Uskonto: Lumo (LOPS 2021)

Uskonnon moninaisuus ja lumo kohtaavat innostavasti uudessa sarjassa

Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen Lumo houkuttelee uskonnon maailmaan elävillä, havainnollisilla teksteillä, monipuolisilla esimerkeillä ja raikkaalla ulkoasulla. Medialukutaito ja kestävä kehitys ovat aiempaa isommassa roolissa. Lumo tuo itsearvioinnin osaksi opiskelua. Sarja tarjoaa kattavan kokonaisuuden lukion uskontoon.

Lumo-sarjan vahvuudet

  • Oppien ja instituutioiden lisäksi näkyvillä on uskontojen sisäinen moninaisuus, arki ja niin sanottu eletty uskonto.
  • Lumon teksteihin ja uskonnon aihepiireihin on kaikkien helppo päästä sisälle. Havainnolliset esimerkit ja kuvitus, tekstinostot ja ingressit auttavat asioiden ymmärtämistä.
  • Eriyttämistä tukevat tekstien lihavoinnit, selkeät tiivistelmät, kolmen tasoiset tehtävät ja uusi Otso-sovellus.
  • Kartta-, tilasto-, teksti- ja kuvantulkintatehtävät kehittävät monilukutaitoa, tarjoavat lisämateriaalia kiinnostuneille sekä auttavat ylioppilaskokeeseen valmistautumisessa.
  • Opiskelija voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan. Digitaaliset aineistot ovat saatavilla myös painetun kirjan käyttäjälle.

Tuemme opetustyötäsi

  • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Voit myös lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
  • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
  • Lumo-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
  • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
  • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Tutustu tarkemmin Lumoon ja katso edut

Katso Lumo-webinaarin tallenne>

Tutustu Lumo 1 digiopetusaineiston demoon >

Uskonnon Lumo on lähellä opiskelijan omaa kokemusmaailmaa. Lue artikkeli >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Oppilaan materiaalit

Lumo 1

Ilmestynyt

Lumo 1 (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulin UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä.

Oppikirja tarkastelee maailman uskontotilannetta sekä uskontoa ilmiönä: Mitä uskonto on? Miten uskontoja voi luokitella ja millaisia osatekijöitä niihin liittyy? Lisäksi perehdytään Lähi-idässä syntyneisiin uskontoihin: juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin. Lumo 1 tutustuttaa niiden kulttuuritaustaan, pyhiin kirjoihin sekä keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Esiin nousee eletty uskonto sekä uskontojen sisäinen moninaisuus.

Lue lisää

Lumo 1 digikirja

Lumo 1 digikirja (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulin UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä.

Tulossa 6/2021.

Tutustu demoon>

Oppikirja tarkastelee maailman uskontotilannetta sekä uskontoa ilmiönä: Mitä uskonto on? Miten uskontoja voi luokitella ja millaisia osatekijöitä niihin liittyy? Lisäksi perehdytään Lähi-idässä syntyneisiin uskontoihin: juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin. Lumo 1 tutustuttaa niiden kulttuuritaustaan, pyhiin kirjoihin sekä keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Esiin nousee eletty uskonto sekä uskontojen sisäinen moninaisuus.

Lue lisää

Lumo 2

Ilmestynyt

Lumo 2 (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulin UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko.

Oppikirja käsittelee kristinuskoa maailmanlaajuisena ja monimuotoisena uskontona. Kirja tarkastelee kristinuskon asemaa, ilmenemismuotoja, ja tulkintatapoja eri puolilla maailmaa. Samalla tutustutaan kristinuskon suuntauksiin, niiden syntytaustaan ja keskeisiin piirteisiin. Tutuiksi tulevat katolinen, ortodoksinen, protestanttinen ja karismaattinen kristillisyys sekä kristillisperäiset uskonnot.

Lue lisää

Lumo 2 digikirja

Lumo 2 digikirja (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulin UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko.

Tulossa 7/2021.

Oppikirja käsittelee kristinuskoa maailmanlaajuisena ja monimuotoisena uskontona. Kirja tarkastelee kristinuskon asemaa, ilmenemismuotoja, ja tulkintatapoja eri puolilla maailmaa. Samalla tutustutaan kristinuskon suuntauksiin, niiden syntytaustaan ja keskeisiin piirteisiin. Tutuiksi tulevat katolinen, ortodoksinen, protestanttinen ja karismaattinen kristillisyys sekä kristillisperäiset uskonnot.

Lue lisää

Lumo 3

Ilmestynyt

Lumo 3 (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulin UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä.

Oppikirja esittelee luonnonuskontoja eri puolilla maailmaa sekä Kiinan ja Japanin uskonnollisia perinteitä ja niiden länsimaisia muotoja. Tutuksi tulevat myös uudet uskonnolliset liikkeet. Lisäksi tarkastellaan uskontojen nykytilannetta, siihen johtaneita kehityskulkuja sekä arjen uskonnollisuutta. Kirja opettaa kulttuurien ja yhteiskuntien lukemisen taitoa.

Lue lisää

Lumo 3 digikirja

Lumo 3 digikirja (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulin UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä.

Tulossa 7/2021.

Oppikirja esittelee luonnonuskontoja eri puolilla maailmaa sekä Kiinan ja Japanin uskonnollisia perinteitä ja niiden länsimaisia muotoja. Tutuksi tulevat myös uudet uskonnolliset liikkeet. Lisäksi tarkastellaan uskontojen nykytilannetta, siihen johtaneita kehityskulkuja sekä arjen uskonnollisuutta. Kirja opettaa kulttuurien ja yhteiskuntien lukemisen taitoa.

Lue lisää

Lumo 4–6

Lumo 4–6 (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulit UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa ja UE6 Uskonto, tiede ja media.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Lumo 4–6 digikirja

Lumo 4–6 digikirja (LOPS21) sisältää lukion uskonnon moduulit UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa ja UE6 Uskonto, tiede ja media.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Lumo 1 digiopetusaineisto

Lumo 1 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion uskonnon moduuliin UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä.

Tulossa 6/2021.

Tutustu demoon>

Lue lisää

Lumo 1 digikokeet

Lumo 1 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion uskonnon moduuliin UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä.

Tulossa 8/2021.

Lue lisää

Lumo 1 Abitti-kokeet

Lumo 1 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion uskonnon moduuliin UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä.

Tulossa 7/2021.

Lue lisää

Lumo 2 digiopetusaineisto

Lumo 2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion uskonnon moduuliin UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko.

Tulossa 7/2021.

Lue lisää

Lumo 2 digikokeet

Lumo 2 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion uskonnon moduuliin UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko.

Tulossa 8/2021.

Lue lisää

Lumo 2 Abitti-kokeet

Lumo 2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion uskonnon moduuliin UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko.

Tulossa 7/2021.

Lue lisää

Lumo 3 digiopetusaineisto

Lumo 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion uskonnon moduuliin UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä.

Tulossa 7/2021.

Lue lisää

Lumo 3 digikokeet

Lumo 3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion uskonnon moduuliin UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä.

Tulossa 8/2021.

Lue lisää

Lumo 3 Abitti-kokeet

Lumo 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion uskonnon moduuliin UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä.

Tulossa 7/2021.

Lue lisää

Lumo 4–6 digiopetusaineisto

Lumo 4–6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion uskonnon moduuleihin UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa ja UE6 Uskonto, tiede ja media.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Lumo 4–6 digikokeet

Lumo 4–6 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion uskonnon moduuleihin UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa ja UE6 Uskonto, tiede ja media.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Lumo 4–6 Abitti-kokeet

Lumo 4–6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion uskonnon moduuleihin UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa ja UE6 Uskonto, tiede ja media.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Eija Suokko

Olen työskennellyt Etelä-Tapiolan lukion uskonnon ja psykologian lehtorina jo yli 30 vuoden ajan. 1990-luvulta alkaen olen ollut mukana useissa Otavan oppimateriaalityöryhmissä. Suomen uskonnonopettajain liiton hallituksen jäsenenä olen ollut kehittämässä uskonnonopetusta ja siihen liittyvää koulutusta. Lisäksi olen ohjannut uskonnon ja psykologian opetusharjoittelijoita.

Saara Mäkelä

Työskentelen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian lehtorina Vihdin yhteiskoulussa. Olen ollut aiemmin mukana tekemässä Otavan Kaiku-sarjaa yläkouluun ja Sydän-sarjaa alakouluun. Lisäksi olen tehnyt pedagogisia aineistoja eri järjestöille, esimerkiksi Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:lle sekä Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuralle. Olen toiminut pitkään Suomen uskonnonopettajain liitossa muun muassa hallituksen puheenjohtajana.