Geografi: Zenit (GLP 2021)

Zenit förnyad och angelägen

Zenit-serien, som har förnyats inför gymnasiets nya läroplan, hjälper studerande att förstå fenomen som sker runtom i världen. Innehållet är förnyat enligt användarnas önskemål. Med hjälp av Zenit får den studerande goda färdigheter inför studentexamensproven och fortsatta studierna. Lärarens arbete stöds med ett mångsidigt digitalt material.

Zenit-seriens styrkor

 • Det globala inspirerar och exempel kommer från hela världen.
 • Zenit uppmanar till ett tvärvetenskapligt och kreativt arbetssätt.
 • Det visuella innehållet och infografiken stöder studierna.
 • Zenit differentierar och erbjuder rikligt med uppgifter på olika nivåer. Uppgifterna är indelade i basuppgifter, fördjupade uppgifter och tillämpande uppgifter.
 • De tydliga målen och den nya delen Testa vad du kan stöder den studerande med självbedömningen.
 • De digitala tilläggsmaterialen hjälper den studerande att förstå orsak och verkan av olika fenomen.
 • Den studerande kan välja mellan tryckt bok och digibok. Digitala tilläggsmaterial är tillgängliga även för användare av den tryckta boken.

 

Materialet stöder undervisningen

 • I fortsättningen kan du skapa egna studieavsnitt i Otavas Lärarrum och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Otavas Lärarrum kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Zenit-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app Otso. Läs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

Studentmaterial

Zenit En värld i förändring GE1

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

Zenit En värld i förändring GE1 digibok

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

Zenit Den blå planeten GE2

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Zenit Den blå planeten GE2 digibok

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Zenit En gemensam värld GE3

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Zenit En gemensam värld GE3 digibok

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Zenit Geomedia – undersök, delta och påverka GE4

Utkommer 2022.

Läs mer

Zenit Geomedia – undersök, delta och påverka GE4 digibok

Utkommer 2022.

Läs mer

Lärarmaterial

Zenit En värld i förändring GE1 digitalt material för läraren

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

Zenit Den blå planeten GE2 digitalt material för läraren

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Zenit En gemensam värld GE3 digitalt material för läraren

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Zenit Geomedia – undersök, delta och påverka GE4 digitalt material för läraren

Utkommer 2022.

Läs mer

Författare

Nina Brander

Jag undervisar geografi och biologi på gymnasiet Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Mitt mål är att få studerandena intresserade av naturvetenskaper och att förstå globala fenomen, men också hur de förekommer lokalt och i den egna vardagen. Jag undervisar bland annat skolspecifika kurser i stadsgeografi och marinbiologi.

Utvecklingsarbete och olika projekt inom utbildning, där man skapar och utvecklar nya lärmiljöer samt samarbetar mellan olika läroämnen och läroanstalter, är en väsentlig del av mitt arbete. Jag var med i Utbildningsstyrelsens GLP2021 arbetsgrupp och har arbetat som läromedelsförfattare för Zenit-serien sedan år 2010.

Det tacksamma med att arbeta som läromedelsförfattare är att ständigt lära sig nytt och fördjupa sina kunskaper samt det värdefulla samarbetet med experter. Jag publicerade guiden Itämeri Suomen luonnossa tillsammans med marinforskare.

Sina Hiekka

Jag undervisar geografi, biologi och hälsokunskap i Puolamäen lukio i Åbo. Som lärare strävar jag att vara inspirerande och att utveckla lite något nytt inför varje lektion. I undervisningen av geografi är jag speciellt intresserad av hur man med olika sätt och olika uppgifter kan få studerandena att lätt ta till sig också svåra ämnen.

Jag har varit med som författare i Otavas böcker Kartta tutuksi och Abin biologia. Jag har också fungerat som censor i geografi på Studentexamensnämnden sedan år 2020. Därtill är jag med i arbetsgruppen för BMOL:s olympiad.

Jag upplever att läromedelsarbetet håller den egna undervisningen på en aktuell nivå och erbjuder möjligheter för att utveckla den egna undervisningen.

Arttu Paarlahti

Jag fungerar som universitetslärare i Helsingfors universitet på avdelningen för geovetenskaper och geografi. Jag arbetar med att lära universitetsstuderande skapa geomedia, så som kartor och grafter, av hög kvalitet. Jag lär dem även att använda geoinformatik som ett verktyg, med vilket de kan lösa många geografiska forskningfrågor i såväl naturvetenskaper som kulturgeografi. Förutom mitt arbete som universitetslärare är jag också specialiserad i fjärranalys i terräng med hjälp av drönare (fjärrstyrda modellflygplan), analys av datan från fjärranalysen samt upplevelser av virtuell verklighet med hjälp av applikationer.

Jag har fungerat som läromedelsförfattare för Zenit-bokserien sedan år 2014. I undervisningen av geografi är jag intresserad av alla former av geomedia, som stöder granskning av mångsidig geografisk information och till och med ger möjligheten att uppleva information på nya sätt.

Christina Ruth

Jag fungerar som lektor i geografi i Tölö gymnasium i Helsingfors. I geografiundervisningen är jag inspirerad av naturvetenskapernas och humanistiska vetenskapernas symbios, som gör läroämnet levande och aktuellt. Diskussioner med studerandena om aktuella ämnen ökar allmänbildningen, vilket också stöder uppfattningen om samband mellan olika läroämnen så som samhällslära och biologi.

Förutom undervisningsarbetet har jag fungerat som censor i geografi för Studentexamensnämnden sedan år 2000 samt som läromedelsförfattare för boken Abi Maantiede och läromedelsserierna Lukion maantiede och Zenit. Jag har också varit med i Utbildningsstyrelsens GLP-arbetsgrupper och andra projekt inom geografi, så som PaikkaOppi:s styrgrupp.

Olli Ruth

Jag är universitetslektor i geografiska ämnen i Helsingfors Universitet. Mitt specialområde är naturgeografi och speciellt hydrogeografi. Dessutom är jag med i undervisningen av geografi på många olika sätt. Jag är en av Studentexamensnämndens ordinarie medlemmar och var med under hela tiden då studentexamensproven i geografi digitaliserades. Jag har varit med som läromedelsförfattare för Zenit-serien sedan början.

Att arbeta som läromedelsförfattare ger en givande balans för andra undervisnings- och forskningsarbeten. Jag fungerar också i de statliga ansökningssamarbetet för högskolor inom de geografiska området och i flera andra uppgifter och projekt inom utbildning och utveckling av utbildning. I undervisning av geografi är jag speciellt inspirerad av fältarbete och fältundervisning, kartor och stark aktualitet.