Titan 7–9 Fysik och kemi

Titan är en ny läromedelsserie i fysik och kemi för årskurs 7–9. I Titan presenteras innehållet på ett tydligt sätt som beaktar elevernas ålder och nivå. Uppgiftshelheterna lämpar sig för elever som lär sig på olika sätt.

Titan gör det möjligt att ha en lugn takt i undervisningen. De tillhörande filmklippen stöder undervisningen och hjälper dig att ta reda på hurdana förhandskunskaper eleverna har. Experimenten konkretiserar de fenomen ni läser om och utvecklar elevernas tänkande. Titan stöder ett experimentellt arbetssätt och ger eleverna möjlighet till egna insikter. Eleverna deltar i planeringen av experimenten. Förutom traditionella uppgifter innehåller läromedlet uppgifter som bygger på simuleringar.

Titan fysik 7–9 har utkommit.
Titan kemi 7–9 har utkommit.

Titan följer den nya läroplanen.

Elevmaterial

I elevböckerna har vi samlat all teori som eleverna ska gå igenom i fysiken och kemin under årskurs 7–9. Läroböckerna finns också i digitalt.

I serien Titan ingår därtill digitala uppgifter för respektive årskurs. Uppgifterna går från enklare till svårare, vilket gör att de lämpar sig för både elever som behöver stöd och elever som behöver mer utmaning. Materialet innehåller också elevarbeten, undersökningar och simuleringar som utförs digitalt. I materialet finns modellsvar till alla uppgifter.

Titan fysik och kemi är också tillgängliga digitalt.
Digiböckerna har berikats med filmer som spelats in enkom för Titan. Klippen spelades in på Rockway i Ilmala. Digiboken innehåller samma uppgift som läroboken men i digital form. Facit till alla uppgifter finns i det digitala lärarmaterialet, där du också hittar modellprov och modifierbara provuppgifter.

Fysik

Läroboken Titan Fysik 7–9 innehåller all teori för fysikundervisningen i årskurs 7–9. Ni kan arbeta med kapitlen enligt skolans egen läroplan och timfördelning i den ordning ni själv vill. Bokens tydliga uppbyggnad gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Kemi

Läroboken Titan Kemi 7–9 innehåller all teori för kemiundervisningen i årskurs 7–9. Ni kan arbeta med kapitlen enligt skolans egen läroplan och timfördelning i den ordning ni själv vill. Bokens tydliga uppbyggnad gör det enkelt att differentiera undervisningen.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Lärarmaterial

Det digitala lärarmaterialet stöder läraren att plnera och genomföra lektionerna. Materialet innehåller bland annat:

  • Filmklipp som konkretiserar fenomen i både fysiken och kemin.
  • Bakgrundinformation om undersökningarna och experimenten i boken
  • Digiboken
  • Facit till alla uppgifter
  • Modellprov och provuppgifter

Materialet använd via Otavas lärarrum.

Tips och idéer

Titan Fysik – Beräkna hastighet

En viktig del av fysikundervisningen i årskurs 7–9 är att öva på att använda formler, bland annat för att beräkna hastighet. Den här bilagan innehåller tilläggsuppgifter som låter eleverna öva på hastighetsberäkningar. Eleverna kan lösa uppgifterna för hand i sina häften. När man löser räkneuppgifter i fysiken är det bra att komma ihåg följande ordning: värden, formel, placering, uttryck och svar. Genom att lösa uppgifterna stegvis och metodiskt kommer eleverna fram till ett motiverat resultat.

Skriv ut bilagan (pdf)

Studieteknik

Hur ska man läsa i boken? Hur förbereder man sig bäst inför ett prov?

Skriv ut tips på studieteknik åt eleverna >