MAG1 – Tal och talföljder (GLP 2016)

Läromedel för den gemensamma studiehelheten i matematik för gymnasiet

Enligt den nya läroplanen för gymnasiet inleds studierna i lång och kort matematik med en gemensam studiehelhet. Otavas läromedel MAG1 lämpar sig för olika slags studerande och ger läraren möjlighet till differentiering.

Kursmaterialet strävar till att väcka intresse för matematik genom att t.ex. kombinera matematiken med olika applikationer. Under kursen introduceras också nya tekniska hjälpmedel.

Kursen inleds med ett kapitel om räkneoperationer, där innehåll från grundskolan repeteras. Andra centrala färdigheter repeteras då de behövs för att förstå nya begrepp. Från procenträkning är det t.ex. naturligt att fortsätta med geometriska talföljder. Genom att bekanta sig med olika typer av talföljder stärker studerande sin förståelse av variabelbegreppet. Detta ger en god grund för att lära sig om funktioner i slutet av kursen.

Studentmaterial

Studerande kan välja mellan en vanlig eller en digital kursbok. Digiboken innehåller samma text och bilder, men även GeoGebra-appletter, instruktionsvideon och interaktiva ritningar. Det är möjligt att besvara uppgifterna elektroniskt och en del uppgifter ger direkt feedback. Digiboken innehåller även ett verktyg för självevaluering som låter studerande följa med sin egen utveckling. Verktyget föreslår innehåll som är bra att repetera, för att komma genom svåra delar.

Otavas digiböcker är plattformsoberoende. Innehållet följer HTML5 och kan användas på alla datorer, pekplattor och smarttelefoner med nätanslutning.

Otavas matematik MAG1 – Tal och talföljder

Boken har utkommit.

Läs mer

Lärarmaterial

Otavas matematik digitalt material för läraren har utkommit!

MAG1 digitalt material för läraren

Det digitala lärarmaterialet är en utökad digibok som innehåller bl.a.

  • en likadan digibok som studerande använder
  • lösningar till alla uppgifter (pdf + Word)
  • de centrala målen för varje avsnitt
  • tester
  • modifierbara provuppgifter, som även är Abitti-kompatibla (Word)

 

Digitalt tilläggsmaterial

Författare

Svensk översättning: Helena Gyllenberg och Mats Gyllenberg

Hanna Halinen

Hanna Halinen är lärare i matematiska ämnen i Lahtis. Hon tillför läromedlen ett ungdomligt perspektiv och idéer för hur teknologin kan användas. Hanna är även medförfattare till Huippu-serien (på finska) i kort matematik.

Läs mer

Markus Hähkiöniemi

Markus Hähkiöniemi verkar som universitetslektor vid Jyväskyla universitets lärarutbildning. Han har disputerat på inlärning i matematik och är docent i matematikens pedagogik. Markus undersöker bl.a. matematiskt tänkande, anvädning av GeoGebra i undervisningen och klassrumsinteraktion. Han har tidigare jobbat som gymnasielektor i matematik. Markus är även medförfattare till Juuri-serien (på finska) i lång matematik.

Läs mer

Satu Juhala

Satu Juhala arbetar som lärare i matematik, IB-matematik och informationsteknik vid Tikkurilan lukio. Hon handleder även lärarpraktikanter från Helsingfors universitet på finska och engelska. Efter en akademisk påbyggnadsexamen har Satu fastnat för läraryrkets möjligheter att undervisa och att utveckla lärarpraktiken. I sitt eget arbete utvecklar hon kontinuerligt den elevcentrerade undervisningen. Satu är även medförfattare till Juuri-serien i lång matematik.

Läs mer

Sampsa Kurvinen

Sampsa Kurvinen undervisar i matematik vid Maunulan yhteiskoulu och matematikgymnasiet i Helsingfors. Han har mångsidig erfarenhet av olika elevgrupper i 7-9 och gymnasiet, samt matematikbetonade och vanliga klasser. Sampsa deltar även i organisationen av den internationella Känguru-matematiktävlingen, med cirka sex miljoner deltagare årligen. Sampsa är även medförfattare till Huippu-serien i kort matematik.

Läs mer

Sari Louhikallio-Fomin

Sari Louhikallio-Fomin är matematiklärare vid Siilinjärven lukio. Hon har arbetat med undervisningsutveckling och fortbildning i ett tjugotal år. Sari är även medförfattare till Juuri-serien i lång matematik.

Läs mer

Erkki Luoma-aho

Erkki Luoma-aho är lektor i matematik vid Schildtin lukio i Jyväskylä och har tidigare utvecklat undervisningsmaterial för 7-9. Han är GeoGebra-aktiv och har bl.a. deltagit i översättning av programmet till finska. Erkki är även aktiv lokalt och nationellt inom MAOL rf. Han är intresserad av att utveckla skolmatematikens begrepp och han har skrivit en nätpublikation om de matematiska grundbegreppens historia. Erkki är även medförfattare till Juuri-serien i lång matematik.

Läs mer

Jukka Ottelin

Jukka Ottelin är matematiklärare i Järvenpään lukio. Han har länge deltagit i läromedelsprojekt för gymnasiematematik. I sin undervisning har Jukka länge använt digitala hjälpmedel och individcentrerade metoder. Jukka Sampsa är även medförfattare till Huippu-serien i kort matematik.

Läs mer

Kati Parmanen

Kati Parmanen verkar som lärare i matematik och informationsteknik vid Tikkurilan lukio. Hon har deltagit i läromedelsprojekt för kort matematik tidigare och känner att kort matematik är hennes grej. Kati är andra vice ordförande i MAOL rf och har på inbjudan av Utbildningsstyrelsen deltagit i arbetet kring innehållet i GLP 2016. Kati är även medförfattare till Huippu-serien i kort matematik.

Läs mer

Terhi Raittila

Terhi Raittila är matematiklärare vid Loimaan lukio och har de senaste åren undervisat i huvudsak lång matematik. Hon har också lärarerfarenhet från grundskolan, prepkurser och sommarkurser. Terhi är intresserad av nya sätt att lära sig samt lärarens och elevens växelverkan i inlärningsprocessen. Terhi är även medförfattare till Juuri-serien i lång matematik.

Läs mer

Tommi Tauriainen

Tommi Tauriainen är gymnasielärare i matematik och informationsteknik i Uleåborg. Han är förtrogen med användningen av kalkylatorprogramvara och informationsteknik i matematikundervisningen. Tommi är även medförfattare till Huippu-serien i kort matematik.

Läs mer

Tommi Tikka

Tommi Tikka undervisar lång matematik vid Kiuruveden lukio. Tommi har länge varit med och utarbetat läromedel i matematik för 7-9 och gymnasiet. Han är även medförfattare till Juuri-serien i lång matematik.

Läs mer

Sari Vallineva

Sari Vallineva är lärare i matematiska ämnen i Uleåborg. Hon har alltid vetat att hon vill bli lärare och njuter av att planera inlärningsfrämjande pedagogiska lösningar. Sari är även medförfattare till Huippu-serien i kort matematik.

Läs mer