Pora!

Venäjää aikuisille

Pora-oppikirjasarja sopii loistavasti lukion lyhyen vieraan kielen B2- ja B3-oppimäärien opettamiseen. Kirjasarjassa harjoitellaan suullista kielitaitoa ja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Myös monilukutaitoa, kirjoittamista, kielioppia ja kuuntelemista harjoitellaan monipuolisesti. Kulttuuri ja maantuntemus ovat vahvasti läsnä.

Kirjasarjan laaja henkilögalleria tekee mahdolliseksi kirjan käytön myös lukiossa. Arjen ja työelämässäkin tärkeistä vuorovaikutustilanteista hyvinvoinnin ja kulttuurin kautta kestävään elämäntapaan - kaikki uudessa opetussuunnitelmassa mainitut tärkeät teemat tulevat käsitellyksi tässä kirjasarjassa. Runsas määrä tehtäviä ja muu lisämateriaali monipuolistavat opetusta.

Tekstit ja harjoitukset ovat kätevästi samassa kirjassa. Kappaleiden rakenne on opiskelun helpottamiseksi samanlainen läpi kirjan. Kirjassa on yhdeksän kappaletta ja aina kolmen kappaleen jälkeen kertausjakso. Kappaleiden kielioppiasiat on koottu omaksi osiokseen kirjan loppuun.

Pora!

Opiskelijan materiaalit

Pora! 1 Venäjää aikuisille

On aika aloittaa iloinen venäjän opiskelu!

Kiehtovalla Venäjän-kiertomatkalla opetellaan aakkoset. Samalla kun kirjaimet tulevat tutuksi, myös maan- ja kulttuurintuntemus lisääntyy. Teksteissä käydään Venäjällä mm. kylässä perheen luona, kahvilassa sekä ostoksilla, ja Suomessa kohdataan venäläisiä erilaisissa palvelutilanteissa. Lopuksi matkustetaan Suomesta Venäjälle eri kulkuvälineitä käyttäen.

Pora! 1 Opiskelijan äänite, mp3

Lue lisää

Pora! 2 Venäjää aikuisille

Viestintä pelaa, palvelu sujuu!

Kirjan alussa kerrataan ensimmäisen kirjan sanastoa, kielioppia ja perustilanteita. Uusina aiheina ovat mm. horoskooppi ja venäläiset juhlat, nettikeskustelu Moskovan ja Pietarin nähtävyyksistä, sairastaminen ja yhteiskunnalliset ilmiöt kuten emigraatio. Vietetään lomaa Sotshissa ja matkustetaan Trans-Siperian junalla Moskovasta kohti Vladivostokia.

Pora! 2 Opiskelijan äänite, mp3

Lue lisää

Pora! 3 Venäjää aikuisille

Pora! 3 -kirjassa vieraillaan muutamassa Venäjän kaupungissa ja tutustutaan niiden asukkaiden elämään niin juhlassa kuin arjessakin. Kirjassa juhlitaan esimerkiksi Jekaterinburgin päivää, ihastellaan Moskovan bulevardeja sekä tutustutaan Pietariin. Myös Viipurissa piipahdetaan. Kirja koostuu yhdeksästä kappaleesta sekä lyhyistä kertausjaksoista.

Taitotaso B1 (suullinen A2).

Pora! 3 Opiskelijan äänite, mp3

Lue lisää

Pora! 1 Ratkaisut ja äänitetekstit

Sisältää tiiviissä muodossa ratkaisut oppikirjan tehtäviin sekä kuuntelutehtävien tekstit. Mainio apu itseopiskelijalle!

Lue lisää

Pora! 2 Ratkaisut ja äänitetekstit

Sisältää tiiviissä muodossa ratkaisut oppikirjan tehtäviin sekä kuuntelutehtävien tekstit. Mainio apu itseopiskelijalle!

Lue lisää

Pora! 3 Ratkaisut ja äänitetekstit

Sisältää tiiviissä muodossa ratkaisut oppikirjan tehtäviin sekä kuuntelutehtävien tekstit. Mainio apu itseopiskelijalle!

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Pora! 1 Opettajan opas

Opas sisältää aakkoskurssiin ja kappaleisiin liittyviä opetusvihjeitä, tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisämateriaalia. Oppaan lopussa on teemasanastoihin liittyviä piirroksia, joita voi hyödyntää sanaston ja kieliopin opettamisessa. Opas on saatavilla myös verkkojulkaisuna.

Lue lisää

Pora! 2 Opettajan opas

Opas sisältää kappaleisiin liittyviä opetusvihjeitä, tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisämateriaalia. Opas on saatavilla verkkojulkaisuna (pdf).

Lue lisää

Pora! 3 Opettajan opas

Opas sisältää kappaleisiin liittyviä opetusvihjeitä, tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisämateriaalia. Opas on saatavilla verkkojulkaisuna (pdf).

Lue lisää

Pora! 1–3 Arviointimateriaali

Materiaali on tarkoitettu kokeiden laadinnan ja opiskelijoiden arvioinnin apuvälineeksi. Monipuoliset tehtävät mittaavat sanaston, rakenteiden ja kieliopin hallintaa sekä luetun ymmärtämistä. Mukana on myös viestinnällisiä sekä venäläiseen kulttuuriin liittyviä tehtäviä.

Sanastotehtävissä on huomoitu kirjan kappalesanasto, teemasanasto ja juttunurkat. Jokaisesta kirjan kappaleesta on omat tehtävänsä. Kokoavien tehtävien osio on joka kolmannen kappaleen jälkeen.

Arviointimateriaali on saatavilla verkkojulkaisuna (pdf).

Lue lisää

Pora! Äänitteet

Jokaiseen Pora!-kirjaan on saatavissa äänite (CD), joka sisältää kappaleiden tekstit ja kuunteluharjoitukset.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Marja Jegorenkov

Sirpa Piispanen