Maantiede: Manner (LOPS 2021)

Manner uudistunut ja ajan hermolla

Lukion uuteen opetussuunnitelmaan uudistunut maantieteen Manner-sarja auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailman tapahtumia. Sisältöä on uudistettu käyttäjien toiveiden mukaisesti. Manner-sarjan avulla opiskelijat saavat hyvät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Opettajan digitaaliset materiaalit ovat aiempaa monipuolisemmat.

Uuden opetussuunnitelman LOPS21:n mukaan maantieteen tehtävänä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia ja paikallisia ilmiöitä sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Maantieteen opiskelu avartaa opiskelijan maailmankuvaa ja auttaa hahmottamaan maapalloa kokonaisuutena, jossa luonto ja ihminen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Manner–kirjasarjan ajantasaiset tehtävät kehittävät monilukutaitoa ja sisältävät monipuolisia geomedian aineistoja, joiden avulla opiskelija oppii tulkitsemaan maapallon ilmiöiden syy-seuraussuhteita.

Manner-sarjan vahvuudet

 • Globaali ote innostaa ja esimerkit ovat koko maapallon alueelta.
 • Manner ohjaa monitieteelliseen ja luovaan työskentelyyn.
 • Vahva visuaalisuus ja selkeä infografiikka tukevat opiskelua.
 • Manner eriyttää sujuvasti ja tarjoaa runsaasti monen tasoisia tehtäviä, jotka on jaoteltu perustehtäviin, syventäviin ja soveltaviin.
 • Selkeät tavoitteet ja uusi Kartoita osaamisesi -osio tukee opiskelijaa itsearvioinnissa.
 • Runsaat digitaaliset rikasteet auttavat ymmärtämään ilmiöiden syy-seurassuhteita.
 • Opiskelija voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan. Digitaaliset aineistot ovat saatavilla myös painetun kirjan käyttäjälle.

Tuemme opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Manner-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmassa sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

 

Tutustu tarkemmin Manner-sarjaan ja katso edut

Tutustu Manner 1 digiopetusaineiston demoon >

 • Voit tutustua aineistoon luvussa 1.
 • Digiopetusaineiston tehtävissä on välilehtiä, jotka on nimetty Sivu 1 ja Sivu 2. Demoversiossa Sivu 2 on opettajan näkymä, jossa vastaukset saa esiin napauttamalla.

Katso Manner-webinaarin tallenne >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Manner Maailma muutoksessa GE1

Manner GE 1 Maailma muutoksessa perehdyttää muuttuvan maailman ja sen globaalien ja paikallisten ilmiöiden hahmottamiseen. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia ja maailmanlaajuisia muutoksia luonnon, ympäristön ja ihmiskunnan kannalta. Moduulissa tarkastellaan myös maapallolla tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida, varautua ja sopeutua muutoksiin. Moduulin aiheita ovat mm. sopeutuminen megakaupunkien kasvuun sekä sään ääri-ilmiöiden ennakoiminen.

 

Lue lisää

Manner Maailma muutoksessa GE1 digikirja

Manner GE 1 Maailma muutoksessa perehdyttää muuttuvan maailman ja sen globaalien ja paikallisten ilmiöiden hahmottamiseen. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia ja maailmanlaajuisia muutoksia luonnon, ympäristön ja ihmiskunnan kannalta. Moduulissa tarkastellaan myös maapallolla tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida, varautua ja sopeutua muutoksiin. Moduulin aiheita ovat mm. sopeutuminen megakaupunkien kasvuun sekä sään ääri-ilmiöiden ennakoiminen.

Ilmestyy kesäkuussa 2021.

Lue lisää

Manner Sininen planeetta GE2

Manner GE 2 Sininen planeetta keskittyy luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin. Moduulissa perehdytään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteisiin sekä toimintaan. Keskeisinä sisältöinä ovat maapallon ja ilmakehän luonnonprosessit ja niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Aiheita ovat mm. planetaaristen tuulten ja merivirtojen synty sekä luonnonmaisemaa muokkaavat tekijät.

Ilmestyy syksyllä 2021.

Lue lisää

Manner Sininen planeetta GE2 digikirja

Manner GE 2 Sininen planeetta keskittyy luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin. Moduulissa perehdytään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteisiin sekä toimintaan. Keskeisinä sisältöinä ovat maapallon ja ilmakehän luonnonprosessit ja niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Aiheita ovat mm. planetaaristen tuulten ja merivirtojen synty sekä luonnonmaisemaa muokkaavat tekijät.

Ilmestyy syksyllä 2021.

Lue lisää

Manner Yhteinen maailma GE3

Manner Ge 3 Yhteinen maailma tarkastelee ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja perehdyttää lukijan ihmistoiminnan alueellisiin piirteisiin. Tavoitteena on ymmärtää ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla. Moduulin keskeisinä sisältöinä ovat väestönkehitys, kaupungistuminen, ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Aiheina ovat esimerkiksi väestöräjähdys ja kiertotalous.

Ilmestyy 1/2022

Lue lisää

Manner Yhteinen maailma GE3 digikirja

Manner Ge 3 Yhteinen maailma tarkastelee ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja perehdyttää lukijan ihmistoiminnan alueellisiin piirteisiin. Tavoitteena on ymmärtää ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla. Moduulin keskeisinä sisältöinä ovat väestönkehitys, kaupungistuminen, ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Aiheina ovat esimerkiksi väestöräjähdys ja kiertotalous.

Ilmestyy 1/2022

 

Lue lisää

Manner Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE 4

Manner 4 Geomedia tutustuttaa geomedian erilaisiin muotoihin ja sen jokapäiväiseen käyttöön arkielämässä, opiskelussa, tutkimuksessa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Geomedian ytimessä on paikkatieto, jota kerätään monin tavoin alkaen Maata kuvaavista satelliiteista ja päätyen maanpinnalle matkapuhelinten keräämään sosiaalisen median paikkatietoon. Moduulin sisältönä on  mm. paikkatiedon monimuotoisuuden tarkastelu, tiedon visualisointi, kartografian perusteet sekä digitaalinen globalisaatio.  Manner 4 sisältää myös ohjeet vaikuttamisprojektin toteuttamiseen, jossa tuotetaan helppokäyttöisillä työkaluilla paikkatietoa, josta on aidosti hyötyä kehitysapuorganisaatioiden humanitaarisessa työssä.

Ilmestyy 2022

Lue lisää

Manner Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta GE 4 digikirja

Manner 4 Geomedia tutustuttaa geomedian erilaisiin muotoihin ja sen jokapäiväiseen käyttöön arkielämässä, opiskelussa, tutkimuksessa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Geomedian ytimessä on paikkatieto, jota kerätään monin tavoin alkaen Maata kuvaavista satelliiteista ja päätyen maanpinnalle matkapuhelinten keräämään sosiaalisen median paikkatietoon. Moduulin sisältönä on  mm. paikkatiedon monimuotoisuuden tarkastelu, tiedon visualisointi, kartografian perusteet sekä digitaalinen globalisaatio. Manner 4 sisältää myös ohjeet vaikuttamisprojektin toteuttamiseen, jossa tuotetaan helppokäyttöisillä työkaluilla paikkatietoa, josta on aidosti hyötyä kehitysapuorganisaatioiden humanitaarisessa työssä.

Ilmestyy 2022

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Manner Maailma muutoksessa GE1 digiopetusaineisto

Kattava digiopetusaineisto tukee opettajaa työssään. Luku- ja moduulikohtaiset materiaalit helpottavat tuntien suunnittelua ja antavat lisätietoa kirjan aiheista. Digiopetusaineisto sisältää myös mm. tehtävien vastaukset ja muokattavat esitysmateriaalit.

Tutustu digiopetusaineiston demoon luvussa 1.

Ilmestyy 6/2021

Lue lisää

Manner Sininen planeetta GE2 digiopetusaineisto

Kattava digiopetusaineisto tukee opettajaa työssään. Luku- ja moduulikohtaiset materiaalit helpottavat tuntien suunnittelua ja antavat lisätietoa kirjan aiheista. Digiopetusaineisto sisältää myös mm. tehtävien vastaukset ja muokattavat esitysmateriaalit.

Ilmestyy syksyllä 2021

Lue lisää

Manner Yhteinen maailma GE3 digiopetusaineisto

Kattava digiopetusaineisto tukee opettajaa työssään. Luku- ja moduulikohtaiset materiaalit helpottavat tuntien suunnittelua ja antavat lisätietoa kirjan aiheista. Digiopetusaineisto sisältää myös mm. tehtävien vastaukset ja muokattavat esitysmateriaalit.

Ilmestyy 1/2022

Lue lisää

Manner Geomedia -tutki, osallistu ja vaikuta GE4 digiopetusaineisto

Kattava digiopetusaineisto tukee opettajaa työssään. Luku- ja moduulikohtaiset materiaalit helpottavat tuntien suunnittelua ja antavat lisätietoa kirjan aiheista. Digiopetusaineisto sisältää myös mm. tehtävien vastaukset ja muokattavat esitysmateriaalit.

Ilmestyy 2022

Lue lisää

Oppikirjailijat

Nina Brander

Opetan maantiedettä ja biologiaa lukiolaisille Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Tavoitteenani on saada opiskelijat kiinnostumaan luonnontieteistä ja ymmärtämään ajankohtaisia globaaleja ilmiöitä, ja myös sitä, miten ne ilmenevät paikallisesti ja omassa arjessa. Opetan muun muassa kaupunkimaantieteen ja meribiologian koulukohtaisia kursseja.

Kehittämistyö ja monet opetusalan hankkeet, joissa luodaan ja kehitetään uusia oppimisympäristöjä sekä tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden ja oppilaitosten kanssa, ovat olennainen osa työtäni. Olin mukana Opetushallituksen LOPS2021 työryhmässä ja Manner-oppikirjailijana olen ollut vuodesta 2010.

Oppikirjailijana on ollut antoisaa jatkuva uuden oppiminen ja oman osaamisen syventäminen sekä rikas yhteistyö asiantuntijoiden kanssa. Itämeri Suomen luonnossa -oppaan tein yhdessä merentutkijoiden kanssa.

Sina Hiekka

Opetan maantiedettä, biologiaa ja terveystietoa Turussa Puolalanmäen lukiossa. Opettajana pyrin olemaan innostava ja kehittämään koko ajan vähän jotakin uutta oppitunneille. Maantieteen opetuksessa minua kiinnostaa erityisesti, miten eri tavoin ja erilaisten tehtävien kautta vaikeistakin asioista saa helposti omaksuttavia.

Olen ollut mukana Otavalla tekemässä aiemmin Kartta tutuksi – sekä Abin biologia -kirjoja. Toimin myös Ylioppilastutkintolautakunnan maantieteen sensorina vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi olen mukana BMOL:in maantieteen olympiatyöryhmässä.

Koen että, oppimateriaalin tekeminen pitää oman opetuksen ajan tasalla sekä tarjoaa mahdollisuuksia oman opetuksen kehittämiseen.

Arttu Paarlahti

Toimin yliopisto-opettajana Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osastolla. Päivätyökseni opetan yliopisto-opiskelijoita tuottamaan laadukasta geomediaa, kuten karttoja ja kaavioita, sekä opastan heitä käyttämään geoinformatiikkaa työkaluna, jolla voi ratkoa monenlaisia maantieteen tutkimuskysymyksiä niin luonnon- kuin ihmismaatieteessäkin. Perustyöni lisäksi erikoisalaani ovat droneilla maastossa tapahtuva kaukokartoitus, sekä sen keräämän aineiston tarkastelu ja kokeminen virtuaalitodellisuuden sovellusten avulla.

Manner-kirjasarjan tiimissä olen ollut oppikirjailijana vuodesta 2014 lähtien. Maantieteen opetuksessa minua innostavat geomedian monet muodot, joiden avulla maantieteen monipuolisia aineistoja voi tarkastella ja jopa kokea aivan uusilla tavoilla.

Christina Ruth

Toimin maantieteen lehtorina Tölö gymnasiumissa Helsingissä. Maantieteen opetuksessa minua innostaa luonnontieteiden ja ihmistieteiden symbioosi, joka saa oppiaineen eläväksi ja ajankohtaiseksi. Yleissivistystä lisää ajankohtaisista aiheista keskusteleminen opiskelijoiden kanssa, mikä myös auttaa hahmottamaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin kuten yhteiskuntaoppiin ja biologiaan.

Opetustyöni ohessa olen toiminut Ylioppilastutkintolautakunnan maantieteen sensorina vuodesta 2000 lähtien sekä Otavalla oppikirjailijana Abi Maantiede-kirjassa sekä Lukion maantiede- ja Manner-sarjoissa. Olen ollut mukana myös lukion LOPS-työryhmissä sekä muissa Opetushallituksen maantieteellisissä hankkeissa, kuten PaikkaOpin ohjausryhmässä.

Olli Ruth

Olen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston maantieteen oppiaineessa. Erikoistumisalani on luonnonmaantiede ja erityisesti hydrogeografia, minkä lisäksi olen monessa mukana maantieteen opetukseen liittyen. Olen ylioppilastutkintolautakunnan varsinainen jäsen ja osallistunut maantieteen ylioppilaskokeen sähköistämiseen koko hankkeen ajan. Manner-sarjaa olen ollut tekemässä alusta alkaen.

Oppikirjojen kirjoittaminen on antoisaa vastapainoa muulle opetus- ja tutkimustyölle. Toimin myös maantieteen alan korkeakoulujen valtakunnallisessa hakuyhteistyössä ja useissa muissa opetukseen ja opetuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ja hankkeissa. Maantieteen opetuksessa minua innostavat erityisesti kenttätyöt ja -opetus, kartat sekä vahva ajankohtaisuus.