New Insights (LOPS 2021)

Uusia näkökulmia englannin opiskeluun!

Suosittu lukion A-englannin Insights-sarjamme uudistuu LOPS 2021:een New Insights -sarjaksi. Sarjaa on uudistettu opettajien toiveiden mukaisesti ja sarjan parhaimmat ominaisuudet on pidetty ennallaan.

Sarjan tavoitteena on innostaa opiskelijoita englannin pariin autenttisten sisältöjen, monipuolisten tekstityyppien ja puhuttelevien videoiden avulla. New Insightsin avulla opiskelija tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan englannin opiskelussa sekä saa hyvät eväät kieliprofiilin laatimiseen. Sarja valmentaa alusta asti ylioppilaskokeisiin ja antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta. New Insightsin moduulit ovat hyvin yhdistettävissä eri näköisiksi opintojaksoiksi muiden lukioaineiden kanssa.

New Insights -sarjan vahvuudet

 • Tavoitteet tuodaan selkeästi opiskelijalle esiin. Materiaali ohjaa opiskelijaa jatkuvaan taitojensa ja opiskelutapojensa itsearviointiin.
 • Kielioppi on edelleen omana selkeänä osionaan. Tehtävien taso on selkeästi esillä jo tehtävien ulkoasussa, joten eriyttäminen on entistä helpompaa.
 • New Insights kehittää opiskelijoiden monilukutaitoa tarjoamalla opiskeltavaksi erilaisia tekstejä, videoita, kuvia ja infografiikkaa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on nivottu entistä selkeämmin moduulien sisältöihin.
 • Vuorovaikutteisuus korostuu: opiskelijoita rohkaistaan ja innostetaan käyttämään kieltä arjessa.
 • Opiskelijaa ohjataan aktiivisesti etsimään itseään kiinnostavaa, kurssien aihepiireihin liittyvää englanninkielistä materiaalia ja tuottamaan itse kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Autenttiset tekstit edustavat entistä monipuolisemmin eri tekstityyppejä. Mukana on nyt myös kirjallisuusotteita, podcasteja, blogeja ja faktatekstejä. Lisäksi videoita on saatavilla entistä enemmän.
 • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa. Jokainen opiskelija pystyy tekemään tuottamistehtäviä omalla tasollaan. Mukana on myös tekstinymmärtämistä helpottavia tehtäviä sekä eriyttäviä sanasto- ja kielioppitehtäviä. Sanastot on saatavilla myös äänitettyinä.

New Insights tukee opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • New Insights -sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudistuvat digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

 

Tutustu tarkemmin New Insights -sarjaan ja katso edut

Tutustu New Insights 1–2 digiopetusaineiston demoon >

 • Opettajan aineistoon voit tutustua luvuissa 3 ja 5.
 • Digiopetusaineiston sivuilla on välilehtiä, jotka on nimetty Taso 1 ja Taso 2. Demoversiossa Taso 2 on opettajan näkymä, jossa ratkaisut saa esiin napauttamalla.

Tutustu New Insights 1–2 -näytesivuihin >

Katso New Insights -tietopaketti >

Katso New Insights -webinaarin tallenne >

Tavoitteellisuus, laaja-alainen osaaminen ja kieliprofiili New Insights -sarjassa, lue artikkeli > 

Eriyttäminen ja opintojaksojen luominen – näin New Insights tukee lukion englannin opetusta. Lue artikkeli >

Tutustu etuihin ja katso hinnat.  Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

New Insights 1–2

New Insights 1–2 (LOPS21) sisältää lukion englannin moduulit ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä ENA2 Englanti globaalina kielenä.

Tulossa helmikuussa 2021.

Tutustu New Insights 1–2 -näytesivuihin >

Lukion ensimmäisessä moduulissa kerrataan peruskoulusta tuttuja asioita kuten viestinnällisiä tilanteita, sanastoa ja rakenneasioita. Lisäksi tutustutaan eri tekstityyppeihin. Myös monikielisyyden käsite tulee tutuksi. Moduulissa tutkitaan ja kehitetään omia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Lukion toisessa moduulissa tutkitaan englannin kielen asemaa maailman lingua francana. Lisäksi tutustutaan englannin kielen eri variantteihin ja vertaillaan englantia muihin kieliin. Moduulin aikana harjoitellaan myös palautteen antamista ja itsearviointia.

Lue lisää

New Insights 1–2 digikirja

New Insights 1–2 (LOPS21) sisältää lukion englannin moduulit ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä ENA2 Englanti globaalina kielenä.

Tulossa huhtikuussa 2021.

Lukion ensimmäisessä moduulissa kerrataan peruskoulusta tuttuja asioita kuten viestinnällisiä tilanteita, sanastoa ja rakenneasioita. Lisäksi tutustutaan eri tekstityyppeihin. Myös monikielisyyden käsite tulee tutuksi. Moduulissa tutkitaan ja kehitetään omia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Lukion toisessa moduulissa tutkitaan englannin kielen asemaa maailman lingua francana. Lisäksi tutustutaan englannin kielen eri variantteihin ja vertaillaan englantia muihin kieliin. Moduulin aikana harjoitellaan myös palautteen antamista ja itsearviointia.

Lue lisää

New Insights 3

New Insights 3 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.
Tulossa syksyllä 2021.

 

Lue lisää

New Insights 3 digikirja

New Insights 3 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.
Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

New Insights 4

New Insights 4 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä.
Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

New Insights 4 digikirja

New Insights 4 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä.
Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

New Insights 5

New Insights 5 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 5 digikirja

New Insights 5 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 6

New Insights 6 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 6 digikirja

New Insights 6 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 7

New Insights 7 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.
Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

New Insights 7 digikirja

New Insights 7 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.
Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

New Insights 8

New Insights 8 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen.
Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

New Insights 8 digikirja

New Insights 8 (LOPS21) sisältää lukion A-englannin moduulin ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen.
Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

New Insights 1–2 digiopetusaineisto

New Insights 1–2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuleihin ENA1 (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen) ja ENA2 (Englanti globaalina kielenä).

Tutustu New Insights 1–2 digiopetusaineiston demoon >

Tulossa huhtikuussa 2021.

Lue lisää

New Insights 1–2 esitysmateriaali

New Insights 1–2 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuleihin ENA1 (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen) ja ENA2 (Englanti globaalina kielenä).
Tulossa huhtikuussa 2021.

Lue lisää

New Insights 1–2 digikokeet

New Insights 1–2 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuleihin ENA1 (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen) ja ENA2 (Englanti globaalina kielenä).
Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

New Insights 1–2 Abitti-kokeet

New Insights 1–2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuleihin ENA1 (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen) ja ENA2 (Englanti globaalina kielenä).
Tulossa keväällä 2021.

 

Lue lisää

New Insights 3 digiopetusaineisto

New Insights 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuliin ENA3 (Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä).
Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

New Insights 3 esitysmateriaali

New Insights 3 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuliin ENA3 (Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä).
Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

New Insights 3 digikokeet

New Insights 3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuliin ENA3 (Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä).
Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

New Insights 3 Abitti-kokeet

New Insights 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuliin ENA3 (Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä).
Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

New Insights 4 digiopetusaineisto

New Insights 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuliin ENA4 (Englannin kieli vaikuttamisen välineenä).
Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

New Insights 4 esitysmateriaali

New Insights 4 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuliin ENA4 (Englannin kieli vaikuttamisen välineenä).
Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

New Insights 4 digikokeet

New Insights 4 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuliin ENA4 (Englannin kieli vaikuttamisen välineenä).
Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

New Insights 4 Abitti-kokeet

New Insights 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuliin ENA4 (Englannin kieli vaikuttamisen välineenä).
Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

New Insights 5 digiopetusaineisto

New Insights 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuliin ENA5 (Kestävä tulevaisuus ja tiede).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 5 esitysmateriaali

New Insights 5 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuliin ENA5 (Kestävä tulevaisuus ja tiede).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 5 digikokeet

New Insights 5 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuliin ENA5 (Kestävä tulevaisuus ja tiede).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 5 Abitti-kokeet

New Insights 5 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuliin ENA5 (Kestävä tulevaisuus ja tiede).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 6 digiopetusaineisto

New Insights 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuliin ENA6 (Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 6 esitysmateriaali

New Insights 6 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuliin ENA6 (Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 6 digikokeet

New Insights 6 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuliin ENA6 (Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 6 Abitti-kokeet

New Insights 6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuliin ENA6 (Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työopinnoissa).
Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

New Insights 7 digiopetusaineisto

New Insights 7 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuliin ENA7 (Ympäristö ja kestävä elämäntapa).
Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

New Insights 7 esitysmateriaali

New Insights 7 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuliin ENA7 (Ympäristö ja kestävä elämäntapa).
Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

New Insights 7 digikokeet

New Insights 7 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuliin ENA7 (Ympäristö ja kestävä elämäntapa).
Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

New Insights 7 Abitti-kokeet

New Insights 7 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuliin ENA7 (Ympäristö ja kestävä elämäntapa).
Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

New Insights 8 digiopetusaineisto

New Insights 8 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-englannin moduuliin ENA8 (Viesti ja vaikuta puhuen).
Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

New Insights 8 esitysmateriaali

New Insights 8 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-englannin moduuliin ENA8 (Viesti ja vaikuta puhuen).
Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

New Insights 8 digikokeet

New Insights 8 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion A-englannin moduuliin ENA8 (Viesti ja vaikuta puhuen).
Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

New Insights 8 Abitti-kokeet

New Insights 8 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion A-englannin moduuliin ENA8 (Viesti ja vaikuta puhuen).
Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Paula Keltto 

I teach English at Vaasan lyseon lukio which is a fairly big upper secondary school in Ostrobothnia. Besides teaching, I am also a censor on the matriculation examination board and I’ve previously worked on the book series Insights and the digital book Abilities.

I enjoy teaching English because the curriculum for English gives me so many opportunities to focus on things that I find truly interesting and important. I can, for example, talk about multi-culturalism and diversity or nature, climate and ecology. We can plan everyday climate actions as a part of our lessons, or talk about current events around the world and analyze their effects. I love the fact that I can get carried away by the themes that our studies include and I can commit to the core values of the national curriculum. Respecting human rights, improving equality and wellbeing, building skills to lead a sustainable lifestyle – these are some of the things that I am passionate about. These are also some of the things that New Insights deals with. I hope our material will help teachers in their efforts to educate the youth, give them food for thought and make them think about what is happening in the world around them.

Mark Kilmer

In the early 2000s, I was living in and teaching English in Los Angeles, California, and I had a mean case of itchy feet. On a whim, I packed up my books and a completely inadequate coat and headed for Helsinki. I regret to say I knew nothing about my new home. In the intervening years, I got married, had children, got a better coat, moved to London and back, and here I am, still trying to make great enchiladas and staying up all night to watch Lakers and Dodgers games.

I spent more than 20 years as an English teacher, both mother tongue and English acquisition, also occasionally teaching drama, history, government and technology courses. These days I am the Diplomas Division Head at the International School of Helsinki, and I teach a Film course. I worked with a great group of educators on the Insights series, and when Otava said they were getting the team back together, well, how could I say no? I hope the series is as interesting to use as it was to create.

Teijo Päkkilä

I’m currently teaching at Seinäjoen lukio, which is a relatively big high school in Finland. The main focuses for me as a teacher have always been how to keep the students motivated and engaged and how to get to be active participants during the lessons. I’ve realized, hopefully, that good learning material and well-planned lessons play an important role spiced with the teacher’s active role in creating dialogue.

This is my fourth book series that I’m working with now, the earlier ones being Culture café, Open Road and Insights. When it comes to projects, I’ve participated in several national and international development programmes and projects spanning from the first European Language Portfolio one to projects with Canadian high schools to develop practices both in the province of Alberta and Finland.

Annukka Suonio

I miss the ball a lot when playing golf and more often than not lose the ball altogether, maybe sports aren’t my thing. My passion has always been languages. I’ve studied English, Swedish, German, Spanish, Latin, French, Russian and Japanese and have come to realize that language learning has to have a real connection to your everyday life to be meaningful and interesting.

Being a teacher is great, because you learn new things every day while working together with your students and colleagues. I want to provide all of my students, both those who already seem to know it all and those who struggle with English, with a feeling that they can and will learn more. I’m interested in developing online learning environments and writing teaching materials. And the best part is that you never have to do any of it alone: writing and teaching are team efforts.

Our Insights team received a prize in 2019 (Otavan Kirjasäätiö), but the best prize is the continuous positive feedback you can give and receive in a classroom or online.

Suuri kiitos kuuluu myös Päivi Kuusivaaralle ja Elina Karapalolle, jotka olivat mukana luomassa alkuperäistä Insights-oppimateriaalisarjaa.

Päivi Kuusivaara työskentelee englannin opettajana Karkkilan lukiossa. Insights on hänen esikoisprojektinsa oppikirjailijana.

Elina Karapalo on tehnyt pitkän uran lukion englannin opettajana ja tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen aikuislukion apulaisrehtorina. Insights-sarjan lisäksi Elina on ollut oppikirjailijana myös Otavan Open Road -sarjassa.

Esittelyvideo