Kipinä (LOPS 2016)

Kipinä
Suomea lukioon

Kipinä on kattava ja monipuolinen suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa lukion suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmaa sekä teemoiltaan että kielen rakenteiltaan. Kirjasarja soveltuu lukio-opintojen lisäksi itsenäiseen opiskeluun.

Kulttuurintuntemuksen ja kielioppiasioiden lisäksi sarja antaa kipinöitä suomen kielen opiskeluun ja rohkeutta sen käyttöön niin virallisissa kuin epävirallisissakin tilanteissa.

Opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaito taitotasolla B2.

Kipinä on uudistunut uuden LOPSin mukaiseksi.

Tutustu LOPS 2021 -sarjoihimme täällä >

Kipinä (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Lukion Kipinän Abitti-kuuntelukokeet ovat ilmestyneet. Kuuntelukokeet harjoittavat tehokkaasti kuullun ymmärtämistä ja valmistavat suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kuuntelemisen tehtäviin. Abitti-kuuntelukokeet voi ostaa Otavan verkkokaupasta.

Opiskelijan materiaalit

Kipinä 1–2

Kipinä 1–2

Kipinä 1–2 sisältää lukion suomi toisena kielenä -kurssit S21 Tekstit ja vuorovaikutus ja S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti. Kulttuurituntemuksen ja kielioppiasioiden lisäksi kirja antaa kipinöitä kielen opiskeluun ja rohkeutta kielen käyttöön niin virallisissa kuin epävirallisissakin tilanteissa. Siinä on paljon autenttista materiaalia, kuten tekstinäytteitä kirjallisuudesta, sanomalehdistä ja internetistä, artistien ja kirjailijoiden haastatteluja sekä laulujen sanoituksia. Eritasoisia ja -tyyppisiä harjoituksia on runsaasti.

Lue lisää
Kipinä 3–4

Kipinä 3–4

Kipinä 3–4 sisältää lukion suomi toisena kielenä -kurssit S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ja S24 Tekstit ja vaikuttaminen. Kirjassa keskitytään erityisesti mediaan ja vaikuttamiseen sekä luovaan kirjoittamiseen ja tekstien tuottamiseen erilaisten aineistojen pohjalta. Kieliopissa perehdytään mm. sijamuotoihin ja rektioihin, lauseenvastikkeisiin, nominaalimuotoihin, pronomineihin sekä konjunktioihin. Lisäksi saadaan kipinöitä myös luokkahuoneen ulkopuolelta, kuten televisiosta, internetistä, radiosta, musiikista ja mainoksista. Kirjassa on paljon autenttista materiaalia, esimerkiksi kirjailijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluja, runoja, novelleja, romaanikatkelmia ja lehtitekstejä. Eritasoisia ja -tyyppisiä harjoituksia on runsaasti.

Lue lisää
Kipinä 5–6

Kipinä 5–6

Kipinä 5–6 sisältää lukion suomi toisena kielenä -opetuksen kurssit S25 Teksti ja konteksti ja S26 Nykykulttuuri ja kertomukset. Kirjassa keskitytään muun muassa suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä tutustutaan suomalaisen elokuvan vaiheisiin. Kieliopissa perehdytään muun muassa lauseenvastikkeisiin ja oikeakielisyysseikkoihin. Kurssilla S26 harjoitellaan suomi toisena kielenä -ylioppilaskoetta varten luetun ymmärtämistä, kirjoitelmien, kommenttien ja tiivistelmien kirjoittamista sekä lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Lisäksi kartutetaan sanavarastoa eri aihealueilta ja kerrataan vaativia kielen rakenteita. Kirjassa on paljon autenttista materiaalia, esimerkiksi kirjailijoiden haastatteluja, runoja, novelleja, romaanikatkelmia ja lehtitekstejä. Eritasoisia ja -tyyppisiä harjoituksia on runsaasti.

Lue lisää

Kipinä 1–2 äänite

Äänite sisältää uuden LOPS:n (2016) mukaisen Kipinä 1–2 -oppikirjan päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Äänite tukee oppikirjan käyttämistä tarjoamalla esimerkiksi ääntämismalleja ja rohkaisemalla näin opiskelijaa oma-aloitteiseen suulliseen viestintään. Lukijoina toimivat Juha Sääski ja Elina Ylisuvanto.

Kipinä 1–2 äänite on saatavilla sähköisenä.

Lue lisää

Kipinä 3–4 äänite

Äänite sisältää LOPS 2016:n mukaisen Kipinä 3–4 -oppikirjan päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Äänite tukee oppikirjan käyttämistä tarjoamalla esimerkiksi ääntämismalleja ja rohkaisemalla näin opiskelijaa oma-aloitteiseen suulliseen viestintään. Lukijoina toimivat Elina Latva, Juha Sääski ja Elina Ylisuvanto.

Kipinä 3-4 äänite on saatavilla sähköisenä.

Lue lisää

Kipinä 5–6 äänite

Äänite sisältää LOPS 2016:n mukaisen Kipinä 5–6 -oppikirjan päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Äänite tukee oppikirjan käyttämistä tarjoamalla esimerkiksi ääntämismalleja ja rohkaisemalla näin opiskelijaa oma-aloitteiseen suulliseen viestintään. Lukijoina toimivat Elina Latva, Juha Sääski ja Elina Ylisuvanto.

Kipinä 5-6 äänite on saatavilla sähköisenä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Kipinä-sarja tarjoaa opettajalle tehtävien ratkaisuja, jotka toimivat opettajan apuvälineenä ja myös itseopiskelijan tukena. Äänitteet tukevat opetusta. Arviointia tukemaan on tehty Abitti-kokeet.

Kipinä 1–2 Tehtävien ratkaisuja

Kipinä 1–2 Tehtävien ratkaisuja

Sisältää ratkaisut kurssien S21 ja S22 harjoituksiin.

(Kurssit S21 ja S22)

Lue lisää
Kipinä 3–4 Tehtävien ratkaisuja

Kipinä 3–4 Tehtävien ratkaisuja

Sisältää ratkaisut Kipinä 3–4 -oppikirjan kielioppitehtäviin. Ratkaisut toimivat opettajan apuvälineenä ja itseopiskelijan tukena.

(Kurssit S23–S24)

Lue lisää
Kipinä 5–6 Tehtävien ratkaisuja

Kipinä 5–6 Tehtävien ratkaisuja

Sisältää ratkaisut Kipinä 5–6 -oppikirjan harjoituksiin.

(Kurssit S25 ja S26)

Lue lisää

Kipinä 1–2 äänite

Äänite sisältää uuden LOPS:n (2016) mukaisen Kipinä 1–2 -oppikirjan päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Äänite tukee oppikirjan käyttämistä tarjoamalla esimerkiksi ääntämismalleja ja rohkaisemalla näin opiskelijaa oma-aloitteiseen suulliseen viestintään. Lukijoina toimivat Juha Sääski ja Elina Ylisuvanto.

Kipinä 1–2 äänite on saatavilla sähköisenä.

Lue lisää

Kipinä 3–4 äänite

Äänite sisältää LOPS 2016:n mukaisen Kipinä 3–4 -oppikirjan päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Äänite tukee oppikirjan käyttämistä tarjoamalla esimerkiksi ääntämismalleja ja rohkaisemalla näin opiskelijaa oma-aloitteiseen suulliseen viestintään. Lukijoina toimivat Elina Latva, Juha Sääski ja Elina Ylisuvanto.

Kipinä 3-4 äänite on saatavilla sähköisenä.

Lue lisää

Kipinä 5–6 äänite

Äänite sisältää LOPS 2016:n mukaisen Kipinä 5–6 -oppikirjan päätekstit sekä osan runoista ja proosakatkelmista. Äänite tukee oppikirjan käyttämistä tarjoamalla esimerkiksi ääntämismalleja ja rohkaisemalla näin opiskelijaa oma-aloitteiseen suulliseen viestintään. Lukijoina toimivat Elina Latva, Juha Sääski ja Elina Ylisuvanto.

Kipinä 5-6 äänite on saatavilla sähköisenä.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Niina Eloranta
Heidi Lehtosaari