¡Nos vemos! (LOPS 2016)

Oppimateriaalisarja alkavaan espanjaan (B2 ja B3)

¡Nos vemos! -sarja on uudistunut. Alkuperäisen, poistuvan sarjan tuotteiden saatavuudet löydät alta Ajankohtaista-osiosta. Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen ¡Nos vemos! -sarjaan

Lukion B2/B3-espanjan sarja ¡Nos vemos! johdattaa espanjan kieleen innostavasti. Espanjankielisen maailman kulttuuri tulee tutuksi arkielämän vuorovaikutustilanteiden kautta.

 • ¡Nos vemos! motivoi käyttämään kieltä. Viestintätilanteita ja suullista kielitaitoa harjoitellaan alusta lähtien.
 • Tekstit edustavat monipuolisesti eri tekstilajeja ja ovat luontevaa käyttökieltä.
 • Eritasoisia tehtäviä on runsaasti. Ne etenevät helpommasta vaikeampaan ja keskittyvät viestinnän kannalta olennaisten rakenteiden harjoittelemiseen. Kielitieto on esitetty selkeästi.
 • Äänitteellä ja sarjaan räätälöidyillä videoilla on mukana eri kielivariantteja. Digikirjan äänitystoiminto mahdollistaa tehokkaan ääntämisharjoittelun.
 • Kunkin jakson lopussa on sanastoa ja rakenteita kertaavia tehtäviä ja kirjan lopussa koko kirjan kattava kertausosio vastauksineen.
 • Aluksi pääpaino on Espanjan espanjassa ja opintojen edetessä tutustutaan Latinalaiseen Amerikkaan ja siellä puhuttuun espanjaan.

Monipuoliset materiaalit antavat valinnanvaraa

 • Oppikirjat painettuina ja digitaalisina.
 • Digikirjan interaktiiviset tehtävät mahdollistavat omatahtisen etenemisen ja kertaamisen.
 • Opettajan tukena on joko digikirjan käyttäjälle suunniteltu digiopetusaineisto tai painetun kirjan käyttäjälle suunniteltu esitysmateriaali.
 • Arviointiin voi valita digikokeet tai muokattavat Word-kokeet.
 • Otavan sanastot -sovellus tuo koko sarjan aakkossanastot opiskelijan avuksi.
¡Nos vemos! (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Opiskelija äänitteet

Sarja opiskelijan äänitteet ovat elokuun alusta alkaen käytössä Opiskelijan maailmassa > 

LOPS16-tuotteita poistuu vähitellen (alkaen kesällä 2021)

¡Nos vemos! 1 ja ¡Nos vemos! 2 -digikokeet myydään loppuun kesällä 2021.
¡Nos vemos! 1 ja ¡Nos vemos! 2 -digikirjat ja digiopetusaineistot myydään loppuun joulukuussa 2021.
Muut ¡Nos vemos! 1 ja ¡Nos vemos! 2 -materiaalit loppuunmyydän kesällä 2022.
Sarjan muut osat ovat tilattavissa lukuvuonna 2021-22

Tulossa:

¡Nos vemos! 8 opettajan digiopetusaineiston opettajan lisämateriaalit syksyllä 2021.

 

Opiskelijan materiaalit

Sarjan kurssikirjat sekä painettuina että digitaalisina. Opiskelijan äänitteet ovat mukana digikirjassa ja painetun kirjan käyttäjät voivat ladata ne käyttöönsä ilmaiseksi.

¡Nos vemos! Curso 1

Sarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan kielialueeseen ja espanjan asemaan maailman kielenä, opetellaan ääntämisen perusteet ja harjoitellaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan perheestä, harrastuksista ja kielitaidosta sekä tilaamaan kahvilassa.
Tutustu näytesivuihin ja sisällysluetteloon
Nos vemos 1 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)
Nos vemos 1 Äänite (sovellus)

Lue lisää
¡Nos vemos! Curso 2

¡Nos vemos! Curso 2

Sarjan toisessa harjoitellaan selviytymään erilaisista matkailuun liittyvissä palvelutilanteissa ja laajennetaan kielialueen tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. kahvilassa ja ravintolassa asioiminen, ostokset ja tiedustelujen tekeminen.
Nos vemos 2 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)
Nos vemos 2 Äänite (sovellus)

Lue lisää
¡Nos vemos! Curso 3

¡Nos vemos! Curso 3

Sarjan kolmannessa osassa keskitytään aihepiireihin ja tilanteisiin, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Nos vemos 3 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)
Nos vemos 3 Äänite (sovellus)

Lue lisää
¡Nos vemos! Curso 4

¡Nos vemos! Curso 4

Sarjan neljännessä osassa matkustellaan Espanjassa ja espanjankielisessä Amerikassa,
tutustutaan Espanjan paikallisjuhliin, latinalaiseen ruokakulttuuriin ja luontoon sekä
espanjan kielen variantteihin ja sen asemaan maailmalla.

Nos vemos 4 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)
Nos vemos 4 Äänite (sovellus)

Lue lisää
¡Nos vemos! Curso 5

¡Nos vemos! Curso 5

Sarjan viidennessä osassa opitaan viestimään terveydestä, hyvinvoinnista ja menneistä tapahtumista. Kurssin aikana harjoittellaan ihmisten ja elämänvaiheiden kuvailmeista, sekä tutustutaan espanjankielisen maailman historiaan. Kurssilla harjoittellaan erilaisia viestintästrategioita suullisesti sekä laaditaan jo enemmän kirjallisia viestejä.

Nos Vemos 5 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)
Nos vemos 5 Äänite (sovellus)

Lue lisää
¡Nos vemos! Curso 6

¡Nos vemos! Curso 6

Sarjan kuudes osa vie kulttuurin pariin. Kurssi sisältää monipuolisia tekstejä ja sanastoja kulttuurin eri alueilta, mm. musiikista, kuvataiteesta, videopeleistä kirjallisuudesta ja muodista, jotka syventävät espanjankielisen maailman kulttuurin tuntemusta ja laajentavat kykyä keskustella sekä hankkiä lisätietoa niistä.

Nos Vemos 6 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)
Nos vemos 6 Äänite (sovellus)

Lue lisää

¡Nos vemos! 1 digikirja 6kk

Sarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan kielialueeseen ja espanjan asemaan maailman kielenä, opetellaan ääntämisen perusteet ja harjoitellaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan perheestä, harrastuksista ja kielitaidosta sekä tilaamaan kahvilassa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 1 digikirja 48kk

Sarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan kielialueeseen ja espanjan asemaan maailman kielenä, opetellaan ääntämisen perusteet ja harjoitellaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan perheestä, harrastuksista ja kielitaidosta sekä tilaamaan kahvilassa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 2 digikirja 6kk

Sarjan toisessa harjoitellaan selviytymään erilaisista matkailuun liittyvissä palvelutilanteissa ja laajennetaan kielialueen tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. kahvilassa ja ravintolassa asioiminen, ostokset ja tiedustelujen tekeminen.

Lue lisää

¡Nos vemos! 2 digikirja 48kk

Sarjan toisessa harjoitellaan selviytymään erilaisista matkailuun liittyvissä palvelutilanteissa ja laajennetaan kielialueen tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. kahvilassa ja ravintolassa asioiminen, ostokset ja tiedustelujen tekeminen.

Lue lisää

¡Nos vemos! 7

Sarjan seitsemännesä osassa liikutaan lukion pätösvaiheessa ja sen jälkeisessä ajassa. Kirjassa pohditaan jatko-opiskeluja, erilaisia vaihtoehtoja välivuoden viettämiseen sekä  tulevaan työelämään liittyviä kysymyksia ja harjoitellaan niihin liittyvä kielellisiä valmiuksia. Suullisen kielitaidon lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään luetun ymmärtämiseen mm. espanjankielisin tehtävänannoin.

Sarjan seitsemäs osa ilmestyy vain digitaalisena lukuvuodeksi 2020–2021.

Nos Vemos 7 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)
Nos vemos 7 Äänite (sovellus)

 

 

 

Lue lisää

¡Nos vemos! 8

Sarjan kahdeksannessa osassa tarkastellaan maailman menoa uutisten, kansalaisaktivismin, ympäristöasioiden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä pohditaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Kurssilla kerrataan useita keskeisiä kielitietokysymyksiä ja laajennetaan sanavarastoa ylioppilaskokeitakin silmällä pitäen.

Sarjan kahdeksas osa ilmestyy vain digitaalisena lukuvuodeksi 2020–2021.

Nos Vemos 8 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)
Nos vemos 8 Äänite (sovellus)

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Sarjaan liittyy sekä digikirjaan perustuva digiopetusaineisto että helppokäyttöinen painettujen kirjojen käyttäjille suunniteltu esitysmateriaali. Molemmissa on sama sisältö. Näiden opettajan aineistojen avulla mm. tehtävien tarkistaminen käy kätevästi. Aineistoihin on liitetty niin äänitteet, videot, heijastettavat lisämateriaalit kuin tulostettavat lisätehtävämonisteet. Äänite on ladattavissa Otavan Opepalvelusta. Arviointimateriaaliksi voi valita joko digikokeet tai muokattavan word-muotoisen koepaketin.

 

 

¡Nos vemos! 1 esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa.

 

Lue lisää

¡Nos vemos! 2 esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 3 esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 3 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Kirjan harjoitusten ratkaisut ja opettajan lisämateriaali on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös opiskelijan digikirja kokonaisuudessaan.

Lue lisää

¡Nos vemos! 3 digikokeet

Arviointimateriaali sisältää sekä kappalekohtaisia, että koostavia koetehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta. Tehtävien avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista sekä kuullun ja luetun  ymmärtämistä. Digikokeissa on myös video- ja/tai kuvapohjaisia tehtäviä.

Lue lisää

¡Nos vemos! 4 esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 4 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Kirjan harjoitusten ratkaisut ja opettajan lisämateriaali on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös opiskelijan digikirja kokonaisuudessaan.

Lue lisää

¡Nos vemos! 4 digikokeet

Arviointimateriaali sisältää sekä kappalekohtaisia, että koostavia koetehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta. Tehtävien avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista sekä kuullun ja luetun  ymmärtämistä. Digikokeissa on myös video- ja/tai kuvapohjaisia tehtäviä.

Lue lisää

¡Nos vemos! 5 esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 5 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Kirjan harjoitusten ratkaisut ja opettajan lisämateriaali on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös opiskelijan digikirja kokonaisuudessaan.

Lue lisää

¡Nos vemos! 5 digikokeet

Arviointimateriaali sisältää sekä kappalekohtaisia, että koostavia koetehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta. Tehtävien avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista sekä kuullun ja luetun  ymmärtämistä. Digikokeissa on myös video- ja/tai kuvapohjaisia tehtäviä.

Lue lisää

¡Nos vemos! 6 esitysmateriaali

Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa.

Lue lisää

¡Nos vemos! 6 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Kirjan harjoitusten ratkaisut ja opettajan lisämateriaali on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös opiskelijan digikirja kokonaisuudessaan.

Lue lisää

¡Nos vemos! 6 digikokeet

Arviointimateriaali sisältää sekä kappalekohtaisia, että koostavia koetehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta. Tehtävien avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista sekä kuullun ja luetun  ymmärtämistä. Digikokeissa on myös video- ja/tai kuvapohjaisia tehtäviä.

Lue lisää

¡Nos vemos! 7 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Kirjan harjoitusten ratkaisut ja opettajan lisämateriaali on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös opiskelijan digikirja kokonaisuudessaan.

Lue lisää

¡Nos vemos! 7 digikokeet

Arviointimateriaali sisältää sekä kappalekohtaisia, että koostavia koetehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta. Tehtävien avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista sekä kuullun ja luetun  ymmärtämistä. Digikokeissa on myös video- ja/tai kuvapohjaisia tehtäviä.

Lue lisää

¡Nos vemos! 8 digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Kirjan harjoitusten ratkaisut ja opettajan lisämateriaali on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös opiskelijan digikirja kokonaisuudessaan.

Lue lisää

¡Nos vemos! 8 digikokeet

Arviointimateriaali sisältää sekä kappalekohtaisia, että koostavia koetehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta. Tehtävien avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista sekä kuullun ja luetun  ymmärtämistä. Digikokeissa on myös video- ja/tai kuvapohjaisia tehtäviä.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano

Olen opettanut espanjaa ja englantia lukioissa pääkaupunkiseudulla vuodesta 2001. Espanja on minulle sydämen asia. Nykyisin opetan Helsingin kuvataidelukiossa ja Kallion lukiossa. Olen toiminut myös koulumme kansainvälisten asioiden koordinaattorina ja seikkaillut opiskelijoidemme kanssa Espanjassa keräämässä kokemuksia kulttuurien kohtaamisista usean vuoden ajan.

iNos vemos! -projektiin oli innostavaa lähteä mukaan nyt, kun edellisen sarjamme iDime!:n käytöstä saadun kokemuksen myötä uusia ideoita on kertynyt valtavasti ja lukioissa muutoksen tuulet puhaltaneet. Uuden oppimateriaalin laatiminen on minulle suuri ja kutkuttavan haastava mahdollisuus päästä tekemään asioita toisin, uudella tavalla ja paremmin.

Lue lisää

Eric Lipchis

Nací en Buenos Aires y con nueve años me mudé a Barcelona. Soy periodista, presentador, guionista y, según este libro, autor nativo en libros educativos. Me apasiona contar historias y me fascina la capacidad que tiene el lenguaje para transmitir información, ideas y emociones. En mi formación y trabajo de periodista he aprendido a utilizar un lenguaje claro, preciso y accesible.

Otra de las cosas que más me gusta es hacer reír a los demás. Por eso cuando escribo guiones, suelo incluir humor. Un elemento importante para añadir más frescura, naturalidad y realismo a los textos, y también para la vida. Con un poco de humor, todo es un poco más entretenido. Espero que aprender español con nosotros sea más fácil y divertido de lo que esperas.

Lue lisää

Anna Palmio

Olen helsinkiläinen espanjan opettaja ja flamencotanssija. Flamenco tempaisi minut mukaansa jo nuorena tyttönä ja minä seurasin: Madridiin, Sevillaan, Jerez de la Fronteraan… Flamenco oli päätyöni yli 20 vuoden ajan. Esiinnyin ja opetin, kiersin Suomea ja naapurimaita, perustin Helsingin Flamencoyhdistyksen, tein flamencoa tunnetuksi. Siinä sivussa, espanjalaisten taiteilijoiden kanssa työskennellessä, kielitaitoni karttui ja minussa heräsi halu syventää ymmärrystäni espanjan kielestä.

Niinpä pikkuhiljaa siirryin tanssin kielestä puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen ja sen opettamiseen. Olen opettanut espanjaa yläasteella ja lukiossa vuodesta 2010 lähtien. Nautin suunnattomasti työskentelystä nuorten kanssa ja erilaisista projekteista, kuten kansainvälisistä oppilasvaihdoista.  ¡Nos vemos! on minulle innostava projekti, joka haastaa jälleen kerran pohtimaan, miten kielen oppiminen oikein tapahtuukaan.

Lue lisää

María Savilaakso

Olen opettanut päätyökseni espanjaa aikuisille pian 20 vuotta. Vahvuuteni on yleiskielen hallinta, enkä onnekseni koskaan kyllästy perusasioiden läpikäymiseen. Osallistun oppikirjatyöhön nyt toista kertaa. ¡Dimen!, tekemisestä on kulunut vain muutama vuosi, mutta opetuksen nopea digitalisoituminen saavat tuon ajan tuntumaan pidemmältä. Kieli on kutakuinkin sama, meidän kirjantekijöiden avartavana haasteena on sen esittäminen uuden välineen kautta.

Olen argentiinalais-suomalainen – Suomeen muutin 9-vuotiaana ummikkona. Espanja on äitini kieli ja äidinkieleni, kun taas isäni kielestä, suomesta, on muodostunut ykköskieleni. Olen asunut teininä myös vuoden Kolumbiassa.

Tämän työn parhaita puolia on tiimityöskentely, joka ei tälläkään kertaa ole pettänyt. On upeaa voida työskennellä monipuolisesti taitavien kollegoiden kanssa, saada uusia ideoita ja ravistella omia rajojaan. 

Lue lisää