Liv 7–9 Biologi

Liv är en rejäl och uppmuntrande serie i biologi. Seriens klara, lättlästa och inspirerande text samt välgenomtänkta illustration stöder inlärningen. Liv uppmuntrar eleven att forska och att reflektera. Seriens layout är visuell på ett nytt sätt. Den inspirerande texten och bilderna rycker med läsaren i biologins värld.

Materialet finns tillgängligt i både tryckt och digital form.

Liv följer den nya läroplanen. Läs mer >

Elevmaterial

Liv Östersjön

Nyhet! Liv Östersjön utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Exemplen är valda utifrån artbeståndet i vårt närmaste hav. Samtidigt lär vi oss om Östersjöns särdrag och hur de påverkar arterna i och vid havet.

 

Läs mer
Liv Östersjön arbetsbok

Liv Östersjön arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Läs mer

Liv Livet

Liv Livet utforskar grundläggande fenomen i livet, jämför organismers strukturer, fysiologiska funktioner och anpassning till miljön. Med hjälp av boken lär du känna organismsamhällets grundstruktur. Dessutom behandlas organismsamhällets uppbyggnad och utveckling.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Liv Livet arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Liv Skogen

Liv Skogen utforskar skogens ekosystem och fördjupar oss i betydelsen av ekosystem. Boken behandlar även organismernas anpassning till sin miljö och samspelet mellan dem, samt livsmiljöernas mångfald.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Liv Skogen arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Bekanta dig med modellsidor ur arbetsboken!

Läs mer

Liv Människan

Liv Människan behandlar människans uppbyggnad, fysiologiska funktioner och reglersystem, samt människans fortplantning, tillväxt och utveckling. Dessutom berättar boken om grunderna i genetik och bioteknik, och den fördjupar våra kunskaper i evolution och livets uppkomst.

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

 

Läs mer

Liv Människan arbetsbok

Arbetsbokens uppgifter grundar sig på innehållet i läroboken.

Bekanta dig med modellsidor ur arbetsboken!

 

Läs mer

Lärarmaterial

Till varje del i serien finns ett digitalt lärarmaterialet. Lärarmaterialet baserar sig på digiboken som har utvidgats med bland annat pedagogiska tips till läraren, facit till uppgifterna och ett Powerpoint-material. Lärarmaterialet finns i Otavas lärarrum, där du även kan testa det gratis i 30 dagar.

 

Författare

Heikki Arponen
Ulla Haapanen
Tiina Häggström
Sanna Jortikka
Matti Leinonen
Teuvo Nyberg