Futurix Lukion opinto-ohjauskurssi + Jatko-opinto-opas

Opinto-ohjaus

Futurix Lukion opinto-ohjauskurssi + Jatko-opinto-opas on samalla lukion pakollisen opinto-ohjauskurssin kurssikirja ja koulutusta koskeva lähde- ja tietoteos. Kirja on kolmevuotinen. Lukion opinto-ohjauskurssi sisältää lukion pakollisen opinto-ohjauskurssin keskeiset sisällöt. Kirja on työkirjatyyppinen. Kirjan tehtävien avulla voidaan varmistaa, että opiskelija löytää lukio-opiskelunsa aikana oman jatko-opintoratkaisunsa. Ohjauksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää opiskelijan läsnäoloa opinto-ohjauskurssin ohjaustunneilla. Kurssin aineisto suositellaan jaksotettavaksi kolmen vuoden ajalle.

Jatko-opinto-oppaassa esitellään kaikki peruskoulun ja lukion jälkeiset jatko-opintomahdollisuudet yksissä kansissa. Kirjan liitteessä on julkaistu oppilaitosten yhteystiedot www-osoitteineen, joiden avulla opiskelija voi omatoimisesti löytää tarvitsemansa tiedot nykyaikaisella ja luotettavalla tavalla. Runsaiden nettiosoitteiden avulla opiskelijat löytävät kustakin alasta ja koulutusohjelmasta lisätietoja. Faktatiedot jokainen voi päivittää Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta.

Käsittelyvihjeitä, lisätietoja ja -tehtäviä löytyy kirjan sähköisestä opettajan aineistosta. Opettajan aineisto on ladattavissa käyttäjäetuna Opepalvelusta.

Futurix Lukion opinto-ohjauskurssi + Jatko-opinto-opas