Digiböcker för gymnasiet

Otavas digiböcker ger dig nya möjligheter för lärande. Digiböckerna innehåller samma kvalitetsgranskade innehåll som de tryckta böckerna men de har utökats med olika interaktiva funktioner. Vi har utvecklat böckerna i nära samarbete med skolor. Utvecklingsarbetet fortsätter.

Digiböckerna för gymnasiet finns att köpa i välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar
Otavas samtliga digiböcker finns bland annat i suomalainen.com. I samband med köpet får du en aktiveringskod som matas in på Kirjavälitys tjänst. Första gången du använder tjänsten måste du registrera dig. Därefter finns böckerna samlade på ett och sqamma ställe.

Digiboken är gratis för läraren
De lärare som tagit i bruk serien får gratis tillgång till digiboken. Ta kontakt med laromedel@otava.fi om du inte hittar boken på Otavas lärarrum.

Digiböcker för gymnasiet