Ateljee (LOPS 2016)

Toimivat välineet venäjään!

Ateljee on uuden opetussuunnitelman mukaan laadittu yläkoulun ja lukion B2- ja B3-venäjän oppimateriaali, jonka avulla opiskelija rakentaa monipuolisen venäjän kielen käyttötaidon.

Opiskelija toimii Ateljee-materiaalissa omalla persoonallaan, oppii vertaisiltaan ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista.

Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa.

Ateljee (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Opiskelijalla on käytössään painettu oppikirja ja mp3-äänite tai digikirja, työkirja ja sen sähköisesti korvaavat digitehtävät. Äänite sisältää mm. autenttisia “Venäläiset puhuvat” -jaksoja, jotka harjoittavat opiskelijaa ymmärtämään luonnollista puhetta.

Ateljee-oppikirjat ovat saatavilla myös digikirjoina. Digikirjassa on sama pedagogisesti laadukas sisältö kuin painetussa kirjassa.

Ateljee 1 Digikirja
Ateljee 1 Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti. Uuden kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Ateljee 1 Digitehtävät on laadittu oppikirjan aihekokonaisuuksien tekstien pohjalta. Aihekokonaisuuden käynnistävä keskusteluosuus valmistaa käsiteltäviin sanasto- ja sisältötehtäviin. Tehtävät ovat kuuntelu-, luku-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä.

Ateljee 2 Digikirja

Ateljee 2 -tekstikirja on saatavana myös digikirjana, jossa on sama sisältö kuin painetussa kirjassa. Mukana on kappaletekstien, sanastojen ja kuunteluharjoitusten äänitteet. Opiskelua helpottavat myös mm. muistiinpanomahdollisuus ja kätevä sanastohaku.

Ateljee 2 Digitehtävät

Ateljee 2 -työkirja on mahdollista hankkia myös digitehtävinä.
• Tehtävät ovat soveltuvin osin interaktiivisia, jolloin ne voi heti tarkistaa.
• Tehtävät sisältävät äänen ja äänitystoiminnon.
• Sanaston harjoitteluun digitehtävät tarjoavat enemmän mahdollisuuksia, mm. kääntökortit sekä piilota ja näytä -tehtävän.

Ateljee 3 Digikirja

Kurssin 8 sisältävän digikirjan voi ottaa käyttöön lukuvuodeksi 2017–2018. Ateljee 3 Digikirjaan kuuluu myös ylioppilaskirjoituksiin harjoittava osuus, tammikuussa 2018 ilmestyvä Abi-Ateljee 1 ja  helmikuussa 2018 ilmestyvä Abi-Ateljee 2.

 

Digikirjat ja digitehtävät toimivat tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella. Lisenssiajat ovat 6 kk ja 48 kk.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Yhdistetty työ- ja tekstikirja, venäjää yläkouluun ja lukioon.

Kirja sisältää yhdeksän aihekokonaisuutta, joita lähestytään kommunikatiivisuuteen ja suulliseen viestintään kannustavien vuorovaikutusmallien ja aihepiirejä tukevien teemasanastojen kautta. Kielitieto on integroitu aihekokonaisuuksien yhteyteen kielitietopaloiksi. Jokaisen aihekokonaisuuden päättää kokoavia tehtäviä sisältävä Kielen kierrättäminen -osio, itsearviointi ja aihekokonaisuuskohtaiset kotitehtävät. Kirjan jälkimmäisen osan muodostavat kielitiedon teoria ja tehtävät sekä laajennettu aihepiirisanasto eli Käyttösanasto. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, jolloin kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta.

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (pakattu zip tiedosto, mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite (sovellus)

Ateljee 1 -työkirja

Opettajien toivoma harjoituskirja sisältää tehtäviä sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä luetunymmärtämistä harjoittavia tekstejä. Materiaali on ilmestynyt myös digikirjana.

 

Lue lisää

Ateljee 2

Venäjää lukioon (kurssit 4–7)
Taitotaso A2

Ateljee 2 -tekstikirja sisältää yhdeksän aihekokonaisuutta, jotka rakentuvat keskustelukysymysten ja niihin liittyvien vastausmallien ympärille. Ateljee 2 -tekstikirjassa opiskelijat tutustuvat erilaisiin tekstilajeihin venäjäksi, oppivat tulkitsemaan ja tuottamaan niitä itse. Tekstilajeina käsitellään kirje, kolumni, ilmoitusteksti, päiväkirjamerkintä, mielipidekirjoitus, runo ja satu. Teemasanastojen lisäksi aihekokonaisuuksiin on liitetty aihepiiriä laajentavat Taskusanakirjat. Käyttösanasto löytyy kirjan lopusta.

Ateljee 2 -työkirja sisältää tehtäviä Ateljee 2 -tekstikirjan aihekokonaisuuksien tekstien pohjalta. Aihekokonaisuudet liittyvät nuorten kokemusmaailmaan ja niissä vertaillaan suomalaista ja venäläistä kulttuuria. Aihekokonaisuuden käynnistävä keskusteluosuus valmistaa käsiteltäviin sanasto- ja sisältötehtäviin. Tehtäväkirja sisältää kuuntelu-, luku-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä, sekä kokoavan Kielen kierrättäminen -osuuden, itsearvioinnin ja kotitehtävät. Työkirjan lopussa on runsaasti kielitiedon tehtäviä.

Ateljee 2 tekstikirjan näytesivut

Ateljee 2 työkirjan näytesivut

Ateljee 2 opiskelijan äänite (pakattu zip-tiedosto, mp3)

Ateljee 2 opiskelijan äänite (sovellus)

Lue lisää

Ateljee 3

Venäjää lukioon (kurssi 8)
Taitotaso A2

Ateljee-sarjan kolmas kirja ilmestyy täysin digitaalisena. Kirja sisältää kurssin 8 sekä Abi-Ateljee osat 1 ja 2, jotka valmentavat monipuolisesti uutta ylioppilaskoetta varten. Materiaali sisältää myös testejä, joita voidaan toteuttaa opettajan johdolla tai itsenäisesti, Ateljee-sarjan kielitiedon teorian sekä koko kirjasarjan käyttösanaston.

Kurssi 8 ilmestynyt, Abi-Ateljee 1 ja 2 päivittyvät materiaaliin automaattisesti kevään 2018 aikana. 

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Sarjassa on otettu huomioon opiskelijan kieli- ja opiskelutaitojen kehittyminen. Taitojen karttuessa opiskelija pystyy vähitellen itsenäisempään työskentelyyn kielen parissa, ja opettajan antaman tuen luonne muuttuu. Ateljee 1:ssä aihekokonaisuuksiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat opettajan digitaalisessa aineistossa, Ateljee 2:ssa opiskelijan työkirjassa.

Ateljee 1 Opettajan digitaalinen aineisto

Ateljee 1 Opettajan digitaalinen aineisto sisältää tekstikirjan, tehtäväkirjan ratkaisuineen ja ääniraitoineen, sekä laajan opettajan tukimateriaalin. Tukimateriaali sisältää kappalekohtaiset työskentelyvihjeet mahdollisine lisäaktiviteetteineen sekä sana- ja lauseketestit. Materiaalissa sisältää myös arviointikriteerit eri kielitaidon osa-alueille, kirjallisen (digikokeet) sekä suullisen taitokokeen ohjeineen.

Ateljee 1 esitysmateriaali

Ateljee 1 esitysmateriaali on tuntikäyttöön tarkoitettu sähköinen aineisto, jonka avulla opettaja voi esitellä ja käsitellä oppikirjan sisältöä aukeama kerrallaan. Dialogit ja muut äänitetyt osuudet ovat kuunneltavissa kyseisiä kohtia klikkaamalla, samoin harjoitusten vastaukset tulevat esiin vastauskohtia klikkaamalla. Jokaiseen aihekokonaisuuteen liittyvät opettajan lisämateriaalit löytyvät Kirjasto-palkin takaa aihekokonaisuuksien alta.

Tutustu demoon tästä.

Ateljee 2 Opettajan digitaalinen aineisto

Ateljee 2 Opettajan digitaalinen aineisto sisältää tekstikirjan, tehtäväkirjan ratkaisuineen ja ääniraitoineen, sekä laajan opettajan tukimateriaalin. Tukimateriaali sisältää kappalekohtaiset työskentelyvihjeet mahdollisine lisäaktiviteetteineen sekä sana- ja lauseketestit. Materiaalissa sisältää myös arviointikriteerit eri kielitaidon osa-alueille, kirjallisen (digikokeet) sekä suullisen taitokokeen ohjeineen.

Ateljee Digikokeet
Kurssista 4 lähtien sarjan arviointimateriaali on saatavana sähköisinä kokeina. Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Ne sisältävät uuden yo-kokeen mukaisia tehtävätyyppejä ja kehittävät monipuolisesti sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

Ateljee Digikokeet kurssi 4 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 5 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 6 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 7 ilmestynyt

Ateljee Digikokeet kurssi 8 ilmestynyt

Ateljee 1–3 kurssikohtaiset digikokeet ilmestyvät vuoden 2018 lopussa.

Oppikirjailijat

Erja Loukkojärvi-El Kamel

Marja Mononen-Aaltonen

Oxana Mustonen (Ateljee 2)

Arina Enckell (Ateljee 3)

Tuovi Viitasalo (Ateljee 3)