Ateljee

Venäjän opetukseen

Ateljee on yläkoulun ja lukion B2- ja B3-venäjän oppimateriaali, jonka avulla opiskelija hankkii monipuolisen venäjän kielen käyttötaidon. Opiskelija toimii Ateljee-materiaalissa omalla persoonallaan omana itsenään ja oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista ja asioista.

Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa. Sarja tukee erilaisia opiskelutekniikoita myös visuaalisin keinoin: aukeamakokonaisuudet, teemasanastot ja kielitietopalat.

Lukuvuodesta 2021–2022 alkaen Ateljee-sarjassa on käytössä seuraavat lukion materiaalit:

 • Ateljee 1 (kurssit 1–3) painettu kirja
 • Ateljee 1 työkirja
 • Ateljee 1 äänite (mp3)
 • Ateljee 1 esitysmateriaali
 • Ateljee 2 (kurssit 4–7) painettu kirja
 • Ateljee 2 työkirja
 • Ateljee 2 äänite (mp3)
 • Ateljee 2 esitysmateriaali

Digikirjat, digitehtävät ja digikokeet poistuvat kesän 2021 kuluessa myynnistä, koska niissä käytettyä tekniikkaa ei enää tueta.

Ateljee

Opiskelijan materiaalit

Opiskelijan äänite löytyy painetun kirjan esittelyn lopusta.

Otavan sanastot -sovellus on ladattavissa veloituksetta eri sovelluskaupoista.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Ateljee 1 koostuu yhdeksästä laajasta, opiskelijan lähipiiriin ja -ympäristöön liittyvästä aihekokonaisuudesta, jotka antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon johdonmukaiseen kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Ateljee 1 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Tekstikirja sisältää kielenkäyttötilanteita, dialogeja, keskustelukysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja sekä niihin liittyviä teemasanastoja ja käyttöpohjaisia kielioppisääntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden työskentelyä muistuttaen jo opiskelluista rakenteista tai ennakoiden tulevia. Aihekokonaisuuden päättää kokoavien tehtävien osio (Kielen kierrättäminen), itsearviointi sekä työskentelyohjeita ja tehtäviä kotityöskentelyyn (Kotitehtävät).

Kirjan lopussa on yhteenveto ja harjoituksia vuorovaikutusmalleissa esiintyneistä keskeisistä kielen rakenteista (Kielitieto) sekä aihepiireittäin koottu ja laajennettu suomi-venäjä -sanasto sanojen taivutussääntöineen (Käyttösanasto).

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (pakattu zip tiedosto, mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite (sovellus)

 

Lue lisää
Ateljee 1 työkirja

Ateljee 1 työkirja

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Työkirja sisältää tehtäviä tekstikirjan aihekokonaisuuksien sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä harjoittavia tekstejä. Tehtävät muodostavat jatkumon: ymmärtämisestä siirrytään kohti omaa tuottamista.

Tehtävien ryhmittelyssä on sovellettu käänteisen opetuksen (flipped classrom) ideaa:

 • Valmistaudu aiheeseen
 • Työskentele opettajan johdolla
 • Työskentele parin kanssa ja ryhmässä
 • Työskentele itsenäisesti
 • Arvioi edistymistäsi

Testaa taitojasi -osio sisältää aihekokonaisuuden kieliainesta monipuolisesti kertaavia tehtäviä. Niiden avulla voi myös arvioida oppimistaan ja valmistautua kurssikokeeseen.

Lue lisää

Ateljee 2

Venäjää lukioon (kurssit 4–7)
Taitotaso A2.1

Ateljee 2 koostuu yhdeksästä laajasta, nuorten kokemusmaailmaan liittyvästä aihekokonaisuudesta, joissa aiheita lähestytään venäläistä ja suomalaista kulttuuria vertaillen. Ateljee 2 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Tekstikirja sisältää aihekokonaisuuksien tekstit, teemasanastoja, käyttöpohjaisia kielioppisääntöjä ja asioimistilanteita (taskusanakirjoja) sekä laajan aihepiireittäin järjestetyn käyttösanaston, joka mm. tukee kielitaidon kehittämistä ja hyödyntämistä oppikirjan ulkopuolisessa tekstimaailmassa.

Kukin kokonaisuus alkaa keskusteluosuudella, joka valmistaa sanastollisesti ja sisällöllisesti kokonaisuuteen sisältyvien tekstien lukemiseen.

Tekstit edustavat eri tekstilajeja, ja niiden avulla kehitetään opiskelijoiden monilukutaitoa: taitoa tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä ja toimia niiden kanssa. Tekstilaji määrittää toiminnan luonteen ja tehtävän, joka voi olla tiedonhakua, kannanottoa, mielipiteen ilmaisua ja perustelua, tulkintaa jne. Tekstilajit antavat malleja omille, eri tekstilajeja edustaville suullisille ja kirjallisille tuotoksille.

Ateljee 2 tekstikirjan näytesivut

Ateljee 2 opiskelijan äänite (pakattu zip-tiedosto, mp3)

Ateljee 2 opiskelijan äänite (sovellus)

Lue lisää
Ateljee 2 työkirja

Ateljee 2 työkirja

Venäjää lukioon (kurssit 4–7)
Taitotaso A2.1

Työkirja koostuu aihekokonaisuuksittain kielitaidon eri osa-alueita kehittävistä toiminnallisista tehtävistä ja tiedonhakutehtävistä. Se sisältää myös aihepiirin kieltä laajentavan verbipaketin, opiskeltua kertaavan ja laajentavan Kielen kierrättäminen -osion, itsearvioinnin ja Kielitieto-osion runsaine tehtävineen, joiden avulla lausekkeet ja fraasit automatisoituvat.

Ateljee 2 työkirjan näytesivut

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Oppikirjailijat

Arina Enckell
Erja Loukkojärvi-El Kamel
Marja Mononen-Aaltonen
Oxana Mustonen
Tuovi Viitasalo