Inne

Selkeä ja motivoiva lukion A-ruotsin oppimateriaalisarja

Inne on selkeä ja motivoiva lukion A-ruotsin oppimateriaalisarja. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin.

Oppikirjojen lisäksi sarjaan kuuluvat esitysmateriaalit, opettajan oppaat, äänitteet ja arviointimateriaalit sekä opiskelijalle äänitteet ja sanastokortit.

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Inne-sarjaan >

Inne

Ajankohtaista

Inne-sarjaan on saatavilla uudet esitysmateriaalit. Esitysmateriaali on suunniteltu opetuksen tueksi painetun kirjan käyttäjälle. Se vastaa ulkoasultaan painettua oppikirjaa. Mukana on oppikirjan sisältö, harjoitusten ratkaisut, äänitteet sekä opettajan lisämateriaalit

Opiskelijoille

Jokaiseen sarjan osaan kuuluu erikseen hankittava opiskelijan äänite sekä veloituksettomat sanakortit (Inne Kurs 1–7).

Inne Kurs 1

Inne Kurs 1

Inne 1:n teemoja ovat koulu, musiikki, harrastukset ja vapaa-aika. Kurssissa syvennetään jo tuttuja asioita, erityisesti painotetaan suullista ilmaisua. Myös kieliopista kerrataan perusasioita, joiden varaan kielitaito rakentuu tulevissa kursseissa.

Inne 1 äänite (sovellus)

 

Lue lisää
Inne Kurs 2

Inne Kurs 2

Inne 2:n teemoja ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Lisäksi tutustutaan ruoka- ja muotikulttuuriin sekä pohditaan teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Kurssissa vahvistetaan erityisesti arkipäivän suullisten ja kirjallisten kielenkäyttötilanteiden hallintaa.

Inne 2 äänite (sovellus)

Lue lisää
Inne Kurs 3

Inne Kurs 3

Inne 3:ssa tarkastellaan erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, tutustutaan ruotsinkielisiin medioihin sekä valokuvaukseen ja muuhun luovaan toimintaan. Kolmannen kurssin aikana syvennetään myös monilukutaitoa sekä opitaan tulkitsemaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä. Kieliopista opiskellaan substantiivien määräysmuodot sekä pronomineja.

Inne 3 äänite (sovellus)

Lue lisää
Inne Kurs 4

Inne Kurs 4

Inne 4:n teemana ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ihmisoikeudet ja yksilöiden vaikuttamismahdollisuudet. Kurssin aikana harjoitellaan ja vahvistetaan myös tiedonhakintataitoja ja kehitetään suullista ilmaisua. Kieliopissa syvennetään substantiivien ja verbien osaamista.

Inne 4 äänite (sovellus)

Lue lisää
Inne Kurs 5

Inne Kurs 5

Inne 5:n aihepiirit liittyvät erilaisiin tiedon- ja tieteenaloihin. Kurssilla pohditaan myös tulevaisuutta erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä kurkistetaan menneeseen ja käsitellään mm. ihmisen kehityshistoriaa. Kirjan tekstit ohjaavat pohtimaan ja ilmaisemaan mielipiteitä aiempaa varmemmin ja erityisesti näistä aihepiireistä. Kurssin aikana tutustutaan myös Tanskaan ja syvennytään verbioppiin.

Inne 5 äänite (sovellus)

Lue lisää
Inne Kurs 6

Inne Kurs 6

Inne 6:ssa syvennytään aihepiireihin, joihin opiskelijat tutustuvat jatko-opinnoissa, työelämässä tai asumisessa ja pohditaan opinto- tai urasuunnitelmia sekä työntekoa ruotsin kielellä. Lisäksi käsitellään itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin liittyviä talousasioita sekä erilaisia talouden ilmiöitä. Kuudennessa kurssissa vahvistetaan ruotsin kielen taidon monipuolisuutta ja pyritään käyttämään kielitaitoa laajempienkin kokonaisuuksien laatimiseen ja esittelemiseen sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssin aikana tutustutaan myös Ahvenanmaahan ja kieliopissa paneudutaan adverbeihin ja prepositioihin.

Inne 6 äänite (sovellus)

Lue lisää
Inne Kurs 7

Inne Kurs 7

Inne 7 on ruotsin syventävä kurssi. Tässä kurssissa kehitetään erityisesti luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja sekä kirjallista ilmaisua. Kurssin aikana tarkastellaan maailmaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta, teemoina muun muassa ympäristöön ja moraalikysymyksiin liittyvät asiat sekä tekstien merkitys nykymaailmassa. Kieliopissa uutena asiana käsitellään partikkeliverbejä, lisäksi kerrataan substantiiveja ja verbejä.

Inne 7 äänite (sovellus)

Lue lisää
Inne Kurs 8

Inne Kurs 8

Inne 8 on lukion A-ruotsin viimeinen syventävä kurssi. Tässä kurssissa keskitytään erityisesti ruotsin puhumiseen ja ymmärtämiseen jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Suullisissa harjoituksissa palautetaan mieleen aiemmissa kursseissa opittua, teemoina mm. matkustaminen ja terveys. Lisäksi laajennetaan liikenteeseen liittyvää sanavarastoa ja keskustellaan erilaisista kulttuuri-ilmiöistä. Kieliopista kerrataan adjektiiveja, pronomineja ja lukusanoja.

Inne 8 äänite (sovellus)

Lue lisää

Inne Kurs 1 opiskelijan äänite

Inne Kurs 1 -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 1 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 2 opiskelijan äänite

Inne Kurs 2 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 2 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 3 opiskelijan äänite

Inne Kurs 3 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 3 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 4 opiskelijan äänite

Inne Kurs 4 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 4 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 5 opiskelijan äänite

Inne Kurs 5 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 5 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 6 opiskelijan äänite

Inne Kurs 6 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 6 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 7 opiskelijan äänite

Inne Kurs 7 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 7 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne Kurs 8 opiskelijan äänite

Inne Kurs 8 (OPS 2016) -oppikirjaa täydentävä opiskelijan äänite sisältää kirjan tekstikappaleet ja Uttal-osiot sekä suomen että ruotsinruotsiksi. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Inne Kurs 8 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä.

Lue lisää

Inne sanakortit

Inne:n sanakorteilla on mahdollista opetella ja kerrata uuden opetussuunnitelman mukaisten kurssien sanastoja.

Oppija voi valita harjoiteltavaksi yhden tai useamman sanaston kerrallaan ja jokaisen harjoittelukierroksen päätteeksi saa yhteenvedon osaamisestaan.

Sanakorttien käyttäminen on ilmaista, ja kortit toimivat verkkoselaimessa ilman lisäosia. Sanakorttien käyttämiseen suositellaan viimeisintä versiota Mozilla Firefox, Google Chrome tai Safari-selaimesta.

Siirry sanakortteihin.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opetuksen tukena ovat esitysmateriaalit, opettajan oppaat, arviointimateriaali, luokkaäänite sekä extrat, joihin kuuluu kurssien sisältöihin liittyvää smartboard-materiaalia sekä verkkoselaimessa toimivia diaesityksiä.

Uutta lukuvuodeksi 2019–2020!
Esitysmateriaali on suunniteltu painetun kirjan käyttäjälle. Se vastaa ulkoasultaan painettua oppikirjaa. Mukana on oppikirjan sisältö, harjoitusten ratkaisut, äänitteet ja videot sekä opettajan lisämateriaalit.

Inne Kurs 1 opettajan opas

Inne Kurs 1 opettajan opas

Inne Kurs 1 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 2 opettajan opas

Inne Kurs 2 opettajan opas

Inne Kurs 2 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 3 opettajan opas

Inne Kurs 3 opettajan opas

Inne Kurs 3 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 4 opettajan opas

Inne Kurs 4 opettajan opas

Inne Kurs 4 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 5 opettajan opas

Inne Kurs 5 opettajan opas

Inne Kurs 5 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 6 opettajan opas

Inne Kurs 6 opettajan opas

Inne Kurs 6 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 7 opettajan opas

Inne Kurs 7 opettajan opas

Inne Kurs 7 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 8 opettajan opas

Inne Kurs 8 opettajan opas

Inne Kurs 8 opettajan opas sisältää tehtävien vastausten lisäksi kuuntelutehtävien käsikirjoitukset, kappalekohtaista lisäinformaatiota ja lisämateriaalia tekstien ja teemasanastojen käsittelyyn.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää
Inne Kurs 1 arviointimateriaali

Inne Kurs 1 arviointimateriaali

Inne Kurs 1 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 2 arviointimateriaali

Inne Kurs 2 arviointimateriaali

Inne Kurs 2 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 3 arviointimateriaali

Inne Kurs 3 arviointimateriaali

Inne Kurs 3 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 4 arviointimateriaali

Inne Kurs 4 arviointimateriaali

Inne Kurs 4 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 5 arviointimateriaali

Inne Kurs 5 arviointimateriaali

Inne Kurs 5 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 6 arviointimateriaali

Inne Kurs 6 arviointimateriaali

Inne Kurs 6 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 7 arviointimateriaali

Inne Kurs 7 arviointimateriaali

Inne Kurs 7 arviointimateriaali (OPS 2016) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten.

Inne Kurs 7 arviointimateriaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä.

Lue lisää
Inne Kurs 1 äänite

Inne Kurs 1 äänite

Inne 1:n teemoja ovat koulu, musiikki, harrastukset ja vapaa-aika.

Oppikirjaa täydentävä äänite (2 CD-levyä) sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää
Inne Kurs 2 äänite

Inne Kurs 2 äänite

Inne 2:n teemoja ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Lisäksi tutustutaan ruoka- ja muotikulttuuriin sekä pohditaan teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää
Inne Kurs 3 äänite

Inne Kurs 3 äänite

Inne 3:ssa tarkastellaan erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, tutustutaan ruotsinkielisiin medioihin sekä valokuvaukseen ja muuhun luovaan toimintaan.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää
Inne Kurs 4 äänite

Inne Kurs 4 äänite

Inne 4:n teemana ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ihmisoikeudet ja yksilöiden vaikuttamismahdollisuudet.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää
Inne Kurs 5 äänite

Inne Kurs 5 äänite

Inne 5:n aihepiirit liittyvät erilaisiin tiedon- ja tieteenaloihin. Kurssilla pohditaan myös tulevaisuutta erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä kurkistetaan menneeseen ja käsitellään mm. ihmisen kehityshistoriaa.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää
Inne Kurs 6 äänite

Inne Kurs 6 äänite

Inne 6:ssa syvennytään aihepiireihin, joihin opiskelijat tutustuvat jatko-opinnoissa, työelämässä tai asumisessa ja pohditaan opinto- tai urasuunnitelmia sekä työntekoa ruotsin kielellä. Lisäksi käsitellään itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin liittyviä talousasioita sekä erilaisia talouden ilmiöitä.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää
Inne Kurs 7 äänite

Inne Kurs 7 äänite

Inne 7 on ruotsin syventävä kurssi. Tässä kurssissa kehitetään erityisesti luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja sekä kirjallista ilmaisua. Kurssin aikana tarkastellaan maailmaa ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta, teemoina muun muassa ympäristöön ja moraalikysymyksiin liittyvät asiat sekä tekstien merkitys nykymaailmassa. Kieliopissa uutena asiana käsitellään partikkeliverbejä, lisäksi kerrataan substantiiveja ja verbejä.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja keskustelumalleja.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

OPS 2016:n mukaisen Inne Kurs 7 äänitteen raitaluettelo on valitettavasti jäänyt pois painotuotteesta. Raitaluettelo on ladattavissa tästä linkistä.

Lue lisää
Inne Kurs 8 äänite

Inne Kurs 8 äänite

Inne 8 on lukion A-ruotsin viimeinen syventävä kurssi. Tässä kurssissa keskitytään erityisesti ruotsin puhumiseen ja ymmärtämiseen jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Suullisissa harjoituksissa palautetaan mieleen aiemmissa kursseissa opittua, teemoina mm. matkustaminen ja terveys. Lisäksi laajennetaan liikenteeseen liittyvää sanavarastoa ja keskustellaan erilaisista kulttuuri-ilmiöistä. Kieliopista kerrataan adjektiiveja, pronomineja ja lukusanoja.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää kirjan tekstikappaleiden lisäksi mm. runsaasti erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia ja opettajan oppaan Uttal-osiot sekä suomen- että ruotsinruotsiksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää

Inne Extrat

Inne:n extroihin kuuluu kurssien sisältöihin liittyvää smartboard-materiaalia sekä verkkoselaimessa toimivia diaesityksiä, joita opettaja voi käyttää opetuksen tukena ja opiskelija kertaamisen apuna.

Siirry extroihin.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Marjut Koivunen
Kristel Riissanen
Anne Suontaus
Jessica Lindfors
Jonas Fredén