Fokus (LOPS 2021)

Fokus – keskity olennaiseen!

Suosittu lukion B1-ruotsin Fokus-sarjamme uudistuu LOPS 2021:een. Fokus-sarjan tavoitteena on motivoida erilaisia opiskelijoita ruotsin pariin: aihepiirit ovat nuorten maailmasta, tehtävissä huomioidaan erilaiset ja vaihtelevat työskentelytavat, ja oppimista tuetaan opiskeluvinkein.

Kielitietoisuus ja sen kehittäminen edistävät opiskelijan monikielistä osaamista ja monilukutaitoa sekä auttavat hahmottamaan kielten välisiä suhteita. Laaja-alaisen osaamisen taidot nivotaan koko sarjaan ja eri taidot korostuvat eri moduuleissa. Fokus valmentaa alusta asti ylioppilaskokeisiin.

Fokus tarjoaa opettajalle laajat ja monipuoliset materiaalit. Sarjan moduulit ovat hyvin yhdistettävissä eri näköisiksi opintojaksoiksi muiden lukioaineiden kanssa.

Fokus-sarjan vahvuudet

  • Pedagoginen vahvuus: Suosittu ja hyviä oppimistuloksia tuottanut oppimateriaali on päivitetty vastaamaan sekä opiskelijoiden että opettajien toiveita ja tarpeita muun muassa laajan käyttäjäkyselyn pohjalta. Materiaali on mitoitettu laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaamaan nykyisten opiskelijoiden tasoa, ja uusia tehtäviä on testattu opiskelijoilla.
  • Viestinnällisyys ja omakohtaisuus: Opiskelijoita rohkaistaan tuottamaan kieltä itse sekä suullisesti että kirjallisesti. Aihepiirit ovat nuorten maailmasta ja tarjoavat mahdollisuuksia kielitaidon harjoittelemiseen itseä lähellä olevista teemoista viestien.
  • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa: Kirjan uusi rakenne mahdollistaa suoraan eriyttämisen erilaisten ryhmien ja erilaisten opiskelijoiden kanssa. Monipuoliset tehtävät etenevät helpommasta vaikeampaan ja ohjatummasta vapaampaan ja tarjoavat haasteita eritasoisille opiskelijoille. Sanastoihin on merkitty ydinsanasto ja tehtävissä on näkyvissä tehtävien vaatimustaso kolmiportaisesti. Lisäksi opiskelijan tueksi on kääntökortit paitsi sanastosta myös tekstin ydinlauseista.
  • Arviointia tuetaan monipuolisesti: Tavoitteet tehdään näkyviksi opiskelijoille ja opiskelijat arvioivat oppimistaan oppimisprosessin aikana itsearvioinnin avulla. Opiskelijat saavat palautetta oppimisestaan myös välittömästi tarkastuvien tehtävien sekä testitehtävien avulla. Opettajalle on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu ja digikokeet arvioinnin tueksi.

Fokus tukee opetustyötäsi

  • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
  • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
  • Fokus-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
  • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
  • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa täältä >

Tutustu tarkemmin Fokukseen ja katso edut

Tutustu Fokus 1-2 digiopetusaineiston demoon >

  • Digiopetusaineiston sivuilla on välilehtiä, jotka on nimetty Taso 1 ja Taso 2. Demoversiossa Taso 2 on opettajan näkymä, jossa ratkaisut saa esiin napauttamalla.

Tutustu Fokus 1–2 -näytesivuihin >

Katso Fokus-webinaarin tallenne >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Fokus 1–2

Näytesivut

Fokus 1–2 (LOPS21) sisältää lukion B1-ruotsin moduulit RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani.

Ilmestynyt maaliskuussa 2021.

Lukion ensimmäisessä moduulissa harjoitellaan peruskoulusta tuttua arkiviestintää ja ääntämistä. Opiskelija oppii kertomaan perusasioita itsestään ja lähipiiristään sekä pääsee pohtimaan mm. mitä hyötyä muiden kielten osaamisesta on ruotsin opiskelussa. Moduulin aikana tutustutaan myös maamme kaksikielisyyteen ja Suomea ja Ruotsia yhdistäviin asioihin sekä ruotsalaisuuteen. Moduulissa kehitetään opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Lukion toisessa moduulissa opetellaan kertomaan omasta elämästä, opiskelusta, ihmissuhteista ja hyvinvoinnista. Moduulissa vahvistetaan ääntämisen taitoja ja kehitetään keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Lisäksi harjoitellaan palautteenantamisen ja itsearvioinnin taitoja.

 

Lue lisää

Fokus 1–2 digikirja

Fokus 1–2 (LOPS21) digikirja sisältää lukion B1-ruotsin moduulit RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani.

Ilmestyy kesäkuussa 2021.

Lukion ensimmäisessä moduulissa harjoitellaan peruskoulusta tuttua arkiviestintää ja ääntämistä. Opiskelija oppii kertomaan perusasioita itsestään ja lähipiiristään sekä pääsee pohtimaan mm. mitä hyötyä muiden kielten osaamisesta on ruotsin opiskelussa. Moduulin aikana tutustutaan myös maamme kaksikielisyyteen ja Suomea ja Ruotsia yhdistäviin asioihin sekä ruotsalaisuuteen. Moduulissa kehitetään opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Lukion toisessa moduulissa opetellaan kertomaan omasta elämästä, opiskelusta, ihmissuhteista ja hyvinvoinnista. Moduulissa vahvistetaan ääntämisen taitoja ja kehitetään keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Lisäksi harjoitellaan palautteenantamisen ja itsearvioinnin taitoja.

Lue lisää

Fokus 3

Fokus 3 (LOPS21) sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB13 Kulttuuri ja mediat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Fokus 3 digikirja

Fokus 3 (LOPS21) digikirja sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB13 Kulttuuri ja mediat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Fokus 4

Fokus 4 (LOPS21) sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB14 Ympäristömme.

Tulossa keväällä 2022.

 

Lue lisää

Fokus 4 digikirja

Fokus 4 (LOPS21) digikirja sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB14 Ympäristömme.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Fokus 5

Fokus 5 (LOPS21) sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB15 Opiskelu- ja työelämä.

Tulossa syksyllä 2022.

 

Lue lisää

Fokus 5 digikirja

Fokus 5 (LOPS21) digikirja sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB15 Opiskelu- ja työelämä.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Fokus 6

Fokus 6 (LOPS21) sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa keväällä 2023.

 

Lue lisää

Fokus 6 digikirja

Fokus 6 (LOPS21) digikirja sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa keväällä 2023.

 

Lue lisää

Fokus 7

Fokus 7 (LOPS21) sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB17 Kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

 

Lue lisää

Fokus 7 digikirja

Fokus 7 (LOPS21) digikirja sisältää lukion B1-ruotsin moduulin RUB17 Kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Fokus 1–2 digiopetusaineisto

Fokus 1–2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B1-ruotsin moduuleihin RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani.

Tutustu Fokus 1-2 digiopetusaineiston demoon >

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Fokus 1–2 esitysmateriaali

Fokus 1–2 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan printtikirjan lukion B1-ruotsin moduuleihin RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Fokus 1–2 digikokeet

Fokus 1–2 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B1-ruotsin moduuleihin RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Fokus 1–2 Abitti-kokeet

Fokus 1–2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B1-ruotsin moduuleihin RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen sekä RUB12 Ruotsin kieli arjessani.

Tulossa keväällä 2021.

Lue lisää

Fokus 3 digiopetusaineisto

Fokus 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B1-ruotsin moduuliin RUB13 Kulttuuri ja mediat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Fokus 3 esitysmateriaali

Fokus 3 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B1-ruotsin moduuliin RUB13 Kulttuuri ja mediat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Fokus 3 digikokeet

Fokus 3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB13 Kulttuuri ja mediat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Fokus 3 Abitti-kokeet

Fokus 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB13 Kulttuuri ja mediat.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Fokus 4 digiopetusaineisto

Fokus 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B1-ruotsin moduuliin RUB14 Ympäristömme.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Fokus 4 esitysmateriaali

Fokus 4 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B1-ruotsin moduuliin RUB14 Ympäristömme.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Fokus 4 digikokeet

Fokus 4 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB14 Ympäristömme.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Fokus 4 Abitti-kokeet

Fokus 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB14 Ympäristömme.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Fokus 5 digiopetusaineisto

Fokus 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B1-ruotsin moduuliin RUB15 Opiskelu- ja työelämä.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Fokus 5 esitysmateriaali

Fokus 5 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B1-ruotsin moduuliin RUB15 Opiskelu- ja työelämä.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Fokus 5 digikokeet

Fokus 5 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB15 Opiskelu- ja työelämä.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Fokus 5 Abitti-kokeet

Fokus 5 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB15 Opiskelu- ja työelämä

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Fokus 6 digiopetusaineisto

Fokus 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B1-ruotsin moduuliin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Fokus 6 esitysmateriaali

Fokus 6 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B1-ruotsin moduuliin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Fokus 6 digikokeet

Fokus 6 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Fokus 6 Abitti-kokeet

Fokus 6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Fokus 7 digiopetusaineisto

Fokus 7 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B1-ruotsin moduuliin RUB17 Kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Fokus 7 esitysmateriaali

Fokus 7 esitysmateriaali (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin painetun kirjan käyttäjälle lukion B1-ruotsin moduuliin RUB17 Kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Fokus 7 digikokeet

Fokus 7 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB17 Kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Fokus 7 Abitti-kokeet

Fokus 7 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion B1-ruotsin moduuliin RUB17 Kestävä elämäntapa.

Tulossa syksyllä 2023.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Anna Blom

Jag är utbildad till journalist i Helsingfors och har gått filmskola i Sverige. Nu jobbar jag med att göra film och att skriva i Helsingfors. Jag har rötter i både Sverige och Finland och spenderar gärna tid i båda länderna. Dessutom är jag starkt förankrad i Svenskfinland. Som läromedelsförfattare vill jag väcka intresse för både den rikssvenska och finlandssvenska kulturen. Jag har jobbat med böckerna Galleri, Fokus, Megafon och Trampolin. Min roll har varit att skriva texter som känns intressanta och nyttiga för både lärare och elever. Jag gör också videomaterial som används i undervisningen. Jag fick ett fint erkännande för mitt arbete, då Megafon valdes till årets läromedel på Otava år 2016.

Sari Kaunisto

Olen opettanut ruotsia yli 20 vuoden ajan, ensin Lahdessa ja sen jälkeen Espoossa Kuninkaantien lukiossa. Ruotsinopettajan työssäni minulle on aina ollut tärkeintä kannustavan oppimisilmapiirin luominen. Pyrin olemaan opettajana selkeä, reilu ja oikeudenmukainen ja haluan herättää opiskelijoissa innostusta ja kiinnostusta Ruotsia ja ruotsin kieltä kohtaan.

Olen saanut olla mukana oppikirjailijana kolmessa Otavan kirjasarjassa, aivan ensin Kanal-sarjassa, johon lähdin mukaan puhtaasta kiinnostuksesta asiaan. Olen ollut yksi tekijöistä myös Galleri-kirjasarjassa sekä Fokus-sarjassa. Oppikirjailijan työ on antanut valtavan paljon, se on ollut inspiroivaa, palkitsevaa ja opettavaista mutta toki myös aika ajoin haastavaa. Tunnustuksena työstäni ruotsinopettajana olen saanut OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnon sekä Svenska Folkskolans Vänner ry:n myöntämän ruotsinopettajastipendin.

Marko Paasonen

Minulla on pitkä kokemus ruotsin ja saksan opettamisesta eri kouluasteilla. Nykyisin työskentelen Kulosaaren yhteiskoulussa Helsingissä ja opetan pääasiassa b-ruotsia lukiossa ja yläkoulussa. Oma kiinnostukseni ruotsin kieleen heräsi jo varhain suomenruotsalaisen sukuni kautta. Omassa työssäni näen tärkeänä kiinnostuksen ja oppimisen halun herättämisen. Ruotsin opiskelussa myönteinen ilmapiiri ja kannustus on tärkeintä.

Oppimateriaalien teko on kiinnostanut minua urani alusta asti ja olenkin koko työurani ajan ollut mukana oppimateriaaliprojekteissa. Aloitin oppikirjailijan urani laatimalla kokeita ja opettajanmateriaalia Kanal-sarjaan ja tämän jälkeen olin yksi Galleri-sarjan tekijöistä. Fokus-sarjan tekeminen digiaikana on ollut haastavaa ja kehittävää. Minulla on ollut työurani aikana ilo vastaanottaa kaksi ruotsin opettajille myönnettävää palkintoa. Olen saanut OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnon ja lisäksi Svenska Folkskolans Vänner on myöntänyt minulle ruotsinopettajastipendin.

Anssi Salonen

Olen opettanut ruotsia ja saksaa monessa eri lukiossa urani aikana. Tällä hetkellä olen virassa Espoonlahden lukiossa, jossa opetan keskipitkää ruotsia ja alkavaa saksaa. Olen aina pitänyt kielten opiskelusta ja tiesin jo lukion alussa, että minusta tulee ruotsin ja saksan opettaja. Pohjanmaalla varttuneena totuin ruotsin kieleen ja ihailin ihmisiä, jotka puhuivat sujuvasti molempia kotimaisia. Minulle opetustyössä on tärkeää rohkaista ja kannustaa opiskelijoita, jotta heikompikin opiskelija saa onnistumisen kokemuksia ja innostuu sitä kautta opiskelemaan lisää. Opetuksessa korostan suullista kielitaitoa ja hyvän arkikielen hallintaa.

Olen ollut laatimassa oppimateriaaleja Otavalle vuodesta 2003, ensin Galleri- ja sitten Fokus-sarjassa. Tunnustuksena opetustyöstäni minulle on myös myönnetty OKKA–Svenska kulturfonden -palkinto.

Sanna Huuskonen

Opetan ruotsia ja hiukan saksaa Lahden lyseossa. Olen aina pitänyt kielistä, mutta ihastuin erityisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin, kun olin opiskeluaikana kolmena kesänä kesätöissä Tukholmassa. Tätä innostusta pyrin herättämään myös omissa opiskelijoissani ja mielestäni kulttuurin tuntemus lisää motivaatiota ja tuo iloa opiskeluun. Pyrin suunnittelemaan opetukseni siten, että jokainen voisi kokea oppitunneilla onnistumisen elämyksiä ja sopivasti haasteita. Minulle on tärkeää, että opiskeluilmapiiri on kannustava ja rento, jotta opiskelijat rohkaistuisivat puhumaan ja harjoittelemaan kieltä monipuolisesti virheitä pelkäämättä.

Olen ollut jo usean vuoden ajan mukana laatimassa oppimateriaaleja ja digikokeita Fokus-sarjaan, mikä on ollut todella inspiroivaa ja tarjonnut mahdollisuuden kehittyä opetustyössä.

Esittelyvideo