Biologia: Biomi (LOPS 2021)

Sukella biologian kiinnostavaan maailmaan!

Biomi on lukion biologian uusi sarja, joka on huolella rakennettu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Sarjan tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kiinnostusta biologiaa kohtaan ja auttaa ymmärtämään biologiaa tieteenä. Keskiössä ovat biologian ilmiöiden tutkiminen ja niiden soveltaminen. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta. Sarjan avulla opiskelijat saavat hyvät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin.

Biomin vahvuudet

 • Biomista löytyy olennainen tieto: sarja esittää selkeästi keskeiset ja olennaiset biologian sisällöt.
 • Sarja on tehty 2020-luvun lukiolaiselle: teksti on napakkaa ja asiat on esitetty johdonmukaisesti.
 • Biologia tulee tieteenä tutuksi: opiskelijalle muodostuu käsitys biologiasta tieteenä ja miten biologista tutkimusta tehdään.
 • Mukana on uusin tarkistettu tieto: Biomiin on valittu uusin ja lukio-opintojen kannalta olennaisin tutkimustieto alan asintuntijoiden tarkastamana. Tutkimusesimerkit auttavat ymmärtämään biologista tietoa, sen rakentumista ja merkitystä.
 • Digitaalisuus rikastaa oppimista: tehtävien analytiikka tukee opiskelijaa asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa. Sarjassa on runsaasti digitaalista infografiikkaa, joka auttaa opiskelijoita hahmottamaan asiayhteyksiä ja ilmiöiden vaiheita.
 • Eriyttämistä tuetaan mm. monipuolisten tehtävien avulla: sarjan tehtävät on luokiteltu vaativuuden mukaan ja mukana on myös kokeellisia töitä. Jokaisen luvun alussa esitetään kyseisen luvun keskeiset tavoitteet ja luvun loppuun on koottu käsitteet. Syventäviä tekstejä löytyy niin oppikirjasta kuin digikirjastakin.
 • Kirjan luvut ja jaksot ovat kokonaisuuksia, joita voi yhdistellä myös muihin oppiaineisiin.

Biomi tukee opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Biomi-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

 

Tutustu tarkemmin Biomi-sarjaan ja katso edut

Tutustu Biomi 1 digiopetusaineiston demoon >

 • Voit tutustua aineistoon luvussa 4.
 • Digiopetusaineiston tehtävissä on välilehtiä, jotka on nimetty Sivu 1 ja Sivu 2. Demoversiossa Sivu 2 on opettajan näkymä, jossa vastaukset saa esiin napauttamalla.
 • Otso-sisällöt lisätään kirjaan kevään aikana.

Katso Biomi-webinaarin tallenne >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Biomi 1

Biomi 1 (LOPS 21) sisältää lukion biologian moduulin BI1 Elämä ja evoluutio. Moduulissa perehdytään eliöiden keskeisimpiin piirteisiin ja luokitteluun sekä elämän perusedellytyksiin. Erityisesti syvennytään evoluutioon, ja sitä eteenpäin vieviin evoluutiomekanismeihin sekä eliöiden kehityshistoriaan. Moduulissa opitaan myös biologisen tutkimuksen tapoja ja merkitystä biologisen tiedon hankinnassa. Keskeistä on opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittyminen.

 

Lue lisää

Biomi 1 digikirja

Biomi 1 (LOPS 21) sisältää lukion biologian moduulin BI1 Elämä ja evoluutio. Moduulissa perehdytään eliöiden keskeisimpiin piirteisiin ja luokitteluun sekä elämän perusedellytyksiin. Erityisesti syvennytään evoluutioon, ja sitä eteenpäin vieviin evoluutiomekanismeihin sekä eliöiden kehityshistoriaan. Moduulissa opitaan myös biologisen tutkimuksen tapoja ja merkitystä biologisen tiedon hankinnassa. Keskeistä on opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittyminen.

Tulossa 6/2021.

Lue lisää

Biomi 2–3

Biomi 2-3 (LOPS21) sisältää biologian moduulit BI2 Ekologian perusteet ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. BI2-moduuli keskittyy ekologiaan, jossa syvennytään eliöiden vuorovaikutukseen niin toistensa kuin ympäröivän elottoman luonnonkin kanssa. Aiheita ovat eliöiden sopeutuminen ympäristötekijöihin, populaatiot, lajien väliset suhteet eliöyhteisöissä sekä ekosysteemien toiminta. Keskeinen aihe on myös luonnon monimuotoisuus ja sen merkityksen ymmärtäminen.

BI3-moduulissa perehdytään ihmisen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Aiheita ovat ilmastonmuutoksen, rehevöitymisen, happamoitumisen, vierasaineiden ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vaikutukset luontoon.  Moduulissa tutustutaan myös ekologiseen tutkimukseen ja ympäristön tilan seurantaan, sekä niiden soveltamiseen luonnonsuojelussa. Moduulissa opitaan myös hankkimaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja esittämään tutkimustietoa. Keskeistä on lisäksi kestävä kehitys sekä ympäristöongelmien ratkaisukeinojen pohdinta.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Biomi 2–3 digikirja

Biomi 2-3 (LOPS21) sisältää biologian moduulit BI2 Ekologian perusteet ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. BI2-moduuli keskittyy ekologiaan, jossa syvennytään eliöiden vuorovaikutukseen niin toistensa kuin ympäröivän elottoman luonnonkin kanssa. Aiheita ovat eliöiden sopeutuminen ympäristötekijöihin, populaatiot, lajien väliset suhteet eliöyhteisöissä sekä ekosysteemien toiminta. Keskeinen aihe on myös luonnon monimuotoisuus ja sen merkityksen ymmärtäminen.

BI3-moduulissa perehdytään ihmisen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Aiheita ovat ilmastonmuutoksen, rehevöitymisen, happamoitumisen, vierasaineiden ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vaikutukset luontoon.  Moduulissa tutustutaan myös ekologiseen tutkimukseen ja ympäristön tilan seurantaan, sekä niiden soveltamiseen luonnonsuojelussa. Moduulissa opitaan myös hankkimaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja esittämään tutkimustietoa. Keskeistä on lisäksi kestävä kehitys sekä ympäristöongelmien ratkaisukeinojen pohdinta.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Biomi 4

Biomi 4 (LOPS21) sisältää lukion biologian moduulin BI4 Solu ja perinnöllisyys. Moduulissa syvennytään tumallisen solun rakenteeseen ja sen päätoimintoihin. Moduulin alkuosassa perehdytään eliöiden valmistamiin biomolekyyleihin, entsyymien toimintaan, solun aineiden ottoon ja poistoon sekä solun energia-aineenvaihduntaan. Loppuosassa keskitytään tumaan ja DNA:han. Aiheina ovat solun toiminnan ohjaaminen geenien avulla, uusien solujen synty jakautumalla (mitoosi, meioosi) sekä mutaatioiden synty ja merkitys. Lisäksi käydään läpi periytymisen perusteita. Moduulissa opitaan myös kokeellista työskentelyä ja toteutetaan pienimuotoinen kokeellinen työ.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Biomi 4 digikirja

Biomi 4 (LOPS21) sisältää lukion biologian moduulin BI4 Solu ja perinnöllisyys. Moduulissa syvennytään tumallisen solun rakenteeseen ja sen päätoimintoihin. Moduulin alkuosassa perehdytään eliöiden valmistamiin biomolekyyleihin, entsyymien toimintaan, solun aineiden ottoon ja poistoon sekä solun energia-aineenvaihduntaan. Loppuosassa keskitytään tumaan ja DNA:han. Aiheina ovat solun toiminnan ohjaaminen geenien avulla, uusien solujen synty jakautumalla (mitoosi, meioosi) sekä mutaatioiden synty ja merkitys. Lisäksi käydään läpi periytymisen perusteita. Moduulissa opitaan myös kokeellista työskentelyä ja toteutetaan pienimuotoinen kokeellinen työ.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Biomi 5

Biomi 5 (LOPS21) sisältää lukion biologian moduulin BI5 Ihmisen biologia, jossa keskitytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Moduulissa opitaan keskeisten elinten ja elimistöjen rakenteet sekä toimintaperiaatteet. Moduulissa perehdytään myös aistien ja säätelyjärjestelmien rooliin elimistön homeostasian saavuttamiseksi. Lisäksi käydään läpi elimistön puolustusmekanismeja taudinaiheuttajia vastaan, ja ihmisen lisääntymisen keskeiset vaiheet. Moduuliin kuuluu myös pienimuotoisen kokeellisen työn toteuttaminen ja tulosten esittäminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 5 digikirja

Biomi 5 (LOPS21) sisältää lukion biologian moduulin BI5 Ihmisen biologia, jossa keskitytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Moduulissa opitaan keskeisten elinten ja elimistöjen rakenteet sekä toimintaperiaatteet. Moduulissa perehdytään myös aistien ja säätelyjärjestelmien rooliin elimistön homeostasian saavuttamiseksi. Lisäksi käydään läpi elimistön puolustusmekanismeja taudinaiheuttajia vastaan, ja ihmisen lisääntymisen keskeiset vaiheet. Moduuliin kuuluu myös pienimuotoisen kokeellisen työn toteuttaminen ja tulosten esittäminen.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 6

Biomi 6 (LOPS21) sisältää lukion biologian moduulin BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset. Moduulissa esitellään biologian sovelluksia, ja opitaan ymmärtämään niiden merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä kestävälle kehitykselle. Keskeisiä sisältöjä ovat mikrobiologian ja geenitekniikan menetelmät. Moduulissa käydään läpi keskeisimpiä biotekniikan sovelluksia ja innovaatioita lääketieteessä, jalostuksessa, elintarviketuotannossa, teollisuudessa sekä luonnonvarojen kestävässä käytössä. Lisäksi opitaan tarkastelemaan ja argumentoimaan biotekniikan innovaatioita eettisesti ja faktoihin nojautuen. Moduulissa opitaan myös suunnittelemaan ja toteuttamaan biologian soveltava kokeellinen työ.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 6 digikirja

Biomi 6 (LOPS21) sisältää lukion biologian moduulin BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset. Moduulissa esitellään biologian sovelluksia, ja opitaan ymmärtämään niiden merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä kestävälle kehitykselle. Keskeisiä sisältöjä ovat mikrobiologian ja geenitekniikan menetelmät. Moduulissa käydään läpi keskeisimpiä biotekniikan sovelluksia ja innovaatioita lääketieteessä, jalostuksessa, elintarviketuotannossa, teollisuudessa sekä luonnonvarojen kestävässä käytössä. Lisäksi opitaan tarkastelemaan ja argumentoimaan biotekniikan innovaatioita eettisesti ja faktoihin nojautuen. Moduulissa opitaan myös suunnittelemaan ja toteuttamaan biologian soveltava kokeellinen työ.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Biomi 1 digiopetusaineisto

Biomi 1 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion biologian moduuliin BI1 Elämä ja evoluutio.

Digiopetusaineistosta löydät mm. runsaasti lisätietoja lukujen aiheisiin, opetusvinkkejä, linkkejä, tunneillä heijastettavaa materiaalia ja tehtävien vastaukset.

Tutustu digiopetusaineiston demoon luvusta 4.

 

 

Lue lisää

Biomi 1 digikokeet

Biomi 1 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion biologian moduuliin BI1 Elämä ja evoluutio.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Biomi 1 Abitti-kokeet

Biomi 1 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion biologian moduuliin BI1 Elämä ja evoluutio.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Biomi 2–3 digiopetusaineisto

Biomi 2–3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion biologian moduuleihin BI2 Ekologian perusteet ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Biomi 2–3 digikokeet

Biomi 2–3 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion biologian moduuleihin BI2 Ekologian perusteet ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Biomi 2–3 Abitti-kokeet

Biomi 2–3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion biologian moduuleihin BI2 Ekologian perusteet ja BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Biomi 4 digiopetusaineisto

Biomi 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion biologian moduuliin BI4 Solu ja perinnöllisyys.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Biomi 4 digikokeet

Biomi 4 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion biologian moduuliin BI4 Solu ja perinnöllisyys.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Biomi 4 Abitti-kokeet

Biomi 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion biologian moduuliin BI4 Solu ja perinnöllisyys.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Biomi 5 digiopetusaineisto

Biomi 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion biologian moduuliin BI5 Ihmisen biologia.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 5 digikokeet

Biomi 5 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion biologian moduuliin BI5 Ihmisen biologia.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 5 Abitti-kokeet

Biomi 5 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion biologian moduuliin BI5 Ihmisen biologia.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 6 digiopetusaineisto

Biomi 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion biologian moduuliin BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 6 digikokeet

Biomi 6 digikokeet (LOPS21) sisältää digikokeet lukion biologian moduuliin BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Biomi 6 Abitti-kokeet

Biomi 6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää Abitti-kokeet lukion biologian moduuliin BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Anna Aaltonen

Opetan biologiaa ja maantiedettä peruskoulussa ja lukiossa Helsingissä. Seuraan aktiivisesti oman alani kehitystä ja tärkeimpiä läpimurtoja. Pyrin tuomaan innovaatioajattelua luokkahuoneeseen erilaisten prosessointitehtävien ja esimerkkien kautta ja painotan yleissivistyksen, kielitaidon, digiosaamisen ja pitkäjänteisen työskentelyn merkitystä tieteen kannalta. Suosin aineistokokeita, joissa monilukutaito ja tiedon soveltamisen taito ovat avainasemassa. Opetuksessani korostuu myös halu yhdistellä eri tavoin opittuja ja eri aineissa esiin nousevia asioita merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi.

Olen ollut mukana Opettajat ilman rajoja -kehitysyhteistyössä sekä kielikylpyopetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Olen vetänyt työpajoja opettajille Suomessa ja Kambodžassa. Työpajojen aihepiirit ovat vaihdelleet satelliittijärjestelmien opetuskäytöstä toiminnallisiin ja oppijalähtöisiin työtapoihin, sekä kielikylpypedagogiikkaan. Biologian ja maantieteen opettajien liiton julkaiseman biologian preliminäärikokeen työryhmässä olen ollut mukana kolme vuotta. Verkostoituminen on minulle luonteva tapa oppia lisää ja uudistaa omaa opetustani. Juuri siksi on mahtavaa olla mukana tekemässä Biomia.

Annan luotsaama oppilasryhmä voitti ESA:n Ilmastoetsivät -kilpailun (Climate Detectives) vuonna 2019.

Eija Kujansuu

Työskentelen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa biologian ja maantiedon opettajana. Opetan sekä yläkoulussa että lukiossa ja työhöni kuuluu myös opetusharjoittelun ohjaaminen. Työssäni koen tärkeänä oppilaiden motivaation, uteliaisuuden ja oman ajattelun herättelyn. Opetuksen selkeys ja tarkoituksenmukaiset monipuoliset työtavat tarjoavat jokaiselle oppilaalle jotakin, jonka avulla oppia ja innostua.

Harjoittelukoulun opettajana olen saanut mahdollisuuden olla osallisena monessa hankkeessa ja kokeilussa. Näistä mielekkäimpinä olen kokenut oppilaiden hyvinvointiin ja erilaisiin oppimistapoihin liittyvät projektit.

Olen pitkän opettajaurani aikana nähnyt ja käyttänyt monenlaisia oppimateriaaleja. Samalla on muotoutunut näkemys siitä, millainen materiaali tukee oppilaiden oppimista ja auttaa myös opettajaa omassa työssään. Oppimateriaalien sisältöihin vaikuttamisen lisäksi näen oppikirjatyön myös mahdollisuutena oman opettajuuden ja ammatillisuuden kehittämiseen.

Jonne Seppälä

Opetan biologiaa ja kemiaa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa ja aikuiskoulutuksessa Helsingissä. Koen, että tehtäväni opettajana on antaa ennen kaikkea keinoja opiskelijan omien ajattelutaitojen kehittämiseen. Siksi oppitunneillani pohditaan paljon.

Olen biologian tutkimustyössä kirjoittanut paljon, ja kiinnostunut kirjoittamisesta juuri tiedonvälityksen keinona. Innostus biologisen tutkimustiedon jakamiseen nuoremmille sukupolville sai lähtemään mukaan myös oppikirjaprojektiin.

Taiju Suontausta 

Olen espoolaisen Kaitaan lukion biologian ja maantieteen lehtori. Pidän tärkeimpänä asiana työssäni sitä, että opiskelijoilla herää kiinnostus, ellei peräti innostus luontoon ja biotieteisiin.

Pyrin opettajana selkeyteen ja tuottamaan oivaltamisen iloa opiskelijoille. Painotan myös biotieteellisen tutkimuksen roolia maapallon kestävyyskriisin ratkaisemisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Monenlainen kokeellinen työskentely on iso osa opetustani niin luokassa kuin maastossakin, ja siihen antavat geneetikon koulutus ja tutkijatausta hyvän pohjan. Vedän myös vuosittain Espoon lukioiden yhteistä geenitekniikan kurssia Aalto Juniorissa, ja osallistumme opiskelijoiden kanssa keväisin ja syksyisin lukiomme vieressä olevan järven hoitokalastukseen.

Lähdin mukaan Biomin oppikirjailijaksi kollegan vinkkauksesta. Projekti sopii hyvin uteliaalle, uppoutuvalle luonteelleni. Olen iloinen päästyäni mukaan ajantasaistamaan biologian oppikirjoja nykytietoa ja -oppimiskäsityksiä vastaaviksi.

Pirjo Tuominen

Opetan biologiaa ja maantiedettä Padasjoen yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Pidän tärkeänä, että pystyn huomioimaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja haasteet. Tämä onnistuu mielestäni hyvin pienessä lukiossa. Käytän monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä ja painotan kokemuksellista oppimista. Opetuksessani pyrin rohkaisemaan opiskelijoita löytämään uusia näkökulmia ja asioiden välisiä yhteyksiä.

Olen ollut mukana kirjoittamassa Otavan julkaisemaa lukion biologian Koralli-oppikirjasarjaa. Lukiossamme olen tehnyt yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston kanssa jo toistakymmentä vuotta ja olen opettanut Avoimen yliopiston biologian kursseja omille opiskelijoillemme. Olen myös osallistunut Metsäteollisuus ry:n ja Suomen Metsäyhdistys ry:n toimittaman, peruskouluille suunnatun Puusta jalosteeksi -oppimateriaalin ideoimiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi olen ollut yhtenä vastuuhenkilönä OKKA-säätiön ja UPM-Kymmene Oyj:n organisoimassa Ihminen ja metsä -projektissa, johon osallistui lukioita ympäri Suomea. Olen osallistunut myös Suomen Geologisen Seuran Geotiedettä lukioihin – projektiin, jossa polkaistiin käyntiin suomalaislukiolaisten osallistuminen kansainvälisiin Geo-olympialaisiin ja toimin mentorina Thaimaassa pidetyissä Geo-olympialaisissa vuonna 2018.