Fysik: Volt (GLP 2021)

Volt – 2020-talets fysik

Volt är den nya gymnasieserien i fysik och den är noggrant uttänkt för att passa den nya läroplanen för gymnasiet. Målet med läromedlet Volt är att inspirera och motivera de studerande i fysik. Centralt för Volt är att de studerande ska förstå olika fysikaliska fenomen, att undersöka dem och tillämpa dem. Ett mångsidigt digitalt material stöder dig som lärare och ger energi i undervisningen. De mångsidiga digitala materialen i serien Volt förbereder de studerande väl inför studentexamensprovet i fysik och för fortsatta studier efter gymnasiet.

 

Volt-seriens styrkor

  • Volt är ett modernt, fräscht och inspirerande läromedel för 2020-talet. Det beaktar kraven i det nya provet i studentexamen.
  • Du kan lita på Volt: fakta presenteras omsorgsfullt och kombineras med praktiska experiment och vardagliga företeelser.
  • De mångsidiga uppgifterna gör det enkelt att differentiera undervisningen. Experiment och digitala material är en viktig del av innehållet.
  • Experiment och demonstrationer väcker de studerandes intresse för fysik.
  • Den studerande kan välja mellan en tryckt bok eller en digibok. Den som använder en tryckt bok har även tillgång till digitala tilläggsmaterial.

 

Materialet stöder undervisningen

  • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
  • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
  • Volt-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
  • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
  • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app OtsoLäs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

Studentmaterial

Volt 1–2

Volt 1–2 (GLP21) innehåller modulerna FY1 Fysiken som naturvetenskap och FY2 Fysik, miljö och samhälle.

I FY1 fördjupar vi oss i fysikens experimentella värld och vi bekantar oss med metoder som används för att ta fram information i fysiken. Dessutom planerar och genomför vi enkla naturvetenskapliga experiment. Vi får också en introduktion i materiens struktur och världsalltets storleksordningar 

 I FY2 lär vi oss om energi som ett grundläggande begrepp, olika energiformer och energins bevarande och omvandling. Dessutom jämför vi olika sätt att producera energi och dess inverkan på miljön och klimatförändringen.

Volt 1–2 (GLP21) har utkommit!

Läs mer

Volt 1–2 digibok

Volt 1–2 (GLP21) innehåller modulerna FY1 Fysiken som naturvetenskap och FY2 Fysik, miljö och samhälle.

I FY1 fördjupar vi oss i fysikens experimentella värld och vi bekantar oss med metoder som används för att ta fram information i fysiken. Dessutom planerar och genomför vi enkla naturvetenskapliga experiment. Vi får också en introduktion i materiens struktur och världsalltets storleksordningar 

 I FY2 lär vi oss om energi som ett grundläggande begrepp, olika energiformer och energins bevarande och omvandling. Dessutom jämför vi olika sätt att producera energi och dess inverkan på miljön och klimatförändringen.

Utkommer i mars 2021.

Läs mer

Volt 3

Volt 3 (GLP21) innehåller modulen FY3 Energi och värme.

Utkommer i juni 2021.

Läs mer

Volt 3 digibok

Volt 3 (GLP21) digibok innehåller modulen FY3 Energi och värme.

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

Volt 4

Volt 4 (GLP21) innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Volt 4 digibok

Volt 4 digibok (GLP21) innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Volt 5

Volt 5 (GLP21) innehåller modulen FY5 Periodisk rörelse och vågor.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Volt 5 digibok

Volt 5 (GLP21) innehåller modulen FY5 Periodisk rörelse och vågor.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Volt 6

Volt 6 (GLP21) innehåller modulen FY6 Elecktricitet.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Volt 6 digibok

Volt 6 digibok (GLP21) innehåller modulen FY6 Elecktricitet.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Volt 7

Volt 7 (GLP21) innehåller modulen FY7 Elektromagnetism och ljus.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Volt 7 digibok

Volt 7 digibok (GLP21) innehåller modulen FY7 Elektromagnetism och ljus.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Volt 8

Volt 8 (GLP21) innehåller modulen FY8 Materia, strålning och kvantisering.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Volt 8 digibok

Volt 8 digibok (GLP21) innehåller modulen FY8 Materia, strålning och kvantisering.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Lärarmaterial

Volt 1–2 digitalt material för läraren

Volt 1–2 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulerna FY1 Fysiken som naturvetenskap och FY2 Fysik, miljö och samhälle.

Utkommer våren 2021.

Läs mer

Volt 1–2 Abittiprov

Volt 1–2 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulerna FY1 Fysiken som naturvetenskap och FY2 Fysik, miljö och samhälle.

Utkommer våren 2021.

Läs mer

Volt 3 digitalt material för läraren

Volt 3 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulen FY3 Energi och värme.

Utkommer våren 2021.

Läs mer

Volt 3 Abittiprov

Volt 3 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulen FY3 Energi och värme.

Utkommer våren 2021.

Läs mer

Volt 4 digitalt material för läraren

Volt 4 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulen FY4 Kraft och rörelse.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Volt 4 Abittiprov

Volt 4 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulen FY4 Kraft och rörelse.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Volt 5 digitalt material för läraren

Volt 5 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulen FY5 Periodisk rörelse och vågor.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Volt 5 Abittiprov

Volt 5 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulen FY5 Periodisk rörelse och vågor.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Volt 6 digitalt material för läraren

Volt 6 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulen FY6 Elektricitet.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Volt 6 Abittiprov

Volt 6 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulen FY6 Elektricitet.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Volt 7 digitalt material för läraren

Volt 7 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulen FY7 Elektromagnetsim och ljus.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Volt 7 Abittiprov

Volt 7 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulen FY7 Elektromagnetism och ljus.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Volt 8 digitalt material för läraren

Volt 8 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok till modulen FY8 Materia, strålning och kvantisering.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Volt 8 Abittiprov

Volt 8 Abittiprov (GLP21) innehåller provuppgifter till modulen FY8 Materia, strålning och kvantisering.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Författare

Mirjami Kiuru 

Jukka Kohtamäki 

Mikko Korhonen 

Pekka Laukkanen 

Eero Nurmi  

Kalle Vähä-Heikkilä