Terveystieto: Polku (LOPS 2021)

Polku – valitse oma reittisi opettaa ja opiskella terveystietoa

Polku on uusi, täysin digitaalinen oppimateriaali lukion terveystietoon. Sarjan tavoitteena on motivoida jokaista tutustumaan omiin voimavaroihinsa ja edistämään omaa hyinvointiaan. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on nivottu selkeästi moduulien sisältöihin. Sarjan avulla opiskelija saa hyvät valmiudet terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Monipuolinen ja laaja digiopetusaineisto tukee opettajan työtä ja elävöittävät opetusta. Polku-sarjan moduulit ovat hyvin yhdistettävissä eri näköisiksi opintojaksoiksi muiden lukioaineiden kanssa.

Polku-sarjan vahvuudet

  • Polku on käytännönläheinen ja innostava kokonaisuus opiskelijoille. Materiaalissa on lukiolaisten elämän kannalta relevantteja ja mielenkiintoisia käytännön harjoituksia ja lisätietoja. Sarjan näyttävä infografiikka tarjoaa tarttumapintoja eri opiskelijoille ja tukee oppimista.
  • Keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi: Jokaisen kappaleen lopussa oleva sanapilvi muistuttaa opiskelijaa aiheen käsitteistöistä. Lisäksi opiskelija voi kerrata kuhunkin aiheeseen liittyvien käsitteiden määrittelmät helposti kääntökorttitehtävien avulla.
  • Monipuoliset tehtävät valmentavat yo-kokeeseen. Polku-sarjan tehtävät valmistavat opiskelijaa mahdollisimman kattavasti yo-kokeisiin. Materiaalin eri tehtävätyypit edellyttävät opiskelijalta hyvin monipuolisia ajattelu- ja kommunikaatiotaitoja sekä vahvistavat opiskelijan terveysosaamista kokonaisvaltaisesti.
  • Sarja tarjoaa kattavan ja monipuolisen paketin opettajalle. Materiaali huomioi laaja-alaiset opintokokonaisuudet ja lukion laaja-alaisen oppimisen sekä antaa selkeät vaihtoehdot aineiston käsittelyyn. Opettajan työmäärää on kevennetty valmiilla rikasteilla, tehtävillä sekä itseohjaavuutta lisäävillä opiskelijan oppimista tukevilla tehtävillä.
  • Polku on joustava digimateriaali, jossa on mukana uusin tieto. Opettaja pystyy kätevästi luomaan juuri omalle opiskelijaryhmälleen sopivan kokonaisuuden. Sisältöjä voi säätää ryhmän osaamistason ja kiinnostusten mukaan. Polku-sarjan materiaaleihin päivitetään aina uusin tieto.

Uutta opetuksen ja opiskelun tueksi

  • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
  • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
  • Polku-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
  • Uudistuvat digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

Tutustu tarkemmin Polku-sarjaan ja katso edut

Tutustu Polku 1 digiopetusaineiston demoon >

Katso Polku-webinaarin tallenne >

Lue Polku-oppikirjailija Seija Sihvolaisen blogikirjoitus: Terveyden polku vie hyvää kohti >

Tutustu etuihin ja katso hinnat.  Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Polku 1 digikirja

Polku 1 sisältää lukion terveystiedon moduulin TE1 Terveys voimavarana.

Oppikirja jakautuu kolmeen jaksoon ja 10 lukuun, joissa pureudutaan
1) kehon ja mielen hyvinvointiin (hyvinvoinnin määrittely, opiskeluhyvinvointi, mielenterveys, seksuaalisuus ja seksuaaliterveys),
2) hyvinvointia edistäviin elintapoihin (ravinto ja painonhallinta, liikunta, uni ja lepo) sekä
3) terveyden kokonaisvaltaisuuteen (terveyskulttuuriset ilmiöt, sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit).

Ilmestyy huhtikuussa 2021.

Lue lisää

Polku 2 digikirja

Polku 2 sisältää lukion terveystiedon moduulin TE2 Terveys ja ympäristö.

Oppikirja jakautuu kolmeen jaksoon ja yhdeksään lukuun, joissa pureudutaan
1) terveystietoon yleensä (tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta, terveysviestintä),
2) ympäristöön (ympäristön terveysvaikutukset, kestävä kehitys ja terveys, ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ennaltaehkäisy, työhyvinvointi) sekä
3) mielihyvään ja riippuvuuteen (riippuvuudet, niihin vaikuttavat mekanismit ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat).

Ilmestyy tammikuussa 2022.

Lue lisää

Polku 3 digikirja

Polku 3 sisältää lukion terveystiedon moduulin TE3 Terveys ja yhteiskunta.

Oppikirja jakautuu kolmeen jaksoon ja 11 lukuun, joissa pureudutaan
1) terveyteen eri aikakausina (terveyskäsitykset ja sairauksien selitysmallit, terveyteen vaikuttaneet tekijät, tulevaisuuden terveyshaasteet ja mahdollisuudet),
2) sairauksiin ja niiden hoitoon (tartunta- ja tarttumattomat taudit, sosiaali- ja terveydenhuolto, itsehuolto ja omahoito) sekä
3) etiikkaan (eettinen analysointi, eettiset kysymykset ja periaatteet, eriarvoisuus).

Ilmestyy elokuussa 2022.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Polku 1 digiopetusaineisto

Polku 1 digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä digikirjan moduuliin TE1 Terveys voimavarana.

Tutustu Polku 1 digiopetusaineiston demoon >

Ilmestyy toukokuussa 2021.

Lue lisää

Polku 1 digikokeet

Polku 1 digikokeet sisältää koetehtäviä moduuliin TE1 Terveys voimavarana.

Ilmestyy syksyllä 2021.

Lue lisää

Polku 1 Abitti-kokeet

Polku 1 Abitti-kokeet sisältää koetehtäviä moduuliin TE1 Terveys voimavarana.

Ilmestyy lokakuussa 2021.

Lue lisää

Polku 2 digiopetusaineisto

Polku 2 digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä digikirjan moduuliin TE2 Terveys ja ympäristö.

Ilmestyy tammikuussa 2022.

Lue lisää

Polku 2 digikokeet

Polku 2 digikokeet sisältää koetehtäviä moduuliin TE2 Terveys ja ympäristö.

Ilmestyy vuoden 2022 aikana.

Lue lisää

Polku 2 Abitti-kokeet

Polku 2 Abitti-kokeet sisältää koetehtäviä moduuliin TE2 Terveys ja ympäristö.

Ilmestyy vuoden 2022 aikana.

Lue lisää

Polku 3 digiopetusaineisto

Polku 3 digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä digikirjan moduuliin TE3 Terveys ja yhteiskunta.

Ilmestyy elokuussa 2022.

Lue lisää

Polku 3 digikokeet

Polku 3 digikokeet sisältää koetehtäviä moduuliin TE3 Terveys ja yhteiskunta.

Ilmestyy vuoden 2022 aikana.

Lue lisää

Polku 3 Abitti-kokeet

Polku 3 Abitti-kokeet sisältää koetehtäviä moduuliin TE3 Terveys ja yhteiskunta.

Ilmestyy vuoden 2022 aikana.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Josefina Koski 

Josefina Koski valmistui Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 2006. Terveystiedon sivuaineet hän täydensi muutama vuosi myöhemmin 2009. Hän toimi liikunnan ja terveystiedon opettajana liki 20 vuotta Helsingin medialukiossa ja nyttemmin lehtorina Sibelius-lukiossa. 

”Olen alusta saakka kehittänyt ja tuottanut terveystiedon oppimateriaaleja itse. Erikoisosaamistani on opetussuunnitelman hallinta ja osaaminen sekä monipuolisten tehtävien kehittely. Opetuskokemusta minulla on kaikista lukion terveystiedon kursseista. Osallistun aktiivisesti terveystiedon opettajien keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja jalostan tietoa työryhmämme käyttöön.” 

Kasper Salin  

Kasper Salin valmistui Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2014. Tällä hetkellä hän kouluttaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tulevia liikunnan ja terveystiedon opettajia. Ennen yliopistouraa Kasper opetti liikuntaa ja terveystietoa yläasteella ja lukiossa. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 ja puheenjohtaja vuodesta 2016.  

”Arjen terveysvalinnat arveluttavat nuoria ja hyväksytyksi tuleminen on nuorille tärkeää. Kirja tuo esille, miksi terveystiedon opiskeleminen on tärkeää paitsi jatko-opintoja, myös myöhempää elämää varten. Haluan esitellä terveystietoa positiivisessa valossa, arjen voimavarana. Media muokkaa vahvasti nuorten käsitystä itsestä ja siitä, mikä on terveellistä tai epäterveellistä. Toivon, että nuori oppii kriittistä medialukutaitoa ja omaksuu terveyskäyttäytymiseen liittyviä päätöksentekotaitoja yrittämättä miellyttää ketään muuta kuin itseään. Polku antaa opiskelijoille raikkaat eväät, jotka ravitsevat pitkään myös lukion jälkeen.” 

Seija Sihvola  

Seija Sihvola on kolmiportainen terveyden ammattilainen. Hän on valmistunut fysioterapeutiksi, ravitsemustiede pääaineenaan maatalous-metsätieteiden maisteriksi ja filosofian tohtoriksi väitellessään kansanterveystieteestä Tampereen yliopistosta. Seijalle on kertynyt terveystiedon sijaisopettajakokemusta peruskoulusta ja lukiosta. Hän on kirjoittanut terveystiedon oppikirjan ammattioppilaitoksiin. 

”Olen ilokseni ollut mukana sekä peruskoulun terveystiedon Vire-oppikirjan että kahdessa lukion oppikirjasarjan kirjoittajaryhmässä. Parasta oppikirjailijan työssä on haastaa itsensä olemaan tuoreen tutkimustiedon äärellä ja kyetä muokkaamaan se oppilaille innostavaan muotoon. Hyvä oppimisen ja opetettavuuden yhtälö oppimateriaaleissa on tekijäryhmän tärkein tavoite. Sitä kohti olemme ilolla menneet.” 

Linda Soikkeli  

Linda Soikkeli on työskennellyt terveyden parissa tutkijana, konsulttina, johtajana, oppikirjailijana ja valtion virkamiehenä. Hän valmistui farmakologian maisteriksi Cambridgen yliopistosta ja psykiatrian tohtoriksi Oxfordin yliopistosta. Linda on työskennellyt muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n mielenterveyden ja aineriippuvuuksien osastolla sekä maailman suurimman kansanterveysprojektin parissa. Tällä hetkellä hän toimii erityisasiantuntijana Sosiaali- ja terveysministeriössä. 

”Tekijäryhmässä olen profiloitunut erityisesti sisällön tieteellisen laadun tarkastelijana sekä korostanut materiaalin ymmärrettävyyttä ja käytännönläheisyyttä. Terveystiedon oppikirjailijana on ilo päästä edistämään lukiolaisten terveyttä ja terveystietoa: heistä tulee hyvinvoivan Suomen suunnannäyttäjiä.