Idea (LOPS 2021)

Idea tuo filosofian lähelle nuoren elämää

Suosittu lukion filosofian Idea-sarjamme uudistetaan uuteen opetussuunnitelmaan. Sarjaa on uudistettu opettajien toiveiden mukaisesti, mutta ennallaan on sen selkeä ja innostava tapa lähestyä filosofiaa.

Idea on moderni filosofian oppikirjasarja: se painottaa ajattelun taitoja ja tuo filosofian tähän aikaan, lähelle nuoren elämää. Sarja kannustaa opiskelijoita ajattelemaan itsenäisesti, ihmettelemään ja kyseenalaistamaan. Sarjan runsas havainnollistava infografiikka ja kuvitus tukevat oppimista. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta.

Idean vahvuudet

 • Idean tuoreet ja puhuttelevat esimerkit osoittavat, miten filosofia liittyy nuoren omaan elämään, valintoihin ja identiteettiin ja toisaalta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Sarjan johtoajatus on, että myös mutkikkaita kysymyksiä voi käsitellä ymmärrettävästi. Kehuttuja havainnollistavia infografiikoita on lisätty entisestään.
 • Sarja korostaa, että filosofia on taitoaine. Tiedon ohella omaksutaan argumentointia, itsenäistä ajattelua, loogisesti pätevää päättelyä ja reilua erimielisyyttä. Taitoja harjoitellaan monipuolisten tehtävien ja laajempien ajatusharjoitusten avulla.
 • Idea luo yhteyksiä filosofian ja muiden tieteenalojen välille ja osoittaa, että filosofia antaa työkaluja lukion eri oppiaineisiin.
 • Mukana on uusia videoita, joissa lukiolaiset opettavat käytännönläheisesti filosofian taitoja ja pohtivat omasta näkökulmastaan filosofisia kysymyksiä.
 • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa. Tiivistelmät on lisätty kunkin jakson loppuun, ja tehtäväsarjojen alusta löytyy selkeitä perustehtäviä alaspäin eriyttämisen tueksi. Ylöspäin eriyttämistä palvelevat esimerkiksi syventävät laatikkotekstit.
 • Itse- ja vertaisarviointia korostetaan. Kukin jakso alkaa tavoitteiden tarkastelulla ja päättyy itsearviointiin. Myös tehtävissä opiskelijat arvioivat toistensa tuotoksia.
 • Idean digiopetusaineisto on entistä monipuolisempi. Opettajille tarjotaan toimiva ja monipuolinen opetusmateriaali sekä innostavia video-, teksti- ja kuva-aineistoja.

Tuemme opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Idea-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä uuden Otso-sovelluksen kautta sekä Opiskelijan maailmasta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

Tutustu tarkemmin Idea-sarjaan ja katso edut

Tutustu Idea 1 (LOPS21) digiopetusaineiston demoon >

Katso Idea-webinaarin tallenne >

Keskustelut, oivallukset ja oppimisen ilo Idea-sarjassa, lue artikkeli > 

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Idea 1

Idea 1 (LOPS21) sisältää lukion filosofian moduulin FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun.

Oppikirjassa perehdytään filosofian peruskäsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kirja herättelee pohtimaan, mihin filosofiaa tarvitaan ja mitä ovat ajattelun taidot. Oppikirjassa harjoitellaan reilua argumentointia ja pätevää päättelyä sekä pohditaan, mitä voimme tietää ja mitä on olemassa.

Lue lisää

Idea 1 digikirja

Idea 1 (LOPS21) digikirja sisältää lukion filosofian moduulin FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun.

Oppikirjassa perehdytään filosofian peruskäsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kirja herättelee pohtimaan, mihin filosofiaa tarvitaan ja mitä ovat ajattelun taidot. Oppikirjassa harjoitellaan reilua argumentointia ja pätevää päättelyä sekä pohditaan, mitä voimme tietää ja mitä on olemassa.

Lue lisää

Idea 2

Idea 2 (LOPS21) sisältää lukion filosofian moduulin FI2 Etiikka.

Oppikirjassa perehdytään etiikan peruskäsitteisiin ja keskeisiin teorioihin. Kirja herättelee pohtimaan, mikä on oikein ja väärin, mihin moraali perustuu ja mitä on hyvä elämä. Oppikirjassa käsitellään ajankohtaisia, esimerkiksi ympäristöön, tieteeseen ja ihmissuhteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lue lisää

Idea 2 digikirja

Idea 2 (LOPS21) digikirja sisältää lukion filosofian moduulin FI2 Etiikka.

Oppikirjassa perehdytään etiikan peruskäsitteisiin ja keskeisiin teorioihin. Kirja herättelee pohtimaan, mikä on oikein ja väärin, mihin moraali perustuu ja mitä on hyvä elämä. Oppikirjassa käsitellään ajankohtaisia, esimerkiksi ympäristöön, tieteeseen ja ihmissuhteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lue lisää

Idea 3

Idea 3 (LOPS21) sisältää lukion filosofian moduulin FI3 Yhteiskuntafilosofia.

Tulossa tammikuussa 2022.

Lue lisää

Idea 3 digikirja

Idea 3 (LOPS21) digikirja sisältää lukion filosofian moduulin FI3 Yhteiskuntafilosofia.

Tulossa tammikuussa 2022.

Lue lisää

Idea 4

Idea 4 (LOPS21) sisältää lukion filosofian moduulin FI4 Totuus.

Tulossa tammikuussa 2023.

Lue lisää

Idea 4 digikirja

Idea 4 (LOPS21) digikirja sisältää lukion filosofian moduulin FI4 Totuus.

Tulossa tammikuussa 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Idea 1 digiopetusaineisto

Idea 1 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion filosofian moduuliin FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun.

Tulossa huhtikuussa 2021.

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle monipuolista materiaalia ja hyödyllisiä työvälineitä oppitunnille. Opetusideat, motivoinnit ja muistiinpanot, vinkit kuvien ja videoiden käsittelyyn sekä tehtävien avaukset on koottu helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Tutustu Idea 1 (LOPS21) digiopetusaineiston demoon >

Lue lisää

Idea 1 digikokeet

Idea 1 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion filosofian moduuliin FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun.

Tulossa toukokuussa 2021.

Lue lisää

Idea 1 abittikokeet

Idea 1 (LOPS21) abittikokeet sisältää abittikokeet lukion filosofian moduuliin FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun.

Tulossa toukokuussa 2021.

Lue lisää

Idea 2 digiopetusaineisto

Idea 2 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion filosofian moduuliin FI2 Etiikka.

Tulossa huhtikuussa 2021.

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle monipuolista materiaalia ja hyödyllisiä työvälineitä oppitunnille. Opetusideat, motivoinnit ja muistiinpanot, vinkit kuvien ja videoiden käsittelyyn sekä tehtävien avaukset on koottu helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää

Idea 2 digikokeet

Idea 2 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion filosofian moduuliin FI2 Etiikka.

Tulossa toukokuussa 2021.

Lue lisää

Idea 2 abittikokeet

Idea 2 (LOPS21) abittikokeet sisältää abittikokeet lukion filosofian moduuliin FI2 Etiikka.

Tulossa toukokuussa 2021.

Lue lisää

Idea 3 digiopetusaineisto

Idea 3 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion filosofian moduuliin FI3 Yhteiskuntafilosofia.

Tulossa keväällä 2022.

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle monipuolista materiaalia ja hyödyllisiä työvälineitä oppitunnille. Opetusideat, motivoinnit ja muistiinpanot, vinkit kuvien ja videoiden käsittelyyn sekä tehtävien avaukset on koottu helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää

Idea 3 digikokeet

Idea 3 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion filosofian moduuliin FI3 Yhteiskuntafilosofia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Idea 3 abittikokeet

Idea 3 (LOPS21) abittikokeet sisältää abittikokeet lukion filosofian moduuliin FI3 Yhteiskuntafilosofia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Idea 4 digiopetusaineisto

Idea 4 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion filosofian moduuliin FI4 Totuus.

Tulossa keväällä 2023.

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle monipuolista materiaalia ja hyödyllisiä työvälineitä oppitunnille. Opetusideat, motivoinnit ja muistiinpanot, vinkit kuvien ja videoiden käsittelyyn sekä tehtävien avaukset on koottu helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää

Idea 4 digikokeet

Idea 4 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion filosofian moduuliin FI4 Totuus.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Idea 4 abittikokeet

Idea 4 (LOPS21) abittikokeet sisältää abittikokeet lukion filosofian moduuliin FI4 Totuus.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Arno Kotro on filosofian opettaja Herttoniemen yhteiskoulun lukiossa ja Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Hän on opettanut filosofiaa vuodesta 1999. Arno on osallistunut opetussuunnitelman uudistustyöhön ja ollut lukiouudistuksen seurantaryhmän jäsen. Hän on opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Feto ry:n hallituksen pitkäaikainen jäsen. Arno on julkaissut useita tieto- ja kaunokirjoja sekä toiminut kolumnistina muun muassa Opettaja-lehdessä ja Helsingin Sanomissa.

Eenariina Hämäläinen työskentelee filosofian ja elämänkatsomustiedon lehtorina Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Eenariinalla on 15 vuoden kokemus opetustyöstä. Hän on kirjoittanut yli 20 oppikirjaa alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Eenariina tekee parhaillaan kasvatusfilosofian väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus opettajien täydennyskouluttajana, erikoisalanaan digioppiminen.

Lauri Calonius on opettanut filosofiaa, elämänkatsomustietoa ja psykologiaa Englantilaisessa koulussa Helsingissä vuodesta 2014. Hän on kirjoittanut useita oppikirjoja alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Lauri on Feto ry:n hallituksen jäsen ja osallistunut opetussuunnitelman uudistustyöhön.

Antti Kilpijärvi on opettanut filosofiaa, elämänkatsomustietoa ja historiaa Tampereen yhteiskoulun lukiossa vuodesta 2015. Hän on tuottanut, käsikirjoittanut ja ohjannut näytelmiä pirkanmaalaisissa harrastaja- ja ammattiteattereissa.