Juuri (LOPS 2021)

Pitkän matematiikan Juuri-sarja kehittää matemaattisia taitoja 

Juuri on uuden opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalikokonaisuus pitkän matematiikan opiskeluun. Uudistunut sarja kehittää matemaattisia taitoja alusta alkaen antaen hyvät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Sarja huomioi entistä paremmin eritasoisten opiskelijoiden tarpeet niin teoriassa kuin tehtävissä. Juuri korostaa laskemisen lisäksi myös päättelyä ja perusteluita sekä yhdistää matematiikan konkreettisiin sovelluksiin. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat oppimista ja opettajan työtä.

Juuri-sarjan vahvuudet

 • Uudistunut Juuri käsittelee pitkän matematiikan teoriaa selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Eriyttämistä ja oman osaamisen arviointia tuetaan oppimistavoitteilla, eritasoisilla sisällöillä ja digikirjan itsearviointityökalulla. Oppimistavoitteiden toteutumista voi seurata itsearviointisivujen avulla.
 • Opettaja voi seurata ja arvioida opiskelijan tai koko ryhmän työskentelyä Analytiikkapalvelussa. Myös opiskelija voi seurata etenemistään ja osaamistaan analytiikan avulla.
 • Johdantoaukeama kytkeytyy LOPS 2021:n laaja-alaisen osaamisen alueisiin.
 • Digiosaamista kartutetaan jatkuvasti matemaattisten taitojen rinnalla. Esimerkkeihin ja tehtäviin on lisätty logojen avulla suosituksia, jos ratkaisussa on syytä käyttää ohjelmia rajatusti tai asiasta kannattaa ensin hankkia perustaidot ilman ohjelmien apua.
 • Ohjelmien käytön opettelu aloitetaan alkeista, ja ohjevideot helpottavat myös opettajan arkea. Digikirjassa voi käyttää samaa kaavaeditoria kuin yo-kokeessa.

Tuemme opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Juuri-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä sekä Opiskelijan maailmasta että osin myös uudella Otso-sovelluksella. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

 

Tutustu tarkemmin Juuri-sarjaan ja katso edut

Katso Juuri ja MAY1 -webinaarin tallenne >

Tutustu Juuri 2 digiopetusaineiston demoon >

 • Digipetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan ja opettajan aineiston.
 • Opiskelijan digikirjaan ja opettajan aineistoon voit tutustua luvussa 2.
 • Demoversiosta on poistettu tehtävien ratkaisutiedostot.

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Monipuoliset opiskelijan materiaalit sisältävät tekstien, kuvien ja tehtävien lisäksi mm. sähköisiä aineistoja, GeoGebra-appletteja, opastusvideoita, interaktiivisia piirroksia, digitestejä ja kertausosion tehtävien ratkaisut.

Painettua kirjaa käyttävät opiskelijat saavat digitaaliset sisällöt käyttöönsä Opiskelijan maailmasta ja osin myös Otso-sovelluksella.

Digikirjaa käyttävien opiskelijoiden on mahdollista vastata tehtäviin samalla kaavaeditorilla, jota käytetään digitaalisessa ylioppilaskokeessa. Digikirjassa on myös mahdollista arvioida omaa osaamista esimerkkien ja tehtävien yhteydessä. Opiskelija voi seurata osaamisen kehittymistä Analytiikkapalvelun avulla.

Juuri 2

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1

Kirja on ilmestynyt.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Juuri 2 digikirja

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1

Tulossa huhtikuussa 2021.

Lue lisää

Juuri 3

MAA3 Geometria

Kirja on ilmestynyt.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Juuri 3 digikirja

MAA3 Geometria

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Juuri 4

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit

Kirja on ilmestynyt.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Juuri 4 digikirja

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Juuri 5

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Juuri 5 digikirja

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Juuri 6

MAA6 Derivaatta

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Juuri 6 digikirja

MAA6 Derivaatta

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Juuri 7

MAA7 Integraalilaskenta

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Juuri 7 digikirja

MAA7 Integraalilaskenta

Tulossa kesällä 2022.

Lue lisää

Juuri 8

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Juuri 8 digikirja

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Juuri 9

MAA9 Talousmatematiikka

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Juuri 9 digikirja

MAA9 Talousmatematiikka

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Juuri 10

MAA10 3D-geometria

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Juuri 10 digikirja

MAA10 3D-geometria

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Juuri 11

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria

Tulossa toukokuussa 2021.

Lue lisää

Juuri 11 digikirja

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Juuri 12

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Juuri 12 digikirja

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Juuri Kertaus digikirja

MAA Kertaus

Tulossa kesällä 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Helppokäyttöiset digiopetusaineistot sisältävät mm. digikirjan, kaikkien tehtävien ratkaisut, testejä ja Abittiin vietävissä olevia koetehtäviä. Ratkaisut, testit ja koetehtävät ovat muokattavia (Word).

Uusi Analytiikkapalvelu tukee opettajaa arvioinnissa ja eriyttämisessä.

Juuri 2 digiopetusaineisto

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1

Digiopetusaineisto on ilmestynyt.

Opettaja, kokeile veloituksetta Opepalvelussa

Lue lisää

Juuri 3 digiopetusaineisto

MAA3 Geometria

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Juuri 4 digiopetusaineisto

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Juuri 5 digiopetusaineisto

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Juuri 6 digiopetusaineisto

MAA6 Derivaatta

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Juuri 7 digiopetusaineisto

MAA7 Integraalilaskenta

Tulossa kesällä 2022.

Lue lisää

Juuri 8 digiopetusaineisto

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Juuri 9 digiopetusaineisto

MAA9 Talousmatematiikka

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Juuri 10 digiopetusaineisto

MAA10 3D-geometria

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Juuri 11 digiopetusaineisto

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Juuri 12 digiopetusaineisto

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Juuri Kertaus digiopetusaineisto

MAA Kertaus

Tulossa kesällä 2023.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Markus Hähkiöniemi 

Markus Hähkiöniemi toimii matematiikan pedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on väitellyt matematiikan oppimisesta ja on matematiikan pedagogiikan dosentti. Markus tutkii mm. matemaattista ajattelua, GeoGebran opetuskäyttöä ja luokkahuonevuorovaikutusta. Aiemmin hän on toiminut lukion matematiikan lehtorina. 

Satu Juhala 

Satu Juhala toimii matematiikan ja tietotekniikan lehtorina Vantaalla Martinlaakson lukiossa. Tämän lisäksi hän ohjaa Helsingin yliopiston opetusharjoittelijoita. Alun perin yliopistouralle tähdännyt Satu päätyi jatkotutkinnon jälkeen opettajaksi, koska hurahti opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen opetusharjoittelussa. Omassa työssään hän kehittää jatkuvasti opiskelijalähtöistä opetusta. 

Petri Juutinen 

Petri Juutinen toimii matematiikan aineenopettajakoulutuksesta vastaavana professorina Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Hänellä on vuosien kokemus matematiikan opettamisesta korkeakoulutasolla. 

Anni Laitinen 

Anni Laitinen toimii Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella yliopistonopettajana. Todennäköisyysteorian väitöstutkimuksen sekä opettajaopintojen jälkeen hän on toiminut erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylässä ja ulkomailla. Viime vuosina Anni on keskittynyt matematiikan yliopisto-opintojen alkuvaiheen opetuksen kehittämiseen. 

Erkki Luoma-aho 

Erkki Luoma-aho on Schildtin lukiossa Jyväskylässä opettava matematiikan lehtori, joka on laatinut oppimateriaaleja pitkään matematiikkaan ja yläkouluun. Hän on GeoGebra-aktiivi, joka on mm. osallistunut ohjelmiston suomentamiseen ja laatinut sen käyttöoppaan. Erkki on aktiivinen myös MAOL ry:n toiminnassa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Häntä innostaa se, kun opiskelija kantaa vastuuta, oppii ja oivaltaa, ja tätä hän haluaa olla tukemassa niin opettajana kuin oppikirjailijanakin. 

Terhi Raittila 

Terhi Raittila toimii Loimaalla Novida-lukion matematiikan opettajana. Hän on opettanut viime vuosina pääasiassa pitkän matematiikan ryhmiä. Opetuskokemusta täydentää perusopetuksen matematiikan, valmennuskurssien ja kesäkurssien opettajana toimiminen. Terhi on kiinnostunut uusista oppimistavoista ja opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksesta oppimisprosessissa. 

Tommi Tikka 

Tommi Tikka opettaa pitkää matematiikkaa Kiuruveden lukiossa. Tommi on ollut pitkään mukana tekemässä yläkoulun ja lukion matematiikan oppimateriaaleja.