Portti

Portti avaa uskonnon maailman ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään nykyajan ilmiöiden taustoja. Ajankohtaiset esimerkit ovat innostavia, ja upea kuvitus tukee oppimista. Portin kautta on hyvä kulkea kohti yo-kirjoituksia. Sarja ohjaa aktivoivasti ainereaalissa tarvittavien taitojen omaksumiseen.

Portti

Opiskelijan materiaalit

Laiteriippumaton digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja useilla älypuhelimilla. Otavan digikirjan käyttölisenssi on voimassa neljä vuotta ja hinta on painettua oppikirjaa edullisempi. Digikirjoja on saatavissa hyvin varustetuista verkkokirjakaupoista.

Opettajat ja opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä digikirjojamme. Jatkamme kehitystyötä palautteen perusteella. Uudet ominaisuudet päivittyvät myös ostettujen digikirjojen käyttölisensseihin.

Lue lisää Otavan digikirjoista ja tutustu opastusvideoon osoitteessa: www.otava.fi/digikirjat.

Portti lukion uskonto kurssi 1

Portti 1 jakautuu kahteen yhtä laajaan osaan. Ensimmäinen osa käsittelee uskontoa ilmiönä sekä uskonnon tutkimusta ja ulottuvuuksia. Toinen osa keskittyy Raamattuun pyhänä kirjallisuutena ja selvittää Raamatun vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Monipuoliset motivoinnit sekä kuva- ja aineistotehtävät syventävät kulttuurintuntemusta.

Lue lisää

Portti lukion uskonto kurssi 2

Portti 2 alkaa nykyajan kristinuskon katsauksella, keskittyy sitten antiikkiin sekä keskiaikaan ja viimeinen osa käsittelee uutta aikaa. Nykypäivä linkittyy historiaan kirjan toisessa osassa, joka tarkastelee kristinuskoa uudella ja uusimmalla ajalla. Kirkon ja kulttuurin yhteys syventyy aktovoivien tehtävien, kuvien ja tekstinäytteiden avulla. Euroopan ulkopuolinen maailma avautuu ”samaan aikaan toisaalla” välähdysten kautta.

Lue lisää

Portti lukion uskonto kurssi 3

Portti 3 tuo eettisen pohdinnan osaksi opiskelijan arkea. Tapauskertomukset ja monipuoliset esimerkit haastavat pureutumaan yksilö-, yhteisö- ja ympäristöeettisiin kysymyksiin. Kristillinen oppi ja eri kirkkokuntien painotukset nivoutuvat luontevasti osaksi eettistä pohdintaa. Myös muiden suurten maailmanuskontojen käsitykset hyvästä ja pahasta tulevat esille.

Lue lisää

Portti lukion uskonto kurssi 4

Portti 4 johdattaa opiskelijan monimuotoisten maailmanuskontojen värikkääseen maailmaan. Kirjan ensimmäisessä osassa paneudutaan uskontojen luokitteluperusteisiin sekä varhaisiin ja alkuperäiskansojen uskontoihin. Kirjan toinen osa keskittyy suuriin maailmanuskontoihin.

Lue lisää

Portti lukion uskonto kurssi 5

Portti 5 käsittelee suomalaista uskonnollisuutta ennen ja nyt. Kirjan ensimmäinen osa johdattaa Suomen uskontohistoriaan, ja toisessa osassa tutkitaan maamme tämänhetkistä uskonnollista kenttää.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Runsas opettajan aineisto tukee vahvasti opetusta. Portti-sarjan sähköinen opettajan aineisto huomioi eri opetustyylit ja tarjoaa monipuolisesti vinkkejä ja vaihtoehtoja opetuksen suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Mukana on motivointeja, vaihtoehtoisia työtapoja, avauksia oppikirjan kuviin ja tehtäviin sekä kertaus- ja koepaketti.

Aineisto antaa vinkit oppikirjojen keskeisten kuvien pedagogiseen käyttöön. Kuvia analysoidaan tiedollisella, emotionaalisella ja moraalisella tasolla.

Oppikirjailijat

Tiina Airaksinen
Marja Honkaheimo
Juha Luodeslampi
Kati Mikkola
Hannele Päiviö