Ponjatno! (LOPS 2021)

Ponjatno! uudistuu LOPS 2021:een

Suosittu B3-venäjän Ponjatno! uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan samalla käyttäjien toiveita toteuttaen. Ponjatno! esittelee laajasti Venäjää, sen elämäntapaa ja ajankohtaisia asioita. Sarja rohkaisee alusta asti venäjän kielen käyttöön ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden käyttää itseohjautuvasti erilaisia opiskelustrategioita. Opiskelija voi asettaa omat tavoitteensa ja kehittää jatkuvasti kielitaitoaan.

Ponjatno! -oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin ja esitysmateriaali kuhunkin oppikirjaan.

 • Tehtäviä on uudistettu käyttäjien toiveiden mukaan.
 • Videoita on toivottu, ja nyt niitä on mukana opiskelua innostamaan.
 • Kirjallisten käännöstehtävien määrää on lisätty, teemasanastoista nostettu tärkeimmät sanat ja opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus keskittyä omaa elämää koskeviin sanoihin.
 • Selkeä rakenne helpottaa opiskelua. Teemasanastot, rakenneosiot ja maantuntemukseen sekä kulttuuriin liittyvät osiot on eroteltu.
 • Eriyttäminen ylös- ja alaspäin huomioidaan sekä tehtävien määrässä että myös sanavaraston laajentamisessa.
 • Digilisätehtävät ovat kaikille sopivia perustehtäviä, jotka ovat ennen olleet nimellä Verkkoharjoitukset.

Ponjatno! tukee opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Ponjatno! -sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudistuvat digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin!

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

Tutustu tarkemmin Ponjatno! -sarjaan ja katso edut

Katso näytesivut Ponjatno! 1–3 >

Tutustu Ponjatno! 1 -digiopetusaineiston demoon >

Digiopetusaineiston sivuilla on välilehtiä, jotka on nimetty Sivu 1 ja Sivu 2. Demoversiossa Sivu 2 on opettajan näkymä, jossa ratkaisut saa esiin napauttamalla.

Katso Ponjatno! -webinaarin tallenne >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Ponjatno! 1–3

Ponjatno! 1–3 sisältää moduulit VKB31, VKB32, VKB33. Moduulin 3 päätteeksi opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.2. Moduulien aikana tutuksi tulevat mm. keskeiset viestintätilanteet, kohteliaisuusfraasit ja omasta elämästä kertominen.

Oppikirja ilmestyy tammikuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 1 digikirja

Ponjatno! 1 digikirja sisältää moduulin VKB31. Moduulin 1 tavoitteena on että opiskelija vertailee venäjää muihin osaamiinsa kieliin ja hyödyntää niitä taitoja, joita on muita kieliä opiskellessa huomioinut ja oppinut. Moduulin aikana opiskelija oppii keskeisiä viestintätilanteita  ja -strategioita. Moduulin 1 päätteeksi opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 1 digilisätehtävät

Ponjatno! 1 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 2 digikirja

Ponjatno! 2 digikirja sisältää moduulin VKB32. Moduulissa 2 rohkaistaan opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa. Kieli toimii väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin sekä maailmankuvan laajentamiseen. Moduulin 2 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.1-A1.2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 2 digilisätehtävät

Ponjatno! 2 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 3 digikirja

Ponjatno! 3 digikirja sisältää moduulin VKB33. Moduulissa 3 kannustetaan opiskelijaa luomaan kokonaiskuva kielen opiskelun alkeisvaiheesta ja edistymisestä opinnoissa. Huomiota kiinnitetään tarvittaessa myös B2-oppimäärän opiskelijan opintojen aloittamiseen. Moduulin 3 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 3 digilisätehtävät

Ponjatno! 3 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB33 Perustason alkeet 3.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 4–6

Ponjatno! 4–6 sisältää moduulit VKB34, VKB35, VKB36. Moduulin 6 päätteeksi opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A2.1.

Moduulien aikana tutuksi tulevat mm. mielipiteen ilmaisu, kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, historia ja kulttuuri, sekä vertailu omaan kulttuuriin.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 4 digikirja

Ponjatno! 4 digikirja sisältää moduulin VKB34. Moduulissa 4 kannustetaan opiskelijaa hankkimaan tietoa kohdekielellä ja tutustutaan mm. kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen. Moduulin 4 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.3.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 4 digilisätehtävät

Ponjatno! 4 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB34 Perustaso 1.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 5 digikirja

Ponjatno! 5 digikirja sisältää moduulin VKB35. Moduulissa 5 harjoitellaan vuorovaikutusta ja opiskelija oppii ilmaisemaan tunteitaan ja mielipiteitään kohdekielellä. Esimerkiksi hyvinvointi ja terveys kuuluvat moduulin keskeisiin sisältöihin. Moduulin 5 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A1.3–A2.1

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 5 digilisätehtävät

Ponjatno! 5 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB35 Perustaso 2.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 6 digikirja

Ponjatno! 6 digikirja sisältää moduulin VKB36. Moduulissa 6 opiskelija pääsee toimimaan luovasti omista mielenkiinnonkohteista käsin mm. tekemällä oman tuotoksen kohdekielellä. Kielialueen historia- ja kulttuuriaiheet kuuluvat moduulin keskeisiin sisältöihin. Moduulin 6 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A2.1

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 6 digilisätehtävät

Ponjatno! 6 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB36 Perustaso 3.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 7–8

Ponjatno! 7–8 sisältää moduulit VKB37, VKB38. Moduulin 8 päätteeksi opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A2.1.

Moduulien aikana tutuksi tulevat mm. oma kielitaito jatko-opintojen ja työelämän kannalta, ajankohtaiset aiheet, kohdekielen mediat.

Tulossa 2023.

Lue lisää

Ponjatno! 7 digikirja

Ponjatno! 7 digikirja sisältää moduulin VKB37. Moduulissa 7 opiskelijaa kannustetaan harjoittelemaan ja käyttämään kieltä jatko-opintoja ja työelämää ajatellen. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat keskeisiä sisältöjä. Moduulin 7 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A2.1

Tulossa 2023.

Lue lisää

Ponjatno! 7 digilisätehtävät

Ponjatno! 7 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB37 Perustaso 4.

Tulossa 2023.

Lue lisää

Ponjatno! 8 digikirja

Ponjatno! 8 digikirja sisältää moduulin VKB38. Moduulissa 8 opiskelija tutustuu kohdekielisiin teksteihin ja oppii tulkitsemaan erilaisia tekstejä oman kielitaitonsa mukaan. Keskitytään myös kielen tuottamisen taitojen vahvistamiseen eri vuorovaikutustilanteissa. Ajankohtaisaiheet, kohdekieliset mediat sekä lähdekritiikki ovat keskeisiä sisältöjä. Moduulin 8 tavoitteena on että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotasolla A2.1

Tulossa 2023.

Lue lisää

Ponjatno! 8 digilisätehtävät

Ponjatno! 8 digilisätehtävät lukion venäjän moduuliin VKB38 Perustaso 5.

Tulossa 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Ponjatno! 1–3 esitysmateriaali

Ponjatno! 1–3 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B3-venäjän moduuleihin VKB31, VKB32 ja VKB33.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Ponjatno! 1 digiopetusaineisto

Ponjatno! 1 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB31.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 2 digiopetusaineisto

Ponjatno! 2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB32.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 3 digiopetusaineisto

Ponjatno! 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB33.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 1 digikokeet

Ponjatno! 1 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB31.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 2 digikokeet

Ponjatno! 2 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB32.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 3 digikokeet

Ponjatno! 3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB33.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 1 Abitti-kokeet

Ponjatno! 1 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB31.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 2 Abitti-kokeet

Ponjatno! 2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB32.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 3 Abitti-kokeet

Ponjatno! 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB33.
Tulossa elokuussa 2021.
Lue lisää

Ponjatno! 4–6 esitysmateriaali

Ponjatno! 4–6 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B3-venäjän moduuleihin VKB34, VKB35 ja VKB36.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 4 digiopetusaineisto

Ponjatno! 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB34.
Tulossa 2022.
Lue lisää

Ponjatno! 5 digiopetusaineisto

Ponjatno! 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB35.
Tulossa 2022.
Lue lisää

Ponjatno! 6 digiopetusaineisto

Ponjatno! 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB36.
Tulossa 2022.
Lue lisää

Ponjatno! 4 digikokeet

Ponjatno! 4 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB34.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 5 digikokeet

Ponjatno! 5 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB35.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 6 digikokeet

Ponjatno! 6 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB36.

Tulossa 2022.

Lue lisää

Ponjatno! 4 Abitti-kokeet

Ponjatno! 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB34.
Tulossa 2022.
Lue lisää

Ponjatno! 5 Abitti-kokeet

Ponjatno! 5 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB35.
Tulossa 2022.
Lue lisää

Ponjatno! 6 Abitti-kokeet

Ponjatno! 6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB36.
Tulossa 2022.
Lue lisää

Ponjatno! 7–8 esitysmateriaali

Ponjatno! 7–8 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B3-venäjän moduuleihin VKB37 ja VKB38.

Tulossa 2023.

Lue lisää

Ponjatno! 7 digiopetusaineisto

Ponjatno! 7 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB37.
Tulossa 2023.
Lue lisää

Ponjatno! 8 digiopetusaineisto

Ponjatno! 8 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-venäjän moduuliin VKB38.
Tulossa 2023.
Lue lisää

Ponjatno! 7 digikokeet

Ponjatno! 7 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB37.
Tulossa 2023.
Lue lisää

Ponjatno! 8 digikokeet

Ponjatno! 8 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB38.
Tulossa 2023.
Lue lisää

Ponjatno! 7 Abitti-kokeet

Ponjatno! 7 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB37.
Tulossa 2023.
Lue lisää

Ponjatno! 8 Abitti-kokeet

Ponjatno! 8 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B3-venäjän moduuliin VKB38.
Tulossa 2023.
Lue lisää

Oppikirjailijat

Kirsi Allén 

Aika harvasta opiskelijasta tulee kieliammattilainen, siksi haluan opettaa oppilailleni mahdollisimman paljon arkielämässä tarvittavaa kieltä. Teemme aina abivuonna leirikoulun Pietariin ja nautin todella paljon nähdessäni nuorten pärjäävän kaupungilla. Se on paras kiitos opettajalle. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa venäjän kieltä ja kirjallisuutta sekä slaavilaista filologiaa (tšekki, slovakki, puola). Toinen opetuskieleni on ruotsi. Työskentelen Hyvinkäällä lukiossa ja opetan myös yläkoulun valinnaisvenäjää. 

Liisa Partonen 

Minua on aina kiehtonut Venäjän suuri koko ja matkustettuani junalla Venäjän halki halusin antaa myös opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Venäjään monipuolisesti, jotta hekin uskaltaisivat matkustaa muuallekin kuin Pietariin. Tästä sai alkunsa Ponjatno! -sarjan kaupunkiosiot. Työssäni koen suurimmat onnistumisen hetket, kun opiskelijat kertovat hyötyneensä kielitaidostaan kesätyön saannissa tai onnistuneensa toimimaan perheen lomamatkalla tulkkina. Olen venäjän ja ruotsin opettajana Tikkurilan lukiossa.  

Viktoria Petrovskaja  

Olen Venäjältä kotoisin, eli puhun venäjää natiivina. Urani alkoi jo yliopiston aikana ja jatkui tutkinnon suoritettua kirjakaupassa, jossa mm. konsultoin opettajia ympäri maailmaa venäjän kielen oppimateriaalien valinnoissa. Asiantuntijana tunnen opiskelijoiden ja opettajien tarpeita sisältäpäin, joten liityin innostuneena Ponjatno! –tiimiin, sillä koin, että siitä tulisi hyvä materiaali. Olen myös tehnyt Otavan varhennetun venäjän oppimateriaalin Na raketen 1.-2. luokkalaisille, mutta nykyään opetan aikuisia. Oppimateriaalin laatiminen on minulle suuri ja vaativa mahdollisuus haastaa itseäni ja omaksua uutta osaamista. 

Tatiana Batanina 

Olen toiminut kieltenopettajana vuodesta 2008 lähtien. Urani alussa sain opettaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Suurimman osan opettajan työstäni olen kuitenkin toiminut aikuisten parissa. Tällä hetkellä opetan suomea, venäjää ja englantia erilaisissa yrityksissä. Tunneilla painotan erityisesti kulttuuritietoisuutta ja oppijan omia oivalluksia uudesta kielestä. Pidän erittäin tärkeänä, että oppija käyttää uutta kieltä aktiivisesti tunnin aikana. Opettaessani aikoinaan lukiossa kaipasin ajantasaista, selkeää ja samalla kattavaa oppimateriaalia, joka saa nuoret innostumaan venäjän kielestä ja venäläisestä kulttuurista. Siksi on ollut hieno mahdollisuus lähteä tekemään omaa oppimateriaalia, joka voisi innostaa oppilaita venäjän opiskeluun joka tunti. 

Hanna-Maaria Luoto 

Olen koulutukseltani venäjän ja ruotsin kielen opettaja. Olen toiminut venäjän opettajana Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinjalla ja Järvenpään Kartanon koulussa. Opettajana painotan käytännön kielitaitoa ja etenkin suullista taitoa. Haluan tuoda opetuksessani esiin myös maatietoutta ja venäläistä kulttuuria. Lähdin mukaan Ponjatno! -sarjan tekemiseen, koska olen jo aiemmin tehnyt paljon omia materiaaleja opiskelijoille ja halusin tehdä käytännönläheistä oppimateriaalia.