Zenit – geografi för gymnasiet

Ordet Zenit är egentligen arabiska och syftar på himlavalvets högsta punkt. Läromedlet Zenit ger dig nu en fin utblick över jorden!

I Zenit förklaras geografiska fenomen och nyckelbegrepp på ett enkelt och tydligt sätt med hjälp av pedagogiska illustrationer och snygg infografik. Författarna och illustratörerna har sammanställt flera hela uppslag som behandlar geografiska fenomen ur olika infallsvinklar. Uppslagen hjälper studerandena att gestalta helheter.

I varje kapitel finns förutom repetitionsuppgifter också tillämpade uppgifter, som uppmuntrar den studerande att söka kunskap även utanför läroboken.

Zenit uppmärksammades med Stiftelsen Finlandssvensk Bokkulturs läromedelspris på Educa 2015. Läs motiveringarna här>

OBS! Serien har förnyats! Läs mera om nya Zenit (GLP2016) här>

Zenit – geografi för gymnasiet

Studentmaterial

Alla Zenit-böcker finns även som digitala böcker!

Digiboken säljs på en licens på fyra år via suomalainen.com. En aktiveringskod och instruktioner för hur du aktiverar din licens skickas till den e-postadress du anger i samband med köpet. Noggrannare instruktioner här>

Om du är lärare och använder Zenit i undervisningen kan du ta kontakt med laromedel@otava.fi.

 

Zenit 1 Den blå planeten

Zenit 1 Den blå planeten introducerar dig till naturgeografin via nyskrivna texter och storslagna bilder. Naturgeografi handlar om de naturfenomen som ligger till grund för vår existens och hur de fördelas över jorden. Du startar ute i rymden och borrar dig djupare och djupare in mot jordens
medelpunkt. Därifrån återvänder du till jordytan och studerar hur livet på jordytan påverkas av olika naturfenomen.

Läs mer

Zenit 2 En gemensam värld

Zenit 2 En gemensam värld introducerar dig i humangeografin via aktuella texter och infografik. Humangeografi studerar människans verksamhet på jorden, skillnader mellan olika regioner, bruket av naturresurser och våra utmaningar inför framtiden. Den här typen av kunskap behöver du och du vill förstå och kritiskt tolka nyheter och påståenden som medierna förmedlar om världen och samhället omkring dig.

Läs mer

Zenit 3 Riskernas värld

Zenit 3 Riskernas värld introducerar dig i hasardgeografin med hjälp av aktuella texter och förklarande bilder. Hasardgeografin studerar de risker och hot som naturen och människans verksamhet ger upphov till, var de förekommer och vilka följder de kan få. Det här är kunskaper som du behöver för att förstå orsakssammanhangen i världen du lever i och de förändringar som sker i miljön. Från Zenit, himlens högsta punkt, får du nya perspektiv på världen.

Läs mer

Zenit 4 Regionstudier

Zenit 4 Regionstudier är den sista delen i serien Zenit Geografi för gymnasiet. Läromedlet introducerar dig i en hel värld av geografisk information, en värld som hela tiden utvecklas. Den innehåller därtill utförliga anvisningar för den regionstudie som ingår i kursen.

Läs mer

Lärarmaterial

ppt.jpgDet digitala lärarmaterialet stöder planeringen och genomförandet av undervisningen.
Lärarmaterialet består av bland annat färdiga PowerPoint-botten som du kan bearbeta enligt behov. Här finns också de rätta svaren till frågorna i boken.

Lärarmaterialet för Zenit 1-4 finns att köpa i Otavas nätbutik.

Författare

Nina Brander
Sina Hiekka
Christina Ruth
Olli Ruth
Svensk översättning: Annika Luther