MAOL-taulukot

MAOL-taulukot on uudistunut

MAOL-taulukot -kirja on uudistunut, ja sisällöltään yhtenevä MAOL-digitaulukot on myös päivitetty vastaamaan uudistunutta taulukkokirjaa. Uudistettu taulukkosovellus on käytettävissäsi Opepalvelussa.

Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt MAOL-digitaulukot sähköisten ylioppilaskokeiden ohjelmistoksi.

Katso uudistuneen MAOL-taulukot -kirjan korjaukset >

Ajankohtaista

Näin MAOL-taulukot uudistui:

Matematiikka

 • Matematiikan osio sisältää mm. merkintöjen ja symbolien luettelon, kattavan kaavakokoelman sekä numeerisia taulukoita.
 • Kaavat on ryhmitelty matematiikan osa-alueiden  mukaisesti.
 • Selkeyden vuoksi eräiden lausekkeiden ja kaavojen määrittelyehtoja ei ole mainittu. Käyttäjän on siis kiinnitettävä niihin huomiota.
 • Numeeristen taulukoiden yhteydessä on käyttöohjeita ja esimerkkejä.

Fysiikka

 • Fysiikan osiossa SI-järjestelmä on päivitetty vastaamaan toukokuussa 2019 voimaan astuneita määritelmien muutoksia.
 • Osiosta löytyy edelleen monipuoliset aineiden fysikaalisten ominaisuuksien taulukot, modernia fysiikkaa ja tähtitiedettä sekä tärkeimmät luonnonvakiot ja muuntokertoimet.
 • Kaavoihin on lisätty lukion oppimäärän ylittävänä osana katsaus fysiikassa käytettäviin differentiaaliyhtälöihin.
 • Taulukoihin on valittu etupäässä niiden aineiden tietoja, jotka esiintyvät lukion fysiikan kursseissa.
 • Luonnonvakiot, muuntokertoimet, ominaisuusarvot ja muu tieto on koottu ja päivitetty useista tietolähteistä.
 • Lukuarvot on annettu sellaisella tarkkuudella kuin ne eri lähteitä vertailemalla voidaan perustellusti esittää.

Kemia

 • Kemian taulukot on ryhmitelty aiheen mukaisesti hieman uudella tavalla.
 • Keskeiset vakiot, suureet ja laskukaavat sijaitsevat osion alussa.
 • Atomimassataulukkoon ja jaksolliseen järjestelmään on lisätty vahvistetut alkuaineiden nimet ja kemialliset merkit.
 • Jaksollinen järjestelmä on siirretty takasisäkanteen.
 • Spektritaulukoita on uudistettu tarkemmiksi ja taulukoiden oheen on liitetty havainnollistavat kuvat.
 • Myös yhdisteisiin liittyvien taulukoiden tietoja on täydennetty ja päivitetty.
 • Vanhahtavat termit orgaaninen ja epäorgaaninen on poistettu ja hiilen yhdisteiden nimissä on siirrytty käyttämään IUPACin suosittelemaa numerointitapaa.

Opiskelijan materiaalit

MAOL-digitaulukot vie klassikkoteoksen uudelle aikakaudelle.

Tuote on ostettavissa hyvin varustetuista verkkokirjakaupoista. Online-sovelluksen käyttölisenssi on voimassa neljä vuotta.

Oppikirjailijat

 • MATEMATIIKKA Jooseppi Järvinen, Leena Mannila, Mika Setälä
 • FYSIIKKA Teemu Hiltula, Otso Huuska, Pasi Konttinen
 • KEMIA Olga Sipilä, Tuomas Yli-Kokko