PS Lukion psykologia

Psykologia koskettaa jokaista. PS tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia tuntemaan itseään ja ymmärtämään muita. Sarjan tutkiva ote, runsaat esimerkit ja pohdintaa vaativat harjoitukset valmistavat ainereaaliin.

PS Lukion psykologia

Opiskelijan materiaalit

PS Lukion psykologia 1

Aihealueet muodostavat nyt entistä ehyempiä kokonaisuuksia. Psykologiatieteen perusasiat esitetään selkeästi ja kiinnostavasti. Monipuoliset tehtäväsivut sisältävät tietojen kertaamista ja sovellusta vaativia sekä pohdintaa ja keskustelua herättäviä tehtäviä.

Lue lisää

PS Lukion psykologia 2

PS Lukion psykologia -sarjan toinen osa on uudistettu. Opiskelija pääsee pohtimaan ihmisen kehitystä havainnollisten esimerkkien ja päivitetyn tutkimustiedon valossa.Geenit ja ympäristö, sosiaalistuminen ja identiteetin rakentaminen, vuorovaikutussuhteiden merkitys, kognitiivisten toimintojen kehittyminen sekä muut kehityspsykologian keskeiset teemat antavat nuorelle välineitä oman kehityksen ja kehitysympäristön tarkastelemiseen.Uudistetut tehtäväsivut ja runsaat aineistotehtävät kehittävät tiedon soveltamista ja ajattelutaitoa.

Lue lisää

PS Lukion psykologia 3

Oppikirja käsittelee havainnollisesti ja uusia näkökulmia valottaen kurssin aiheita. Huolellisesti valitut tapauskertomukset tekevät tekstistä elävää ja helposti lähestyttävää. Neuropsykologista tietoa on luontevasti integroitu kaikkiin aiheisiin, mikä auttaa oppilasta ymmärtämään syvemmin neuropsykologian periaatteita.

Lue lisää

PS Lukion psykologia 4

Oppikirjassa tarkastellaan tuoreesti motivaatiota ja emootiota ihmisen toiminnan selittäjänä. Taitavaan ajatteluun liittyviä ilmiöitä, kuten älykkyyttä, viisautta, asiantuntijuutta ja luovuutta, käsitellään viimeaikaisen tutkimuksen näkökulmista.

Lue lisää

PS Lukion psykologia 5

Oppikirjassa pureudutaan havainnollisesti ihmisen persoonallisuutta koskevaan tietoon. Persoonallisuuspsykologian näkökulmat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hahmottaa kokonaisvaltaisesti aiempien kurssien teemoja. Mielenterveyden ylläpitäminen, stressi ja kriisit esitellään oppikirjassa ajanmukaisesti ja asiantuntevasti. Kirja haastaa tiedon soveltamiseen ja auttaa siten opiskelijaa syventämään itsetuntemustaan.

Lue lisää

PS Sosiaalipsykologia

Oppikirja tarkastelee keskeisiä sosiaalipsykologisia käsitteitä yksilön minuuden, ihmisten välisten suhteiden, ryhmäilmiöiden ja joukkojen näkökulmasta. Sosiaalipsykologiaa psykologiasta erillisenä tieteenalana se hahmottelee esittelemällä historiaa ja tutkimusmenetelmiä. Ajankohtaisten esimerkkien ja arkielämän tilanteiden avulla havainnollistetaan käsitteitä ja teorioita. Mukana on myös ajattelua haastavia ja keskustelua herättäviä tehtäviä.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Mira Karrasch
Sari Lindblom-Ylänne
Raimo Niemelä
Tiina-Maria Päivänsalo
Päivi Tynjälä