Megafon+

Ruotsin kertausmateriaali

Megafon+ on innostava ruotsin kertausmateriaali lukion 0-kurssille.

  • Megafon+ kertaa peruskoulun keskeistä kielioppia, laajentaa opiskelijan sanavarastoa ja vahvistaa kielitaitoa ennen lukion kurssien aloittamista.
  • Aitojen ihmisten tarinat innostavat opiskelemaan.
  • Tekstit ja tehtävät ovat samassa kirjassa. Kirja sisältää kahdeksan kappaletta, jotka voi käydä läpi haluamassaan järjestyksessä.
  • Voi valita käyttöön myös digikirjana!
  • Digilisätehtävät tarjoavat sanasto- ja rakennetehtäviä painettujen kirjojen käyttäjille.
  • Otso-sovellus tukee ääntämisen ja sanaston harjoittelua sekä kuullun ymmärtämistä.
  • Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat opetusta ja arviointia.

Katso vinkit Megafon-sarjan käyttöön etäopetuksessa

Tutustu etuihin

Katso hinnat

 

Uutta: Otso-sovellus avaa painetun kirjan käyttäjälle äänitteet, videot, sanalistat ja kääntökortit

Otso-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella tekstien ja tehtävien äänitteitä sekä sanastoja omaan tahtiin. Sanastoa voi harjoitella myös selainlinkkeinä avautuvien sanalistojen ja kääntökorttien avulla. Lisäksi Otso-sovelluksella voi katsoa videoita. Otso tukee ääntämisen ja sanaston harjoittelua sekä kuullun ymmärtämistä.

Tutustu Otso-sovellukseen

Uutta: Tutustu ohjevideoihin!

Tutustu digiopetusaineiston ohjevideoon täällä ja esitysmateriaalin ohjevideoon täällä.

Megafon+

Opiskelijan materiaalit

Megafon+ -kansikuva yläkoulu.

Megafon+

Megafon+ kertaa peruskoulun keskeistä kielioppia ja laajentaa oppilaan sanavarastoa mielenkiintoisten aiheiden kautta. Tekstit ja tehtävät ovat samassa kirjassa. Kirja sisältää kahdeksan teemaa (kappaletta), joita lähestytään aitojen ihmisten kautta. Kirjaan on haastateltu mm. Niclas Grönholmia ja Sara Forsbergia. Myös ruotsalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri ovat keskiössä.

Kappaleita ei tarvitse käydä läpi järjestyksessä, vaan opettaja ja oppilaat voivat valita teemoja oman mielenkiinnon mukaan. Kappalekohtaiset kielioppia kertaavat tehtävät painottavat suullista kielitaitoa. Kirjan lopussa on kielioppikooste tehtävineen. Näissä tehtävissä painottuvat oppilaan kirjalliset valmiudet.

Megafon+ sopii erinomaisesti lukioon peruskoulun ruotsia kertaavaksi materiaaliksi. Tekstien aihepiirit sopivat hyvin myös lukioikäisille ja keskeinen kielioppi kertaantuu luontevasti osana kappaleita.

Yhdistetyn teksti- ja tehtäväkirjan lisäksi julkaistaan Megafon+ digikirja, digilisätehtävät, digiopetusaineisto, esitysmateriaali, arviointimateriaali (Word), luokkaäänite sekä Word-ratkaisut.

Megafon+ Oppilaan äänite, online

Megafon+ Oppilaan äänite (mp3)

Lue lisää

Megafon+ digikirja 48 kk ONL

Digikirjassa on kirjan sisältö ääniraitoineen digitaalisessa muodossa. Oppilas voi kuunnella itse kappalesanastot ja kuuntelutehtävät sekä äänittää omaa puhettaan. Tehtävät ovat monipuolisia: joukossa on mm. monivalinta-, järjestely- ja raahaustehtäviä sekä kääntökortit kappalesanastojen harjoittelemiseen. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata edistymistään.

Kaikissa oppilaan digituotteissa on käytössä haku- ja muistiinpanotoiminto sekä Otavan sanastot -sovellus.

Lue lisää

Megafon+ digikirja 6 kk ONL

Digikirjassa on kirjan sisältö ääniraitoineen digitaalisessa muodossa. Oppilas voi kuunnella itse kappalesanastot ja kuuntelutehtävät sekä äänittää omaa puhettaan. Tehtävät ovat monipuolisia: joukossa on mm. monivalinta-, järjestely- ja raahaustehtäviä sekä kääntökortit kappalesanastojen harjoittelemiseen. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata edistymistään.

Kaikissa oppilaan digituotteissa on käytössä haku- ja muistiinpanotoiminto sekä Otavan sanastot -sovellus.

Lue lisää

Megafon+ digilisätehtävät

Digilisätehtävät tarjoavat sanasto- ja rakennetehtäviä painettujen kirjojen käyttäjille. Mukana on myös kappaleäänitteet.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Esitysmateriaali painetun kirjan opettajalle

Esitysmateriaali on rakennettu painetun kirjan aukeamille ja toimii opettajan apuna suunnittelussa ja oppitunnilla. Se sisältää äänitteet, videot ja tehtävien klikattavat ratkaisut. Ratkaisut saa halutessaan näkyviin kohta kerrallaan. Esitysmateriaali sisältää myös opettajan lisämateriaalit ja arviointimateriaalit sekä interaktiiviset kielioppidiat. Kokeile 30 pv ilmaiseksi Opepalvelussa. Katso myös esitysmateriaalin ohjevideo.

Digiopetusaineisto digikirjan ja -tehtävien opettajalle

Digiopetusaineisto on sisällöltään sama kuin esitysmateriaali, mutta pohjautuu oppilaan digikirjaan ja digitehtäviin. Digiopetusaineisto toimii opettajan apuna suunnittelussa ja oppitunnilla. Opettajan on helppo tutustua ratkaisuihin etukäteen tai näyttää ne vaiheistettuna oppitunnilla opettajan välilehden avulla.

Megafon+ digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto toimii opettajan apuna suunnittelussa ja oppitunnilla luokassa, jossa oppilailla on käytössään digikirja. Aineisto sisältää mm. helposti näytettävät ja vaiheistettavat ratkaisut, äänitiedostot ja opettajan materiaalit.

Lue lisää

Megafon+ esitysmateriaali

Esitysmateriaali on painetun kirjan käyttäjille suunnattu opettajan materiaali, joka on rakennettu painetun kirjan aukeamille. Esitysmateriaalissa on runsas opettajan aineisto helppokäyttöisenä kokonaisuutena: lisämateriaalit, kuuntelukäsikirjoitukset ja tehtävien ratkaisut. Mukana on myös kirjan äänite ja videot.

Lue lisää

Megafon+ Ratkaisut doc (VJ)

Kirjan ratkaisut Word-tiedostona.

Lue lisää

Megafon+ Arviointimateriaali (VJ)

Arviointimateriaaliin (Word-tiedosto) liittyy myös erillinen tuote Arviointimateriaali äänite mp3 (VJ).

Lue lisää

Megafon+ digikokeet

Digikokeet sisältävät tehtäviä kaikista kirjan perusteksteistä, fraaseista ja rakenteista. Kokeet sisältävät myös omaa tuottamista, kulttuuritehtäviä, kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä suullisia tehtäviä. Monet tehtävistä pisteytyvät automaattisesti, minkä lisäksi oppilaat pääsevät tarkastelemaan opettajan korjaamia kokeita suoraan koealustalla.

Lue lisää

Megafon+ Luokkaäänite

Äänite sisältää kirjan tekstit ja niiden sanastot sekä kuullunymmärtämistehtävät.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Anna Blom

Skribent och dokumentärfilmare. Har bakgrund i både Sverige och Finland, och vill leva i båda länderna. Min passion är att berätta berättelser med text, ljud eller bild eller alltihop på samma gång.

Lue lisää

Mikaela Friis

Toimin ruotsin opettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana Turun normaalikoulussa, sekä yläkoulussa että lukiossa. Opetan myös ruotsia äidinkielenä koulumme IB-oppilaille. Pidän työstäni erittäin paljon. Jokaisella on ”se oma juttunsa” ja opettaminen on “minun juttuni”. On mahtavaa nähdä, miten oppilaat tunneilla innostuvat ja heittäytyvät mukaan. On siksi ollut myös hieno mahdollisuus lähteä tekemään materiaalia, joka voisi innostaa oppilaita heittäytymään mukaan ruotsin opiskeluun joka tunti.

Lue lisää

Siri Liukkala

Olen ruotsin opettaja Helsingin normaalilyseosta. Opetan ruotsia yläkoulussa ja lukiossa sekä ohjaan opetusharjoittelijoita. Valttikorttejani luokassa ovat energisyys ja oma innostuneisuus ruotsin kieltä kohtaan; ilon pyrin tartuttamaan myös oppilaisiin. Olen kotoisin Vilppulasta, ja pieni maalaistyttö elää minussa edelleenkin. Vapaa-ajalla nautin ulkoilusta: kesäisin pyöräilen ja suunnistan, talvisin hiihdän. Megafon-sarjan tekeminen on minulle mieluisa ammatillinen haaste.

Lue lisää

Sari Pukonen

Olen syntynyt ja kasvanut Ruotsissa ja kahdenkymmenen siellä vietetyn vuoden jälkeen päätynyt Pohjanmaan kautta Turkuun. Toimin ruotsin ja saksan opettajana Luostarivuoren yläkoulussa ja olen myös mukana vetämässä koulumme ruotsin kielikylpyluokkia. Ruotsin kieli on minulle kovin rakas ja Megafon-sarjan tekeminen on ollut mahdottoman hauskaa ja antoisaa.

Lue lisää