Ponjatno! (LOPS 2016)

Ponjatno!
Lukion B3-venäjä

Ponjatno! -kirjasarjan pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Puhumisen, lukemisen, ääntämisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen lisäksi opitaan venäjän kielen rakenteita sopivissa yhteyksissä sekä Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria. Kirjasarjassa on monipuolisesti eri tekstilajeja nuorten näkökulma huomioon ottaen. Ponjatno! noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelman mukaisesti kolme ensimmäistä kurssia painottavat suullisen kielitaidon kehittämistä. Myöhemmillä kursseilla painotetaan suullisen osaamisen lisäksi kirjallisia taitoja. Alusta lähtien opetellaan sähköisten oppimisvälineiden käyttöä, ja jokaista tekstiä täydentävät sekä kirjalliset että sähköiset tehtävät. Jokapäiväisen viestinnän ja keskeisen kielitiedon lisäksi sarjassa tutustutaan Venäjän eri osiin 32 kaupungin kautta.

Oppikirjojen lisäksi sarjaan kuuluvat opettajan oppaat, äänitteet, arviointimateriaalit ja esitysmateriaalit sekä opiskelijalle verkkosanasto sekä verkkoharjoitukset.

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Ponjatno! -sarjaan >

Ponjatno! (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Esitysmateriaalit 

Kaikki Ponjatno! -esitysmateriaalit on julkaistu. Kirjakohtaiset esitysmateriaalit tukevat opetusta.

 

 

Opiskelijan materiaalit

Ponjatno!-sarjan ensimmäinen osa sisältää kurssit 1–3, toinen osa kurssit 4–6 ja kolmas osa kurssit 7–8. Jokaiseen osaan liittyy verkkosanasto ja verkkoharjoitukset, joiden tiedot ja linkit löytyvät alta.

 

Ponjatno! 1

Ponjatno! 1

Ponjatno! 1 kattaa lukion kolme ensimmäistä kurssia. Niiden pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Puhumisen, lukemisen, ääntämisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen lisäksi opitaan venäjän kielen rakenteita sopivissa yhteyksissä sekä Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria. Jokaisessa kappaleessa esitellään yksi Venäjän kaupunki, Moskovaa ja Pietaria esitellään laajemmin kuin muita. Rakenteista opitaan mm. yksikön sijamuodot ja verbien perustaivutukset.

Lue lisää
Ponjatno! 2

Ponjatno! 2

Ponjatno! 2 kattaa lukion kurssit 4–6. Näillä kursseilla harjoitetaan edelleen puhevalmiuksia sekä muita kielen osa-alueita. Oppikirjassa jatketaan myös tutustumista Venäjän eri alueisiin ja kulttuuriin. Tällä kertaa keskitytään Pohjois-Venäjän, Keski-Venäjän sekä Etelä-Venäjän kaupunkeihin. Kielitietoasioista kerrataan sijamuodot ja otetaan adjektiivit sekä monikot mukaan taivutuksiin. Verbien käyttöä syvennetään ja opetellaan mm. aspektien käyttöä, liikeverbejä sekä konditionaalia ja imperatiivia.

Lue lisää
Ponjatno! 3

Ponjatno! 3

Ponjatno! 3 kattaa lukion kurssit 7–8. Näillä kursseilla harjoitetaan edelleen puhevalmiuksia sekä muita kielen osa-alueita. Seitsemännessä kurssissa tutustutaan Siperian kaupunkeihin (Krasnojarsk, Omsk, Novosibirsk ja Irkutsk) ja kahdeksannessa kurssissa Venäjän Kaukoidän kaupunkeihin (Magadan, Habarovsk, Petropavlovsk-Kamtšatski ja Vladivostok).

Kielitieto-osuuksissa kerrataan ja opitaan lisää ajanilmauksien, adjektiivien, adverbien ja sijamuotojen käyttöä sekä syvennytään aspektien, imperatiivin ja liikeverbien käyttöön. Uutena asiana opitaan relatiivipronominit, ryhmälukusanat ja kollektiiviluvut. Myös partisiippien ja gerundien muodostusta opetellaan.

Lue lisää
Ponjatno! 1 opiskelijan äänite

Ponjatno! 1 opiskelijan äänite

Opiskelijan äänite (mp3) sisältää luettuina kirjan kappaleiden ja Teema-osuuksien tekstit sekä ääntämistä ja lausumista harjoittavat tehtävät. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Ponjatno! 1 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Ponjatno! 2 opiskelijan äänite

Opiskelijan äänite (mp3) sisältää luettuina kirjan kappaleiden ja Teema-osuuksien tekstit sekä ääntämistä ja lausumista harjoittavat tehtävät. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Lue lisää

Ponjatno! 3 opiskelijan äänite

Opiskelijan äänite (mp3) sisältää luettuina kirjan kappaleiden ja Teema-osuuksien tekstit sekä ääntämistä ja lausumista harjoittavat tehtävät. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Lue lisää

Ponjatno! verkkosanasto

Verkkosanastossa on aakkostettuna Ponjatno!-oppikirjojen venäjänkieliset sanat suomennoksineen. Sanoja on mahdollista hakea sekä suomen että venäjän kielellä. Verkkosanaston käyttäminen on maksutonta.

Siirry verkkosanastoon

Lue lisää

Ponjatno! sanakortit

Sanakorteilla on mahdollista opetella ja kerrata Ponjatno!-kirjojen kappaleiden sanoja. Oppija voi valita harjoiteltavaksi yhden tai useamman sanaston kerrallaan ja jokaisen harjoittelukierroksen päätteeksi saa yhteenvedon osaamisestaan. Sanakorttien käyttäminen on maksutonta.

Verkkomateriaalit toimivat yleisimmissä verkkoselaimissa ilman lisäosia. Materiaalien käyttämiseen suositellaan viimeisintä versiota Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari -selaimesta.

Siirry sanakortteihin

Lue lisää

Ponjatno! verkkoharjoitukset

Verkkoharjoitukset sisältävät Ponjatno! -oppikirjoihin verkkoharjoitus-symbolilla merkityt tehtävät. Jokaisessa harjoituksessa on tarkistusmahdollisuus ja oikeat vastaukset löytyvät myös tehtäväsivun alalaidasta.

Siirry Ponjatno! 1 -verkkoharjoituksiin

Siirry Ponjatno! 2 -verkkoharjoituksiin

Siirry Ponjatno! 3 -verkkoharjoituksiin

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opetuksen tukena ovat opettajan oppaat, arviointimateriaali ja luokkaäänite.

Ponjatno! 1 opettajan opas

Ponjatno! 1 opettajan opas

Sisältää tehtävien ratkaisujen lisäksi AB-pariharjoituksia, pelejä ja muita erilaisia pari- ja ryhmäharjoituksia. Mukana on myös mm. ristikoita,  joihinkin kielitieto-osuuksiin sisältyy opetusmonisteita.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Ponjatno! 2 opettajan opas

Ponjatno! 2 opettajan opas

Sisältää oppikirjan tehtävien ratkaisujen lisäksi A/B-pariharjoituksia, pelejä ja muita erilaisia pari- ja ryhmäharjoituksia.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Ponjatno! 3 opettajan opas

Ponjatno! 3 opettajan opas

Ponjatno! 3 opettajan opas sisältää oppikirjan tehtävien ratkaisujen lisäksi A/B-pariharjoituksia, pelejä ja muita erilaisia pari- ja ryhmäharjoituksia.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää

Ponjatno! 1 arviointimateriaali

Ponjatno! 1 arviointimateriaali sisältää materiaalit kurssien 1-3 arviointia varten.

Ponjatno! 1 arviointimateriaali on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna.

Lue lisää

Ponjatno! 2 arviointimateriaali

Ponjatno! 2 arviointimateriaali sisältää materiaalit kurssien 4-6 arviointia varten.

Ponjatno! 2 arviointimateriaali on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna.

Lue lisää

Ponjatno! 3 arviointimateriaali

Ponjatno! 3 arviointimateriaali sisältää materiaalit kurssien 7-8 arviointia varten.

Ponjatno! 3 arviointimateriaali on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna.

Lue lisää
Ponjatno! 3 esitysmateriaali

Ponjatno! 3 esitysmateriaali

Ponjatno! 3 esitysmateriaali on tuntikäyttöön tarkoitettu aineisto, jonka avulla opettaja voi esitellä ja käsitellä Ponjatno! 3 -kirjan sisältöä aukeama kerrallaan. Dialogit ja muut äänitetyt osuudet ovat kuunneltavissa kyseisiä kohtia klikkaamalla, samoin harjoitusten vastaukset tulevat esiin vastauskohtia klikkaamalla. Myös Ponjatno! 3:n verkkoharjoitukset on linkitetty esitysmaterialiin.

Oppikirjaan liittyvät opettajan lisämateriaalit löytyvät Kirjasto-palkin takaa.

Lue lisää
Ponjatno! 1 luokkaäänite

Ponjatno! 1 luokkaäänite

Luokkaäänite on saatavilla sekä CD:nä että mp3-muodossa.

Lue lisää
Ponjatno! 2 luokkaäänite

Ponjatno! 2 luokkaäänite

Luokkaäänite on saatavilla sekä CD:nä että mp3-muodossa.

Lue lisää
Ponjatno! 3 luokkaäänite

Ponjatno! 3 luokkaäänite

Luokkaäänite on saatavilla sekä CD:nä että mp3-muodossa.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Kirsi Allén
Tatiana Batanina
Maria Hokkanen
Hanna-Maaria Luoto
Liisa Partonen
Viktoria Petrovskaja