Forum historia ja yhteiskuntaoppi (LOPS 2016)

Forum motivoi historian ja yhteiskuntaopin opiskeluun

Forum on motivoiva oppimateriaalisarja lukion historian ja yhteiskuntaopin opetukseen. Suosikkisarjan avulla historian taidot tulevat tutuiksi ja eriyttäminen on helppoa. Sarja on uudistettu vastaamaan lukion opetussuunnitelmaa 2016.

Forum-sarja tukee opetustyötäsi

 • Uuden opetussuunnitelman sisältö- ja tuntijakomuutokset on otettu huomioon.
 • Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella.
 • Tehtävät ja suositut dokumenttiaukeamat on uudistettu.
 • Historian kurssien sisällöissä korostuvat mm. teknologia, tiede ja historian hyödyntäminen.
 • Yhteiskuntatiedon kurssien sisällöt muuttuvat. YH1- ja YH2-kursseilta siirtyy asioita uudelle pakolliselle YH3-kurssille.
 • Yhteiskuntatiedon sisällöt keventyvät ja antavat tilaa opiskelijoita aktivoiville työtavoille.

Monilukutaito ja omat oppimistaidot korostuvat

 • Uudistunut Forum kehittää monilukutaitoa mm. uusia näkökulmia tukevien tulkintalaatikoiden, monipuolisten infograafien, taitoaukeamien ja herättelevän kuvituksen avulla.
 • Jokaisessa luvussa on nettitehtävä, joka ohjaa opiskelijaa hakemaan tietoa, arvioimaan sen lähdettä ja liittämään uuden tiedon aiemmin opittuun.
 • Forum mahdollistaa hyvin yksilöllisen oppimisen, eriyttämisen ja itsenäisen opiskelun. Forumin kanssa on hyvä jatkaa!

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Forum-sarjaan >

Forum historia ja yhteiskuntaoppi (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Päivitimme seuraavia lukion Forum-sarjan oppikirjoja kevään 2020 aikana.

Yhteiskuntaoppi

Forum 1 Suomalainen yhteiskunta

Muutokset:

 • subjektiivisen päivähoitolain muutokset
 • kaikki tiedot päivitetty vuoteen 2020

Forum 4 kansalaisen lakitieto

Muutokset:

 • avioliittolaki
 • äitiyslaki
 • nimilaki
 • pikavippien korkoja suitsiva laki
 • Maistraatin nimenmuutos Digi- ja väestötietovirastoksi
 • Kaikki infot päivitetty vuoteen 2020 (mm. käräjäoikeuksien muutokset)

Opiskelijan materiaalit

Forumin kurssikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Päivitämme yhteiskuntaopin kurssien kirjat aina keväällä, jotta syksyllä on uusi kirja tuorein tiedoin tarjolla niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Päivitetyt tiedot tilausta varten löytyvät lukion hinnastosta.

Forumin voi valita käyttöönsä painettuna tai sähköisenä. Digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.

Digikirja sisältää printtioppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät. Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia ja tallentuvia. Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja havainnollistuksia. Myös oppikirjatekstit voi kuunnella.

Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Forum I kurssi tarkastelee ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nykypäivään. Kurssin aikana tutkaillaan myös ympäristöä, teknologiaa ja aikakausien keskeisiä ilmiöitä, ja sitä miten ne ovat vaikuttaneet ihmisten arkielämään ja yhteiskuntien kehitykseen.

Lue lisää

Forum II Kansainväliset suhteet

Forum II kurssi tarkastelee maailmanpolitiikan kehitystä ja tämän päivän maailmaa. Kurssilla korostuvat toisen maailmansodan jälkeiset tapahtumat ja historian suuret linjat.

Lue lisää

Forum III Itsenäisen Suomen historia

Forum III kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Euroopan historiaa. Kurssin aikana keskitytään poliittisen historian lisäksi talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoriaan. Historian tulkinnallisuus ja historian käyttö politiikan välineenä nousevat vahvasti esiin kurssin teemoissa.

Lue lisää

Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Forum IV kurssi tarkastelee eurooppalaisen maailmankuvan kehitystä antiikista nykypäivään. Näkökulmina ovat tiede, uskonnot ja aatteet, arki ja sukupuoliroolit sekä taide aikansa heijastajana.

Lue lisää

Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi

Forum V kurssi tarkastelee Suomen alueen keskeisiä kehityslinjoja osana Itämeren alueen historiaa. Näkökulmina ovat suomalainen yhteiskunta, talous ja ympäristö sekä ihmisten arki, elämäntapa ja elinkeinot.

 1. painoksesta puuttui valitettavasti luvun 17  Elävää historiaa -tekstilaatikko, jonka voit tulostaa tästä.
Lue lisää

Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat

Forum VI kurssi keskittyy ulkoeurooppalaisten kulttuurien piirteisiin, kohtaamistilanteisiin ja asemaan tänä päivänä. Kurssilla syvennytään myös eri kulttuurien tapoihin ja populaarikulttuuriin.

Lue lisää

Forum 1 Suomalainen yhteiskunta

Forum 1 tuo esiin yhteiskunnan haasteita ja mahdollisuuksia. Forum kannustaa ajattelemaan ja ottamaan kantaa, sillä yhteiskunnalliset päätökset ovat arvovalintoja, joihin aktiiviset kansalaiset vaikuttavat.

Lue lisää

Forum 2 Taloustieto

Forum 2 auttaa lukijaa ymmärtämään nykyhetken talouden ilmiöitä, niiden taustoja ja punnitsemaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Forumista löytyy myös käytännön vinkkejä oman talouden hoitoon.

Lue lisää

Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Forum 3 kurssilla tarkastellaan Suomea ja Eurooppaa osana globaalia maailmaa. Kurssilla pohditaan monia tärkeitä kysymyksiä yhteiskuntien, talouden ja kansainvälisen politiikan näkökulmista.

Lue lisää

Forum 4 Kansalaisen lakitieto

Forum 4 kurssilla tutustutaan oikeuden maailmaan. Kurssilla tarkastellaan muun muassa yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia, oikeusjärjestyksen perusperiaatteita, hyvän hallinnon periaatteita sekä kansainvälistä oikeutta ja ympäristöoikeutta.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistot
Forumin opetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Pedagogiset ideat, havainnollistavat materiaalit ja tehtävien ratkaisut on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvät rikasteet ja interaktiiviset digitehtävät.

Digikokeet
Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Niiden avulla opiskelijat tutustuvat uuden yo-kokeen tehtävätyyppeihin. Forumin digikokeista löytyy koetehtäviä sekä historian että yhteiskuntaopin kursseihin.