Sund 7–9 Hälsokunskap

Sund är en mångsidig och charmerande läromedelsserie i hälsokunskap. Här kompletteras aktuell och relevant fakta med färggranna och tilltalande illustrationer. Sund följer den nya läroplanen och innehåller aktuell information och fakta. Serien ger eleverna kunskaper om hälsa, utveckling, tillväxt och livskompetens. Varje kapitel utgör en logisk helhet. Ni kan arbeta med kapitlen i valfri ordning i alla årskurser. De differentierande tilläggstexterna, läkarboken och den tydliga infografiken bidrar med mångsidig extrainformation. I slutet av varje kapitel finns övningsuppgifter och en kort sammanfattning.

Sund följer den nya läroplanen. Läs mer >

Elevmaterial

Sund har utkommit

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Stoffet kan delas upp årskursvis till exempel så här:
åk 7: kapitel 1–3
åk 8: kapitel 4–6
åk 9: kapitel 7–10
eller så här:
åk 7: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 21, 22, 27, 33, 34
åk 8: 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26
åk 9: 7, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Läs mer

Lärarmaterial

Lärarmaterialet baserar sig på Sund digibok och har utvidgats med bland annat pedagogiska tips till läraren, facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material.

Bekanta dig med lärarmaterialet via Otavas Lärarrum>

Författare

Anu Immonen
Anita Pohjanlahti
Seija Sihvola