Inne (LOPS 2021)

Selkeä ja innostava kokonaisuus A-ruotsin opetukseen ja oppimiseen

Lukion A-ruotsin Inne-sarjamme uudistuu LOPS 2021:een. Inne tarjoaa mahdollisuuden oppia ruotsia pitkänä kielenä kullekin sopivalla tasolla. Sarja on harkittu kokonaisuus, jossa uuden opetussuunnitelman periaatteet toteutuvat ja opiskelijoille tarjotaan oikeita tekstejä oikeasta maailmasta – autenttisia kokemuksia heidän omasta elämänpiiristään. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta.

Inne-sarjan vahvuudet

 • Inne motivoi ruotsin opiskeluun: sarjan aihepiirit puhuttelevat nuoria ja mukana on paljon ajankohtaista, autenttista materiaalia. Sarjassa on monipuolisia harjoituksia, kuten nettitehtäviä ja videoita. Helppokäyttöiset sanastokortit innostavat sanaston harjoitteluun ja kertaus- ja itsearviointiosiot auttavat oman oppimisen ja opiskelun arvioinnissa.
 • Opettajan materiaali uudistuu: digiopetusaineisto, esitysmateriaali, digi- ja Abitti-kokeet tukevat ruotsin opetusta ja arviointia monipuolisesti.
 • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa: Kussakin moduulissa on runsaasti ylös- ja alaspäin eriyttävää materiaalia.
 • Monilukutaito korostuu: Innestä löytyy erilaisia tekstityyppejä, joihin opiskelija hakee lisätietoa netistä. Lisäksi opiskelijat tuottavat ja tulkitsevat itse tietoa, yksin ja ryhmässä. Tietoa käsitellään myös erilaisten sähköisten lisätehtävien kautta, jolloin digilaitteet ovat keskeinen osa oppimisprosessia.
 • Vuorovaikutustaitoja kehitetään aktiivisesti: Innessä on lukuisia ryhmäharjoituksia ja aktiivista kommunikointia painotetaan läpi sarjan. Mukana on runsaasti suullista kielitaitoa kehittäviä harjoituksia, joissa sekä tuotetaan tekstiä että myös kuunnellaan aktiivisesti, tavoitteena oppia ymmärtämään eritasoisia ja erilaisista taustoista tulevia kielen puhujia.

Tuemme opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Inne-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

Tutustu tarkemmin Inne-sarjaan ja katso edut

Katso Inne-webinaarin tallenne >

Tutustu Inne 1–2 digiopetusaineiston demoon >

 • Digiopetusaineiston sivuilla on välilehtiä, jotka on nimetty Taso 1 ja Taso 2. Demoversiossa Taso 2 on opettajan näkymä, jossa ratkaisut saa esiin napauttamalla.

Tutustu Inne 1-2 näytesivuihin >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Inne 1–2

Inne 1–2 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulit RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen.

On ilmestynyt alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Inne 1–2 digikirja

Inne 1–2 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulit RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen.

Ilmestyy heinäkuussa 2021.

Lue lisää

Inne 3

Inne 3 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Inne 3 digikirja

Inne 3 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.

Tulossa syksyllä 2021.

 

 

Lue lisää

Inne 4

Inne 4 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Inne 4 digikirja

Inne 4 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Inne 5

Inne 5 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA5

Kestävä tulevaisuus ja tiede.

 

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Inne 5 digikirja

Inne 5 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.

 

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Inne 6

Inne 6 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Inne 6 digikirja

Inne 6 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Inne 7

Inne 7 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 7 digikirja

Inne 7 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 8

Inne 8 (LOPS2021) sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 8 digikirja

Inne 8 (LOPS2021) digikirja sisältää lukion A-ruotsin moduulin RUA8

Viesti ja vaikuta puhuen.

 

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Inne 1–2 digiopetusaineisto

Inne 1–2 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuleihin RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen.

Tutustu Inne 1–2 digiopetusaineiston demoon >

Ilmestyy alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Inne 1–2 esitysmateriaali

Inne 1–2 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuleihin RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen.

Ilmestyy alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Inne 1–2 digikokeet

Inne 1–2 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuleihin RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen.

Ilmestyy alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Inne 1–2 Abitti-kokeet

Inne 1–2 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuleihin RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen ja RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen.

Ilmestyy alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Inne 3 digiopetusaineisto

Inne 3 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuliin RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Inne 3 esitysmateriaali

Inne 3 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuliin RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Inne 3 digikokeet

Inne 3 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Inne 3 Abitti-kokeet

Inne 3 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Inne 4 digiopetusaineisto

Inne 4 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuliin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Inne 4 esitysmateriaali

Inne 4 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuliin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Tulossa keväällä 2022.

 

Lue lisää

Inne 4 digikokeet

Inne 4 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Tulossa keväällä 2022.

 

 

Lue lisää

Inne 4 Abitti-kokeet

Inne 4 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Inne 5 digiopetusaineisto

Inne 5 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuliin RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Inne 5 esitysmateriaali

Inne 5 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuliin RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Inne 5 digikokeet

Inne 5 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Inne 5 Abitti-kokeet

Inne 5 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Inne 6 digiopetusaineisto

Inne 6 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuliin RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Inne 6 esitysmateriaali

Inne 6 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuliin RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Inne 6 digikokeet

Inne 6 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Inne 6 Abitti-kokeet

Inne 6 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Inne 7 digiopetusaineisto

Inne 7 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuliin RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 7 esitysmateriaali

Inne 7 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuliin RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 7 digikokeet

Inne 7 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 7 Abitti-kokeet

Inne 7 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 8 digiopetusaineisto

Inne 8 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion A-ruotsin moduuliin RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 8 esitysmateriaali

Inne 8 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion A-ruotsin moduuliin RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 8 digikokeet

Inne 8 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Inne 8 Abitti-kokeet

Inne 8 (LOPS21) Abitti-kokeet sisältää Abitti-kokeet lukion A-ruotsin moduuliin RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Marjut Koivunen

Jag kommer ursprungligen från Björneborg där en underbar lärare och vän inspirerade mig att studera svenska. Jag inledde mina studier i Sverige och fortsatte sedan vid Helsingfors universitet. Innan jag var färdig med min examen, fick jag arbete på gymnasiet Kallion lukio. Där har jag haft förmånen att få undervisa de mest förtjusande studerande man kan önska sig i svenska språket! Jag är också intresserad av all form av asiatisk kultur, något jag fick bekanta mig närmare med under flera års vistelse i Asien. Jag gillar att gå på gym och hålla mig i form. 

Katri Meriläinen

Jag har släkt i Sverige och det gjorde att jag blev intresserad av svenska redan som barn. Efter gymnasiet studerade jag till ämneslärare i svenska, engelska och biologi vid Jyväskylä universitet. Under studietiden var jag en termin på utbyte i Uppsala, i Sverige. Efter att jag blev färdig flyttade jag till Stockholm där jag jobbade på Finlands ambassad. Min arbetskarriär är ganska färggrann; jag har bl.a. jobbat på ett brittiskt företag och som utbidningsexpert i Eritrea, i östra Afrika. Nuförtiden är jag lektor i svenska och engelska vid gymnasiet i Nordsjö, i Helsingfors. Jag pratar svenska hemma med min partner som har svenska som modersmål.

Anne Suontaus

Jag är lärare i svenska och tyska i Kuninkaantien lukio i Esbo. Ända sedan jag blev färdig med mina studier vid Jyväskylä universitet har jag arbetat som gymnasielärare. Tidigare har jag varit med om att skriva lärarhandledningar och prov till läroboksserien Galleri. 

Som lärare hoppas jag kunna uppmuntra studerandena att modigt använda sina språkkunskaper. Jag hoppas också att jag aldrig ska bli trött på att lära mig nytt. På fritiden njuter jag bl.a. av att spela fotboll, syssla med småskalig odling på min odlingslott och leka med min lilla dotter.