäsi

 • Jatkossa voit luoda omia opintojaksoja Opepalvelussa: voit yhdistää äidinkielen ja kirjallisuuden moduuleja keskenään tai muiden oppiaineiden moduulien kanssa. Voit lisätä opintojaksoon myös omia materiaalejasi. Valmiin oppimateriaalin rakennetta voit käyttää sellaisenaan tai voit muuttaa sisältöjen järjestystä. (Tutustu uuteen Opepalveluun täällä >.)
 • Otavan uusi Analytiikkapalvelu antaa sinulle välineet opiskelijoiden edistymisen reaaliaikaiseen seurantaan ja tukemiseen sekä arviointiin.
 • Otavan digikokeet uudistuvat kevään 2021 aikana. Uusi sujuvampi käyttöliittymä nopeuttaa arviointityötäsi.
 • Uusi tekstien kommentointityökalu helpottaa arkeasi. Sen avulla voit kommentoida opiskelijoiden tekstejä sanatasoisesti digitehtävissä ja digikokeissa: voit käyttää valmiita kommentteja (esim. pronominivirhe tai pilkku puuttuu) tai kirjoittaa omia kommenttejasi.
 • Otso-mobiilisovellus tuo videot ja äänitiedostot painettua kirjaa käyttävän opiskelijan käyttöön. Otson avulla opiskelija kuuntelee opetustekstit, kirjallisuusnäytteet ja mediatekstit sekä katsoo Särmän videoita. Opiskelija voi katsoa ja kuunnella digirikasteita myös Opiskelijan maailmassa. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >.

Katso Särmän webinaari ja tutustu etuihin

Katso Särmä-webinaarin tallenne >

Katso LOPS 2021 -tietoa täältä >.

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Särmä tietokirja

Näytesivut

Tuote on ilmestynyt.

Särmän täysin uusi tietokirja koostuu viidestä jaksosta: Lukemisesta, Kirjoittamisesta, Kirjallisuudesta, Vuorovaikutuksesta ja Kielestä. Opettajien ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti opetustekstit ovat tiiviitä, havainnollisia ja selkeitä. Niin ikään toiveiden mukaista on se, että Särmä visualisoi tietoa: tietokirjan monet infografiikat, tekstimallinnukset ja Näin teet -ohjeet tiivistävät lukiolaisen tarvitsemat analyysi- ja kirjoittamistaidot. Jokaisen jakson lopussa on ylioppilaskokeisiin valmentava luku, johon on tiivistetty jakson keskeiset taidot ja jossa on opiskelijan kirjoittama yo-kokeen mukainen mallivastausteksti. Oppimisen takaa Särmän vinkkivideot, jotka opettavat analyysi-, tulkinta- ja kirjoitustaitoa. Vinkkivideot opiskelija saa käyttöönsä maksuttomalla Otso-mobiilisovelluksella.

Lue lisää

Särmä digikirja

Tuote on ilmestynyt ja voit tutustua siihen Otavan Opepalvelussa (Materiaalit > Tutustu materiaaleihin).

(Tutustu demoon täällä >.)

Digikirja on Särmän tietokirja digitaalisessa muodossa. Se koostuu viidestä jaksosta: Lukemisesta, Kirjoittamisesta, Kirjallisuudesta, Vuorovaikutuksesta ja Kielestä. Opettajien ja opiskelijoiden toiveiden mukaisesti opetustekstit ovat tiiviitä, havainnollisia ja selkeitä. Monet infografiikat, tekstimallinnukset ja Näin teet -ohjeet tiivistävät lukiolaisen tarvitsemat analyysi- ja kirjoittamistaidot. Jokaisen jakson lopussa on ylioppilaskokeisiin valmentava luku, johon on tiivistetty jakson keskeiset taidot ja jossa on opiskelijan kirjoittama yo-kokeen mukainen mallivastausteksti. Oppimisen takaa Särmän vinkkivideot, jotka opettavat analyysi-, tulkinta- ja kirjoitustaitoa.

Lue lisää

Särmä 1 tehtävät

Näytesivut

Tuote on ilmestynyt.

Särmä 1 antaa työvälineet tarkkaan lukutaitoon. Tehtävissä analysoidaan ja tulkitaan niin kirjoitettuja, visuaalisia kuin audiovisuaalisiakin tekstejä. Särmän selkeät tehtävät luovat vahvan perustan myös kirjoitustaidolle: tehtävissä harjoitellaan oman tekstin ideointia, rakenteen suunnittelua, päänäkökulman valintaa sekä aineistoon viittaamista.

Tehtäväkirjan videot ja äänet voi katsoa ja kuunnella ilmaisen Otso-mobiilisovelluksen avulla tai Opiskelijan maailmassa.

Lue lisää

Särmä 1 digitehtävät

Tuote on ilmestynyt ja voit tutustua siihen Otavan Opepalvelussa (Materiaalit > Tutustu materiaaleihin).

(Tutustu demoon täällä >.)

Särmä 1 on digitaalinen tehtävistö, joka antaa työvälineet tarkkaan lukutaitoon. Tehtävissä analysoidaan ja tulkitaan niin kirjoitettuja, visuaalisia kuin audiovisuaalisiakin tekstejä. Särmän selkeät tehtävät luovat vahvan perustan myös kirjoitustaidolle: tehtävissä harjoitellaan oman tekstin ideointia, rakenteen suunnittelua, päänäkökulman valintaa sekä aineistoon viittaamista.

Lue lisää

Särmä 1 S2-digitehtävät

Ilmestyy kesäkuussa 2021. (Tutustu demoon täällä >.)

Särmä 1 on digitaalinen tehtävistö S2-opiskelijalle. Se antaa työvälineet tarkkaan lukutaitoon. Tehtävissä analysoidaan ja tulkitaan niin kirjoitettuja, visuaalisia kuin audiovisuaalisiakin tekstejä. Särmän selkeät tehtävät luovat vahvan perustan myös kirjoitustaidolle: tehtävissä harjoitellaan oman tekstin ideointia, rakenteen suunnittelua, päänäkökulman valintaa sekä aineistoon viittaamista.

S2-digitehtävät sopivat joko suomi äidinkielenä (S1) -opetuksen kanssa integroituun S2-opetukseen tai erilliseen S2-opetukseen. Jokaisessa luvussa on tietokirjan teorian tiivistelmä, S2-opiskelijan omaa teoriaa sekä apusanastoja. ​​Tehtäviä on kahdenlaisia: Osa on muokattu Särmän suomi äidinkielenä (S1) -digitehtävien pohjalta. Osa on tehty nimenomaan S2-digitehtäviä varten. S2-digitehtävissä painotetaan sanastoa, kielioppia, kuuntelutaitoa, yo-kokeessa tarvittavia taitoja ja arjen kielenkäyttötaitoa. Tehtävät valmentavat S2-yo-kokeeseen, ja niissä on S2-yo-kokeen mukaisia mallivastauksia. ​

Lue lisää

Särmä 2–3 tehtävät

Näytesivut

Tuote on ilmestynyt.

Särmä 2 johdattelee tutkimaan kieltä monipuolisesti. Tehtävät vahvistavat kieli- ja tekstitietoisuutta sekä käsitystä kielten asemasta sekä Suomessa että globaalissa maailmassa. Särmän tehtävät ohjaavat vaihe vaiheelta analysoimaan kielellisiä vaikutuskeinoja sekä kielen vaihtelua ja rakenteita.

Särmä 3 innostaa ja rohkaisee osallistumaan ryhmäviestintätilanteisiin. Tehtävien avulla vahvistetaan omaa viestijäkuvaa, viestintärohkeutta ja -herkkyyttä sekä eri keskustelun lajeihin sopivia osallistumisen tapoja. Vuorovaikutustilanteiden analysointia harjoitellaan monipuolisten audiovisuaalisten aineistojen avulla.

Tehtäväkirjan videot ja äänet voi katsoa ja kuunnella ilmaisen Otso-mobiilisovelluksen avulla tai Opiskelijan maailmassa.

 

Lue lisää
Särmä 2 digitehtävät

Särmä 2 digitehtävät

Ilmestyy 7.5.2021.

Särmä 2 on digitaalinen tehtävistö, joka johdattelee tutkimaan kieltä monipuolisesti. Tehtävät vahvistavat kieli- ja tekstitietoisuutta sekä käsitystä kielten asemasta sekä Suomessa että globaalissa maailmassa. Särmän tehtävät ohjaavat vaihe vaiheelta analysoimaan kielellisiä vaikutuskeinoja sekä kielen vaihtelua ja rakenteita.

Lue lisää

Särmä 2 S2-digitehtävät

Ilmestyy kesäkuussa 2021.

Särmä 2 on digitaalinen tehtävistö S2-opiskelijalle. Se johdattelee tutkimaan kieltä monipuolisesti. Tehtävät vahvistavat kieli- ja tekstitietoisuutta sekä käsitystä kielten asemasta sekä Suomessa että globaalissa maailmassa. Särmän tehtävät ohjaavat vaihe vaiheelta analysoimaan kielellisiä vaikutuskeinoja sekä kielen vaihtelua ja rakenteita.

S2-digitehtävät sopivat joko suomi äidinkielenä (S1) -opetuksen kanssa integroituun S2-opetukseen tai erilliseen S2-opetukseen. Jokaisessa luvussa on tietokirjan teorian tiivistelmä, S2-opiskelijan omaa teoriaa sekä apusanastoja. ​​Tehtäviä on kahdenlaisia: Osa on muokattu Särmän suomi äidinkielenä (S1) -digitehtävien pohjalta. Osa on tehty nimenomaan S2-digitehtäviä varten. S2-digitehtävissä painotetaan sanastoa, kielioppia, kuuntelutaitoa, yo-kokeessa tarvittavia taitoja ja arjen kielenkäyttötaitoa. Tehtävät valmentavat S2-yo-kokeeseen, ja niissä on S2-yo-kokeen mukaisia mallivastauksia. ​

Lue lisää

Särmä 3 digitehtävät

Tuote on ilmestynyt ja voit tutustua siihen Otavan Opepalvelussa (Materiaalit > Tutustu materiaaleihin).

Särmä 3 on digitaalinen tehtävistö, joka innostaa ja rohkaisee osallistumaan ryhmäviestintätilanteisiin. Tehtävien avulla vahvistetaan omaa viestijäkuvaa, viestintärohkeutta ja -herkkyyttä sekä eri keskustelun lajeihin sopivia osallistumisen tapoja. Vuorovaikutustilanteiden analysointia harjoitellaan monipuolisten audiovisuaalisten aineistojen avulla.

Lue lisää

Särmä 3 S2-digitehtävät

Ilmestyy kesäkuussa 2021.

Särmä 3 on digitaalinen tehtävistö S2-opiskelijalle. Se innostaa ja rohkaisee osallistumaan ryhmäviestintätilanteisiin. Tehtävien avulla vahvistetaan omaa viestijäkuvaa, viestintärohkeutta ja -herkkyyttä sekä eri keskustelun lajeihin sopivia osallistumisen tapoja. Vuorovaikutustilanteiden analysointia harjoitellaan monipuolisten audiovisuaalisten aineistojen avulla.

S2-digitehtävät sopivat joko suomi äidinkielenä (S1) -opetuksen kanssa integroituun S2-opetukseen tai erilliseen S2-opetukseen. Jokaisessa luvussa on tietokirjan teorian tiivistelmä, S2-opiskelijan omaa teoriaa sekä apusanastoja. ​​Tehtäviä on kahdenlaisia: Osa on muokattu Särmän suomi äidinkielenä (S1) -digitehtävien pohjalta. Osa on tehty nimenomaan S2-digitehtäviä varten. S2-digitehtävissä painotetaan sanastoa, kielioppia, kuuntelutaitoa, yo-kokeessa tarvittavia taitoja ja arjen kielenkäyttötaitoa. Tehtävät valmentavat S2-yo-kokeeseen, ja niissä on S2-yo-kokeen mukaisia mallivastauksia. ​

Lue lisää

Särmä 4 tehtävät

Näytesivut

Tuote on ilmestynyt.

Särmä 4 tarkastelee kertomuksia ja kertomuksellisuutta kauno- ja tietokirjallisuudessa. Kirjassa syvennytään kirjallisuuden lajeihin ja käsitteisiin lukemalla, analysoimalla ja tulkitsemalla proosaa, lyriikkaa, draamaa ja tietokirjallisuutta. Käsitteitä sovelletaan myös audiovisuaalisten kertomusten analyysiin.

Tehtäväkirjan videot ja äänet voi katsoa ja kuunnella ilmaisen Otso-mobiilisovelluksen avulla tai Opiskelijan maailmassa.

 

Lue lisää

Särmä 4 digitehtävät

Tuote on ilmestynyt ja voit tutustua siihen Otavan Opepalvelussa (Materiaalit > Tutustu materiaaleihin).

Särmä 4 on digitaalinen tehtävistö kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kauno- ja tietokirjallisuudessa. Digitehtävissä syvennytään kirjallisuuden lajeihin ja käsitteisiin lukemalla, analysoimalla ja tulkitsemalla proosaa, lyriikkaa, draamaa ja tietokirjallisuutta. Käsitteitä sovelletaan myös audiovisuaalisten kertomusten analyysiin.

Lue lisää

Särmä 4 S2-digitehtävät

Ilmestyy kesäkuussa 2021.

Särmä 4 on digitaalinen tehtävistö S2-opiskelijalle. Se tarkastelee kertomuksia ja kertomuksellisuutta kauno- ja tietokirjallisuudessa. Kirjassa syvennytään kirjallisuuden lajeihin ja käsitteisiin lukemalla, analysoimalla ja tulkitsemalla proosaa, lyriikkaa, draamaa ja tietokirjallisuutta. Käsitteitä sovelletaan myös audiovisuaalisten kertomusten analyysiin.

S2-digitehtävät sopivat joko suomi äidinkielenä (S1) -opetuksen kanssa integroituun S2-opetukseen tai erilliseen S2-opetukseen. Jokaisessa luvussa on tietokirjan teorian tiivistelmä, S2-opiskelijan omaa teoriaa sekä apusanastoja. ​​Tehtäviä on kahdenlaisia: Osa on muokattu Särmän suomi äidinkielenä (S1) -digitehtävien pohjalta. Osa on tehty nimenomaan S2-digitehtäviä varten. S2-digitehtävissä painotetaan sanastoa, kielioppia, kuuntelutaitoa, yo-kokeessa tarvittavia taitoja ja arjen kielenkäyttötaitoa. Tehtävät valmentavat S2-yo-kokeeseen, ja niissä on S2-yo-kokeen mukaisia mallivastauksia. ​

Lue lisää

Tulossa: Särmä 5–11

Tulevien tuotteiden aikataulut

Särmä 5 tehtävät – 1/2022
Särmä 6 tehtävät – 1/2022
Särmä 7 tehtävät – 12/2021
Särmä 8 tehtävät – 1/2022
Särmä 9 tehtävät – 1/2023
Särmä 10 tehtävät – 1/2023
Särmä 11 tehtävät – 1/2023

Lue lisää

Aiemmin ilmestyneet Särmän kielenhuollon materiaalit ovat edelleen saatavilla:

 • Särmä Kielenhuolto digikirja (2019) >>
 • Särmä Kielenhuolto (painettu kirja) (2013) >>
Lue lisää

Opettajan materiaalit


Digiopetusaineistot

Opettajan aarrearkku on Särmän digiopetusaineisto. Moduulikohtaiset digiopetusaineistot ilmestyvät alkuvuonna 2021. Jokaisessa digiopetusaineistossa on seuraavat sisällöt:

 • Luvun virittelytehtävä
 • Luvun tavoitteet
 • Luvun opetusvinkit
 • Digikirjan ja digitehtävien sisältö
 • Videot ja äänitteet
 • Tehtävien vastaukset
 • Moduulisuunnitelmat

Tutustu Särmä 1 -digiopetusaineiston demoon täällä >.

Esitysmateriaalit

Painettuja kirjoja käyttävän opettajan oma materiaali on nimeltään esitysmateriaali. Siinä on samat sisällöt kuin digiopetusaineistossakin, mutta digikirjan ja digitehtävien sisällön sijaan siinä on painetun tietokirjan aukeamat ja tehtäväkirjojen aukeamat.

Digikokeet ja Abitti-kokeet

Särmän uudet moduulikohtaiset digikokeet ja Abitti-kokeet ilmestyvät kesällä 2021.

Oppikirjailijat

Hanna-Liisa Aumanen

Opettajana olen innostuja ja innostaja. Ajattelen, että kirjoittaminen ja lukeminen ovat taitoja, jotka kehittyvät vain treenaamalla. Olen elementissäni, kun saan opiskelijat tutkimaan kieltä, kulttuuria ja vuorovaikutusta analyyttisesti mutta myös ihmetellen ja nautiskellen. Uskon, että Särmän hoksauttavat aineistot ja tinkimättömällä laadulla tehdyt tehtävät ovat opettajan parhaat aseet – ne tekevät työstä motivoivaa sekä opiskelijalle että opettajalle.

Työskentelen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Haukilahden lukiossa Espoossa.

Lue lisää

Vesa Haapala

Haluan tuoda esiin kirjallisuuden monipuolisuuden. Tärkeintä on pohtia, mitä asiat merkitsevät ja miten merkitys syntyy. Käsitteet ja rakenteiden läpivalaisut auttavat ymmärtämään, miten tekstit on tehty ja miten tekstejä voi lukea mutta myös kirjoittaa. Kun oppii kirjallisuuden pelisääntöjä, tajuaa myös että elokuvat, sanoitukset ja tietokirjallisuus pelaavat pitkälti samanlaisella logiikalla.

Kirjallisuus on kaikkialla elämässäni: työskentelen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, vapaa-ajalla olen kirjailija.

Lue lisää

Tuomas Kaseva

Toimittajana haluan painottaa Särmässä lähdekritiikkiä. Journalismin idea ei ole nuorille selvä, kaupalliset yhteistyöt ja valeuutiset vaativat uudenlaista valppautta. Opettajana taas haluan Särmässä vahvistaa kirjoittamisen osataitojen harjoittelua. Viime vuosina olen tehnyt opiskelijoiden kanssa osataitoihin liittyviä kokeiluja, joiden tuloksena aloin esimerkiksi opettaa erikseen päänäkökulman ja käsittelynäkökulmien valintaa. Tekstit paranivat heti. 

Työskentelen toimittajana Helsingin Sanomissa ja opetan mediaa Kallion ilmaisutaidon lukiossa.

Lue lisää

Anja Korkea-aho

Opettajana olen innostuvaa sorttia. Uskon motivoimisen voimaan, joten siksi hyvän oppimateriaalinkin tulee olla motivoivaa, asiantuntevaa ja hyvin strukturoitua. Se tukee opiskelua ja turvaa sekä opiskelijan että opettajan selustan. Äidinkieli ja kirjallisuus on kuin leikkikenttä, joka opettaa elämän perustaitoja ja tarjoaa myös elämyksiä. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla nuorilla on pääsy tälle leikkikentälle.

Työssäni Tampereen steinerkoulun lukiossa haluan rohkaista nuoria kokeilemaan, yrittämään ja kehittymään.

Lue lisää

Maarit S. Koskinen

Opetuksessani on kaksi johtotähteä: uteliaisuus ja vaikuttaminen. Kieli ja kirjallisuus tarjoavat rajattoman temmellyskentän, joka laajenee mitä enemmän sitä tutkii. Ne ovat myös suoria väyliä vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Haluan lietsoa opiskelijoissani halua tietää sekä rohkaista heitä kasvamaan ihmisiksi, jotka osaavat ja haluavat ottaa asioista selvää. Lisäksi haluan heidän uskaltavan vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin ja huomaavan, miten heihin vaikutetaan. Särmä antaa työvälineet tähän työhön.

Työskentelen Riihimäen lukiossa ja aikuislukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2:n opettajana.

Lue lisää

Johanna Kumenius

Opetuksessani pidän tärkeimpänä opittavien asioiden merkityksellistämistä opiskelijoiden omassa elämässä. En halua kenenkään opiskelevan siksi, että opettaja käskee, vaikka tietysti välillä käskenkin. Kielen ja oppimisen taitojen hallinta luo tasa-arvoa ja mahdollistaa osallistumisen ja osallisuuden yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaineena elämäntaitojen keskiössä, ja sen opettaminen on siksi niin mielekästä.

Työskentelen Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa lukion ja yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana.

Lue lisää

Sari Kuohukoski

Opettajana haluan tehdä koulun tärkeimmästä aineesta kiinnostavan, vaikuttavan, ajatteluun haastavan ja hauskankin. Nuoret tarvitsevat selkeyttä äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun mutta myös elämyksiä ja vuorovaikutusta. Hyvä oppimateriaali tarjoaa näitä kaikkia. Siksi olen mukana Särmässä. Koulun tärkein aine ansaitsee arvoisensa oppimateriaalin.

Päivisin opetan Helsingin medialukiossa.

Lue lisää

Heidi Kärki

Oppikirjailija on/off. S1 ja S2. Särmässä aloitin 2008, Heklussa hieman ennen. Opettajana minulla on yksi tavoite: että opiskelija löytäisi paikkansa maailmassa. Kielitaidot merkitsevät tässä paljon, joskus liikaa. Myös kirjanteossa yritän keskittyä olennaiseen. Erityisalueitani ovat kielenhuolto, tyylit ja rakenteet sekä vaikuttamisen aina niin kiehtovat ja kimurantit kysymykset. 

Toimin äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Helsingin kielilukiossa.

Lue lisää

Maria Laakso

Kirjoitin Särmään kirjallisuushistoriasta, joka on yksi lemppariaiheitani. Kirjallisuushistorian kehystäminen kiinnostavaksi ja mielekkääksi nuorelle lukijalle tarjoaa oppikirjailijalle sopivasti haasteita. Yksi usein hyödyntämistäni keinoista on kulttuurin vanhojen kerrostumien kytkeminen nykypäivään. Monet ikivanhat teokset, aiheet tai tyylit ovat tarkemmin katsoen yhä elävää kulttuuria. Lukion kirjallisuushistorian ei mielestäni pidä pyrkiä tarjoamaan kukkurakaupalla teoksia, kirjailijanimiä ja vuosilukuja. Kirjallisuushistoriassa vähempi on parempi, ja kiinnostaviin esimerkkeihin jää näin aikaa perehtyä tarkemmin.

Ammatiltani olen kirjallisuustieteen yliopisto-opettaja. Tutkin ja opetan kirjallisuutta Tampereen yliopistossa. Olen myös tietokirjailija. 

Lue lisää

Heini Lehtonen

Olen kielentutkija, sosiolingvisti, opetuksen kehittäjä ja suomen kielen opettaja. Minua kiinnostavat esimerkiksi kaupunkien, koulujen ja yhteisöjen monikielisyyden kysymykset, kieli-ideologiat ja kielen variaatio, ihmisten suhde kieliinsä, monikielinen vuorovaikutus sekä monikielisyys opetuksessa. Kieli on kiehtovaa, koska se on kaikkialla: tunteissa, ihmissuhteissa, oppimisessa ja valtarakenteissa. Siksi kielitietoisuudella on merkitystä. Toivon, että Särmä auttaa tekemään perusteltuja kieleen liittyviä valintoja ja toimimaan kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa.

Työskentelen pedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

Antti Leikkanen

Minulle tärkeä tavoite opettajana on se, että käsiteltävät asiat tuntuisivat opiskelijoista olennaisilta, ajankohtaisilta ja kiinnostavilta. Minun oppitunneillani tähän tavoitteeseen pyritään kolmella keinolla: opettajan heittäytymisellä oppitunnin aiheeseen, keskustelevalla ilmapiirillä sekä tuoreilla materiaaleilla ja esimerkeillä. Oppimateriaalin tehtävä on tarjoilla laajat ja monipuoliset ilmiöt jäsentyneessä ja helposti vastaanotettavassa muodossa, syvällisyydestä kuitenkaan tinkimättä.

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Tampereen klassillisessa lukiossa.

Lue lisää

Anna Marin

Opettajana ja oppikirjailijana haluan kutitella nuorten uteliaisuutta ja rohkaista heitä innostumaan. Kun opiskellaan kieltä, kirjallisuutta ja vuorovaikutusta, mahtavana materiaalina on koko maailma. Hyvä oppikirja, kuten Särmä, antaa selkeitä ohjeita ja malleja, mutta tarjoaa myös haastetta ja rohkaisee omiin oivalluksiin. Parhaita hetkiä luokassa ovat minusta ne, kun jaetaan omia ajatuksia ja sytytetään kipinöitä toisissa.

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Tapiolan lukiossa ja koulussa Espoossa.

Lue lisää

Susanna Mononen

Opettajana pyrin haastamaan opiskelijoita ajattelemaan ja keskustelemaan. Vuorovaikutuksen kautta voimme oppia toisiltamme. Keskustelu laittaa ajattelun liikkeelle, ja näin myös oman tekstin kirjoittaminen on helpompaa. Mielestäni ajattelun taidot ovat kirjoittamisen perusta. Opettajana minulla on tärkeä tehtävä tarjota opiskelijoille ajateltavaa ja heidän ajatteluaan haastavaa oppimateriaalia – oivaltavia ja pohdiskeluun kannustavia tehtäviä. 

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Laukaan lukiossa.

Lue lisää

Nina Naatula

Olen kielipoliisi ja lukutoukka. Koen, että tehtäväni opettajana on saada opiskelijat ymmärtämään kielen monipuoliset mahdollisuudet. Kieli on mielenkiintoinen elementti, jonka avulla voi vaikuttaa ihmisten tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan. Tämän haluan opiskelijoideni ymmärtävän. Ymmärrys kielen monipuolisuudesta on tärkeää, jotta pystyy ilmaisemaan itseään haluamallaan tavalla ja saa aikaiseksi haluamansa vaikutuksen. Haluan tarjota laajan kielitietoisuuden tulevaisuuden toivoille. Särmä on innostava, ajankohtainen ja keskittyy olennaiseen. Näitä asioita arvostan oppimateriaalissa.

Työskentelen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Lauttakylän lukiossa Huittisissa.

Lue lisää

Kaisa Osola

Puhekouluttajana ja puheilmaisun opettajana ajattelen, että mitä useammalla ihmisellä on työvälineitä ja rohkeutta puhua julkisesti, sitä enemmän tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä tulee julki. Kun se tehdään eettisesti ja mielenkiintoisesti, maailma on parempi, älykkäämpi ja usein myös hauskempi paikka. Esiintyä voi, vaikka jännittää. Puhetilaa paitsi otetaan myös annetaan.

Olen opettanut 13 vuotta puheilmaisua Kallion ilmaisutaidon lukiossa ja teen puhekouluttajan töitä eri yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää

Heleena Puolitaival

Sydämenasiani koulumaailmassa on nykyisin ylioppilastutkinto. Haluan tukea Särmässä sitä, että erilaiset oppijat saavat mahdollisimman hyvän pohjan ylioppilaskokeeseen. Kun kokeeseen liittyvät tehtävät etenevät loogisesti ja vakuuttavasti, opettajallekin jää enemmän omaa aikaa.

Syksystä 2020 lähtien olen tehnyt erilaisia projektitöitä.

Lue lisää

Janne Saarikivi

Minua kiinnostaa kielten synty, muutos ja kuoleminen. Nykymaailmassa suuri osa maailman kielistä on uhanalaisia. Samalla syntyy kokonaan uudenlaista moninaisuutta. Ihminen näkee maailman kielen kautta ja avulla, siksi maailman kielitilanteen muutos ei lakkaa kiinnostamasta.

Opetan suomalais-ugrilaista kielitiedettä Helsingin yliopistolla.

Lue lisää

Salla Seuri

Opettajana haluan, että jokainen opiskelija kielitaidon tasosta riippumatta löytää luettavaa, joka avaa uusia näköaloja maailmaan. Kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot eivät ole myötäsyntyisiä, vaan kuka tahansa oppii niitä tietoisesti harjoittelemalla. Särmän S2-materiaali ohjaa ymmärtämään, analysoimaan ja tuottamaan tekstiä samalla kun se tukee kielen eri osa-alueiden kehittymistä.

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Kaitaan lukiossa Espoossa. 

Lue lisää

Ira Virtanen

Vuorovaikutus on ihmisten välinen viestinnällinen prosessi, joka luo sosiaalista todellisuuttamme. Uusi Särmä auttaa nuoria ymmärtämään omaa ja toisten ihmisten viestintää, jotta he voivat saavuttaa tavoitteitaan myös yhdessä. Olen väitellyt ystävyyssuhteista, luonut nuorille vuorovaikutusosaamista vahvistavan ryhmäprosessin ja tutkinut vuorovaikutussuhteita virtuaaliympäristöissä. Tiedän, että ihminen, joka voi hyvin vuorovaikutussuhteissaan, oppii ja uskoo itseensä.

Päivätyössäni tutkijakoulutuksen asiantuntijana Tampereen yliopistossa vastaan erityisesti viestinnästä ja digiopetuksen tuesta.

Lue lisää

Ajankohtaista

E- ja äänikirjat ovat Särmän upea etu!

Uuden lukion Särmän käyttäjäetuna on lukuvuonna 2021–2022 moduulikohtaiset e- ja äänikirjat.

 • Särmä 1: Helena Waris – Nuorgamin vettä (2019)
 • Särmä 2: Mila Teräs – Amiraali (2020)
 • Särmä 3: Johanna Vuoksenmaa – Pimeät tunnit (2020)
 • Särmä 4: Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen – Uuden ajan muistikirja (2020)

Opiskelija ja opettaja voivat kuunnella tai lukea kirjat ilmaisella Särmä Plus -äänikirjasovelluksella. Sovelluksen saa ladattua sovelluskaupasta (App Store tai Google Play) kesällä 2021.

Särmä tarjoaa teosten käsittelyyn tehtäväpaketteja, joka sisältävät mm. kirjan lukemiseen motivoivia videoita, Lukemisen avuksi -vinkkejä, kirjailijahaastatteluita sekä kirjan purkuun soveltuvia tehtäviä.

Esittelyvideo