Karlavagnen – matematik för förskolan

Karlavagnen är ett basläromedel i matematik som ger förskolebarnet de första byggstenarna för att bygga en stabil matematisk grund. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre lär sig barnet att se på världen med sina matematikögon. Karlavagnens mångsidiga uppgifter, spel och lekar gör matematiken i förskolan rolig!

Barnets bok och lärarhandledningen går hand i hand
Karlavagnen har en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Barnets bok och lärarhandledningen skapar tillsammans en helhet, som hjälper dig som pedagog att uppmuntra och stärka barnets matematiska tänkande.

Matematik är mycket mer än att räkna
Lärarhandledningen innehåller förslag på arbetsgång, sagor, lekar, utematematik och mycket mer, som bygger upp den matematiska förståelsen. Arbetsgången är lätt att följa och uppbyggd så att barnet först får uppleva, sedan pröva och till slut arbeta på papper. Till varje kapitel hör en ramberättelse och ett förslag till en lek som passar ämnet.

Karlavagnen F Matematik för förskolan och
Karlavagnen F Lärarhandledning har utkommit!

Karlavagnen – matematik för förskolan