Koralli (LOPS 2016)

Lukion biologia

Koralli on selkeä, looginen ja helppolukuinen sarja lukion biologiaan.

  • Korallin opetusta tukeva ja havainnollistava kuvitus auttaa oppimaan.
  • Tutkimuksellinen lähestymistapa innostaa ja tukee myös oman luontosuhteen kehittymistä.
  • Sarjan tehtävät ja digikokeet auttavat opiskelijaa valmistautumaan yo-kokeeseen.
  • Koralli kannustaa ainerajat ylittävään oppimiseen ja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan.
  • Koralli antaa opettajalle runsaasti tukea ja vinkkejä opetukseen.
  • Digikirja on vaihtoehtona painetulle oppikirjalle.

 

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uuteen biologian Biomi-sarjaan >

Koralli (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Opiskelija voi valita oppikirjan tilalle saman sisältöisen digikirjan.
Digikirja sisältää kirjan tekstien ja kuvien lisäksi videoita, animaatioita ja interaktiivisia tehtäviä.

Lue lisää Otavan digikirjoista ja tutustu opastusvideoon osoitteessa: www.otava.fi/digikirjat.

Tutustu Koralli-kirjojen sisällysluetteloihin >

Koralli 1

Koralli 1 Elämä ja evoluutio (BI1)

Kirjassa on neljä jaksoa: Biologia tieteenä, Elämän edellytykset ja ominaisuudet, Miten elämä kehittyi ja Monimuotoinen luontomme. Runsaasti kuvitettu Koralli taustoittaa kiintoisalla tavalla elämän syntyä, siihen liittyviä keskeisiä kemiallisia reaktioita, eliöiden lisääntymistä ja evoluution jatkuvaa kulkua. Kirjan loppuun on koottu keskeinen termistö määritelmineen.

Katso näytesivut täältä.

 

Lue lisää

Koralli 2

Koralli 2 Ekologia ja ympäristö (BI2)

Kirja jakautuu kolmeen jaksoon: Ekologian perusteet, Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet sekä Kohti kestävää tulevaisuutta. Kirjassa perehdytään ekologiaan, ekosysteemeihin ja niiden toimintaan, luonnon monimuotoisuuteen ja eritoten ihmisen luonnolle aiheuttamiin uhkiin ja ympäristöongelmiin sekä kestävään kehitykseen ja ekososiaaliseen sivistykseen.

Katso näytesivut täältä.

Lue lisää

Koralli 3

Koralli 3 Solu ja perinnöllisyys (BI3)

Kirjassa on neljä jaksoa: Solu tutkimuskohteena, Solujen perusrakenne ja aineenvaihdunta, Geenit ja niiden ilmeneminen sekä Periytymisen perusteet. Kirjassa syvennytään solun toimintojen ja rakenteiden tuntemukseen sekä perehdytään genetiikan ja perinnöllisyyden perusteisiin. Oppimista tukevat kirjan selkeät kuvat ja havainnollistavat kaaviot. Kirjan loppuun on koottu aihepiirin keskeiset käsitteet selityksineen.

Lue lisää

Koralli 4

Koralli 4 Ihmisen biologia (BI4)

Kirjan aiheet on jaettu neljään jaksoon: Sukusolusta ihmiseksi, Elintoimintojen säätely, Peruselintoiminnot sekä Muuttuva ihmiskeho. Kirjan tekstit sekä runsaat piirrokset ja valokuvat havainnollistavat ihmiselimistön toimintaa ja houkuttavat oppimaan. Lisätietolaatikot tarjoavat kiinnostavaa tutkittavaa. Lisäksi kirjan loppuun on koottu aihepiirin keskeisiä käsitteitä selityksineen.

Lue lisää
Koralli 5

Koralli 5

Koralli 5 Biologian sovellukset (BI5)

Koralli Biologian sovellukset on lukion biologian viidennen kurssin, BI5, oppikirja. Kirja koostuu neljästä jaksosta: Bioteknologiassa hyödynnetään mikrobeja, Geenitekniikan avulla muokataan perimää, Biologiaa voidaan soveltaa monipuolisesti sekä Jalostus ja uudet innovaatiot. Kirja tarjoaa monipuolisesti tietoa biologian soveltamisesta eri elämänaloilla lääketieteestä teollisuuteen ja jalostukseen. Tekstiä elävöittävät runsas kuvitus ja kiinnostavat lisätietolaatikot. Kirjan lopussa on aihepiirin keskeisiä käsitteitä selityksineen.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineiston rungon muodostaa Korallin digikirja. Aineiston avulla voi tunneilla yhdessä tarkastella oppikirjan kuvia ja tutustua videoiden avulla opetettaviin ilmiöihin. Mukana myös oppikirjan tehtävien vastaukset. Digiopetusaineisto tarjoaa lisäksi vinkkejä ja ideoita opetukseen.

Korallin digikokeet harjoittavat monipuolisesti sähköisessä yo-kirjoituksissa tarvittavia taitoja. Digikokeet sisältävät runsaasti erilaisia oppimistavoitteita testaavia tehtäviä. Sähköisen ylioppilaskokeen eri tehtävätyypit on myös otettu huomioon.

Oppikirjailijat

Kirsi Idänpirtti

Kirsi on biologian, terveystiedon ja maantieteen opettaja Mikkelin lukiosta. Biologian ja terveystiedon yhteisen kosketuspinnan tuntemus, kokemus laajan skaalan oppijoista ja yliopistokokemus antavat vahvan pohjan oppikirjailijuudelle. Kirsi valittiin vuonna 2009 vuoden biologian ja maantieteen opettajaksi. Hänellä on myös ohjaajana tiedekisamenestystä kansainvälisellä tasolla.

Lue lisää

Marika Suutarinen

Marika on biologian, kemian ja terveystiedon opettaja Helsingistä, Ressun lukiosta. Marikan vahvuuksia on biologian ja kemian yhteisen kosketuspinnan tuntemus sekä vahva tutkimuksellinen ote sekä yliopistolta että IB-puolelta ja kokemus monenlaisten opiskelijoiden ohjaamisesta.

Lue lisää

Pirjo Tuominen

Pirjo on yläkoulun ja lukion biologian ja maantieteen opettaja Padasjoelta. Pirjo tuo mukanaan näkemystä peruskoulun ja lukion välisestä nivelkohdasta. Vahva biologian osaaminen ja näkemys monenlaisen opiskelijan oppimiseen ja lisänä biokemian osaaminen ja yliopistokokemus antavat vahvan pohjan oppikirjatyölle. Pirjo on myös monia kirjoja julkaissut kirjailija.

Lue lisää