Ateljee (LOPS 2016)

Toimivat välineet venäjään!

Ateljee on yläkoulun ja lukion B2- ja B3-venäjän oppimateriaali, jonka avulla opiskelija hankkii monipuolisen venäjän kielen käyttötaidon.

Opiskelija toimii Ateljee-materiaalissa omalla persoonallaan omana itsenään ja oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista ja asioista.

Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa.

Sarja tukee erilaisia opiskelutekniikoita myös visuaalisin keinoin: aukeamakokonaisuudet, teemasanastot ja kielitietopalat.

Ateljee (LOPS 2016)

Ajankohtaista

Ateljee-sarja on täydentynyt seuraavilla tuotteilla:

Ateljee 1 työkirja
Ateljee 3 digikirja
Ateljee 1 esitysmateriaali
Ateljee 2 esitysmateriaali
Ateljee kurssi 1 digikokeet
Ateljee kurssi 2 digikokeet
Ateljee kurssi 3 digikokeet

Ateljee 1 opettajan digitaalinen aineisto ja Ateljee 2 opettajan digitaalinen aineisto poistuvat käytöstä 31.7.2019.

Opiskelijan materiaalit

Opiskelijalla on käytössään painettu oppikirja ja mp3-äänite tai digikirja, työkirja ja sen sähköisesti korvaavat digitehtävät. Äänite sisältää mm. autenttisia “Venäläiset puhuvat” -jaksoja, jotka harjoittavat opiskelijaa ymmärtämään luonnollista puhetta.

Ateljee-oppikirjat ovat saatavilla myös digikirjoina. Digikirjassa on sama pedagogisesti laadukas sisältö kuin painetussa kirjassa.

Ateljee 1 Digikirja
Ateljee 1 Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti. Uuden kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Ateljee 1 Digitehtävät on laadittu oppikirjan aihekokonaisuuksien tekstien pohjalta. Aihekokonaisuuden käynnistävä keskusteluosuus valmistaa käsiteltäviin sanasto- ja sisältötehtäviin. Tehtävät ovat kuuntelu-, luku-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä.

Ateljee 2 Digikirja

Ateljee 2 -tekstikirja on saatavana myös digikirjana, jossa on sama sisältö kuin painetussa kirjassa. Mukana on kappaletekstien, sanastojen ja kuunteluharjoitusten äänitteet. Opiskelua helpottavat myös mm. muistiinpanomahdollisuus ja kätevä sanastohaku.

Ateljee 2 Digitehtävät

Ateljee 2 -työkirja on mahdollista hankkia myös digitehtävinä.
• Tehtävät ovat soveltuvin osin interaktiivisia, jolloin ne voi heti tarkistaa.
• Tehtävät sisältävät äänen ja äänitystoiminnon.
• Sanaston harjoitteluun digitehtävät tarjoavat enemmän mahdollisuuksia, mm. kääntökortit sekä piilota ja näytä -tehtävän.

Ateljee 3 Digikirja

Ateljee 3 digikirja sisältää kurssin 8 sekä Abi-Ateljee osat 1 ja 2, jotka valmentavat monipuolisesti uutta ylioppilaskoetta varten. Materiaali sisältää myös testejä, joita voidaan toteuttaa opettajan johdolla tai itsenäisesti, Ateljee-sarjan kielitiedon teorian sekä koko kirjasarjan käyttösanaston

Digikirjat ja digitehtävät toimivat tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella. Lisenssiajat ovat 6 kk ja 48 kk.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Ateljee 1 koostuu yhdeksän laajasta, opiskelijan lähipiiriin ja -ympäristöön liittyvästä aihekokonaisuudesta, jotka antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon johdonmukaiseen kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Ateljee 1 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Tekstikirja sisältää kielenkäyttötilanteita, dialogeja, keskustelukysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja sekä niihin liittyviä teemasanastoja ja käyttöpohjaisia kielioppisääntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden työskentelyä ja muistuttavat jo opiskelluista rakenteista tai ennakoivat tulevia. Aihekokonaisuuden päättää kokoavien tehtävien osio (Kielen kierrättäminen), itsearviointi sekä työskentelyohjeita ja tehtäviä kotityöskentelyyn (Kotitehtävät).

Kirjan lopussa on yhteenveto ja harjoituksia vuorovaikutusmalleissa esiintyneistä keskeisistä kielen rakenteista (Kielitieto) sekä aihepiireittäin koottu ja laajennettu suomi-venäjä -sanasto sanojen taivutussääntöineen (Käyttösanasto).

Työkirja sisältää tehtäviä tekstikirjan aihekokonaisuuksien sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä harjoittavia tekstejä. Tehtävät muodostavat jatkumon: ymmärtämisestä siirrytään kohti omaa tuottamista. Tehtävien ryhmittelyssä on sovellettu käänteisen opetuksen (flipped classrom) ideaa:

Valmistaudu aiheeseen

Työskentele opettajan johdolla

Työskentele parin kanssa ja ryhmässä

Työskentele itsenäisesti

Arvioi edistymistäsi

Testaa taitojasi -osio sisältää aihekokonaisuuden kieliainesta monipuolisesti kertaavia tehtäviä. Niiden avulla voi myös arvioida oppimistaan ja valmistautua kurssikokeeseen.

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (pakattu zip tiedosto, mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite (sovellus)

 

Lue lisää

Ateljee 2

Venäjää lukioon (kurssit 4–7)
Taitotaso A2.1

Ateljee 2 koostuu yhdeksästä laajasta, nuorten kokemusmaailmaan liittyvästä aihekokonaisuudesta.
Aihekokonaisuuksissa aiheita lähestytään suomalaista ja venäläistä kulttuuria vertaillen. Ateljee 2 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Tekstikirja sisältää aihekokonaisuuksien tekstit, teemasanastoja, käyttöpohjaisia kielioppisääntöjä ja asioimistilanteita (taskusanakirjoja) sekä laajan aihepiireittäin järjestetyn käyttösanaston, joka mm. tukee kielitaidon kehittämistä ja hyödyntämistä oppikirjan ulkopuolisessa tekstimaailmassa.

Kukin kokonaisuus alkaa keskusteluosuudella, joka valmistaa sanastollisesti ja sisällöllisesti kokonaisuuteen sisältyvien tekstien lukemiseen.

Tekstit edustavat eri tekstilajeja, ja niiden avulla kehitetään opiskelijoiden monilukutaitoa: taitoa tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä ja toimia niiden kanssa. Tekstilaji määrittää toiminnan luonteen ja tehtävän, joka voi olla tiedonhakua, kannanottoa, mielipiteen ilmaisua ja perustelua, tulkintaa jne. Tekstilajit antavat malleja omille, eri tekstilajeja edustaville suullisille ja kirjallisille tuotoksille.

Työkirja koostuu aihekokonaisuuksien kielitaidon eri osa-alueita kehittävistä toiminnallisista tehtävistä ja tiedonhakutehtävistä. Se sisältää myös aihepiirin kieltä laajentavan verbipaketin, opiskeltua kertaavan ja laajentavan Kielen kierrättäminen -osion, itsearvioinnin ja Kielitieto-osion runsaine tehtävineen.

Ateljee 2 tekstikirjan näytesivut

Ateljee 2 työkirjan näytesivut

Ateljee 2 opiskelijan äänite (pakattu zip-tiedosto, mp3)

Ateljee 2 opiskelijan äänite (sovellus)

Lue lisää

Ateljee 3

Venäjää lukioon (kurssi 8)
Taitotaso A2

Ateljee-sarjan kolmas kirja on digitaalinen. Se koostuu kurssista 8 teksteineen ja tehtävineen ja Abi-osasta. Abi-osa valmentaa monipuolisesti sähköiseen ylioppilaskokeeseen, ja sitä voi opiskella opettajan johdolla, mutta se soveltuu myös omaehtoiseen asioiden kertaamiseen, syventämiseen ja laajentamiseen sekä omien taitojen testaamiseen. Tehtävien ratkaisut ovat kirjassa. Arviointikriteerien avulla voi tarkistaa opiskelun tavoitteet ja osaamisen tason.

Kirjassa on myös koko Ateljee-sarjan kielitiedon teoria ja käyttösanaston, jossa on piilota-näytä -toiminto.

Ateljee 3 sopii kertausmateriaaliksi myös A-kieleen.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Sarjassa on otettu huomioon opiskelijan kieli- ja opiskelutaitojen kehittyminen. Taitojen karttuessa opiskelija pystyy vähitellen itsenäisempään työskentelyyn kielen parissa, ja opettajan antaman tuen luonne muuttuu. Ateljee 1:ssä aihekokonaisuuksiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat opettajan digitaalisessa aineistossa, Ateljee 2:ssa opiskelijan työkirjassa.

Ateljee 1 Opettajan digitaalinen aineisto

Ateljee 1 Opettajan digitaalinen aineisto sisältää tekstikirjan, tehtäväkirjan ratkaisuineen ja ääniraitoineen, sekä laajan opettajan tukimateriaalin. Tukimateriaali sisältää kappalekohtaiset työskentelyvihjeet mahdollisine lisäaktiviteetteineen sekä sana- ja lauseketestit. Materiaalissa sisältää myös arviointikriteerit eri kielitaidon osa-alueille, kirjallisen (digikokeet) sekä suullisen taitokokeen ohjeineen.

Ateljee 1 esitysmateriaali

Ateljee 1 esitysmateriaali on tuntikäyttöön tarkoitettu sähköinen aineisto, jonka avulla opettaja voi esitellä ja käsitellä oppikirjan sisältöä aukeama kerrallaan. Esitysmateriaali sisältää Ateljee 1 tekstikirjan ja Ateljee 1 työkirjan ratkaisuineen ja ääniraitoineen sekä opettajan tukimateriaalin. Dialogit sekä muut äänitetyt osuudet ovat kuunneltavissa materiaalista kyseisiä kohtia klikkaamalla. Niitä voi kuunnella myös yksittäisinä sanoina ja lauseina karaoke-toiminnon avulla. Tehtävien vastaukset tulevat esiin vastauskohtia klikkaamalla. Opettajan tukimateriaalit löytyvät Kirjasto-palkin takaa. Kirjastossa on Otavan sanastot -sovellus ja Ateljee-sarjan pedagogisen taustan esittely (Tämä on Ateljee).

Tekstikirjan kirjasto sisältää lisäksi työskentelyohjeet, ajankäyttösuunnitelman sekä opintojaksojen sisällön ja työskentelyvinkkejä. Työkirjan kirjastoon on sijoitettu aihekokonaisuuksiin liittyvää lisämateriaalia, mm. pelejä ja sana- ja lauseketestit ja suulliset kokeet (Lisämateriaali).

Esitysmateriaali on suunnattu painettujen kirjojen käyttäjille.

Tutustu demoon tästä.

Ateljee 2 esitysmateriaali

Ateljee 2 esitysmateriaali on tuntikäyttöön tarkoitettu sähköinen aineisto, jonka avulla opettaja voi esitellä ja käsitellä oppikirjan sisältöä aukeama kerrallaan. Esitysmateriaali sisältää Ateljee 2 tekstikirjan ja Ateljee 2 työkirjan ratkaisuineen ja ääniraitoineen sekä opettajan tukimateriaalin. Dialogit sekä muut äänitetyt osuudet ovat kuunneltavissa materiaalista kyseisiä kohtia klikkaamalla. Niitä voi kuunnella myös yksittäisinä sanoina ja lauseina karaoke-toiminnon avulla. Tehtävien vastaukset tulevat esiin vastauskohtia klikkaamalla. Opettajan tukimateriaalit löytyvät Kirjasto-palkin takaa. Kirjastossa on Otavan sanastot -sovellus ja Ateljee-sarjan pedagogisen taustan esittely (Tämä on Ateljee).

Tekstikirjan kirjasto sisältää lisäksi työskentelyohjeet, ajankäyttösuunnitelman sekä opintojaksojen sisällön ja työskentelyvinkkejä. Työkirjan kirjastoon on sijoitettu aihekokonaisuuksiin liittyvää lisämateriaalia, mm. pelejä ja sana- sekä lauseketestit ja suulliset kokeet (Lisämateriaali).

Esitysmateriaali on suunnattu painettujen kirjojen käyttäjille.

Ateljee 2 Opettajan digitaalinen aineisto

Ateljee 2 Opettajan digitaalinen aineisto sisältää tekstikirjan, tehtäväkirjan ratkaisuineen ja ääniraitoineen, sekä laajan opettajan tukimateriaalin. Tukimateriaali sisältää kappalekohtaiset työskentelyvihjeet mahdollisine lisäaktiviteetteineen sekä sana- ja lauseketestit. Materiaalissa sisältää myös arviointikriteerit eri kielitaidon osa-alueille, kirjallisen (digikokeet) sekä suullisen taitokokeen ohjeineen.

Ateljee Digikokeet

Ateljee-sarjan kirjalliset kurssikokeet ovat sähköisiä. Vain suulliset kokeet ovat tulostettavissa, ja ne ovat Ateljee 1 ja Ateljee 2 esitysmateriaalien kirjastossa.

Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä.

Kokeet sisältävät sähköisen ylioppilaskokeen mukaisia tehtävätyyppejä ja kehittävät monipuolisesti kokeessa tarvittavia taitoja. Tehtäväpankissa on vaativuustasoltaan erilaisia vaihtoehtoisia tehtäviä, joista opettaja kokoaa kurssikokeen. Tehtävät sopivat myös kokeeseen valmistaviksi kertaustehtäviksi.

Ateljee Digikokeet kurssi 1 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssit 2–3 ilmestyvät vuoden 2019 alussa.

Ateljee Digikokeet kurssi 4 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 5 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 6 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 7 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 8 ilmestynyt

 

Oppikirjailijat

Erja Loukkojärvi-El Kamel

Marja Mononen-Aaltonen

Oxana Mustonen (Ateljee 2)

Arina Enckell (Ateljee 3)

Tuovi Viitasalo (Ateljee 3)