Panorama Deutsch Start

Oppikirja sisältää B3-saksan kurssit 1 ja 2. Tekstit keskittyvät arkipäivän puhetilanteisiin ja rohkaisevat opiskelijaa käyttämään saksan kieltä heti opintojen alusta lähtien. B3-kielen opiskelua voi luontevasti jatkaa Panorama Deutsch -sarjan kursseilla 1-6. Näin myös B2- ja B3-saksan ryhmien yhdistäminen on helppoa.

Panorama Deutsch Start

Opiskelijan materiaalit

Panorama Deutsch Start kurssit 1-2 Texte

Kirja vie opiskelijan Hannoveriin kykyjenetsintäkilpailuun ja tutustuttaa sen mielenkiintoisiin osanottajiin. Kilpailun vaiheiden ohella esille nousevat myös nuorten elämään läheisesti liittyvät asiat: perhe, koulunkäynti, harrastukset ja vapaa-aika. Kappaleisiin liittyvät kuvat, sarjakuvat, piirrokset, laulut ja autenttinen materiaali avaavat mielenkiintoisia näkökulmia saksalaiseen arkeen.

Lue lisää

Panorama Deutsch Start kurssi 1 Übungen

Kirja sisältää B3-saksan kurssin 1 harjoitukset. Harjoituskirjan monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät laajentavat kunkin tekstikappaleen aihepiiriä. Minidialogit harjoittavat keskeisiä viestintätilanteita ja kommunikaatiostrategiat valmentavat opiskelijaa arkipäivän puhetilanteisiin.

Lue lisää

Panorama Deutsch Start kurssi 2 Übungen

Kirja sisältää B3-saksan kurssin 2 harjoitukset. Harjoituskirjan monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät laajentavat kunkin tekstikappaleen aihepiiriä. Minidialogit harjoittavat keskeisiä viestintätilanteita ja kommunikaatiostrategiat valmentavat opiskelijaa arkipäivän puhetilanteisiin.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opeta omalla tyylilläsi, monipuolinen opettajan opas tukee sinua.

Panorama Deutsch Start Opettajan opas 1-2
Taustatietoa, kappaleiden käsittelyvihjeitä, aktiviteetteja suulliseen harjoitteluun ja lisämateriaalia opetuksen elävöittämiseksi. Oppaasta löytyvät myös kappaleen sisällön tuottamiseen liittyvät kuvaimet sekä minidialogien ja ohjattujen puhetehtävien ratkaisut.Saatavilla paperiversiona ja verkkojulkaisuna.

Panorama Deutsch Start Ratkaisut 1-2
Kurssikohtaisten ratkaisujen sivut ovat identtiset harjoituskirjan sivujen kanssa. Saatavilla paperiversiona ja verkkojulkaisuna.

Panorama Deutsch Start Arviointimateriaali 1-2
Monipuolinen arviointimateriaali on CD-ROM-muodossa.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Anna Aro
Christian Busse
Niina Ikonen
Pirjo Jaakamo