Forum (LOPS 2021)

Forum – historian ja yhteiskuntaopin ytimessä

Suosittu lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjamme uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Sarja uudistetaan opettajien toiveiden mukaisesti sen parhaat ominaisuudet säilyttäen. Forum motivoi erilaisia oppijoita historian ja yhteiskuntaopin pariin sekä antaa erinomaiset valmiudet ylioppilaskokeisiin ja jatko-opintoihin. Sarjan avulla opiskelijat oppivat hahmottamaan historian ja yhteiskuntaopin suuret linjat, tulkitsemaan kriittisesti erilaisia lähteitä sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Forum antaa myös valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena. Uudistetut digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta. 

Forum-sarjan vahvuudet

  • Forum tarjoaa entistä monipuolisemmat opettajan materiaalit. Sarja antaa opettajalle valmiin työkalupakin opetukseen: runsaiden ja entistä selkeämpien materiaalien avulla opettajan on helppo rakentaa kiinnostavia oppitunteja. Mukana on uusia, oppimaan innostavia videoita joka jakson aiheeseen.  
  • Faktat ovat kunnossa. Kaikki sarjassa esitetty tieto pohjaa tutkimuskirjallisuuteen. Teoria on selkeää ja johdonmukaista. 
  • Oppimateriaali on aina ajan hermolla. Uudistettu Forum-sarja vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Materiaaleja päivitetään kerran vuodessa. 
  • Forum harjoittaa historian ja yhteiskuntaopin taitoja. Sarja tutustuttaa laajasti erilaisiin historian ja yhteiskuntaopin aiheisiin ja opettaa tutkimuksen tekoa oppikirjan ja digiopetusaineiston materiaalien avulla. 
  • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa. Forum-sarjan tehtävät on jaoteltu kolmelle eri tasolle. Opetustekstit ovat saatavilla sekä ääneen luettuina että selkokielisinä versioina. Jokaisen jakson alussa esitetään kahdenlaiset oppimistavoitteet: tieto- ja taitotavoitteet. Jakson lopun itsearviointi tarkastelee tavoitteiden saavuttamista ja antaa opiskelijalle välineitä aiheen harjoittelemiseen. Opiskelijan ja opettajan käyttöön tuodaan eriyttämistä ja oppimaan innostamista tukevia digitaalisia materiaaleja. 

Uutta opetuksen ja opiskelun tueksi

  • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
  • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
  • Forum-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
  • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
  • Painetun kirjan käyttäjät saavat käyttöönsä samat, runsaat rikasteet kuin digikirjan käyttäjät. Opiskelijat löytävät videot ja muut lisämateriaalit Otso-sovelluksen kautta. Opettaja saa materiaalit digiopetusaineistosta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä > 

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

 

Tietoa edellisen opetussuunnitelman (LOPS 2016) Forum-sarjasta löydät täältä >

Opiskelijan materiaalit

Forum Historia 1

Forum Historia 1 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin HI1 Ihminen, ympäristö ja historia.

Tulossa tammikuussa 2021.

Moduulissa HI1 tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ymmärrät, miten yhteiskunnat ja globaalin talouden järjestelmät ovat muodostuneet. Pystyt hahmottamaan nykyisyyttä myös historian näkökulmasta. Lisäksi osaat käyttää historiallisia lähteitä ja arvioida niitä kriittisesti.

Lue lisää

Forum Historia 1 digikirja

Forum Historia 1 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin HI1 Ihminen, ympäristö ja historia.

Tulossa tammikuussa 2021.

Moduulissa HI1 tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ymmärrät, miten yhteiskunnat ja globaalin talouden järjestelmät ovat muodostuneet. Pystyt hahmottamaan nykyisyyttä myös historian näkökulmasta. Lisäksi osaat käyttää historiallisia lähteitä ja arvioida niitä kriittisesti.

Lue lisää

Forum Historia 2

Forum Historia 2 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin HI2 Kansainväliset suhteet.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 2 digikirja

Forum Historia 2 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin HI2 Kansainväliset suhteet.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 3

Forum Historia 3 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin HI3 Itsenäisen Suomen historia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 3 digikirja

Forum Historia 3 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin HI3 Itsenäisen Suomen historia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 4

Forum Historia 4 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin HI4 Eurooppalainen ihminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 4 digikirja

Forum Historia 4 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin HI4 Eurooppalainen ihminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 5

Forum Historia 5 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 5 digikirja

Forum Historia 5 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 6

Forum Historia 6 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 6 digikirja

Forum Historia 6 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 1 

Forum yhteiskuntaoppi 1 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin YH1 Suomalainen yhteiskunta. 

Tulossa tammikuussa 2021. 

Moduulissa YH1 tarkastellaan valtiollisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Opit tuntemaan kansalaisen perusoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet. Osaat lukea ja arvioida yhteiskunnallista tietoa ja toimia aktiivisena kansalaisena. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 1 digikirja 

Forum Yhteiskuntaoppi 1 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin YH1 Suomalainen yhteiskunta.

Tulossa tammikuussa 2021. 

Moduulissa YH1 tarkastellaan valtiollisia ja yhteiskunnallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Opit tuntemaan kansalaisen perusoikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet. Osaat lukea ja arvioida yhteiskunnallista tietoa ja toimia aktiivisena kansalaisena. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 2 

Forum yhteiskuntaoppi 2 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin YH2 Taloustieto. 

Tulossa keväällä 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 2 digikirja 

Forum Yhteiskuntaoppi 2 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin YH2 Taloustieto.

Tulossa kesällä 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 3 

Forum yhteiskuntaoppi 3 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma.

Tulossa keväällä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 3 digikirja 

Forum Yhteiskuntaoppi 3 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma.

Tulossa keväällä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 4 

Forum yhteiskuntaoppi 4 (LOPS21) sisältää lukion historian moduulin YH4 Lakitieto maailma.

Tulossa syksyllä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 4 digikirja 

Forum Yhteiskuntaoppi 4 (LOPS21) digikirja sisältää lukion historian moduulin YH4 Lakitieto.

Tulossa syksyllä 2022. 

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Forum Historia 1 digiopetusaineisto

Forum Historia 1 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin HI1 Ihminen, ympäristö ja historia.

Tulossa tammikuussa 2021.

Lue lisää

Forum Historia 1 digikokeet

Forum Historia 1 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin HI1 Ihminen, ympäristö ja historia.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 1 Abitti-kokeet

Forum Historia 1 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian moduuliin HI1 Ihminen, ympäristö ja historia.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 2 digiopetusaineisto

Forum Historia 2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin HI2 Kansainväliset suhteet.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 2 digikokeet

Forum Historia 2 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin HI2 Kansainväliset suhteet.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 2 Abitti-kokeet

Forum Historia 2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian moduuliin HI2 Kansainväliset suhteet.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 3 digiopetusaineisto

Forum Historia 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin HI3 Itsenäisen Suomen historia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 3 digikokeet

Forum Historia 3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin HI3 Itsenäisen Suomen historia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 3 Abitti-kokeet

Forum Historia 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian moduuliin HI3 Itsenäisen Suomen historia.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 4 digiopetusaineisto

Forum Historia 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin HI4 Eurooppalainen ihminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 4 digikokeet

Forum Historia 4 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin HI4 Eurooppalainen ihminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 4 Abitti-kokeet

Forum Historia 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian moduuliin HI4 Eurooppalainen ihminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Forum Historia 5 digiopetusaineisto

Forum Historia 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 5 digikokeet

Forum Historia 5 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 5 Abitti-kokeet

Forum Historia 5 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 6 digiopetusaineisto

Forum Historia 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 6 digikokeet

Forum Historia 6 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Historia 6 Abitti-kokeet

Forum Historia 6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 1 digiopetusaineisto 

Forum Yhteiskuntaoppi 1 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin YH1 Suomalainen yhteiskunta.

Tulossa tammikuussa 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 1 digikokeet 

Forum yhteiskuntaoppi 1 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin YH1 Suomalainen yhteiskunta.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 1 Abitti-kokeet 

Forum Yhteiskuntaoppi 1 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian YH1 Suomalainen yhteiskunta.

Tulossa keväällä 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 2 digiopetusaineisto 

Forum Yhteiskuntaoppi 2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin YH2 Taloustieto.

Tulossa kesällä 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 2 digikokeet 

Forum yhteiskuntaoppi 2 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin YH2 Taloustieto.

Tulossa kesällä 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 2 Abitti-kokeet 

Forum Yhteiskuntaoppi 2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion historian YH2 Taloustieto.

Tulossa kesällä 2021. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 3 digiopetusaineisto 

Forum Yhteiskuntaoppi 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma.

Tulossa keväällä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 3 digikokeet 

Forum yhteiskuntaoppi 3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 3 Abitti-kokeet 

Forum Yhteiskuntaoppi 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma.

Tulossa keväällä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 4 digiopetusaineisto 

Forum Yhteiskuntaoppi 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion historian moduuliin YH4 Lakitieto.

Tulossa syksyllä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 4 digikokeet 

Forum yhteiskuntaoppi 4 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian moduuliin YH4 Lakitieto.

Tulossa syksyllä 2022. 

Lue lisää

Forum Yhteiskuntaoppi 4 Abitti-kokeet 

Forum Yhteiskuntaoppi 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion historian YH4 Lakitieto.

Tulossa syksyllä 2022. 

Lue lisää

Oppikirjailijat

Antti Kohi

Olen opettanut historiaa ja yhteiskuntaoppia Ressun lukiossa vuodesta 1996 lähtien. Historia ja yhteiskuntaoppi ovat luonteeltaan sellaisia aineita, ettei niiden parissa ole helppoa tai aina edes mahdollista löytää ehdotonta totuutta. Oppimateriaaleja tarvitaan jäsentämään netin aiheuttamaa informaatiokaaosta ja auttamaan opiskelijoita näkemään tietotulvan ympärillä olevat suuret linjat. Oppimateriaalit auttavat harjoittamaan myös kriittistä lukemista ja ajattelua – taitoja, joita ei voi kyllin nykymaailmassa korostaa.

Olen ollut mukana tekemässä historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalia kaikille luokka-asteille (Otavan Forum-sarja). Hyvä oppimateriaali linkittyy ympäröivään maailmaan. Se ei tarjoa liian valmiita vastauksia, vaan tuo esille erilaisia näkökulmia. Se houkuttelee tutkimaan lisää ja osoittaa, mistä tutkimisen voisi aloittaa. Hyvä oppikirja auttaa harjoittamaan monenlaisia taitoja ja provosoi sopivasti lukijaa. Räväkkyys haastaa lukijansa ajattelemaan itse.

Antille on myönnetty Suomen tietokirjailijoiden vuoden oppikirjailija -palkinto vuonna 2018.

Markku Liuskari

Opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Pyrin innostamaan opiskelijoita, että he seuraisivat ajankohtaisia asioita, osallistuisivat ja argumentoisivat mielipiteitään. Tärkeänä pidän myös, että historiallisen ajattelun taito, asiayhteyksien ymmärrys ja oma kriittinen ajattelu kehittyisivät.

Aloitin Otavalla oppikirjailijana 1990-luvun alkupuolella ja Forum-sarjassa olen ollut mukana koko ajan. Haluan edistää oppimista monipuolisilla, ajattelua kehittävillä ja lähdekritiikkiin opastavilla aineistoilla. Olen aina mielelläni osallistunut erilaisten oppimateriaalien kehittämiseen. Tästä esimerkkeinä Weilin+Göösin Ihmisen historiaa tilastoina -teemakirjanen ja Sanomalehtien liiton paketti Kansalaisena EU:ssa – sanomalehdet eurooppalaisuuden opetuksessa. Lisäksi olin yli 20 vuoden ajan mukana Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL ry) työryhmissä ja hallituksessa ja osallistuin monien pedagogisten aineistojen laatimiseen. Toimin kauan myös historian ja yhteiskuntaopin sensorina Ylioppilastutkintolautakunnassa.

Maailman Tiedekeskusliitto myönsi Markulle ASTC-Honour Roll of Teachers -kunniakirjan vuonna 1997. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL valitsi hänet vuonna 2020 vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi.

Hannele Palo

Opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia Kerttulin lukiossa Turussa. Historian opetuksessa minulle on tärkeää, että opiskelijat hahmottaisivat historiaa ymmärtämällä asioiden moninaiset yhteydet. Toivoisin heidän myös kykenevän historialliseen empatiaan. Yhteiskuntaopin puolella pidän keskeisenä, että opiskelijat oppisivat muodostamaan oman käsityksensä yhteiskunnasta sekä olemaan kriittisiä yhteiskunnan jäseniä ja hyviä keskustelijoita.

Olen ollut vuodesta 2003 tekemässä lukion Forum-sarjoja. Oppikirjailijan urani ohella olin pitkään mukana Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton hallituksessa, lukiotyöryhmän jäsenenä ja jonkin aikaa ryhmän vetäjänä. Ainejärjestön materiaalituotannossa olen ollut mukana tekemässä esimerkiksi preliminäärikokeita.

Kimmo Päivärinta

Opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia Helsingin medialukiossa. Opetukseni motto on: oppiminen on ennen kaikkea ajattelua. Tätä ajatusta olen pyrkinyt edesauttamaan opetuksessa ja oppikirjatyössä.

Olen ollut tekemässä lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjaa alusta lähtien. Lisäksi olen ollut tekemässä peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjaa ala- ja yläkouluun. Olen ollut aktiivisesti mukana Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) ja Suomen tietokirjailijoiden toiminnassa.

Suomen tietokirjailijat ry myönsi Kimmolle oppikirjailijapalkinnon vuonna 2013. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL valitsi hänet vuonna 2014 vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi.

Vesa Vihervä

Olen opettanut historiaa ja yhteiskuntaoppia yläkoulussa, aikuislukiossa, vankilakoulussa ja päivälukiossa. Tällä hetkellä toimin lukion rehtorina Helsingissä. Opetustyössäni olen pyrkinyt tekemään historiaa eläväksi ja vahvasti nykypäivään liittyväksi opettamalla syy- ja seuraussuhteita. Vastaavasti yhteiskuntaopissa koen tärkeäksi kertoa ja tutkia arjen ilmiöitä.

Ennen opetustyötä olen tehnyt historiallisia dokumentteja ja kirjoittanut artikkeleja erilaisille lehdille. Lisäksi olen ollut mukana tekemässä opetusmateriaaleja Kadettikunnalle ja Keskuskauppakamarille. Olen ollut tekemässä oppikirjoja Otavalle 2000-luvun alusta asti, ja oppimateriaalija on tullut tehtyä alakoulusta lukioon. Näiden töiden lisäksi olen toiminut historian ja yhteiskuntaopin sensorina Ylioppilastutkintolautakunnassa noin 15 vuotta.