Magazin.de Tyska (GLP 2021)

Den populära serien Magazin.de Tyska förnyas

B2- och B3-tyskans serie Magazin.de Tyska förnyas enligt användarnas önskemål inför GLP 2021. Det som lärarna uppskattar i serien bibehålls. Magazin.de Tyska fokuserar på det väsentliga och lär ut språket och kulturen från tyskspråkiga områden utifrån de studerandes erfarenheter och behov. Serien uppmuntrar de studerande att tala och målet är att utveckla förståelse och en konstruktiv interaktion med andra.

 • Målen i serien presenteras på ett tydligt sätt i början av varje Einheit och i slutet hittar du den uppskattade självvärderingen.
 • De mångsidiga texttyperna uppmuntrar de studerande till varierande arbetsmetoder. Vid sidan av texterna finns temaordlistor och tillhörande uppgifter.
 • Uppgifterna har bearbetats. Det finns rikligt med basuppgifter. En del av basuppgifterna är utvecklade till mer omfattande övningar och en del av de öppna uppgifterna har mer instruktioner än tidigare.
 • Grammatiken är noggrant vald och du kan gå igenom den på ett enkelt och lättfattligt sätt. De studerande övar grammatiken både skriftligt och muntligt.
 • Magazin.de Tyska utgår från de studerande både i texterna och i övningarna.
 • Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling beaktas.
 • Serien uppmuntrar de studerande att komplettera sin språkprofil under studiernas gång.
 • Modulernas centrala innehåll har till en viss del ändrats jämfört med den tidigare versionen.

Materialet stöder undervisningen

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Magazin.de-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app OtsoLäs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

Studentmaterial

Magazin.de Tyska 1

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) innehåller modulen FSB31 Nybörjarnivå 1 i B3-tyska.

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) har utkommit!

Magazin.de 1 lämpar sig för grundskolans årskurs 8 och modulen FSB31 i gymnasiets B3-lärokurs. De studerande lär sig att hälsa på varandra, presentera sig, fråga hur man mår, berätta om sin fritid och att tala om personlighet och utseende samt familj och släkt. Centralt är att de studerande lär sig att klara sig i rutinmässiga kommunikationssituationer på ett sätt som kulturellt anses lämpligt för situationen. De studerande bekantar sig med det nya språket och tyskspråkiga länder. Det finns många olika texttyper och de mångsidiga övningarna erbjuder något för alla. Kultur och uttal är i fokus.

 

Läs mer

Magazin.de Tyska 1 digibok

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) digibok innehåller modulen FSB31 Nybörjarnivå 1 i B3-tyska.

Utkommer sommaren 2021

Magazin.de 1 lämpar sig för grundskolans årskurs 8 och modulen FSB31 i gymnasiets B3-lärokurs. De studerande lär sig att hälsa på varandra, presentera sig, fråga hur man mår, berätta om sin fritid och att tala om personlighet och utseende samt familj och släkt. Centralt är att de studerande lär sig att klara sig i rutinmässiga kommunikationssituationer på ett sätt som kulturellt anses lämpligt för situationen. De studerande bekantar sig med det nya språket och tyskspråkiga länder. Det finns många olika texttyper och de mångsidiga övningarna erbjuder något för alla. Kultur och uttal är i fokus.

Läs mer

Magazin.de Tyska 2

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) innehåller modulen FSB32 Nybörjarnivå 2 i B3-tyska.

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) har utkommit!

Magazin.de 2 lämpar sig för årskurs 9 och modulen FSb32 i gymnasiets B3-lärokurs. Väder, mat, dryck, boende, kläder, accessoarer, kroppsdelar och mående är teman som tas upp i boken. De studerande lär sig uträtta olika vardagliga ärenden på ett sätt som kulturellt anses lämpligt för situationen. De studerande fortsätter att bekanta sig med det nya språket och tyskspråkiga länder. Det finns många olika texttyper och de mångsidiga övningarna erbjuder något för alla. Kultur och uttal är i fokus.

Läs mer

Magazin.de Tyska 2 digibok

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) digibok innehåller modulen FSB32 Nybörjarnivå 2 i B3-tyska.

Utkommer i augusti 2021

Magazin.de 2 lämpar sig för årskurs 9 och modulen FSb32 i gymnasiets B3-lärokurs. Väder, mat, dryck, boende, kläder, accessoarer, kroppsdelar och mående är teman som tas upp i boken. De studerande lär sig uträtta olika vardagliga ärenden på ett sätt som kulturellt anses lämpligt för situationen. De studerande fortsätter att bekanta sig med det nya språket och tyskspråkiga länder. Det finns många olika texttyper och de mångsidiga övningarna erbjuder något för alla. Kultur och uttal är i fokus.

Läs mer

Magazin.de Tyska 3

Magazin.de 3 Tyska (GLP21) innehåller modulen FSB21 Nybörjarnivå 3 i B2-tyska och modulen FSB33 Nybörjarnivå 3 i B3-tyska.

Utkommer hösten 2021

Magazin.de 3 lämpar sig både för modulen FSB21 och FSB33 i gymnasiets B2- respektive B3-lärokurser. Centralt är att de studerande bildar sig en helhetsuppfattning om inledningsskedet av nybörjarnivån. Fritid, hobbyer, skola, skolämnen, utseende, personlighet och boende är teman som tas upp i boken. De studerande fortsätter att bekanta sig med det nya språket och tyskspråkiga länder. Det finns många olika texttyper och de mångsidiga övningarna erbjuder något för alla. Kultur och uttal är i fokus.

 

Läs mer

Magazin.de Tyska 3 digibok

Magazin.de 3 Tyska (GLP21) digibok innehåller modulen FSB21 Nybörjarnivå 3 i B2-tyska och modulen FSB33 Nybörjarnivå 3 i B3-tyska.

Utkommer hösten 2021

Magazin.de 3 lämpar sig både för modulen FSB21 och FSB33 i gymnasiets B2- respektive B3-lärokurser. Centralt är att de studerande bildar sig en helhetsuppfattning om inledningsskedet av nybörjarnivån. Fritid, hobbyer, skola, skolämnen, utseende, personlighet och boende är teman som tas upp i boken. De studerande fortsätter att bekanta sig med det nya språket och tyskspråkiga länder. Det finns många olika texttyper och de mångsidiga övningarna erbjuder något för alla. Kultur och uttal är i fokus.

 

Läs mer

Lärarmaterial

Magazin.de Tyska 1 digitalt material för läraren

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen FSB31 Nybörjarnivå 1 i B3-tyska.

Utkommer sommaren 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 1 presentationsmaterial

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial för användaren av den tryckta boken till modulen FSB31 Nybörjarnivå 1 i B3-tyska.

Utkommer sommaren 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 1 digiprov

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) digiprov innehåller digitala provuppgifter till modulen FSB31 Nybörjarnivå 1 i B3-tyska.

Utkommer sommaren 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 1 Abittiprov

Magazin.de 1 Tyska (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen FSB31 Nybörjarnivå 1 i B3-tyska.

Utkommer sommaren 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 2 digitalt material för läraren

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen FSB32 Nybörjarnivå 2 i B3-tyska.

Utkommer augusti 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 2 presentationsmaterial

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial för användaren av den tryckta boken till modulen FSB32 Nybörjarnivå 2 i B3-tyska.

Utkommer augusti 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 2 digiprov

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) digiprov innehåller digitala provuppgifter till modulen FSB32 Nybörjarnivå 2 i B3-tyska.

Utkommer augusti 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 2 Abittiprov

Magazin.de 2 Tyska (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen FSB32 Nybörjarnivå 2 i B3-tyska.

Utkommer augusti 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 3 digitalt material för läraren

Magazin.de 3 Tyska (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandenas digibok till modulen FSB21 Nybörjarnivå 3 i B2-tyska och modulen FSB33 Nybörjarnivå 3 i B3-tyska.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 3 presentationsmaterial

Magazin.de 3 Tyska (GLP21) presentationsmaterial innehåller lärarmaterial för användaren av den tryckta boken till modulen FSB21 Nybörjarnivå 3 i B2-tyska och modulen FSB33 Nybörjarnivå 3 i B3-tyska.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 3 digiprov

Magazin.de 3 Tyska (GLP21) digiprov innehåller digitala provuppgifter till modulen FSB21 Nybörjarnivå 3 i B2-tyska och modulen FSB33 Nybörjarnivå 3 i B3-tyska.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Magazin.de Tyska 3 Abittiprov

Magazin.de 3 Tyska (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen FSB21 Nybörjarnivå 3 i B2-tyska och modulen FSB33 Nybörjarnivå 3 i B3-tyska.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Författare

Pia-Helena Bär 

Christian Busse 

Ritva Tolvanen 

Heidi Östring 

Ines Crocker