Kurz und gut

B3-saksan oppimateriaalisarja lukioon

Kurz und gut on lyhyen saksan opiskelijoille tarkoitettu kolmivuotinen kirjasarja. Ytimekkään kokonaisuuden tavoitteena on tarjota hyvä peruskielitaito kaikille: opiskelijaa ohjataan hyödyntämään aikaisemmin oppimiaan kieliä ja oppimisstrategioita, etsimään tarvitsemaansa tietoa sekä selviytymään pienelläkin kielitaidolla.

Kurz und gut

Opiskelijan materiaalit

Tekstikirjan kurz-periaate kannustaa kielenopiskeluun nuorekkaan ytimekkäillä ja humoristisilla teksteillä. Harjoituskirjassa opiskelijalle tarjotaan gut-periaatteella riittävä valikoima suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Kurz und gut 1-2 Texte

Ensimmäiseen kirjaan sisältyvät perustilanteet ja ihmissuhteet sekä arkielämän kirjo ovat luontevasti mukana. Tekstikirja perustuu juonelliseen tarinaan: itävaltalainen Peter muuttaa Kitzbühelistä Kölniin ja tutustuu mm. uuteen luokkatoveriinsa Michaelaan. Kirjan lopussa on koottuna keskeisten viestintätilanteiden fraasistoa ja minikielioppi, joista opiskelijan on helppo tarpeen vaatiessa tarkistaa haluamiansa yksityiskohtia.

Lue lisää

Kurz und gut 3 Texte und Übungen

Kurssikirja sisältää sekä tekstit että harjoitukset. Kirjan alussa on lyhyt kertausjakso kurssien 1 – 2 tapahtumista. Kurssin aihepiirinä ovat mm. vapaa-ajanvietto ja harrastukset.

Lue lisää

Kurz und gut 4-6 Texte

Kurssilla 4 tarkastellaan saksalaisen ja suomalaisen nuoren ajatuksia elämästä omassa maassaan sekä harjoitellaan Suomeen liittyvää sanastoa. Lisäksi pohditaan maaseutua ja kaupunkia elinympäristönä ja tutustutaan suurkaupunkeihin Wien ja Berliini.
Kurssi 5 tutustuttaa saksankielisiin tietokonenuoriin Goetheen ja Einsteiniin. Aihepiireinä käsitellään nyky-yhteiskunnan keskeisiä aloja, tekniikkaa ja luonnontieteitä. Harjoitellaan ilmaisemaan ajatuksia vakavissakin kysymyksissä, kuten eläinsuojelussa ja suhtautumisessa huumausaineisiin.
Kurssilla 6 tutustutaan nuorten elämään müncheniläisessä asumisyhteisössä. Tavoitteena on oppia kertomaan harrastuksistaan, omista kiinnostuksen kohteistaan sekä keskustelemaan nuoren aikuisen elämään liittyvistä asioista.

Lue lisää

Kurz und gut 7-8 Texte + Abi-bonus

Kurssilla 7 tarkastellaan saksankielistä kulttuuria eri näkökulmista, sekä saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutusta.

Kurssilla 8 käsitellään yksilön elämää, yhteiskuntaa ja tulevaisuutta omassa maassamme, Euroopassa ja koko maapallolla.
Kurssikirjan 7–8 Abi-Bonus-kokonaisuus kertaa ja laajentaa osaamista soveltuen erinomaisesti esim. koulukohtaisten abikurssien materiaaliksi tai itsenäisesti ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Aihepiirejä ovat mm. viestintä ja kulttuuri. Myös tiede-, tekniikka- ja luontoaiheita sivutaan nuorten näkökulmasta. Harjoituskirjassa on kattava rakenteiden kertauspaketti, jonka ratkaisut löytyvät kirjan takaa.

Lue lisää

Kurz und gut 1-2 Übungen

Harjoituskirjoissa opiskelijalle tarjotaan suullisia ja kirjallisia harjoituksia tavoitteena hyvän peruskielitaidon saavuttaminen. Tekstikirjan viestintätilanteiden aktivoiminen on etusijalla. Sanasto kertautuu.
Rakenteiden opettelussa keskitytään perusasioiden harjoitteluun ja kertaamiseen: Kurz und Wichtig -laatikoissa ovat uudet kielioppiasiat ja Alte Witze sekä gute Witze -laatikot kertaavat kurssista 4. alkaen jo opittua kielioppia.
Opiskelijaa ohjataan oman työskentelynsä tarkkailuun ja itsearviointiin (mm.eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen valossa) ja kannustetaan itseohjautuvaan opiskeluun.
Kurztipp -laatikoiden avulla opiskelijat saavat opiskelutekniikan ohjausta. Gut und nützlich -osiot välittävät tietoa tavoista, tottumuksista ja arvoista saksankielisissä maissa.

Lue lisää

Kurz und gut 4-6 Übungen

Kurz und gut 7-8 Übungen + Abi-bonus

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaaleihin on kerätty opettajan työtä helpottavia taustatietoja opittavan materiaalin käsittelyä varten, läksynkuulustelupohjia, perusrakenteita harjoittavia lisätehtäviä, pelejä ja muita aktiviteetteja, käännöslauseita, elaborointitehtäviä, saneluja, puheentuottamistehtäviä jne.

Ratkaisut

Ratkaisut on sijoitettu harjoituskirjan tehtäväpohjiin. Ratkaisuissa on annettu kirjallisten tehtävien vastaukset. Sen lisäksi myös suullisiin ja tuottamistehtäviin on pyritty antamaan esimerkkejä tai malleja oikeista vastauksista, jotta esimerkiksi itsenäisesti opiskelevat voivat myös tarkistaa tuotoksiaan.

Arviointimateriaalit

Arviointimateriaalit sisältävät CD-ROM:in.

Luokkaäänitteet
Luokkaäänitteet sisältävät tekstit ja kuunteluharjoitukset sekä arviointimateriaalin äänitteet.

Oppikirjailijat

Perttu Kelkka
Laura Pihkala-Posti
Roman Schatz
Eija Tiisala-Heiskala
Airi Kulmala (Opettajan opas 7–8 ja kokeet)