Zenit Geografi (GLP 2016)

Geografi för gymnasiet

Nya Zenit motsvarar den nya läroplanen. Alla områden som nämns i läroplanen behandlas i läromedlet, allt från ortsnamn till geomedia. Vid förnyelsen av läromedlet har man också beaktat användarresponsen. Zenit är ett modernt och inspirerande läromedel, som ligger nära de ungas vardag. Innehållet består av aktuell information om miljöfrågor, världsläget och framtidens möjligheter. Illustrationerna är av hög kvalitet och bidrar till att öka intresset för geografi. Bilderna kopplar till ämnet som behandlas, de illustrerar fenomen och befrämjar inlärningen.

Studentmaterial

Zenit 1 En värld i förändring

Zenit 1 är ett läromedel för den obligatoriska kursen i geografi, som berättar om en värld i förändring. Läromedlet behandlar globala riskområden med hänsyn till risker som berör naturen, miljön och mänskligheten. Kursen behandlar även den positiva utveckling som sker och möjligheterna till att minska, hantera och förutse olika risker. I läromedlet diskuteras t.ex. på vilket sätt man kan förutse extrema väderfenomen och hur man kan anpassa sig till tillväxten av megastäder.

Bekanta dig med nya Zenit 1!

Läs mer

Zenit 2 Den blå planeten

Zenit 2 Den blå planeten introducerar ämnet naturgeografi via aktuella texter och vackra, informativa bilder. Läromedlet behandlar naturens system och växelverkan mellan naturen och människan. Fokus ligger på kunskaper som behövs för att förstå orsakssammanhangen i naturen och frågor som rör miljöförändringarna i dagens värld.

Bekanta dig med Zenit 2!

Läs mer

Zenit 3 En gemensam värld

Zenit 3 En gemensam värld introducerar dig till humangeografin via aktuella texter och infografik. Humangeografi studerar människans verksamhet på jorden, skillnader mellan olika regioner och bruket av naturresurser samt våra utmaningar inför framtiden. Den här typen av kunskap behöver du om du vill förstå och kritiskt tolka nyheter och påståenden som medierna förmedlar om världen och samhället.

Bekanta dig med Zenit 3!

Läs mer

Zenit 4 Geomedia

Zenit 4 Geomedia introducerar dig i geomediernas värld med hjälp av aktuella texter, tydliga kartor och fina bilder. Du lär dig grunderna för geodata och att utnyttja geodata med enkla redskap. Boken innehåller också utförliga instruktioner för de projektarbete som är en del av kursen. Hela Zenit-serien innehåller mångsidiga digitala uppgifter som förbereder dig för studentskrivningarna.

Bekanta dig med Zenit 4!

Läs mer

Lärarmaterial

Till Zenit (GLP16)-serien hör digitalt lärarmaterial samt digiprov. Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material. Zenit digiprov innehåller uppgifter av samma slag som i de kommande elektroniska studentproven. De utvecklar också mångsidigt färdigheter som behövs inför de elektroniska studentproven.

Läs mera om Otavas digiprov här>

Författare

Nina Brander
Sina Hiekka
Arttu Paarlahti
Christina Ruth
Olli Ruth