New Insights Engelska (GLP 2021)

Nya synvinklar i engelska!

Den populära serien i A-engelska för gymnasiet, Insights, förnyas inför GLP 2021 och blir New Insights. Serien är förnyad enligt lärarnas önskemål, men de bästa egenskaperna i serien återstår.

Målet är att inspirera de studerande med autentiskt innehåll, olika textgenrer och tilltalande videomaterial. De studerande blir medvetna om sina styrkor men också om sådant som de behöver bli bättre på med hjälp av New Insights. De får goda färdigheter för att skapa sin språkprofil och de övar genast från början inför studentexamensprovet och fortsatta studier.

De mångsidiga digitala materialen stöder lärarens arbete och gör undervisningen varierande. Modulerna i New Insights kan ingå i många olika studieavsnitt, naturligtvis också med andra läroämnen.

New Insights-seriens styrkor

 • Målen är synliga för de studerande. Serien leder de studerande till en kontinuerlig självbedömning av sina kunskaper och sin studieteknik.
 • Grammatiken är fortfarande presenterad som en egen tydlig del. Du ser klart de olika nivåerna på uppgifterna, vilket gör det lätt att  differentiera.
 • New Insights Engelska utvecklar multilitteracitet genom att erbjuda olika sorters texter, videor, bilder och infografik.
 • Delområdena i de mångsidiga kompetensera är tydligt inbakade i modulernas innehåll.
 • Interaktionen är viktig: serien uppmuntrar de studerande att använda språket i sin vardag.
 • De studerande får själva aktivt leta efter engelskspråkigt material som de är intresserade av och själva använda språket, både muntligt och skriftligt.
 • De autentiska texterna representerar på ett mångsidigt sätt olika textgenrer. Materialet innehåller litteraturutdrag, podcasts, bloggtexter och facklitteratur. Dessutom finns det mycket videomaterial.
 • Differentiering fungerar smidigt. Varje studerande kan göra uppgifter på sin egen nivå. Det finns också nedåt differentierande uppgifter för hörförståelser och differentierande uppgifter för ordlistor och grammatik. Ordlistan är inspelad.

 

New Insights stöder undervisningen

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • New Insights-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app OtsoLäs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

 

Information om Insights-serien för den förra läroplanen (GLP 2016) hittar du här>

Studentmaterial

New Insights Engelska 1–2

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

Utkommer våren 2021.

I gymnasiets första modul repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.

I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.

Läs mer

New Insights Engelska 1–2 digibok

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) innehåller modulerna ENA1 Studiefärdigheter och språklig identitet samt ENA2 Engelskan som globalt språk.

Utkommer våren 2021.

I gymnasiets första modul repeterar vi bekanta saker från grundskolan, så som kommunikationssituationer, vokabulär och grammatik. Dessutom bekantar vi oss med olika textgenrer och lär känna begreppet flerspråkighet. Vi studerar studieteknik och utvecklar vår egen inför språkstudier samt stärker våra kommunikationsfärdigheter.

I den andra modulen granskar vi engelskans ställning som lingua franca. Vi bekantar oss också med engelska språkets olika varianter och jämför engelskan med andra språk. Under modulen övar vi på att ge feedback och på självbedömning.

Läs mer

New Insights Engelska 3

New Insights Engelska 3 (GLP21) innehåller modulen ENA3 Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt.

Utkommer hösten 2021.

 

Läs mer

New Insights Engelska 3 digibok

New Insights Engelska 3 (GLP21) innehåller modulen ENA3 Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 4

New Insights Engelska 4 (GLP21) innehåller modulen ENA4 Engelskan som ett verktyg för att påverka.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 4 digibok

New Insights Engelska 4 (GLP21) innehåller modulen ENA4 Engelskan som ett verktyg för att påverka.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 5

New Insights Engelska 5 (GLP21) innehåller modulen ENA5 Hållbar framtid och vetenskap.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 5 digibok

New Insights Engelska 5 (GLP21) innehåller modulen ENA5 Hållbar framtid och vetenskap.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 6

New Insights Engelska 6 (GLP21) innehåller modulen ENA6 Engelska i fortsatta studier och arbetsliv.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 6 digibok

New Insights Engelska 6 (GLP21) innehåller modulen ENA6 Engelska i fortsatta studier och arbetsliv.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 7

New Insights Engelska 7 (GLP21) innehåller modulen ENA7 Miljö och hållbar livsstil.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 7 digibok

New Insights Engelska 7 (GLP21) innehåller modulen ENA7 Miljö och hållbar livsstil.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 8

New Insights Engelska 8 (GLP21) innehåller modulen ENA8 Kommunicera och påverka muntligt.

Utkommer våren 2024.

Läs mer

New Insights Engelska 8 digibok

New Insights Engelska 8 (GLP21) innehåller modulen ENA8 Kommunicera och påverka muntligt.

Utkommer våren 2024.

Läs mer

Lärarmaterial

New Insights Engelska 1–2 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulerna ENA1 (Studiefärdigheter och språklig identitet) samt ENA2 (Engelskan som globalt språk).

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 1–2 presentationsmaterial

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) presentationsmaterialet innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulerna ENA1 (Studiefärdigheter och språklig identitet) samt ENA2 (Engelskan som globalt språk).

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 1–2 digiprov

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulerna ENA1 (Studiefärdigheter och språklig identitet) samt ENA2 (Engelskan som globalt språk).

Utkommer sommaren 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 1–2 Abittiprov

New Insights Engelska 1–2 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulerna ENA1 (Studiefärdigheter och språklig identitet) samt ENA2 (Engelskan som globalt språk).

Utkommer sommaren 2021.

 

Läs mer

New Insights Engelska 3 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 3 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulen ENA3 (Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt).

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 3 presentationsmaterial

New Insights Engelska 3 (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulen ENA3 (Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt).

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 3 digiprov

New Insights Engelska 3 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen ENA3 (Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt).

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 3 Abittiprov

New Insights Engelska 3 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter till Abitti för modulen ENA3 (Engelska språket och kulturen som kreativt uttryckssätt).

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

New Insights Engelska 4 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 4 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulen ENA4 (Engelskan som ett verktyg för att påverka).

Utkommer våren 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 4 presentationsmaterial

New Insights Engelska 4 (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulen ENA4 (Engelskan som ett verktyg för att påverka).

Utkommer våren 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 4 digiprov

New Insights Engelska 4 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter för modulen ENA4 (Engelskan som ett verktyg för att påverka).

Utkommer våren 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 4 Abittiprov

New Insights Engelska 4 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen ENA4 (Engelskan som ett verktyg för att påverka).

Utkommer våren 2022.

Läs mer

New Insights Engelska 5 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 5 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulen ENA5 (Hållbar framtid och vetenskap).

Utkommer hösten 2022. 

Läs mer

New Insights Engelska 5 presentationmaterial

New Insights Engelska 5 (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulen ENA5 (Hållbar framtid och vetenskap).

Utkommer hösten 2022. 

Läs mer

New Insights Engelska 5 digiprov

New Insights Engelska 5 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter för modulen ENA5 (Hållbar framtid och vetenskap).

Utkommer hösten 2022. 

Läs mer

New Insights Engelska 5 Abittiprov

New Insights Engelska 5 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen ENA5 (Hållbar framtid och vetenskap).

Utkommer hösten 2022. 

Läs mer

New Insights Engelska 6 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 6 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulen ENA6 (Engelska i fortsatta studier och arbetsliv).

Utkommer våren 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 6 presentationsmaterial

New Insights Engelska 6 (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulen ENA6 (Engelska i fortsatta studier och arbetsliv).

Utkommer våren 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 6 digiprov

New Insights Engelska 6 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter för modulen ENA6 (Engelska i fortsatta studier och arbetsliv).

Utkommer våren 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 6 Abittiprov

New Insights Engelska 6 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen ENA6 (Engelska i fortsatta studier och arbetsliv).

Utkommer våren 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 7 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 7 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulen ENA7 (Miljö och hållbar livsstil).

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 7 presentationsmaterial

New Insights Engelska 7 (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulen ENA7 (Miljö och hållbar livsstil).

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 7 digiprov

New Insights Engelska 7 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter för modulen ENA7 (Miljö och hållbar livsstil).

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 7 Abittiprov

New Insights Engelska 7 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen ENA7 (Miljö och hållbar livsstil).

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

New Insights Engelska 8 digitalt material för läraren

New Insights Engelska 8 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok för modulen ENA8 (Kommunicera och påverka muntligt).

Utkommer våren 2024.

Läs mer

New Insights Engelska 8 presentationsmaterial

New Insights Engelska 8 (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial till användaren av den tryckta boken för modulen ENA8 (Kommunicera och påverka muntligt).

Utkommer våren 2024.

Läs mer

New Insights Engelska 8 digiprov

New Insights Engelska 8 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen ENA8 (Kommunicera och påverka muntligt).

Utkommer våren 2024.

Läs mer

New Insights Engelska 8 Abittiprov

New Insights Engelska 8 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen ENA8 (Kommunicera och påverka muntligt).

Utkommer våren 2024.

Läs mer

Författare

Paula Keltto 

I teach English at Vaasan lyseon lukio which is a fairly big upper secondary school in Ostrobothnia. Besides teaching, I am also a censor on the matriculation examination board and I’ve previously worked on the book series Insights and the digital book Abilities.

I enjoy teaching English because the curriculum for English gives me so many opportunities to focus on things that I find truly interesting and important. I can, for example, talk about multi-culturalism and diversity or nature, climate and ecology. We can plan everyday climate actions as a part of our lessons, or talk about current events around the world and analyze their effects. I love the fact that I can get carried away by the themes that our studies include and I can commit to the core values of the national curriculum. Respecting human rights, improving equality and wellbeing, building skills to lead a sustainable lifestyle – these are some of the things that I am passionate about. These are also some of the things that New Insights deals with. I hope our material will help teachers in their efforts to educate the youth, give them food for thought and make them think about what is happening in the world around them.

Mark Kilmer

In the early 2000s, I was living in and teaching English in Los Angeles, California, and I had a mean case of itchy feet. On a whim, I packed up my books and a completely inadequate coat and headed for Helsinki. I regret to say I knew nothing about my new home. In the intervening years, I got married, had children, got a better coat, moved to London and back, and here I am, still trying to make great enchiladas and staying up all night to watch Lakers and Dodgers games.

I spent more than 20 years as an English teacher, both mother tongue and English acquisition, also occasionally teaching drama, history, government and technology courses. These days I am the Diplomas Division Head at the International School of Helsinki, and I teach a Film course. I worked with a great group of educators on the Insights series, and when Otava said they were getting the team back together, well, how could I say no? I hope the series is as interesting to use as it was to create.

Teijo Päkkilä

I’m currently teaching at Seinäjoen lukio, which is a relatively big high school in Finland. The main focuses for me as a teacher have always been how to keep the students motivated and engaged and how to get to be active participants during the lessons. I’ve realized, hopefully, that good learning material and well-planned lessons play an important role spiced with the teacher’s active role in creating dialogue.

This is my fourth book series that I’m working with now, the earlier ones being Culture café, Open Road and Insights. When it comes to projects, I’ve participated in several national and international development programmes and projects spanning from the first European Language Portfolio one to projects with Canadian high schools to develop practices both in the province of Alberta and Finland.

Annukka Suonio

I miss the ball a lot when playing golf and more often than not lose the ball altogether, maybe sports aren’t my thing. My passion has always been languages. I’ve studied English, Swedish, German, Spanish, Latin, French, Russian and Japanese and have come to realize that language learning has to have a real connection to your everyday life to be meaningful and interesting.

Being a teacher is great, because you learn new things every day while working together with your students and colleagues. I want to provide all of my students, both those who already seem to know it all and those who struggle with English, with a feeling that they can and will learn more. I’m interested in developing online learning environments and writing teaching materials. And the best part is that you never have to do any of it alone: writing and teaching are team efforts.

Our Insights team received a prize in 2019 (Otavan Kirjasäätiö), but the best prize is the continuous positive feedback you can give and receive in a classroom or online.

Ett stort tack till Päivi Kuusivaara och Elina Karapalo, som var med och skapade den ursprungliga Insights-läromedelsserien.

Päivi Kuusivaara arbetar som lärare i engelska i Karkkilan lukio. Insights är hennes första projekt där hon fungerade som läromedelsförfattare.

Elina Karapalo har en lång karriär som gymnasielärare i engelska. Hon arbetar för tillfället i Tampereen aikuislukio som vicerektor. Förutom Insights-serien har Elina fungerat som läromedelförfattare i Otavas serie Open Road.