Särmä (LOPS 2016)

Lukion äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjaklassikko Särmä on hiottu uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Uudistuksessa on otettu huomioon opettajien ja oppilaiden toiveet. Särmä on entistä selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Edelleen Särmä puhuttelee ajankohtaisuudellaan, herättää tunteita ja jättää muistijälkiä.

Sarjan periaatteet

  • Särmä innostaa lukemaan ja tutkimaan erilaisia tekstejä.
  • Särmä opettaa, miten syntyy hyvä teksti.
  • Särmä houkuttelee tutustumaan median ja kielen ilmiöihin.
  • Särmä ohjaa opiskelijaa ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tuoteperhe 

  • Painettu oppikirja, painetut harjoituskirjat, digioppikirja, digitehtäväkirjat, digiopetusaineistot, digikokeet, Abitti-kokeet ja prelikokeet

Särmän vinkit yo-kokeeseen

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Särmä-sarjaan >

Särmä (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Uutta lukion Särmässä (lops 2016) lukuvuonna 2021–2022!

  • Särmä Preli -koepaketti 2021–2022: Uusi prelikoepaketti ilmestyy elokuussa 2021. Koepaketti sisältää luku- ja kirjoitustaidon kokeen. Lukutaidon tehtäviin on hyvän vastauksen piirteet. Tuote sisältää myös edellisvuosien prelikokeet.
  • Särmä digikirjat 8 ja 9: Digikirjat 8 ja 9 täydentyvät kesän 2021 aikana autenttisilla ylioppilaskoevastauksilla tehtävineen. Digikirja 8 täydentyy kevään 2021 kirjoitustaidon kokeen vastauksilla ja digikirja 9 lukutaidon vastauksilla.

Opiskelijan materiaalit

Särmä-oppikirja ja -tehtäväkirjat ovat saatavilla sekä painettuna kirjana että digikirjana. Digikirjat toimivat tietokoneella, tabletilla ja mobiililaitteella.

 

Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Särmä-oppikirja on lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarjan teoriakirja, jota käytetään kaikilla kursseilla. Se jakaantuu viiteen jaksoon: mediaan, kirjallisuuteen, kieleen, kirjoittamiseen ja puhumiseen. Opetusteksteissä asiat kerrotaan selkeästi ja opiskeltavia asioita havainnollistetaan lukiolaiselle sopivin esimerkein ja mallinnuksin. Runsas visuaalisuus innostaa opiskelemaan ja linkittää asiat tähän päivään.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 1

Särmä Tehtäviä 1 syventyy erilaisiin teksteihin sekä niiden tavoitteisiin ja kontekstiin. Tekstilajeista tutkitaan uutista, artikkelia, kolumnia, blogia ja novellia. Kirjoittamisessa painotetaan tiedonhankintataitoja ja selkeitä viittaustapoja. Keskusteluharjoitukset kehittävät ryhmäviestintätaitoja.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 1 -digikirjasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 2

Särmä Tehtäviä 2 käsittelee sitä, miten kieli vaikuttaa identiteettiin ja ympäröivään kulttuuriin. Suomalaiseen ja kansainväliseen kielimaisemaan tutustutaan erilaisten aineistojen avulla. Lisäksi kurssilla perehdytään kirjoittamisprosessin vaiheisiin, tietoiskun toteuttamiseen ja kielen rakenteisiin.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 2 -digikirjasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 3

Särmä Tehtäviä 3 tarkastelee kirjallisuuden ja kielen kulttuurisia merkityksiä. Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden lajeihin, käsitteisiin ja tekstuaalisiin keinoihin tarkastelemalla ja tulkitsemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä. Myös sarjakuvan, elokuvan ja taidekuvan tulkintaa harjoitellaan.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 3 -digikirjasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 4

Särmä Tehtäviä 4 syventyy vaikuttaviin teksteihin. Argumentointiin ja retoriikkaan perehdytään analysoimalla erilaisia aineistoja sekä tuottamalla itse vaikuttavia tekstejä ja puheita. Kurssilla pureudutaan myös lähdekritiikkiin, mediaetiikkaan, mainontaan ja kirjallisuuteen.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 4 -digikirjasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 5

Särmä Tehtäviä 5 tutustuttaa maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin. Teoksiin tutustutaan pohtien, miten ne ilmentävät aikaansa ja miten niiden vaikutus näkyy nykykulttuurissa. Lisäksi tutkitaan ja hiotaan tekstien tyyliä sekä harjoitellaan esseen kirjoittamista.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 5 -digikirjasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 6

Särmä Tehtäviä 6 käsittelee nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kirjallisuudessa ja mediassa. Monimuotoisia tekstejä tarkastellaan kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan ja harjoitellaan myös ylioppilaskirjoitusten luku- ja kirjoitustaidon kokeisiin.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 6 -digikirjasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 7 (digikirja)

Särmä Tehtäviä 7 digikirja on täysin uudentyyppinen digitaalinen harjoitusmateriaali puhumiseen. Se käsittelee vuorovaikutusta ryhmä- ja yksilöviestinnässä vahvasti opiskelu- ja työelämään keskittyen. Digikirjassa on runsaasti konkreettisia ohjeita ja hyödyllisiä videoita, jotka havainnollistavat puheviestinnän taitojen käyttöä oikeassa elämässä. Tehtävien ja puheviestintäaiheisten aineistojen avulla harjoitellaan myös ylioppilaskokeessa tarvittavia analysointitaitoja. (Tuote on saatavilla vain digikirjana. Kurssiin ei ole opettajan digiopetusaineistoa.)  

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 8

Särmä Tehtäviä 8 harjoituttaa kirjoitustaidon kokeessa tarvittavia taitoja: aineistojen valintaa, tietojen arviointia, näkökulman rajaamista sekä oman tekstin rakentamista ja hiomista. Näin teet -ohjeet tiivistävät keskeisimmät kirjoitustaidon kokeessa tarvittavat taidot, ja lukiolaisten mallivastaukset ohjaavat opiskelijaa oman koevastauksen rakentamisessa. Painettua kirjaa käyttävät opiskelijat saavat tehtävien multimodaaliset aineistot käyttöönsä ilmaiseksi Opiskelijan maailman kautta. Opettaja käyttää samoja aineistoja digiopetusaineiston kautta.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 8 -digikirjasta.

Näytesivut

Painettua Särmä 8 tai 9 -kirjaa käyttävä opiskelija saa tehtäviin liittyvät digitaaliset aineistot (videot, linkit tai äänitiedostot) käyttöönsä ilmaiseksi Opiskelijan maailmassa (opiskelija.otava.fi).
1. Opiskelija kirjautuu Opiskelijan maailmaan. Uuden käyttäjän pitää rekisteröityä ensimmäisellä kerralla.
2. Opiskelija saa käyttöönsä tehtäviin liittyvät digiaineistot syöttämällä Lisää aineisto -välilehdellä kirjan ISBN-numeron. Se löytyy kirjan takakannesta ja kirjan sivulta 2.
3. Aktivoidut digiaineistot näkyvät Omat aineistot -välilehdellä.
Ohje digiaineistojen käyttöönottoon löytyy painetun tehtäväkirjan sivulta 4. Opettaja käyttää digiaineistoja digiopetusaineiston kautta.

Lue lisää

Särmä Tehtäviä 9

Särmä Tehtäviä 9 valmentaa lukutaidon kokeeseen. Kirja antaa välineet monimuotoisten tekstien analysoimiseen ja oman lukutaidon vastauksen rakentamiseen. Selkeät Näin teet -ohjeet tiivistävät keskeisimmät lukutaidon kokeessa tarvittavat taidot. Painetun kirjan käyttäjä saa tehtävien multimodaaliset aineistotekstit käyttöönsä ilmaiseksi Opiskelijan maailman kautta. Opettaja käyttää samoja aineistoja digiopetusaineiston kautta.

Kirjan sisältö poikkeaa digitaalisesta Särmä Tehtäviä 9 -digikirjasta.

Näytesivut

Painettua Särmä 8 tai 9 -kirjaa käyttävä opiskelija saa tehtäviin liittyvät digitaaliset aineistot (videot, linkit tai äänitiedostot) käyttöönsä ilmaiseksi Opiskelijan maailmassa (opiskelija.otava.fi).
1. Opiskelija kirjautuu Opiskelijan maailmaan. Uuden käyttäjän pitää rekisteröityä ensimmäisellä kerralla.
2. Opiskelija saa käyttöönsä tehtäviin liittyvät digiaineistot syöttämällä Lisää aineisto -välilehdellä kirjan ISBN-numeron. Se löytyy kirjan takakannesta ja kirjan sivulta 2.
3. Aktivoidut digiaineistot näkyvät Omat aineistot -välilehdellä.
Ohje digiaineistojen käyttöönottoon löytyy painetun tehtäväkirjan sivulta 4. Opettaja käyttää digiaineistoja digiopetusaineiston kautta.

Lue lisää

Särmä Luova kirjoittaminen

Ensimmäinen nimenomaan lukioon suunniteltu luovan kirjoittamisen oppikirja auttaa tutkimaan kaunokirjallisten tekstien keinoja ja tyylejä ja opettaa harjoittelemaan kirjoittamista. Hauskat tehtävät houkuttelevat monenlaisiin kokeiluihin. Aihealueet ovat kirjoittaminen prosessina, proosa, lyriikka, draama, sarjakuva ja journalismi. Sarjakuvan teosta kertoo sarjakuvataiteilija Ville Ranta.

Lue lisää

Särmä Kielenhuolto

Painettu Särmä Kielenhuolto (ilmestynyt 2013) harjoittaa kielenhuollon perusasioita välimerkeistä kongruenssiin. Lisäksi aiheina ovat muun muassa tekstin rakenne, tyyli ja aineiston pohjalta kirjoittaminen.

Särmä Kielenhuolto -digikirja (ilmestynyt 2018) vie kielen maailmaan digitaalisesti. Monipuoliset tehtävät harjoittavat kielenhuollon perusasioita välimerkeistä kongruenssiin. Lisäksi aiheina ovat muun muassa tekstin rakenne, tyyli ja aineiston pohjalta kirjoittaminen. Osa tehtävistä on automaattisesti tarkistuvia. Kokonaan digitaalinen tuote sopii kielenhuollon kurssimateriaaliksi tai itsenäisen kurssisuorituksen tueksi sekä lähde- ja harjoitusaineistoksi koko lukion ajalle. (Materiaaliin ei ole opettajan digiopetusaineistoa.)

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto

Särmän digiopetusaineistossa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Se sisältää sähköisesti rikastetut digitehtäväkirjat, digioppikirjan, tehtävien vastaukset (painettu ja digi), kurssisuunnitelmat ja kurssikokeet. Lisäksi digiopetusaineistossa on helppokäyttöinen ja selkeä Emended-työkalu oppilaiden tekstien sähköiseen kommentointiin ja arviontiin. Kurssien 8 ja 9 painettuihin kirjoihin kuuluvat multimodaaliset aineistot ovat opettajan käytettävissä digiopetusaineistojen kautta. Digiopetusaineisto on maksuton käyttäjäetu. Katso ohjeet digiopetusaineiston käyttöön.

Ohjeita Emendedin käyttöön:

Emended-ohjevideo opettajalle 1

Emended-ohjevideo opettajalle 2

Emended-ohjevideo opiskelijalle

 

Digikokeet
Digikokeet harjoittavat monipuolisesti sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia taitoja. Kurssikohtaiset digikokeet helpottavat opettajan arviointityötä ja mahdollistavat tehtävien aineistoina multimodaaliset tekstit. Opettaja kokoaa digikokeen valmiista tehtävävaihtoehdoista ja kutsuu oppilaat kokeeseen. Digikoejärjestelmä korjaa koneellisesti tarkistuvat tehtävät, kuten monivalinta-, raahaus- ja aukkotehtävät. Opettaja pisteyttää avoimet tuottamistehtävät. Katso ohjevideoita digikokeiden käytöstä.

Oppikirjailijat

Särmässä kuuluu omien alojensa vahvojen ammattilaisten ääni, ja Särmässä näkyy kokeneiden opettajien osaaminen. Tässä tekijät, joista Otava on ylpeä.

Vesa Haapala

Olen Vesa Haapala ja työskentelen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa. Käytännössä siis opetan ja tutkin kirjallisuutta. Kirjallisuutta voi oppia sekä lukemalla että kirjoittamalla. Itse olen tehnyt pieniä sivupolkuja työni ohessa ja kirjoittanut runoteoksia ja romaaneja.

Minulle kirjallisuus ei ole vain tekstilaji, joka jää kansien väliin, kun suljen kirjan. Kirjoitus siirtyy ajatuksiini ja alkaa jäsentää sitä, mitä ihmisenä oleminen on ja mitä se voisi olla. Lukeminen on yhtä aikaa intiimi ja sosiaalinen tapahtuma: tutustumista toisiin tyyppeihin ja maailmoihin, jotka usein sulautuvat myös siihen, mitä kutsutaan seikkailuksi tosielämässä.

Lue lisää

Inkeri Hellström

Olen ollut äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana vuodesta 1986 ja tehnyt työurani normaalikoulussa Helsingissä – nykyisessä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Opetan sekä yläkoulussa että lukiossa.

Olen todennut, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana toimiminen ei ole työ – se on kokonaisvaltainen elämäntapa. Työllistävä, monipuolinen, raskas, rakas ja antoisa elämäntapa. En ole vielä tavannut äidinkielen opettajaa, joka pystyisi kytkemään opettajuutensa täydellisesti pois päältä. Kesälomallakin, kun kaksi äidinkielen opettajaa kohtaa, puhe kääntyy äkkiä ainakin kirjoihin ja teatteriin ja siinä sitä ollaan. Kohta suunnitellaan jo, miten juuri luettua kirjaa käsiteltäisiin kuutoskurssilla ja miten kesän kirjoittamisseminaarin anti päätyisi opiskelijoiden iloksi.

Toiset tekevät väitöskirjoja, mutta minun käytännölliselle luonteelleni oppikirjat ovat sopineet toistaiseksi paremmin. Siltaa opetussuunnitelman, oppiaineen eri osa-alueiden teorian ja kirjan käyttäjien välillä on ollut antoisaa ja kehittävää rakentaa. Lisäksi viihdyn hyvin työryhmän jäsenenä. Uskon vakaasti keskustelun, huumorin ja kahvipöydän antimien luovuutta lisäävään voimaan.

Lue lisää

Hanna Naalisvaara

Olen toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina oululaisessa Laanilan lukiossa jo 15 vuoden ajan. Viimeiset viisi vuotta olen lisäksi tehnyt kehittäjäopettajan työtä ja suunnitellut alueen äidinkielen opettajille täydennyskoulutusta ja perehtynyt opetussuunnitelmatyöhön.

Äidinkielenopettajuus oli minulle luonnollinen valinta. Toimittajan tyttärenä olin aina lukenut paljon ja ollut kiinnostunut kielestä ja kirjoittamisesta. Lukiossa ihailin äidinkielen opettajaani suuresti ja halusin hänen kaltaiseksi itsekin. Nyt 15 opetusvuoden jälkeen tiedän edelleenkin olevani oikealla alalla ja tekeväni tärkeää työtä nuorten parissa. Olen myös aina ollut kiinnostunut oppiaineeni kehittämisestä ja toiminut aktiivisesti äidinkielen opettajien yhdistystoiminnassa.

Oppikirjailijuus on tuonut työhöni uuden näkökulman ja paljon lisää virtaa. Sanotaan, että seitsemän vuoden välein jokaisen pitäisi katsoa asioita uudesta näkökulmasta, ja tämä on minusta hyvä tapa uudistaa itseään opettajana ja kehittää näkemystään työstä. Erityisesti olen kiinnostunut oppikirjojen sähköistämisestä ja sen mukanaan tuomista uusista oppimisen ja opettamisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Lue lisää

Janna Kantola

Kun sain tehtäväkseni esitellä itseni tässä, aloin heti miettiä lukemiani kirjoja. Taisin ajatella, että kertoisin eniten itsestäni panemalla kaikkein mieleenpainuvimmat lukukokemukseni peräkkäin. Koska epäilen esittelyltä odotettavan muuta, on lukijan tyydyttävä tähän, yhtä kaikki kirjallisuuspitoiseen litaniaan: opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa, väittelin tohtoriksi Pentti Saarikosken runoudesta, ja nykyään työskentelen yleisen kirjallisuustieteen dosenttina ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Muutaman kirjallisuusaiheisen kirjan kirjoittamisen ohella olen suomentanut proosarunoja ja kirjoittanut kirja-arvioita Helsingin Sanomiin.

Lue lisää

Tuomas Kaseva

Minulla oli lukiossa kaksi toiveammattia: äidinkielenopettaja ja toimittaja. Koska opettajille ei palkata kesäsijaisia, hain lehteen. Kaksi päivää lakkiaisten jälkeen aloitin kesätoimittajana Helsingin Sanomissa.

Viime vuodet olen Hesarissa työskennellyt toimitussihteerinä ja esimiehenä. Koska näissä hommissa toimittaja on helposti työpisteensä vanki, olen vieraillut säännöllisesti kouluissa kertomassa työstäni ja journalismista. Taannoin otin vuoden virkavapaata ja lähdin Kallion lukioon mediaopettajaksi.

Särmässä kädenjälkeni näkyy vahvimmin mediassa. Haluan nostaa etenkin journalismiin, sosiaaliseen mediaan ja lähdekritiikkiin liittyviä asioita. Itselleni läheistä on myös kirjoittamisen opetus ja siinä etenkin muokkaamisen ja palautteenannon merkitys. Salarakkaani on kirjallisuus, jossa en ikinä lakkaa hehkuttamasta lukunautinnon merkitystä.

Lue lisää

Noora Kivimäki

Miten minusta tuli äidinkielenopettaja ja oppikirjailija? No ei pitänyt tullakaan. Olen aina janonnut tietoa kulttuureista, ihmisten ajatuksista ja uskomuksista, joten aluksi opiskelin uskontotiedettä. Kun uskonnonteoriat eivät vastanneet kysymyksiini, käännyin kirjallisuuden ja kielten pariin, enkä päässyt pois.

Nyt opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Työssäni voimakkaimpia kokemuksia ovat luokkakeskustelut, joiden aikana jonkun maailma kiepsahtaa. Tällaisia ajatustenvaihtoon kutsuvia tekstejä olen myös Särmään halunnut tuoda.

Lue lisää

Riitta Korhonen

Työskentelen erityisasiantuntijana Kielitoimistossa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Olen yksi Ison suomen kieliopin (2004), Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan (2007) ja Kielitoimiston kielioppioppaan (2014) kirjoittajista.

Ennen nykyistä työtäni opetin pitkään aikuisille suomea toisena ja vieraana kielenä. Se jos mikä opetti minullekin suomea.

Lue lisää

Johanna Kumenius

Opetan Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun yläkoulussa ja lukiossa. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen rikkaus ja opettajan työn merkityksellisyys ovat aina saaneet minut palaamaan kouluun, vaikka välillä olen tehnyt muitakin opetusalan töitä. Oppikirjaa teen erityisesti siksi, että silloin joudun pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia ajatuksiani oppiaineen ytimestä ja opiskeltavista taidoista. Ryhmässä tehden lopputuloksena syntyy harkiten valittuja materiaaleja ja metodeja, joiden suunnitteluun ei opettajan arjessa olisi aikaa. Uskon, että tällainen valintojen kautta syntynyt selkeä materiaali päästää esiin olennaisen ja antaa tilaa myös opiskelijoiden omien ajatusten ja tekstien syntymiselle.

Lue lisää

Sari Kuohukoski

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingin medialukiossa. 15 vuotta sitten innostuin oppikirjatyöstä varsin itsekkäistä syistä. Olin opettanut pitkään ja kokeillut monia kirjasarjoja, enkä ollut tyytyväinen. Halusin oppikirjan, jonka mukaan olisi helppo ja mukava opettaa. Äidinkielen opettaja löytää kyllä aineistoja oppitunneille itsekin, mutta aina ei ehdi. Tarvitaan hyvä oppikirja, jossa teoria ja tehtävät ovat innostavia ja tarjoavat haastetta monenlaisille oppijoille. Syntyi Piste ja vähän myöhemmin Abi Äidinkieli.

Särmä on ajan hermolla oleva moniääninen oppikirja. Sitä tehdessä olen oppinut ryhmän voiman. Ryhmässä syntyy ideoita, joita kukaan ei olisi keksinyt yksin. Omat ajatukset jalostuvat ja toisten näkemyksistä oppii. Oppikirjan ei kuitenkaan tarvitse olla hajuton ja mauton kompromissi. Särmässä on tietoisesti kuuluvissa monia ääniä – omani muitten mukana.

Lue lisää

Heidi Kärki

Kun kuulin Dave Lindholmia, päätin opiskella suomea. Siinä se. Olen kironnut valintaani monta kertaa. Miten ihmeessä kielellä on niin suuri voima? Syvä miete ei ole vastannut kysymykseeni, mutta olen tutustunut ihmisiin, jotka miettivät ihan samaa.

Olen Särmässä, koska aineemme on moniääninen enkä odota vähempää tämän päivän lukiomateriaaleilta. Opetan Helsingissä äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä. Minua kiinnostavat media- ja draamakasvatus, kirjoittaminen sekä erilaiset nykytekstit.

Lue lisää

Minna Maijala

Olen kirjoittanut lukion Särmään jakson suomalaisen kirjallisuuden historiasta sekä ollut mukana länsimaisen kirjallisuushistorian uudistamisessa ja kirjoittanut nykykulttuurin jaksoon historiabuumista.

Olen koulutukseltani kirjallisuudentutkija ja erikoistunut realistiseen ja naturalistiseen kirjallisuuteen, ja päätutkimuskohteenani on ollut Minna Canth ja hänen tuotantonsa. Väittelin Canthin teosten psykologisesta ihmiskuvasta 2008, sen jälkeen syvennyin Minna Canthin kirjailija- ja henkilökuvaan ja julkaisin vuonna 2014 uuden Canth-elämäkerran.

Olen kiinnostunut paitsi suomalaisen kirjallisuuden 1800-luvusta ja 1900-luvun alkuvuosikymmenistä, myös sananvapaudesta, esseistä, kirjoitusprosesseista sekä historiallisesta kerronnasta erityisesti elämäkerroissa ja elämäkerrallisissa romaaneissa.

Lue lisää

Anna Marin

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Tapiolan lukiossa ja koulussa Espoossa. Lukiossa olen opettanut 20 vuotta, mutta yläkoulun puolella vasta aloittelen. Parasta työssäni on se, että saan työskennellä nuorten kanssa sekä tarkastella heidän kanssaan moninaisia kieleen ja kirjallisuuteen kytkeytyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Yksinkertaistettuna opetan lukemisen, puhumisen ja kirjoittamisen taitoja, mutta näitä taitoja harjoiteltaessa materiaalina on koko maailma.

Särmän tekeminen on tarjonnut uuden antoisan vinkkelin opettajan työhön, kun saa pohtia tärkeitä asioita älykkäiden kollegoiden kanssa ja koetella uusia ideoita. Haluan tehdä oppimateriaalia, joka antaa selkeitä ohjeita, mutta tarjoaa myös sopivasti haastetta. Vapaa-ajallani mm. luen, juoksen ja ratsastan.

Lue lisää

Harri Mustonen

Olen toiminut opettajana runsaat 20 vuotta. Viitisentoista viime vuotta olen opettanut Tampereen normaalikoulussa peruskoulun yläluokkia ja lukiolaisia sekä ohjannut opetusharjoittelijoita. Parasta tässä työssä on se, että päivittäin näkee aktiivisia ja myönteisiä nuoria.

Särmän tekeminen on ollut mielekästä, sillä pidän kunnon keskusteluista osaavien ja ajattelevien ihmisten kanssa. Ryhmämme on tehnyt paljon töitä voidakseen tuottaa sellaisia oppimateriaaleja, että ne palvelisivat sekä lukiolaisia että heidän opettajiaan. Olemme olleet samaa mieltä ja eri mieltä, olemme etsineet kompromisseja ja jättäneet särmiä, olemme yrittäneet olla kaikkien Särmän käyttäjien puolella.

Lue lisää

Heleena Puolitaival

Opetan Tikkurilan lukiossa. Jo nuorena tiesin, että minusta tulee äidinkielenopettaja, enkä ole katunut ammatinvalintaani. Oppikirjojen tekeminen on julkinen paheeni, sillä olen tehnyt sitä jo aika kauan.

Pidän selkeydestä ja toimivuudesta, rakastan itsenäisyyttä ja vapautta. Näistä kumpuaa myös oppikirjatyöni. Seuraan mielelläni päivän tapahtumia ja haluan olla ajassa kiinni – niin kuin Särmäkin.

Lue lisää

Janne Saarikivi

Olen ammatiltani suomalais-ugrilaisten kielten tutkija. Tällä hetkellä toimin dosenttina ja kollegiumtutkijana. Työni liittyy monipuolisesti kieleen. Tutkin kieltä, opetan yliopistolla kielitiedettä ja kirjoitan kielestä populaareja artikkeleja.

Nyherrän mielelläni outojen ja huonosti tunnettujen asioiden kanssa ja rohkaisen muitakin ryhtymään sellaisiin puuhiin, joista ei ole välitöntä hyötyä. Väitöskirjassani tutkin sitä, miten kuolleiden kielten jäljet näkyvät nykykielissä. Olen tutkinut myös mm. saamelaiskieliä, venäjän murteita, suomen sanaston alkuperää sekä dokumentoinut uhanalaisia suomen sukukieliä kuten karjalaa ja vepsää.

Lue lisää

Juhana Torkki

Ihmiset joskus kysyvät, miten minusta tuli puhetaidon opettaja. En opiskellut yliopistossa puheviestintää vaan teologiaa. Kaiken järjen mukaan minun olisi pitänyt päätyä papiksi tai uskonnonopettajaksi.

Vastaus kysymykseen on yksinkertainen. Minusta tuli puheen tutkija siksi, että olen niin huono kuuntelemaan puheita. Pitkästyn helposti. Haukotuttaa, jalat puutuvat. Kiemurtelen penkissä ja kysyn itseltäni: milloin tämä loppuu?

Opetan ihmisille hyvän puhumisen lakeja, mutta samalla olen huomannut, että hyväksi puhujaksi ei tulla sääntöjä opiskelemalla. Tärkeintä on vapautua peloista. Tärkeintä on oppia nauttimaan esiintymisestä. Tärkeintä on löytää oma lahjakkuutensa.

Siksi puhetaidon opettaminen on vaikeaa puuhaa. Siinä on kohdattava kokonainen ihminen.

Lue lisää