Abi psykologia

Abi psykologia on monipuolinen kertauskirja psykologian ylioppilaskoetta varten. Sitä voi käyttää itsenäiseen opiskeluun tai kertauskurssin oppikirjana. Opiskelija saa hyvää tietoa reaalikokeen tehtävistä ja niiden arvioinnista. Kertaamista helpottavat tietopaketit, joihin on koottu psykologian kurssien keskeiset sisällöt. Oppikirjan esseeharjoitukset ja aineistotehtävät tukevat ylioppilaskokeeseen valmistautumista.

Abi psykologia

Oppikirjailijat

Mira Karrasch, Sari Lindblom-Ylänne, Raimo Niemelä, Tiina-Maria Päivänsalo, Päivi Tynjälä