Mooli (LOPS 2021)

Uudistunut Mooli motivoi kemian opiskeluun

Suosittu lukion kemian Mooli-sarja on uudistunut uuteen opetussuunnitelmaan. Sarjan tavoitteena on innostaa erilaisia opiskelijoita kemian pariin ja vahvistaa opiskelijoiden luonnontieteellistä sivistystä. Keskiössä ovat kemian ilmiöiden tutkiminen ja soveltaminen. Opettajan digitaaliset materiaalit ovat entistä monipuolisemmat ja kattavammat. Mooli valmentaa tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin ja antaa hyvät valmiudet myös jatko-opintoihin.

 

Mooli-sarjan vahvuudet

  • Mooli on huolella uudistettu vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa.
  • Laaja oppimateriaali mahdollistaa kemian opettamisen ja opiskelun monesta eri näkökulmasta: kokeellisista, historiallisista ja laaja-alaisen osaamisen lähtökohdista. Kirjan luvut ja jaksot ovat kokonaisuuksia, joita on helppo yhdistää myös muihin oppiaineisiin.
  • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa. Runsaat eritasoiset tehtävät, tiivistelmät, käsitteiden systemaattinen kertaaminen ja jatkuva itsearviointi tukevat kaikentasoisten opiskelijoiden oppimista.
  • Laboratoriotyöt innostavat opiskelijoita kemian pariin ja elävöittävät opetusta. Mukana on yksityiskohtaiset ohjeet kokeiden tekemiseen ja runsas videovalikoima.
  • Monipuoliset digitaaliset materiaalit helpottavat kemian opettajan työtä. Kattavat laboratoriotyöohjeet helpottavat kokeiden ohjaamista.

 

Tuemme opetustyötäsi

  • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
  • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
  • Mooli-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
  • Abitti-kokeet tukevat arviointia.
  • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

 

Tutustu tarkemmin Mooli-sarjaan ja katso edut

Tutustu Mooli 1–2 (LOPS21) opettajan digiopetusaineiston demoon >

Katso Mooli-webinaarin tallenne >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Mooli 1–2

Mooli 1–2 (LOPS21) sisältää lukion kemian moduulit KE1 Kemia ja minä ja KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus. KE1-moduulissa syvennyt kemian merkitykseen omassa elämässäsi, työelämässä ja jatko-opinnoissa. Opiskelet atomin rakennetta, jaksollisen järjestelmän periaatteita sekä aineiden luokittelua puhtaisiin aineisiin ja seoksiin. Harjoittelet peruslaskutoimituksia ainemäärän ja konsentraation avulla. KE2-moduulissa puolestaan keskityt kestävän elämäntavan edistämiseen luonnontieteissä ja aineen rakenteen mallintamiseen. Opit esittämään yhdisteen kaavan sekä syvennät käsitystäsi vahvojen ja heikkojen kemiallisten sidosten vaikutuksesta aineiden ominaisuuksiin.

Tuote on ilmestynyt.

Lue lisää

Mooli 1–2 digikirja

Mooli 1–2 (LOPS21) digikirja sisältää lukion kemian moduulin KE1 Kemia ja minä sekä KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus.

Tuote on ilmestynyt.

Lue lisää

Mooli 3

Mooli 3 (LOPS21) sisältää lukion kemian moduulin KE3 Molekyylit ja mallit.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Mooli 3 digikirja

Mooli 3 (LOPS21) digikirja sisältää lukion kemian moduulin KE3 Molekyylit ja mallit.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Mooli 4

Mooli 4 (LOPS21) sisältää lukion kemian moduulin KE4 Kemiallinen reaktio.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Mooli 4 digikirja

Mooli 4 (LOPS21) digikirja sisältää lukion kemian moduulin KE4 Kemiallinen reaktio.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Mooli 5

Mooli 5 (LOPS21) sisältää lukion kemian moduulin KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Mooli 5 digikirja

Mooli 5 (LOPS21) digikirja sisältää lukion kemian moduulin KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Mooli 6

Mooli 6 (LOPS21) sisältää lukion kemian moduulin KE6 Kemiallinen tasapaino.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Mooli 6 digikirja

Mooli 6 (LOPS21) digikirja sisältää lukion kemian moduulin KE6 Kemiallinen tasapaino.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Mooli Kertaus

Mooli Kertaus (LOPS21) harjoittaa kemian ylioppilaskokeeseen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Mooli Kertaus digikirja

Mooli Kertaus (LOPS21) digikirja harjoittaa kemian ylioppilaskokeeseen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Mooli 1–2 digiopetusaineisto

Mooli 1–2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion kemian moduuleihin KE1 Kemia ja minä sekä KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus.

Tutustu Mooli 1–2 (LOPS21) opettajan digiopetusaineiston demoon >

Tuote on ilmestynyt.

Lue lisää

Mooli 1–2 abittikokeet

Mooli 1–2 abittikokeet (LOPS21) sisältää abittikokeet kemian moduuleihin KE1 Kemia ja minä sekä KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus.

Tulossa keväällä 2021.

 

Lue lisää

Mooli 3 digiopetusaineisto

Mooli 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion kemian moduuliin KE3 Molekyylit ja mallit.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Mooli 3 abittikokeet

Mooli 3 abittikokeet (LOPS21) sisältää abittikokeet kemian moduuliin KE3 Molekyylit ja mallit.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Mooli 4 digiopetusaineisto

Mooli 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion kemian moduuliin KE4 Kemiallinen reaktio.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Mooli 4 abittikokeet

Mooli 4 abittikokeet (LOPS21) sisältää abittikokeet kemian moduuliin KE4 Kemiallinen reaktio.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Mooli 5 digiopetusaineisto

Mooli 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion kemian moduuliin KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Mooli 5 abittikokeet

Mooli 5 abittikokeet (LOPS21) sisältää abittikokeet kemian moduuliin KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Mooli 6 digiopetusaineisto

Mooli 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion kemian moduuliin KE6 Kemiallinen tasapaino.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Mooli 6 abittikokeet

Mooli 6 abittikokeet (LOPS21) sisältää abittikokeet kemian moduuliin KE6 Kemiallinen tasapaino.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Mooli Kertaus digiopetusaineisto

Mooli Kertaus digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Mooli Kertaus abittikokeet

Mooli Kertaus abittikokeet (LOPS21) sisältää opettajan abittikokeet.

Tulossa keväällä 2024.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Arto Liljeblad

Arto on Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen yliopistonlehtori. Hän on toiminut YTL:n kemian jaoksen puheenjohtajana sekä Ylioppilaslautakunnan kemian sensorina. Hänellä on lukuisia tieteellisiä julkaisuja. Arton kiinnostuksen kohteena on erityisesti entsyymikatalyysi orgaanisessa synteesissä.

Ove Molander

Ovella on yli 30 vuoden kokemus kemian, fysiikan ja matematiikan opetustyöstä suomalaisessa ja IB-lukiossa. Lisäksi hän toimii kemian ja fysiikan didaktikkona Åbo Akademissa. Ove on ollut tekemässä useita kemian ja matematiikan oppimateriaaleja.

Leena Turpeenoja

Leenalla on opettajakokemusta laboratorioalalta ammatilliselta puolelta, yliopistosta ja lukiosta. Ennen siirtymistään Kuopion Lyseon lukioon syksyllä 1996 Leena toimi opettajana Oulun Lyseon lukiossa, jossa hän käynnisti kansainvälisen IB-lukion kemian opetuksen. Hän on pitänyt runsaasti täydennyskoulutusta kemian opettajille. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Kuopion kaupungin LUMA-hankkeen koordinaattorina ja lukio-yliopistoyhteistyön kehittäjänä. Hänet on valittu MAOL:n vuoden opettajaksi. Leena on kiinnostunut kemian kokeellisen ja tutkimuksellisen lähestymistavan hyödyntämisestä lukio-opetuksessa ja monipuolisista arviointimenetelmistä.