Idea (LOPS 2016)

Uusi sarja lukion filosofiaan

Idea on uudenlainen filosofian oppikirjasarja, joka noudattaa vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Idean lähtökohtana ovat ajattelun taidot ja argumentointi, filosofia tässä ajassa.

Kirjan monipuoliset ajatuskokeet, tehtävät ja esimerkit inspiroivat rohkeaan ja itsenäiseen ajatteluun. Raikas ulkoasu ja pedagogisesti mietitty kuvitus houkuttelevat oivaltamaan. Idea antaa filosofisia työkaluja lukion eri oppiaineisiin.

Idean voi nyt valita myös kokonaan digitaalisena. Digikirja ja digitehtävät tuovat uutta virtaa oppitunneille, ja digikokeet harjoittavat monipuolisesti sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppejä.

Tutustu Idean sisältöihin
Kurssi 1
Kurssi 2

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Idea-sarjaan >

Idea (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Sarjan neljä kurssikirjaa voi valita sekä painettuna että digitaalisena. Digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.

Digikirja sisältää printtioppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät. Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia ja tallentuvia. Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja havainnollistuksia. Myös oppikirjatekstit voi kuunnella.

Idea 1 Johdatus filosofiaan

Oppikirjassa perehdytään filosofian käsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kysymykset herättävät ajattelemaan. Mikä on filosofian merkitys? Mitä hyötyä siitä on ihmisille? Esillä on myös filosofian erilaisia koulukuntia.

Lue lisää

Idea 2 Etiikka

Oppikirjassa perehdytään filosofian käsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kysymykset herättävät ajattelemaan. Mikä on filosofian merkitys? Mitä hyötyä siitä on ihmisille? Esillä on myös filosofian erilaisia koulukuntia.

Lue lisää

Idea 3 Yhteiskuntafilosofia

Oppikirjassa perehdytään filosofian käsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kysymykset herättävät ajattelemaan. Mikä on filosofian merkitys? Mitä hyötyä siitä on ihmisille? Esillä on myös filosofian erilaisia koulukuntia.

Lue lisää

Idea 4 Tieto, tiede ja todellisuus

Oppikirjassa perehdytään filosofian käsitteisiin, filosofisten kysymysten luonteeseen ja filosofian eri osa-alueisiin. Kysymykset herättävät ajattelemaan. Mikä on filosofian merkitys? Mitä hyötyä siitä on ihmisille? Esillä on myös filosofian erilaisia koulukuntia.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistot
Idean opetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Pedagogiset ideat, havainnollistavat materiaalit ja tehtävien ratkaisut on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvät rikasteet ja interaktiiviset digitehtävät.

Digikokeet
Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Niiden avulla opiskelijat tutustuvat uuden yo-kokeen tehtävätyyppeihin. Idean digikokeista löytyy koetehtäviä kaikkiin filosofian kursseihin.

Oppikirjailijat

Arno Kotro

Arno Kotro on filosofian opettaja Herttoniemen yhteiskoulun lukiossa ja Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Kotro tunnetaan kolumnistina ja monipuolisena kirjoittajana. Hän on ollut mukana opetussuunnitelman uudistustyössä ja toimii OAJ:n eettisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.

Lue lisää

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen työskentelee filosofian ja historian opettajana Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Hämäläinen on kirjoittanut useita oppikirjoja, kouluttanut opettajia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ja ollut mukana opetussuunnitelman uudistustyössä.

Lue lisää

Meri-Tuulia Arkko

Meri-Tuulia Arkko on tamperelainen filosofian opettaja. Hän työskentelee Kalevan lukiossa. Arkolla on monipuolinen kokemus erilaisista opetus- ja opiskeluhuollon tehtävistä.

Lue lisää

Heikki A. Kovalainen

Heikki A. Kovalainen on tamperelainen filosofian dosentti ja tutkija. Hän on toiminut filosofian opettajana lukiossa sekä opettajankouluttajana Jyväskylän yliopistossa.

Lue lisää

Arto Laitinen

Arto Laitinen työskentelee filosofian professorina Tampereen yliopistossa.

Lue lisää

Lauri Calonius

Lauri Calonius opettaa filosofiaa, elämänkatsomustietoa ja psykologiaa Englantilaisessa koulussa Helsingissä. Hän on viime vuosina toiminut Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry:n sihteerinä ja talousvastaavana. Calonius on myös ollut mukana järjestämässä kansainvälistä filosofian esseekirjoitustapahtumaa Baltic Sea Philosophy Essay Eventia.

Lue lisää

Vesa Korkkula

Vesa Korkkula on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Oulunkylän yhteiskoulussa. Hän on ollut mukana opetussuunnitelman uudistustyössä ja ohjannut Helsingin yliopiston opetusharjoittelijoita.

Lue lisää