Kemi: Mol (GLP 2021)

Förnyade Mol motiverar till att studera kemi

Den populära serien Mol, kemi för gymnasiet, har förnyats inför den nya läroplanen. Serien strävar efter att öka ungdomarnas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntra till kemistudier. Fokus i serien ligger på att undersöka och tillämpa olika fenomen inom kemin. De digitala materialen för läraren är mångsidigare och mer omfattande än tidigare. Mol förbereder effektivt för studentskrivningarna och ger den studerande goda färdigheter inför fortsatta studier.

 

Mol-seriens styrkor

  • Mol är omsorgsfullt förnyad för att motsvara den nya läroplanen.
  • Det omfattande läromedlet gör det möjligt att studera och undervisa i kemi på många olika sätt. Det går till exempel att utgå från ett experimentellt eller historiskt perspektiv, eller att fokusera på mångsidiga kompetenser. Bokens avsnitt och kapitel är helheter, som lätt går att kombinera också med andra läroämnen.
  • Det har blivit smidigare att differentiera. Rikligt med uppgifter på olika nivåer, sammanfattningar, systematisk repetition av begreppen och kontinuerlig självbedömning stöder inlärningen oavsett den studerandes nivå.
  • Laborationerna inspirerar och uppmuntrar de studerande och gör undervisningen mer levande. Materialet innehåller detaljerade instruktioner för experimenten samt ett omfattande videoarkiv.
  • Seriens mångsidiga digitala material underlättar kemilärarens arbete. De omfattande laborationsinstruktionerna fungerar som ett stöd vid experimentellt arbete.

 

Materialet stöder undervisningen

  • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Otavas Lärarrum och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
  • I Otavas Lärarrum kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
  • Mol-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
  • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
  • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app Otso. Läs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

 

Information om Mol-serien för den förra läroplanen (GLP 2016) hittar du här>

Studentmaterial

Mol 1–2

Mol 1–2 (GLP21) innehåller modulerna KE1 Kemi och jag samt KE2 Kemi och hållbar framtid. I KE1 fördjupar vi oss i kemins betydelse i vårt eget liv, arbetslivet och i fortsatta studier. Du studerar atomens uppbyggnad, periodiska systemets principer samt ämnenas klassificering i rena ämnen och blandningar. Du övar på att räkna med substansmängd och koncentration. I KE2 fokuserar vi på främjande av hållbar livsstil i naturvetenskaperna och framställer modeller för ämnens struktur. Du lär dig att framställa formler för en kemisk struktur och fördjupar din kunskap om hur starka och svaga kemiska bindningar påverkar ämnens egenskaper.

Mol 1–2 (GLP21) har utkommit!

Läs mer

Mol 1–2 digibok

Mol 1–2 (GLP21) digiboken innehåller modulerna KE1 Kemi och jag samt KE2 Kemi och hållbar framtid.

Utkommer våren 2021.

Läs mer

Mol 3

Mol 3 (GLP21) innehåller modulen KE3 Molekyler och modeller.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Mol 3 digibok

Mol 3 (GLP21) digibok innehåller modulen KE3 Molekyler och modeller.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Mol 4

Mol 4 (GLP21) innehåller modulen KE4 Kemisk reaktion.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Mol 4 digibok

Mol 4 (GLP21) digibok innehåller modulen KE4 Kemisk reaktion.

Utkommer våren 2022.

Läs mer

Mol 5

Mol 5 (GLP21) innehåller modulen KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Mol 5 digibok

Mol 5 (GLP21) digibok innehåller modulen KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Mol 6

Mol 6 (GLP21) innehåller modulen KE6 Kemisk jämvikt.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Mol 6 digibok

Mol 6 (GLP21) digibok innehåller modulen KE6 Kemisk jämvikt.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Mol Repetition

Mol Repetition (GLP21) stöder studierna inför studentexamensproven i kemi.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Mol Repetition digibok

Mol Repetition (GLP21) digibok stöder studierna inför studentexamensproven i kemi.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Lärarmaterial

Mol 1–2 digitalt material för läraren

Mol 1–2 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulerna KE1 Kemi och jag samt KE2 Kemi och hållbar framtid.

Utkommer våren 2021.

Läs mer

Mol 1–2 digiprov

Mol 1–2 digiprov (GLP21) innehåller digitala provuppgifter till modulerna KE1 Kemi och jag samt KE2 Kemi och hållbar framtid.

Utkommer våren 2021.

 

Läs mer

Mol 1–2 abittiprov

Mol 1–2 abittiprov (GLP21) innehåller abittiprov till modulerna KE1 Kemi och jag samt KE2 Kemi och hållbar framtid.

Utkommer våren 2021.

 

Läs mer

Mol 3 digitalt material för läraren

Mol 3 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen KE3 Molekyler och modeller.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Mol 3 digiprov

Mol 3 digiprov (GLP21) innehåller digitala provuppgifter till modulen KE3 Molekyler och modeller.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Mol 3 abittiprov

Mol 3 abittiprov (GLP21) innehåller abittiprov till modulen KE3 Molekyler och modeller.

Utkommer hösten 2021.

Läs mer

Mol 4 digitalt material för läraren

Mol 4 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen KE4 Kemisk reaktion.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Mol 4 digiprov

Mol 4 digiprov (GLP21) innehåller digitala provuppgifter till modulen KE4 Kemisk reaktion.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Mol 4 abittiprov

Mol 4 abittiprov (GLP21) innehåller abittiprov till modulen KE4 Kemisk reaktion.

Utkommer hösten 2022.

Läs mer

Mol 5 digitalt material för läraren

Mol 5 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Mol 5 digiprov

Mol 5 digiprov (GLP21) innehåller digitala provuppgifter till modulen KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Mol 5 abittiprov

Mol 5 abittiprov (GLP21) innehåller abittiprov till modulen KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi.

Utkommer våren 2023.

Läs mer

Mol 6 digitalt material för läraren

Mol 6 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen KE6 Kemisk jämvikt.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Mol 6 digiprov

Mol 6 digiprov (GLP21) innehåller digitala provuppgifter till modulen KE6 Kemisk jämvikt.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Mol 6 abittiprov

Mol 6 abittiprov (GLP21) innehåller abittiprov till modulen KE6 Kemisk jämvikt.

Utkommer hösten 2023.

Läs mer

Mol Repetition digitalt material för läraren

Mol Repetition digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok.

Utkommer våren 2024.

Läs mer

Mol Repetition digiprov

Mol Repetition digiprov (GLP21) innehåller digitala provuppgifter till läraren.

Utkommer våren 2024.

Läs mer

Mol Repetition abittiprov

Mol Repetition abittiprov (GLP21) innehåller abittiprov till läraren.

Utkommer våren 2024.

Läs mer

Författare

Arto Liljeblad

Arto är universitetslektor på biomedicinska fakulteten på Åbo universitet. Han har verkat som ordförande Studentexamensnämndens kemigrupp samt som censor för provet i kemi. Han har också gett ut flera vetenskapliga publikationer. Till Artos intressen för framför allt enzymkatalys i organisk syntes.

Ove Molander

Ove har över 30 års erfarenhet av att undervisa fysik, kemi och matematik i finländska och IB-gymnasier. Dessutom undervisar han i fysikens och kemins didaktik vid Åbo Akademi. Ove har varit med om att ta fram flera läromedelsserier i matematik och kemi.

Leena Turpeenoja

Leena Turpeenoja har undervisat i kemi på yrkesskola, universitet och gymnasium. Innan Leena började jobba på Kuopion Lyseon lukio 1996 arbetade hon på Oulun Lyseon lukio, där hon startade kemiundervisningen på det internationella IB-gymnasiet. Hon har ordnat mängder av fortbildningar för kemilärare. Dessutom har hon verkat bland annat som LUMA-koordinator för Kuopio stad och utvecklat samarbetet mellan gymnasier och universitet. MAOL ry har valt henne till årets lärare. Leena är intresserad av laborativa och undersökande metoder inom kemin och av att utveckla mångsidiga bedömningsmetoder.