Nya Pi matematik (LP 2016)

Matematik för åk 7–9

Den populära Pi-serien har förnyats utgående från användarnas önskemål och kommer nu även på svenska. Det nya innehållet har anpassats till 11 årsveckotimmar och följer den nya läroplanen.

Nya Pi hjälper eleverna att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematiskt tänkande. Läromedlet uppmuntrar till ett varierande arbetssätt, med konkreta övningar som beaktar olika typer av inlärningsstilar.

Programmering finns med i alla årskurser. I det digitala lärarmaterialet finns programmeringsövningar, som tydligt kopplas till innehållet. Samtidigt får eleverna använda nyttiga program som stöder inlärningen av matematik.

Nya Pi följer läroplanen 2016.
Läs mer här>

Elevmaterial

I Nya Pi motsvarar ett kapitel en lektion. Lektionerna byggs upp av teori och belysande exempel, uppgifter i tre svårighetsgrader, hemuppgifter och tankenötter. I de flesta avsnitt finns även extramaterial.

Varje lärobok består av delar som motsvarar en årsveckotimme. I Nya Pi 7, 8 och 9 finns 3 delar i Pi π finns 2 delar.

Alternativ till uppdelning i 11 årsveckotimmar.
Timfördelning >

Alla läroböcker i serien finns även digitalt. Digiböckerna innehåller allt stoff från läroboken samt simulationer och tilläggsuppgifter.

 

Nya Pi 7 matematik

Innehåller följande delar:
1 Tal och räkneoperationer
2 Från tal till bokstäver
3 Från punkter till figurer och kroppar

Baserar sig på den åttonde upplagan av finska förnyade Pii 7.

Nya Pi 7 innehållsförteckning>

 

Läs mer

Nya Pi π matematik

Innehåller
1 Statistik och sannolikhet
2 Likformighet och trigonometri.

Innehållet kan tas i bruk när som helst under åk 7‒9.

Nya Pi π innehållsförteckning

 

Läs mer

Nya Pi 8 matematik

Innehåller följande delar:
1 Mått och areor
2 Procent och potenser
3 Funktioner och ekvationer

Nya Pi 8 innehållsförteckning

 

Läs mer

Nya Pi 9 matematik

Innehåller följande delar:
1 Polynom och ekvationer
2 Figurer och kroppar
3 Repetition

Nya Pi 9 innehållsförteckning

 

Läs mer

Lärarmaterial

Nya Pi digitalt material för läraren

Till serien kommer ett digitalt material för läraren som består av bland annat:

  • målsättningar, centralt innehåll och pedagogiska tips
  • svar till alla uppgifter i läroboken
  • programmeringsuppgifter till alla årskurser
  • ett provpaket, med prov som går att modifiera
  • tilläggsmaterial för differentiering: stöduppgifter, basuppgifter och tilläggsuppgifter till varje avsnitt i boken.

Materialet används via Otavas lärarrum.

 

Tips och idéer

Tips till Pi-dagen

Tips till Pi-dagen

Pi-dagen infaller den 14 mars varje år. Skriv ut en laborativ övning som lämpar sig för Pi-dagens matematiklektion i årskurs 7–9. Du hittar övningen här.

Läs mer