MAOLs tabeller

MAOL:s tabeller är ett nödvändigt hjälpmedel för alla som studerar matematik, fysik och kemi.

Matematikavsnittet innehåller en förteckning över beteckningar och symboler, formelsamlingar ur matematikens olika delområden och numeriska tabeller.

Fysikavsnittet innehåller SI-systemets grunder, tabeller över fysikaliska egenskaper hos olika ämnen, en formelsamling, astronomi och allmän kunskap om naturen.

Kemiavsnittet innehåller tabeller över olika grundämnen, egenskapstabeller för olika ämnen och de viktigaste räkneformlerna.

Tabellerna har kompletterats och uppdaterats
Den uppdaterade versionen av MAOL:s tabeller har kompletterats med bland annat talsystem, en tabell över primfaktorer, fakta om radioaktivt söderfall, tolkning av spektra och nya grundämnens namn och kemiska symboler. Dessutom har innehållet delvis omorganiserats och en del fakta har gallrats bort.

Tabellerna har godkänts av studentexamensnämnden och får användas i studentexamensprovet.

Tabellerna finns både i tryckt och digital version!

Andra upplagans rättelser>

MAOLs tabeller har förnyats. Läs mer om förnyade tabellerna här!

MAOLs tabeller

Studentmaterial

De tvåspråkiga digitabellerna har utkommit!
Nu finns Maols tabeller både på finska och svenska i samma applikation. Som lärare kommer du åt att testa och använda applikationen via Otavas lärarrum på adressen www.otava.fi/lararrum.

Maol digitaulukot / Maols digitabeller (ONL)

  • Digitabellerna är plattformsoberoende och fungerar på smarttelefoner, pekplattor och datorer.
  • Innehållet är identiskt med innehållet i den tryckta boken.
  • Det digitala verktyget ger dig helt nya möjligheter: Du kan förflytta dig snabbt och enkelt med hjälp an innehållsförteckningen, du kan skapa egna bokmärken och du kan söka enkelt med valfria sökord.
  • Du har tillgång till både det svenska och finska tabellinnehållet och kan när som helst byta språk.

Digitabellerna säljs på en licens på fyra år via suomalainen.com. En aktiveringskod och instruktioner för hur du aktiverar din licens skickas till den e-postadress du anger i samband med köpet. Noggrannare instruktioner här>

ISBN 978-951-1-28254-9

Läs mer

Författare

Lea Karkela
Martti Kervinen
Pasi Konttinen
Leena Mannila
Irma Parkkila
Raimo Seppänen
Tuomas Yli-Kokko

Översättning: Jan-Anders Salenius