Mol (GLP 2016)

Ny serie i kemi för gymnasiet

Mol-serien är ett mångsidigt och modernt läromedel i kemi för gymnasiet som inspirerar både studerande och lärare. Läromedlet förstärker studerandenas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntrar till grupparbete.

Mol-serien stöder en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknik. Nya videofilmer och animationer åskådliggör kemiska fenomen och begrepp på ett modernt sätt. Studerandena får en aktiv roll i inlärningen.

Mol-serien passar för många olika slags studerande och inlärningsstilar och kan användas i både stora och små grupper. Texten är tydlig och bilder och grafiskt material stöder inlärningen. Kemiska teorier och experiment bildar en klar helhet.

Mol-serien ger studerandena en stark grund inför studentexamen och inträdesprov till vidare studier.

 

Mol1

Studentmaterial

Mol 1 Kemi överallt

Mol är ett mångsidigt och högklassigt läromedel för kemistudier på gymnasiet som inspirerar både lärare och studerande.

Mol 1 utgår från och fördjupar studerandenas kunskaper i kemi från högstadiet. Mol-serien förstärker studerandenas naturvetenskapliga tänkande. Mol-serien hjälper studerandena att förstå kemins betydelse och hur kemi kan tillämpas för att trygga en hållbar framtid och stöda människors välbefinnande och skapa teknologiska lösningar.

Mol-serien både förklarar och åskådliggör fenomen och begrepp. Experiment i olika former spelar en viktig roll i serien, vilket ger studerandena en stark grund för att förstå naturvetenskaplig kunskap.

Mol 1 har utkommit!

Bekanta dig med Mol 1 här>

Läs mer

Mol 3 Reaktioner och energi

Mol 4 Material och teknologi

Mol 5 Reaktioner och jämvikt

Utkommer i september 2018.

Läs mer

Författare

Kalle Lehtiniemi
Kalle Lehtiniemi harb undervisat kemi, matematik och IT i Siilinjärven lukio från år 1996. Han började jobba som författare för serien Mooli år 2000. I kemiundervisningen är Kalle speciellt intresserad av att utnyttja IKT och att utveckla kursbedömningen.

Leena Turpeenoja
Leena Turpeenoja har undervisningserfarenhet från yrkesskola, universitet och gymnasium. Före Leena började jobba i Kuopion Lyseon lukio 1996 har hon jobbat i Oulun Lyseon lukio, där hon startade kemiundervisningen i det internationella IB-gymnasiet. Leena här en erfaren läromedelsförfattare, hon har hållit flera vidareutbildningar för kemilärare och fungerat bland annat som Kuopios LUMA-koordinator. Leena är intresserad av laborativ och undersökande medoter i kemin och av att utveckla mångsidiga bedömningsmetoder. Hon har därtill deltagit i läroplansarbetet för kemi.

Video

Ett tips för undervisningen (på finska)